Antwoord vd Week: benauwdheid bij copd

A Patiënt rechtop laten zitten met hoofd iets achterover
B Pursed lip breathing
C Een ventilator op de bovenlip richten
D De ademhaling naar de buik laten sturen

Antwoord A is juist, je kunt beter de patiënt voorover laten leunen in plaats van rechtop laten zitten.

Volgens de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD kunnen de volgende interventies benauwdheid bij COPD verlichten:

  • Laat de patiënt voorover hangen en ergens op leunen. Zet hem dus niet rechtop. Hangen geeft rust aan de ademhalingsspieren.
  • Pursed lip breathing: ademhalen met de lippen op elkaar houdt de luchtwegen langer open. Dit helpt vooral patiënten met slappe luchtwegen die aan het einde van de ademhaling dichtslaan.
  • Stuur de ademhaling naar de buik, bijvoorbeeld door je hand op de buik of onderrug van de patiënt te leggen (en dus niet op de schouder).
  • Door een ventilator op de bovenlip te richten maak je daar de zenuwen kouder. Dat vermindert het gevoel van kortademigheid.

Meer over benauwdheid bij COPD

Meer tips vind je in het artikel Nieuwe richtlijn palliatieve zorg bij COPD: tips voor verlichten van benauwdheid

Of lees het Nursing-Challenge-artikel Complicaties en comorbiditeiten bij COPD en verdien 2 accreditatiepunten met de toets!

Test je kennis

Meer quizvragen vind je hier, bijvoorbeeld over knippen van fentanylpleisters, maagsonde en pijn bij een arterieel ulcus