Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Dit is de tijdelijke norm verpleeghuiszorg

De minimale norm voor verpleeghuizen is bepaald. Deze norm is tijdelijk. Ze geldt totdat de sector zelf nieuwe bezettingsnormen heeft gemaakt die zijn gebonden aan een specifieke context en doelgroep.
connyp.jpg
Er moet altijd iemand in de huiskamer aanwezig zijn om voldoende aandacht te geven aan bewoners. - Foto: Fotolia

- Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed gaan, intake en rond het sterven) zijn er minimaal twee zorgverleners beschikbaar om deze taken te verrichten. Jan Kremer, voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut: ‘Je bepaalt met elkaar wanneer deze zorgmomenten zijn. Dit moet vastgelegd worden in het jaarlijkse kwaliteitsplan en weergegeven worden in het jaarlijkse kwaliteitsverslag.’  

- Tijdens de dag en avond is er permanent iemand in de huiskamer of gemeenschappelijke ruimte om de aanwezige bewoners de benodigde aandacht en nabijheid te bieden en toezicht te houden. Wanneer een bewoner de ruimte moet verlaten is er iemand aanwezig om dit op te vangen. Hierbij kan ook gedacht worden aan de inzet van een vrijwilliger of familielid. Dit kwaliteitskader vraagt wel nadrukkelijke aandacht voor de afbakening tussen professionele verantwoordelijkheid en de inzet van familie en vrijwilligers.

- In iedere dagdienst (ook in het weekend) is er per groep iemand aanwezig die de juiste kennis en competenties heeft om separaat van de zorgtaken aandacht te besteden aan zingeving/zinvolle daginvulling van cliënten.

- De zorgverleners die in direct contact zijn met de cliënten, kennen hun naam, zijn op de hoogte van hun achtergrond en persoonlijke wensen. Er is altijd iemand aanwezig die met zijn of haar kennis en vaardigheden aansluit bij de (zorg)vragen en (zorg)behoeften van de cliënten en bevoegd en bekwaam is voor de vereiste zorgtaken.

- Er is in iedere locatie voor cliënten met een indicatie verblijf met verpleging

 of behandeling, 24/7 een BIG geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten ter plaatse.

- Er is in iedere locatie voor cliënten met een indicatie verblijf met verpleging of behandeling 24/7 een arts bereikbaar en oproepbaar. Deze arts reageert direct en is uiterlijk binnen 30 minuten ter plaatse.

- Er zijn 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (on)geplande zorg, vragen of toenemende complexiteit zoals: opschalen van personeel (inzetten mobiel team), inroepen specialist ouderengeneeskunde, overleg medisch specialist of gedragsdeskundige, tijdelijke overplaatsing cliënt naar andere afdeling in dezelfde zorgorganisatie, inschakelen Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), ingang zetten ‘meer zorg’.

- Er is voor iedere verzorgende voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via feedback, intervisie, reflectie en scholing. De omvang en aard hiervan is vastgelegd in het kwaliteitsplan. CAO afspraken en eisen van de beroepsvereniging hierover worden nageleefd en de beoogde CAO gelden worden hiervoor ingezet.

- Er is voldoende tijd beschikbaar om als EVV­er of contactverzorgende deel te nemen aan multidisciplinair overleg.

- Methodisch werken en multidisciplinair werken vormen de basis van verpleeghuiszorg. Een deel van de deskundigheidsbevordering besteedt aan deze aspecten (multidisciplinaire) aandacht.

- Er is een scholingsbeleid van zittende en aankomende zorgverleners dat hun vakbekwaamheid aantoonbaar versterkt. Jan kremer: ‘Dit moet vastgelegd worden in het kwaliteitsplan, dus moet dit van tevoren met de verzorgenden en de partners van het lerend netwerk besproken worden.’

- Er zijn periodieke gesprekken waarin competentie­ en loopbaanontwikkeling aan de orde komen. 

Klik hier voor het definitieve Kwaliteitskader >>

Rhijja Jansen

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.