Gratis nieuwsbrief Meld je aan voor de gratis e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

'Opleidingen ouderenzorg sluiten onvoldoende aan op praktijk'

Opleidingen in het middelbare beroepsonderwijs zijn te verschillend en sluiten onvoldoende aan op de - toekomstige - praktijk in de ouderenzorg. Snelle aanpassingen zijn nodig, daarom moet een taskforce op nationaal niveau met voorstellen komen.

Dat is de conclusie van onderzoekers van Maastricht University, meldt Zorgvisie.

De aansluiting tussen onderwijs en praktijk van de ouderenzorg voor mbo-studenten Helpende en Verzorgende IG kan veel beter. Met het oog op de veranderingen in de zorg voor ouderen - extramuralisering, behoud van autonomie en kwaliteit van leven - moeten de taken van professionals in de zorg veranderen. Opleidingen in het mbo zijn daar nog niet op toegerust. Dat concluderen onderzoekers onder leiding van professor Jan Hamers van de Maastricht University.

 

Aanknopingspunten 

Voor het onderzoek: "Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs, een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)" zijn gesprekken gevoerd met 19 docenten en coördinatoren, 32 studenten van 8 roc's en 19 teammanagers van zorgorganisaties. Het onderzoek geeft geen ‘sluitend en representatief beeld', aldus de onderzoekers, ‘maar biedt voldoende aanknopingspunten voor verbetering van het onderwijs gericht op de zorg voor ouderen.'

 

Weinig binding met praktijk 

De toepassing van nieuwe kennis in de opleiding verloopt traag, ook omdat medewerkers in de opleidingen te weinig binding met de praktijk hebben. Tegelijkertijd zijn er belangrijke veranderingen in de ouderenzorg aan de gang. De onderzoekers pleiten er voor dat een taskforce op nationaal niveau voorstellen doet om de inhoud van de opleidingen meer aan te passen aan de - toekomstige - praktijk.

 

Opleidingen meer gelijk trekken

Opmerkelijk is dat er (te) veel variatie is in de invulling van ‘aard en omvang van geriatrie en gerontologie in de opleidingen'. De specifieke ouderenzorgthema ‘s in de opleiding hangt af van betrokkenheid van de opleiders. Met de toename van het aantal kwetsbare ouderen en de veranderde eisen die worden gesteld aan de zorg vragen om ‘snelle aanpassing van inhoud en vorm van de opleiding. Beter is de opleidingen meer gelijk te trekken en leermiddelen te standaardiseren, met aandacht voor ouderdomsziekten, de rol van familie, vrijwilligers en andere hulpverleners in de zorg,' aldus de rapportage.

 

Bron: Zorgvisie

TvVOnline redactie

Eén reactie

 • no-profile-image

  jos

  Ook hier geldt weer dat er weinig komt vanuit de instellingen zelf.

  Wat vragen verpleeg-/verzorgingsinstellingen gezien vanuit hun visie naar de toekomst en zetten ze daar dan ook op in.

  M.n. dat laatste is de grootste handicap.

  Er passeert van alles in gesprekken en eisen zijn vlug op tafel geled, maar als daar gevolgen aan vastzitten met veranderingen dan regent het belemmeringen.  M.n. de afstand vanuit management naar de werkvloer is nogal eens gebrekkig en komt vooral bij incidenten aan de orde.

Of registreer je om te kunnen reageren.