Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Wagner-classificatie


Definitie

Bij de wondzorg van de diabetische voet blijkt de Wagner-classificatie nog steeds een zeer handige methode. De Wagner-classificatie verschaft informatie over:

a De etiologie
Graad 1, 2 en 3 hebben een neuropathische oorsprong, graad 4 en 5 zijn het rechtstreekse gevolg van een verstoring in de bloedcirculatie.

b De uitgebreidheid van het letsel
De uitgebreidheid kan men uitsluitend nagaan door de wondbodem af te tasten door middel van een peilsonde. Er zijn reeds te veel foute beoordelingen gemaakt met nefaste afloop, doordat men naliet dewond te peilen.

c De waarschijnlijkheid of zekerheid van infectie
Graad 1 is een oppervlakkig letsel. Bij infectie zullen de klassieke tekens (roodheid, warmte, zwelling) meestal duidelijk zijn (pijn kan afwezig zijn).
Graad 2 is een diepe wond, zonder betrokkenheid van het bot. Hier zijn steeds multibacteriële flora aanwezig. Deze wonden ontwikkelen zich bovendien over langere tijd met een verhoogd risico van infectie. In deze situatie ligt de waarschijnlijkheid van infectie of het plots infecteren zeer hoog.
Graad 3 toont reeds een aantasting van het bot (het bot is voelbaar bij peilen van de wond); mogelijk heeft zich daaromheen al een abces gevormd. Er is absolute zekerheid van infectie.

(Handboek Wondzorg, 2009)