Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

'Bijwerkingen Haldol kunnen dodelijk zijn'

Veel agressieve dementerenden worden gedrogeerd met antipsychotica die eigenlijk niet voor hen bedoeld zijn. Deskundigen waarschuwen voor de ernstige bijwerkingen.

Dit stelt het programma 'Altijd wat' van de NCRV. In de uitzending wordt aandacht besteed aan dementerende ouderen die agressief gedrag vertonen naar de verzorgenden. Schreeuwen, niet begrijpen wat de verzorging komt doen, slaan, de dagelijkse verzorging kan een strijd worden als dementerenden agressief zijn.

 

Machteloze verzorgenden

'Als verzorgenden vol frustratie, boosheid en machteloosheid bij je komen, word je eigenlijk gedwongen om iets te doen wat je eigenlijk niet wilt doen', vertelt verpleeghuisarts Inga Melsert in het programma. Meestal worden er dan antipsychotica zoals Haldol voorgeschreven.

 

Bijwerkingen Haldol

Specialist ouderengeneeskunde Rob van Marum legt in de uitzending uit dat ongeveer de helft van de dementerenden Haldol krijgt. Terwijl het medicijn eigenlijk bedoeld is voor volwassen mensen met schizofrenie. De bijwerkingen van Haldol kunnen bij ouderen veel zwaardere gevolgen hebben. Van Marum: 'De helft van de gebruikers wordt wat verstijfd, waardoor ze moeilijker lopen. Daarnaast is er een toegenomen kans op beroertes, longontstekingen, valaccidenten en vroegtijdig overlijden.'

 

Bron: Altijd Wat

 

Klik hier voor de aflevering over de agressieve dementerenden

TvVOnline redactie

18 reacties

 • Gt belang

  Mijn ervaringen op een acute opname afdeling zijn juist positief over het inzetten van haldol, soms in combinatie met lorazepam bij motorische onrust bij patiënten met een delier en/of dementie die agererend,agressief gedrag vertonen. Bij een oudere wordt in principe een consult geriatrie ingeroepen. In een setting van acute opname waar er een hoge turn over en grote werkdruk is, is dat geen goede plaatst voor een patient met delier en/of dementie met 'storend' gedrag. Want er is niet 1 onrustige patient maar regelmatig meerdere patienten tegelijk waar dan (bijna)continue begeleiding nodig is. Maar juist ook patienten die acuut intensieve zorg nodig hebben. Daar is nauwelijks personeel voor. Die is er vaak niet. Bijv in de nachtdienst. Want als een patient in zijn vitale functies bedreigd wordt heb je handen vol aan die patient. Dan is het prettig voor zowel de delirante, en/of demente onrustige patient, als voor de verpleging dat deze'rustig'is, wanneer deze catheters, infuus,maagsonde etc in heeft.Voorkomt dat deze worden uitgetrokken en valincidenten etc. Kom je meer aan de zorg van hen maar ook aan andere acute patienten toe. Uiteraard zijn de middelen tijdig. Zodra de patient met minder toe kan wordt de haldol evt in combinatie met lorazepam afgebouwd.

 • no-profile-image

  Willem L

  Mijn moeder van 91 heeft wat epileptishe aanvallen gekregen door het gebruik van een antibiotica en een medicijn tegen de misselijkheid. die vloekt met elkaar.

  In het ziekenhuis heeft ze Haldol toegediend gekregen. Tijdens de bezoekuren vielt het ons op dat ze, na het toedienen van het "medicijn"niet wakker te krijgen was.

  Nu zegt de behandelde arts dat ze het haar verdere leven moet slikken.

  Ze eet nu niet meer , zit als een zombie in de stoel ,kan niet meer lopen, en slaapt de gehele dag.

  De naaste familie heeft de huisarts opgeroepen om met die rommel te stoppen , zodat ze in haar korte verdre leven als mens te ervaren en niet als een zombie.

 • no-profile-image

  Vincent

  Het is mij een raadsel dat Haldol nog in de handel is. Toen ik in de jaren 90 in Leiden werkte was het al een medicijn dat niet meer werd voorgeschreven. In Drenthe wordt het nog volop voorgeschreven????

 • no-profile-image

  Heleen van der Leest

  Haldol is een antipsychoticum. VIG&l.l.vpk weet blijkbaar het verschil niet tussen een delier en een psychose. Sinds er modernere antipsychotica worden voorgeschreven aan jonge mensen wordt Haldol, vornamelijk aan ouderen gegeven. Men moet het blijkbaar nog ergens kwijt.

 • no-profile-image

  LLVPK

  Ik sluit mij helemaal aan bij het commentaar van VIG. Ik heb in het ziekenhuis waar ik werk alleen maar goede outcome gezien bij het korte termijn gebruik van Haldol bij delirante patiënten. Over de effecten van langdurig gebruik bij demente ouderen kan ik geen uitspraak doen. In het ziekenhuis heeft Haldol een positief effect op het cognitief functioneren van delirante patiënten en beschermt het de patiënt tegen zichzelf. Neem het uitrukken van blaascatheters, infusen en maagsondes die geplaatst zijn om de patient te behandelen. De lichamelijke, mogelijke, bijwerkingen (zoals ieder geneesmiddel bijwerkingen heeft) worden dagelijks geëvalueerd en onderzocht, bijvoorbeeld het maken van ECG's om evt QT-tijd verlenging te registreren.

  Dus laten we vooral niet vanuit 1 oogpunt naar een medicament en de indicatie daarvoor kijken. Maar laten we als professionals een brede blik houden en de voor- en nadelen van een ingezette interventie afwegen.

 • no-profile-image

  StilleWilde

  Mijn moeder kreeg Haldol toegediend totdat de dood erop volgde. Mijn klachten werden respectievelijk door het Medisch Tuchtcollege, de Inspectie TEGEN de gezondheidszorg, de Landelijke Beroepscommissie Klachten en uiteindelijk de rechter na jarenlang procederen in de doofpot gestopt! Verzorgenden/verplegenden zouden moeten weigeren dit middel toe te dienen! Het is misdadig; er zijn genoeg andere middelen!

 • no-profile-image

  Familie

  Mijn moeder gaven ze Haldol. Niet omdat ze dement was, niet omdat ze lastig was, niet omdat ze agressief was, maar omdat alle ouderen waar ze geen raad mee wisten Haldol kregen. Zo ging dat in het Bossche verpleeghuis. En er over klagen leidde tot andere medicatie.

 • no-profile-image

  de jong

  Haldol is een middel dat wordt gebruikt om ouderen met dementie, en in combinatie met dood door verdroging,snel uit de weg te ruimen! Verpleeghuizen zijn kampen des doods voor ouderen met een vorm van dementie. Ik heb het allemaal meegemaakt met mijn vader. Heb geen goed woord over hoe deze mensen worden behandeld. Zij die werken en meewerken van het drogeren van ouderen zijn schuldig aan een vervroegde dood van de ouder met dementie die zich niet kan verweren!

 • no-profile-image

  Gerda

  Ik heb de uitzending gezien en waar het volgens mij omgaat is dat er veel medicijnen worden ontwikkelt voor allerlei ziektes maar niet voor dementie. En dan vooral voor de onrust tijdens het dementieproces.

 • no-profile-image

  ikke

  nog maar een jaar of 2 geleden ging 1 van onze bewoners met een gebroken heup richting ziekenhuis. Ze heeft daar 5 dagen gefixeerd in ziekenhuis bed gelegen. Zowel mevrouw als familie waren blij dat ze terug was op PG afdeling. Ziekenhuizen sturen onze bewoners het liefst onmiddellijk na ingreep terug omdat ze geen raad weten met hun gedrag. Vindt reactie Lisette dan ook erg vaag, welke ouderen bedoel je? Bij ouderen met somatische klachten lijkt haldol mij ook erg overbodig.

 • no-profile-image

  Auderenmishandeling

  Op auderenmishandeling.nl (zie blog onderaan) is onlangs een gerechtelijke uitspraak gepubliceerd. Ook hier wordt Haldol en onderzorg genoemd. De reacties onder het artikel spreken boekdelen; echt interessant om te lezen.

 • no-profile-image

  Truus

  Lisette, voor een ziekenhuis zou dit een wereldprimeur zijn :) , want laten we wel zijn : opname van een dementerende in het zkh resulteert altijd bij terugkomst gebruik haldol. Wat natuurlijk alertheid vraagt bij de (huis)arts om dit zo snel mogelijk af te bouwen..

 • no-profile-image

  essie

  @lisette: kun je deze uitspraak ook onderbouwen???

 • no-profile-image

  LIsette

  Bij ons in het ziekenhuis is Haldol al zeker 20 jaar verleden tijd bij ouderen. Rotzooi is het!

  Onbegrijpelijk dat het nog op sommige plekken in ons land nog wordt voorgeschreven.

 • no-profile-image

  Redactie TVVonline

  Aha, wij begrijpen nu wat u bedoelt, en de heftigheid van deze uitspraak. Dank voor de toelichting!

 • no-profile-image

  VIG&l.l.vpk

  Beste redactie, ik stel ook niet dat verzorgenden haldol voorschrijven, ik verwees naar de opmerking van de specialist ouderengeneeskunde namelijk :'Als verzorgenden vol frustratie, boosheid en machteloosheid bij je komen, word je eigenlijk gedwongen om iets te doen wat je eigenlijk niet wilt doen', vertelt verpleeghuisarts

  Dan heb je als arts toch wel erg slappe benen als je je laat dwingen door verzorgenden iets voor te laten schrijven waar men als arts blijkbaar niet achter staat. Ik kreeg het idee, nogmaals dat is mijn invulling, omdat haldol geen populair middel in de media is dat de betreffende arts zich hierachter verschuild. Dit gaat m.i. ook niet over het waarschuwen voor de bijwerkingen van haldol. Nogmaals dat is mijn eigen interpretatie ervan waarvan ik denk dat die niet ver van de werkelijkheid zit. Dat bedoelde ik met het vingertje naar de verzorgenden wijzen. Want die uitspraak rammelt aan alle kanten van die arts. Verder heb ik de mogelijke gevolgen al beschreven in de vorige post en m.i. voldoende onderbouwd wat er kan gebeuren als je in bepaalde situaties geen haldol gebruikt.

 • no-profile-image

  Redactie TVVonline

  Dank voor uw reactie. Wij wijzen met dit artikel niet met een beschuldigende vinger naar verzorgenden (als u dit wel vindt, dan horen we graag waar dit in het artikel gebeurt). Wij hebben slechts een nieuwsbericht naar aanleiding van de uitzending geschreven. Hierin waarschuwt de specialist geneeskunde voor de bijwerkingen van Haldol. Voor veel verzorgenden zal dit niets nieuws zijn, voor anderen wel. Iedereen mag eruit halen wat hij of zij van nut vindt voor zichzelf. Er staat verder nergens dat verzorgenden de antipsychotica voorschrijven, maar wel dat het probleemgedrag dat dementerenden vertonen zwaar voor hen is. Wij stellen dus verder niks, wij geven slechts weer waar de uitzending over gaat. De kop staat niet voor niets tussen aanhalingstekens. Maar alle kritiek is welkom, dat houdt ons scherp.  Vriendelijke groet,

  Redactie TVVonline

 • no-profile-image

  VIG&l.l. vpk

  Een volkomen uit de lucht gegrepen artikel waarbij er weer met het vingertje naar de verzorgenden wordt gewezen m.b.t. het voorschrijven van haldol. Als arts is men er toch zelf bij als er haldol wordt voorgeschreven en waarom ? Ook de titel van dit artikel laat wederom weer erg weinig nuance zien. Als ik de bijsluiter van paracetamol moet geloven is paracetamol ook dodelijk en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Haldol of een antipsychoticum kunnen nodig zijn in gevallen dat oudere delirant t.g.v. een infectie bijvoorbeeld blaasontsteking, met alle psychotische verscheinselen van dien. Met als gevolg weigeren van med ( lees antibiotica ) zorg, voeding en vocht. Als je dit niet behandeld met bijvoorbeeld haldol kom je nergens waardoor de patient kan overlijden omdat deze continue medicatie, voeding en vocht weigert. Toevallig nu in mijn praktijk aan de orde, die is nu ingesteld op haldol en dhr is nu benaderbaar. Let op, haldol is een tijdelijk middel, niet voor vast! Dat haldol alleen voor mensen bedoeld is met schiezofrenie is echt te kort door de bocht. Haldol gaat psychoses tegen en grijpt in op bepaalde neurotransmitters die de psychotische verschijnselen doen verminderen! Of gaan we stellen dat iedereen met een psychose ook schiezofreen is ? Het is niet de eerste keer dat deze non discussie wordt gevoerd en zeker niet de eerste keer dat er weer met het vingertje naar de verzorgenden wordt gewezen. De bijwerkingen van haldol zijn niet gering, maar is er een beter middel om psychoses te behandelen ? Soms is het kiezen tussen 2 kwaden, dat is ook een deel van het werk. Zo lus ik er n.l. nog wel een paar.

Of registreer je om te kunnen reageren.