Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Anderhalf miljoen voor verbetering verpleeghuiszorg

Een onderzoeksgroep ontvangt anderhalf miljoen euro om de zorg aan ouderen in verpleeghuizen te verbeteren. Dit geld zal vooral besteedt worden aan de rol van verpleegkundigen in verpleeghuizen.

De onderzoeksgroep staat onder leiding van de Maastrichtse hoogleraar Jan Hamers. Zij ontvangt een subsidie van ZonMw van 750.000 euro. De samenwerkingspartners uit de regio en de Universiteit Maastricht dragen ook bij, waardoor er in totaal de komende vijf jaar bijna anderhalf miljoen euro te besteden is.

 

Verpleegkundigen 

Het project focust met name op de rol van verpleegkundigen in verpleeghuizen en heeft als doel hun werk effectiever en meer evidence-based te maken, en hun expertise en leiderschapskwaliteiten te verbeteren. De resultaten van ‘Nurses on the move: towards high quality care in nursing homes' zullen zowel regionaal, nationaal als internationaal geïmplementeerd worden.

Toename complexe zorg
Vanwege de toenemende vergrijzing en de steeds hogere leeftijd waarop mensen naar een verpleeghuis verhuizen, neemt de vraag naar (complexe) verpleeghuiszorg de komende decennia sterk toe. Verpleegkundigen en verzorgenden vormen de spil in deze zorg. Hun werk bepaalt grotendeels de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners, hun conditie en dagelijks functioneren. Het project omvat drie deelprojecten, die nauw met elkaar samenhangen.


Drie subprojecten
Het eerste project draait om de vele gezondheidsklachten waarmee verpleeghuisbewoners kampen: van ondervoeding tot doorligwonden, gedragsproblemen en valincidenten. In dit project wordt een integrale aanpak ontwikkeld voor al deze zorgproblemen tegelijk, in plaats van de huidige gefragmenteerde aanpak voor afzonderlijke problemen. In die aanpak zal het stimuleren van beweging in alledaagse activiteiten centraal staan om de zelfredzaamheid van ouderen te behouden en verbeteren.

 

Kennis 

Het tweede project zoekt oplossingen voor het probleem dat wetenschappelijke kennis vaak niet doordringt tot de zorgpraktijk, mede doordat de meeste zorgverleners in verpleeghuizen te laag opgeleid zijn om deze kennis toe te kunnen passen. In het derde project wordt tenslotte gekeken naar de het verhogen van expertise van de zorgverleners.

 

Verpleegkundige als rolmodel

Uit eerder onderzoek blijkt dat de kwaliteit van leven in een verpleeghuis nauw samenhangt met het opleidingsniveau van zorgverleners en dat de inzet van meer verpleegkundigen in plaats van verzorgenden leidt tot betere uitkomsten. Door verpleegkundigen als inhoudelijke leiders op de werkvloer te (her)introduceren, die als rolmodel dienen voor hun collega's en de wetenschappelijke kennis kunnen aandragen, kan ook via deze weg de kwaliteit van zorg aan ouderen in verpleeghuizen worden verbeterd.

 

Bron: Universiteit Maastricht

TvVOnline redactie

5 reacties

 • no-profile-image

  werkpaard

  ieder opleidingsnivo heeft zijn eigen kunde.

  Nu is het wel zo dat je meer kunde in huis moet hebben om dit over te kunenn dragen naar collega\\\\\\\\\\\\\\\'s Op die manier kun je als lagere opgeleide meer leren en neiuwe uitdagingen vinden. HIerbij is het wel van belang dat je samenwerkt en/of overleg momenten hebt. In het kleinschalig wonene is dit een probleem want daar sta je alleen op een woning. Hoe los je dit dan op.

 • no-profile-image

  VIG&VP i.o.

  Dit is geen motie van wantrouwem t.a.v. VIGers/ZVers al begrijp ik wel dat dit zo wordt ervaren. Wat hier ook mee bedoeld wordt is denk ik dat er meer gediplomeerd personeel op de afdeling moet zijn ( niveau 3&4 ) Nu zie je ook veel helpenden en overige veelal lagere zorg functies op de afdeling waardoor er minder kwaliteit op de afdeling is. Niet dat er met die groep iets mis is, maar de opgenomen clienten verblijven op de afdelingen niet vanwege hun zweetvoeten en is er dus soms te weinig medische kennis op de afdeling waardoor bepaalde signalen niet worden gezien / herkent. Ook het stukje klinisch redeneren hoort daarbij, dat is weer net het terein van een verpleegkundige, hoewel ik ook VIGers ken die dat ook kunnen. De roep naar meer verpleegkundigen binnen verpleeghuizen biedt juist voor de gediplomeerden niveau 3 een kans om verder op te leiden en door te groeien! Ook komen steeds meer afdelingen voor patienten die in het ZH behandeld zijn en naar het verpleeghuis komen om verder verpleegt te worden, ook hier heb je verpleegkundigen nodig. De ontwikkelingen staan nu eenmaal niet stil.

  Wat P.G. betreft heb je daar een bepaalde zorgverlener voor nodig, daar valt verpleegtechnisch ook minder te halen en vereist andere skils, dat moet je ook maar willen. Er zullen vast wel plegen zijn die dat leuk vinden maar ik denk dat die groep kleiner is. Ikzelf verkas ook van een PG naar een revalidatie afdeling omdat dat mij vakinhoudelijk meer trekt. Dat is een keus die een ieder voor zichzelf moet maken. Gelukkig vindt niet iedereen hetzelfde leuk! Dat zal je altijd blijven zien, de ene voelt zich als een vis in het water binnen de psychiatrie en de andere weer op een IC. Overgens zie je op de afdelingen een mengelmoes, in een ZH worden ook PG zorgvragers opgenomen of uit de gehandicaptezorg en in het verpleeghuis wordt ook somatische zorg geboden. Dat maakt het afwisselend en is het wel zo handig dat je van alles enige basis kennis hebt.

 • no-profile-image

  Anoniem

  Verpleegkundigen willen niet in een verpleeghuis werken. die willen alleen maar verpleegkundige taken en produktief bezich zijn wat niets met bejegening te maken heeft. We moeten blij zijn dat er nog mensen zijn die in een verpleeghuis willen werken. School de mensen maar bij die gemotieveerd zijn, zeker bij pg bewoners is dit belangrijk.

  Verpleeghuisartsen hebben al eerder aangegeven dat de zorgverleners wat kwaliteitsnivo naar beneden gaat, maar is dit ook niet de schuld van de bezuineging en de opleidingen.

  Tegenwoordig moet je breed opgeleid zijn, maar jaren geleden had je de A.B.Z en de ziekenverzorgende opleiding, was niks mis mee. Toen leerde je in de praktijk het vak.

 • no-profile-image

  Nurse

  Er wordt gesteld dat er te weinig (verpleegkundige) kennis aanwezig is in de verpleeghuiszorg om de diverse gezondheidsklachten tegelijkertijd aan te pakken. Er wordt niks gezegd over dat de verpleegkundigen alleen maar goeie zorg kunnen verlenen en de ziekenverzorgenden dit niet zouden kunnen. Meer inzetten van verpleegkundigen en het meer scholen van medewerkers in de zorg zal juist de kwaliteit van zorg moeten verbeteren.

 • no-profile-image

  Monty7

  Er wordt hier gedaan of alleen verpleegkundige goeie zorg kunnen verlenen, nou bedankt, als de rest van de medewerkers ontslag zou nemen dan kwam het werk niet klaar dus, er zijn ziekenverzorgende die meer hebben met verpleeghuisbewoners dan verpleegkundigen, jammer maar helaas.

Of registreer je om te kunnen reageren.