Antwoord v/d Week: galblaas

A vesica urinaria (urineblaas)
B duodenum
C vesica biliaris (galblaas)
D pancreas

Het juiste antwoord is C: galblaas.

  • De galblaas is een peervormig orgaan, rechtsboven in de buikholte tegen de voorkant van de lever.
  • De gal die de lever produceert komt via de galwegen in de galblaas terecht en wordt daar tijdelijk opgeslagen.
  • Gal bevat water (97%), galzure zouten (voor de vetvertering), cholesterol, afvalstoffen en bilirubine.
  • Wanneer vet eten de maag verlaat, trekt de galblaas samen en geeft gal af aan het duodenum. Daar is de galvloeistof nodig om vetten te verteren.
  • Als er herhaaldelijk gal achterblijft, kan dat gaan indikken en langzaam verstenen. Zo ontstaan galstenen (cholelithiasis).

Verpleegkundige interventies bij galsteenlijden

Wil je meer weten over de werking van de galblaas en over de verpleegkundige aandachtspunten bij galsteenlijden, lees dan deze Nursing Challenge. De bijbehorende toets is goed voor 2 accreditatiepunten.

 

Test je kennis

Meer quizvragen vind je hier, bijvoorbeeld over huidaandoeningen, maagsonde en het norovirus