Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Kwaliteit ouderenzorg niet verbeterd

Hoewel de overheidsuitgaven voor verpleging en verzorging sinds 1995 gemiddeld fors zijn gestegen, is de kwaliteit er niet op vooruit gegaan.

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar rapport ‘Waar voor ons belastinggeld'. Het SCP heeft onderzocht wat de belastingbetaler terug krijgt voor alle miljoenen euro's aan belastinggeld die sinds 1995 zijn uitgegeven, onder andere in de ouderenzorg. Hoewel de kostprijs van zorg in de instellingen sinds 1995 gemiddeld steeg met 2,4 procent en in de thuiszorg met 3,7 procent, is de kwaliteit er niet zichtbaar door toegenomen. Wel zijn er meer mensen geholpen.

 

Productie 

'De kwaliteit van verzorging en verpleging lijkt in de waargenomen periode nauwelijks veranderd', schrijven de SCP-onderzoekers. 'Dit zou betekenen dat kostprijsontwikkelingen geen relatie hebben met ontwikkelingen in de kwaliteit van dienstverlening.' In tegenstelling tot de kwaliteit is de productie door de groeiende overheidsinvesteringen wel toegenomen. De productie in de thuiszorg steeg gemiddeld met 4,6 procent volgens SCP-cijfers en 0,2 procent in de intramurale zorg. Kostenstijgingen in de sector vonden vooral plaats in de periode 2000 tot en met 2003. Voor het oplossen van de wachtlijsten kwamen toen veel middelen vrij. 'Hiervoor is een ‘boter bij de vis'-strategie gevolgd, waarbij de extra middelen in belangrijke mate hebben bijgedragen aan een hogere productie. Deze periode markeert ook de overgang naar een meer vraaggestuurd stelsel.' 

 

Bron: SCP / Zorgvisie

TvVOnline redactie

2 reacties

  • no-profile-image

    Makkkie

    Wat verstaat men tegenwoordig onder kwaliteit? idd dat alles geregistreerd wordt, wie wat doet wanneer hoe en waarom.Voor elk risico wat je kan lopen, zelfs het kleinste,moet aangetoond worden hoe je dit kan voorkomen en hoe je handelt als het wel gebeurd.Protocollen moeten gemaakt worden, besproken in elk overleg, geëvalueerd en weer herschreven worden.Kwaliteitsmedewerkers met verschillende specialiteiten, managers, coördinators, adviseurs, inkopers. 25 jaar geleden had je een directeur en afd. hoofden. Dit zou nu niet meer voldoen, maar hebben we al die mensen, die niet op de werkvloer staan nodig??? Waarschijnlijk wel door alle wetgeving die dit alles van ons vraagt. Ik denk dat de overheid die moet controleren of alles volgens de regels gebeurd , door al die regels de oorzaak is. Kunnen we de cliënt laten bepalen wat kwaliteit is??

  • no-profile-image

    Truus

    pompiediedom...toen begon het gekl.. van de bureaucratie..kwaliteitseis.. op kwaliteitseis...kwaliteitseis....en weer nieuwe protocollen...electronisch pcd...laten we eerlijk zijn...daar gaat het geld al jaren naar toe....

Of registreer je om te kunnen reageren.