Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Ik wil een klinische les geven over 'Dwaalgedrag'. Zijn er andere verzorgenden die hier een klinische les over gegeven hebben en mij aan info kunnen helpen, of weten waar info te vinden is?

Redactie TvVonline.nl

2 reacties

 • no-profile-image

  Deborah van Heijningen

  Handelingsalternatieven  Algemene principes

  Het belang van een consistente benadering

  Stel realistische doelen

  Verslaglegging en regelmatige evaluaties  Zoeken naar activiteiten waar bewoners plezier in hebben

  Maak gebruik van de vaardigheden waar mensen nog over beschikken

  Aciviteiten moeten aansluiten bij de leeftijd van de bewoners

  Vermijd het probleem van overstimulering  Sociale contacten

  Stimuleer bezoek

  Sociale activiteiten

  Praten met bewoners/patiënten hoort bij het werk

  Lichaamsbeweging  Gedragsmodificatie

  . De consequenties van het dwalen veranderen

  . Wanneer aandacht geven en wanneer niet

  . Beloon constructief gedrag

  . Zorg dat zelfrespect en waardigheid behouden blijven

  . Zoek naar beloningen die de oudere prettig vindt

  . Beloon onmiddellijk

  .

  Het zoeken van een gedetailleerde verklaring voor het dwalen

  .

  Neem kennis van de levensgeschiedenis

  betrek de familie erbij!  Gedragsanalyse

  Wanneer en waar begon de oudere met dwalen ? ( gebruik observatieformulier)

  Wat deed de oudere vóór hij ging dwalen

  Welke vorm nam het dwalen aan?.

  Hoe reageerden de zorgverleners?

  .Achtergrondinformatie  Vastleggen van de informatie

  Zoeken naar een patroon-de procedure

  Het risico van een verkeerde interpretatie-de mogelijke aanwezigheid van een plaatselijke

  Hersenbeschadiging

  Neuropsychologisch onderzoek

  mogelijke oorzaken van onrust en dwaalgedrag  De omgeving van de zorgverlenende instelling-omgevingsinvloeden

  Gebrek aan bezigheden

  Eenzaamheid

  Overdreven veel aandacht geven aan ongewenst gedrag

  Verlies van persoonlijke eigendommen

  Een weinig stimulerende omgeving en een slecht ontwerp van het gebouw

  Zorgprocedures en routines

  Persoonlijke handicaps

  Slecht gehoor en gezichtsvermogen

  Kleine kwalen die geen aandacht krijgen

  De reacties van zorgverleners

  Frequente overplaatsingen

  Inconsequente procedures-verschillende personeelsleden met verschillende ideeën

  Verkeerd medicijngebruik-

  Kalmerende middelen lossen het probleem niet op

  Het gebruik van middelen om de oudere in zijn bewegingsvrijheid te beperken

  Verveling en eenzaamheid

  Onvoldoende faciliteiten

  .

  Verantwoordelijkheid verzorgenden bij non-fixatiebeleid.  Het is van belang voor het consequent doorvoeren van een non-fixatiebeleid dat de druk van de verantwoordelijkheid van de schouders van de medewerkers afgehaald wordt. Risico’s worden gezamenlijk genomen. Een verzorgende neemt nooit alleen een risico. Verzorgenden,familie,overige disciplines en het management staan samen voor non-fixatiebeleid vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

  De sfeer,de gezamenlijke verantwoordelijkheid en de onvoorwaardelijke steun van het management zijn voorwaarden om een non-fixatiebeleid als onderdeel van de zorgvisie succesvol te implementeren

 • no-profile-image

  Deborah van Heijningen

  Probleeminventarisatie bij steriotiep loopgedrag  Wat is steriotiep gedrag?

  Wanneer dementerenden continue een bepaald gedrag (dwangmatig) herhalen

  loopt onrustig dag en nacht door de gang

  blijft met de handen ergens over wrijven

  zit te schommelen met een been

  roept en gaat door als je ernaast staat.

  Het dwangmatige gedrag is een uitvloeisel van het dementieproces. Dit heet steriotiep gedrag.

  Het steriotiepe gedrag helpt ook tegen angst en wanhoop maar alleen omdat het een

  slaapverwekkend (hypnotisch) effect heeft.  Dwangmatig gedrag wordt vaak alleen maar als hinderlijk ervaren door de hulpverleners en mantelzorg., terwijl het gedrag de persoon helpt de angst binnen de perken te houden.

  Dit wordt ook wel angstbezwerend gedrag genoemd. Dit gedrag van lopen moeten we zijn gang laten gaan zolang het niet hinderlijk is voor de omgeving. Roepend gedrag is een ander verhaal

  Wanneer je ertegenin gaat werkt het averechts en versterkt de angst. Op een bepaalde manier Het gaat vooral om onze steun. We moeten met ons gedrag een gevoel van veiligheid creeeren waardoor de persoon vertrouwen in ons krijgt. Hier heel zorgvuldig mee om te gaan kun je als een liefdevolle taak ervaren en dat voelt de persoon aan .

  Analyse

  Wij moeten de mensen niet willen veranderen maar onze eigen aanpak bijstellen. Dit is een uitdaging die steeds gebaseerd is op afstemming. Probeer af te tasten waar de wanhopige oudere naar op zoek is. Ga een stukje mee en probeer alleen in te grijpen wanneer er overlast is voor de omgeving. Als mw naar bed gaat ga even bij haar zitten en stel haar gerust. Even later zal ze weer gaan lopen maar toch creeer je in de chaos van haar hoofd momenten van rust.

  Daarvoor moeten we

  Ons verdiepen in de achtergrond en levensgeschiedenis van deze wanhopige mens.

  Afstemmen en meegolven

  Leren ons niet te ergeren

  De oudere geruststellen en geduld tonen.

  Niet generaliseren

  In gesprek gaan met een familielid

  Had mw vroeger al dwangmatige trekken

  Ons afvragen waarom mw om hulp roept

  Heeft mw pijn

  Moet ze naar de toilet

  Zoekt ze naar haar huis

  Was het een bezige bij en kan ze niet zitten” ik moet werken”  Omgangsadviezen  Overdag

  Laten lopen af en toe een stukje meelopen en geruststellend praten

  Mw laten lopen tot ze bij wijze van spreken van totale uitputting haar bed opzoekt. Dan ook even bij haar gaan zitten en persoonlijke aandacht geven.

  Als mw roept aandacht geven en gerust stellen

  Mw afleiden

  Een bekend liedje zingen.

  Snoezelen. Zintuiglijke prikkelingen; reuk,geur,aanraken

  Validation  Aan arts vragen of mw antidepressiva mag hebben

  Soms helpt het om een (medische) ligstoel aan te schaffen en even naast mw te blijven zitten en gerust te stellen

  Er zijn ook stoelen die een blad ervoor hebben waardoor iemand niet meer kan opstaan. Maar dit wordt eigenlijk alleen gedaan wanneer iemand valgevaarlijk is.  Avond

  Wat is de reden dat mw niet wil slapen

  Ouderen hebben weinig slaap nodig

  Onrust,angst, onveilig gevoel

  Zoeken naar huis en/of toilet

  Nachtlichtje geven

  Evt postoel

  Af en toe een kopje thee zetten om onrust te kanaliseren

  ½ dipiperon voor het slapen gaan  Algemeen

  Dit gedrag is vaak geent op een depressie. Mensen met dwangmatig gedrag zijn gebaat bij antidepressiva dit is wetenschappelijk aangetoond

Of registreer je om te kunnen reageren.