Antwoord v/d Week: blaas

Wat zie je hier?
a Nier
b Blaas
c Alien
d Uterus

Het juiste antwoord is B: de blaas.


Dit is een illustratie uit het Nursing Challenge artikel over urineweginfecties. Daarin lees je alles over de rol van verpleegkundigen bij het voorkomen en behandelen van urineweginfecties (uwi’s). Verder aandacht voor uwi’s bij kwetsbare ouderen, en een stroomschema bij vermoeden van een urineweginfectie. De bijbehorende toets is goed voor 2 accreditatiepunten.