Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Betaalbare zorg

Conny vraagt zich af of de zorg er beter op wordt als je familie verplicht om mee te helpen in het verpleeghuis.

Het blijft zoeken naar een betaalbare zorgtoekomst voor ons allemaal. Allerlei dingen worden bedacht om een oplossing te bieden aan de (dreigende) tekortkomingen in de zorgverlening. Je zou -zoals zorginstelling De Vierstroom nu doet  - familie kunnen verplichten om mee te helpen in het verzorgen van hun vader, moeder, oom of tante.

 

Geen betere zorg 

Hier heb nog niet zo lang geleden een blog over geschreven, namelijk dat het in bijvoorbeeld Duitsland het al een verplichting is. Nu denk ik niet dat het hierdoor beter zal gaan met het verzorgen van ouderen omdat het geen toevoeging wordt maar een surrogaat. En zoals het woord surrogaat ook betekent, is het een product dat een ander vervangt, maar van een mindere kwaliteit. Dus zie ik dit niet als een oplossing. Een verplichte invulling van taken heeft nooit eenzelfde motivatie. En daarnaast zal het leven voor onze ouderen er niet beter van worden, omdat wij verzorgenden niet voor niets een opleiding hebben gevolgd.

 

Woonkosten

Waar wel naar gekeken kan worden zijn de woonkosten die een oudere heeft. Als iemand geïndiceerd wordt voor een instelling, vallen die kosten weg. Men heeft hier in Nederland namelijk allerlei rechten bij het wonen in een instelling. Dit gaat veranderen, zorg en wonen worden van elkaar gescheiden en zal men huur moeten gaan betalen aan de instelling. De overheid gaat dit niet meer vergoeden.

 

Ook eten betalen

Het lijkt mij niet meer dan logisch dat het eten, en aanverwante zaken op dezelfde manier zullen worden verwerkt. Het is niet meer vanzelfsprekend dat alle (onbetaalbare)zorg wordt vergoed door het collectieve systeem.

 

Vind jij dat zorginstellingen familie moeten verplichten om mee te helpen? Breng hier je stem uit op onze nieuwe poll.

 

Bekijk ook hier het Filmpje van de Week: directeur van De Vierstroom licht zijn beweegredenden toe.

Gerelateerde tags

13 reacties

 • no-profile-image

  Josh

  Ageless Male Vraag, wat als iemand geen familie meer heeft? en zijn belangen door een aangestelde bewindvoerder worden geregeld? Dus er gewoon niemand is om bv kleding mee te kopen, koffie mee te drinken. Ik heb het niet bij over de zorgtaken --. deze gewoon laten liggen bij degene die ervoor betaald worden.

 • no-profile-image

  Werkpaard

  Het zijn de leidinggevende die het paradepaartje afgeven bij opnamen bij p g bewoners en zeker bij kleinschaligwonen komen die beloftes niet uit.

  Familie zul je nooit kunnen verplichten om bij hun dementerende ouder te komen helpen, het is vaak al zo emotioneel gevoelig om je vader of moeder achteruit te zien gaan. Als de kinderen komen zijn het korte momenten. Als je een goed team hebt kun je de familie hier zeker in steunen. Maar als ze eens flink gingen bezuinigen in onnodige disiplienes die uren dezetten die geen meerwaarde hebben voor de bewoner. De bureaucratie is een luchtbel die eens moet klappen.

 • no-profile-image

  mij

  Vaak kan voor een zzp alleen de noodzakelijke zorg geregeld worden. Jammer dat sommige instellingen de indruk naar familie geven dat de bewoners de hele dag onderhouden worden en er veel gezellige dingen mogelijk zijn, terwijl de praktijk is dat je moeite heb om alle werkzaamheden in je dienst te kunnen doen. Geef bij opname dan ook duidelijk aan dat bezoek en aandacht van familie juist veel extra's geeft. Ik heb nu de indruk dat er door de familie onrealistische verwachtingen zijn, doordat instellingen te mooie praatjes hebben.

 • no-profile-image

  sjan

  heel raar allemaal bij de ene instelling wil men dat familie mee gaat helpen en bij ons in de instelling zien ze liever niet dat familie te veel helpt !!!!!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Lotte

  Bewoners van een AWBZ instelling betalen in Nederland al jaren een inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK. Dit is nu al voor echtparen waarvan de een nog \"zelfstandig\' woont al bijna niet op te brengen. Alleen al aan kosten van medicijnen, verbandmiddelen en incontinentiematerialen die de verzekering niet meer vergoed zijn ze al een kapitaal kwijt!

  Verzekeringen gaan steeds meer eisen stellen en krijgen steeds meer macht om de prijzen op te drijven. Bijv. deelname aan het dure baxtersysteem en niet meer dan 3 inco\'s gebruiken op een dag.

  Dan hebben we we nog een overheid die steeds meer eisen gaat stellen omdat alles controleerbaar moet zijn. Gevolg enorme burocratie, met als gevolg dat hiervoor vele banen worden gecreeerd en de vergadercultuur maar door gaat.

  Dan hebben we nog de bonussen en onkostenvergoedingen waarmee de top zich verrijkt.

  Zolang dit allemaal door gaat zal de zorg onbetaalbaar blijven!

 • no-profile-image

  wendy

  Ik zie bij mij op de woongroep PG genoeg familie leden die alle jaren trouw een paar keer per week komen en pa of ma meenemen naar buiten of iets met elkaar gaan doen . Maar nu de dementie van pa of ma zo ver is gevordert wordt de situatie erg moeilijk , fam. Komt nog steeds maar gaat vaak verdrietig weg omdat moeder hen uitscheld . En dan zou je deze familie verplichten een paar x per maand mee te helpen ? Ik denk dat dat per ziektebeeld goed bekeken en besproken moet worden en ge evalueerd .

 • no-profile-image

  Bloem

  Vraag, wat als iemand geen familie meer heeft? en zijn belangen door een aangestelde bewindvoerder worden geregeld? Dus er gewoon niemand is om bv kleding mee te kopen, koffie mee te drinken. Ik heb het niet bij over de zorgtaken --. deze gewoon laten liggen bij degene die ervoor betaald worden.

 • no-profile-image

  Riet

  Prima om te verplichten 4 uur per maand mee te draaien in de extra zorg op de woonplek, waar jouw familielid (tenslotte) verblijft. Zo help je mee aan een goede sfeer en aktieve leefsituatie. 'n Paar handen extra tijdens de maaltijden betekent niet het overnemen v.d. taken van hen, die ervoor geleerd hebben. En als je niet tijdens maaltijden aanwezig kunt zijn, dan kom je niet om alle momenten van een praatje of een wandeling over te nemen. Dat maakt het beroep van Vn&V juist zo leuk. Maar het betekent gewoon, denk ik, een 4-tal uren bij je ouder thuis aanwezig zijn en meehelpen met de huistaken, die door de leidinggevende op dat moment gewenst/bepaald zijn. Kan nog best lastig zijn voor Vn&V's om met een extra verscheidenheid aan "collegae" te gaan samenwerken, wat ook wel een uitdaging is. En voor leidinggevenden een extra dimensie in hun verantwoordelijkheid. Doel is om zo met de zorgmiddelen om te gaan, dat wie weet, het zelf betalen van je eten niet nodig is. Dat werkt sociaal. Want owee, als we toch zelf het eten moeten betalen, dan willen we ook, als mondigere ouderen, zelf kunnen bepalen, wàt we dan eten en dat kan nogal (prijs)verschillend zijn. Worden we dan asociaal? Verplicht meedraaien...? Dat deed ik ong. 30 jaar geleden ook al: toen onze oudste naar de Peuterspeelzaal in ons dorp ging. Deze kon alleen open/rendabel blijven, als er bijna iedere ochtend een ouder meedraaide. Ging prima en was leerzaam, want de peuter kon nog niet (en een dementerende wellicht niet meer) vertellen, wat het allemaal beleefd had. Kind en ouder samen in 1 belevingswereld...!

 • no-profile-image

  Ria Smit

  Ik vind het bij mensen met dementie geen goede zaak om familie te verplichten te komen. Als de band tussen bewoner en famielid niet goe is kan er een spanning ontstaat. Die spanning voelt de bewone met dementie heel goed aan. Het kan zelfs zo zijn de bewoner nog lang onrustig of verdrietig is daarna. Ik zie veel mensen die met veel liefde en aandacht in het verpleeghuis \'meedoen\' gaan mee naar activiteiten, gaan wandelen of helpen met eten. dat moetn we meer waarderen. het is goed om dit bespreekbaar te maken. maar verplchten: nooit. Dat werkt niet.

 • no-profile-image

  Bart W.

  Jammer dat het deze kant op moet gaan. Natuurlijk is het eten en drinken iets wat men zelf moet gaan betalen. Dat deden de cliënten ook toen zij nog zelfstandig woonden. Maar de oplossing die nu wordt bedacht om familie gaan verplichten is echt geen optie. Het is niet te hopen dat dit doorgaat.

 • no-profile-image

  Theo

  Laten we - bij Zorg met Verblijf - het wegvallen van de woonkosten en ook die van eten maar buiten beschouwing laten. Iemand die ZmV krijgt dient het overgrote deel van zijn/haar inkomen - AOW en/of aanvullend pensioen - in te leveren als bijdrage in de AWBZ kosten. Veelal blijft er maar zon 400 euro per maand over als zakgeld.

 • no-profile-image

  Annie

  De familie wordt verplicht om 1 x per maand op visite te gaan. Maar niet om Zorgtaken uit te voeren!.

  Voor sommige mensen is het misschien toch nog fijn om dan wel verplicht.... iemand op visite te krijgen. Die komt kffie drinken of voorlezen. Door de hectiek van tegenwoorsig is het ook erg moeilijk om soms een gaatje te vinden om vrijblijvend bij pa of ma op visite te gaan. Soms is het voor de zorg fijn als iemand ( vooral iemand die veel claim gedrag heeft)

  visite krijgt zodat wij dan andere bewoners wat extra tijd kunnen geven. De zorg blijft bij ons, maar een beetje welzijn van familie is meer dan welkom.

 • no-profile-image

  Brenda

  Het is een schande om dit te gaan verplichten! Waar zijn ze mee bezig. Iedereen weet dat een verplichting alleen maar nog meer problemen gaat geven.

Of registreer je om te kunnen reageren.