Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Brandwond


Definitie

Een brandwond is een letsel veroorzaakt door inwerking van warmte of koude ( thermische brandwond). De voorwaarde is dat de temperaturen hoog of laag genoeg moeten zijn om beschadiging of necrose te veroorzaken van de huid en eventueel dieper gelegen weefsels. Naast thermische brandwonden zijn er ook chemische en elektrische brandwonden, waarbij onder inwerking van de chemische stof of door de passage van stroom weefselbeschadiging kan plaatsvinden. Tenslotte zijn er radiogene brandwonden, veroorzaakt door de zon of door radiotherapie.

Weefselbeschadiging kan rechtstreeks ontstaan door de directe inwerking van de oorzaak van de brandwond, maar ook door vorming van oedeem en infectie waardoor er secundair necrose ontstaat. Door de belangrijke functies van de huid, waaronder het vormen van de enige effectieve barrière tegen micro organismen, zal een brandwond diverse lokale en algemene problemen veroorzaken die, afhankelijk van de ernst van de brandwond, het leven van de patiënt in gevaar kunnen brengen. De ernst van de weefselaantasting wordt meestal in graden ingedeeld. (Handboek Wondzorg, 2004) 

Eerstegraads verbrandingen: de huid is pijnlijk, droog en rood.

Oppervlakkige tweedegraads brandwond door verbranding met heet water. Huid is zeer pijnlijk, rood en bevat blaren.

Diepe tweedegraads brandwond: huid is wolkig, wit-rood. De pijnsensatie is gedaald, evenals de capillaire refill.

Derdegraads verbranding: witte, bruine tot zelfs vlamachtige zwarte verkleuringen. Opname in het brandwondencentrum is noodzakelijk.