Nieuwsbrief Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief van Nursing, TvV en TvZ. Klik hier

Wondexpertisecentra


Definitie

Een wondexpertisecentrum is een centrum waarin een team van specialisten multidisciplinair samenwerkt om complexe wonden zo goed mogelijk te behandelen. Het team bestaande uit artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen bepaalt gezamenlijk het behandelplan voor de patiënt, waardoor deze minder vaak hoeft terug te komen en waardoor onderzoeken beter op elkaar zijn afgestemd. De centra werken met standaard protocollen, duidelijke verwijsprocedures, diagnostiek en onderzoek naar onderliggend lijden.
(Wijck van, Frank. Wondexpertisecentra: wat doen ze precies? Nursing, december 2014)