Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Biofilm


Definitie

Verschillende bacteriën bezitten het vermogen een biofilm te maken op zowel inerte (bijvoorbeeld de binnenkant van de waterleiding) als op levende oppervlakken (bijvoorbeeld een wondbed). Biofilms worden beschouwd als een heterogene familie van microorganismen: ze bestaan enerzijds uit meerdere bacteriële species en anderzijds kunnen ook fungi, algen en protozoa in deze biofilm verstrikt raken en hierin verder leven.
De bacteriën produceren een polymere matrix, waarin essentiële mineralen en voedingsstoffen opgenomen uit de omgeving worden vastgehouden tot degustatie door de micro-organismen. Bovendien zorgt deze ‘slijmlaag’ voor bescherming van de erin opgenomen micro-organismen tegen nadelige invloeden, zoals droogte, uv-licht en biociden. Hierin ligt de reden om voordat men wonden gaat ontsmetten, ervoor te zorgen dat de debris (een biofilm en reservoir van micro-organismen) zo veel mogelijk wordt verwijderd, teneinde een goede wondheling te garanderen. 

Een te hoge concentratie van micro-organismen (overschrijding kritisch kolonisatieniveau) moet te allen tijde worden vermeden. Een goede wondverzorging speelt in op de volgende drie punten:

- Verwijderen van debris, biofilm destabiliseren / verwijderen.
- Microbiële flora beneden kritische waarden houden.
- Behouden van een vochtig wondmilieu.

(Handboek Wondzorg, 2009)