Home Antwoord v/d Week: SBAR

A Situation
B Background
C Action Assessment
D Recommendation

Het juiste antwoord is C: de A in SBAR staat niet voor Action, maar voor Assessment.

  • De SBAR is een communicatiemethode bij acute of bedreigende situaties, en helpt om op basis van een korte situatieschets met een arts te overleggen over een instabiele patiënt.
  • De SBAR wordt ook gebruikt als overdrachtsmethode op reguliere verpleegafdelingen.
  • S: situation. Stel jezelf voor, vertel welke patiënt het betreft. Beschrijf kort de situatie en waar je eventueel bezorgd over bent.
  • B: background. Diagnose, reden van opname, opnamedatum, vitale functies, actuele toestand, medicatie, labuitslagen, relevante informatie uit medische voorgeschiedenis, etc.
  • A: assessment. Wat denk jij, vanuit jouw verpleegkundige kennis en ervaring, dat er met de patiënt aan de hand is?
  • R: recommendation. Wat beveel je aan, wat moet er nu gebeuren en van wie verwacht je die actie? Voorbeeld: ‘Ik vertrouw het niet, ik zou graag willen dat je de patiënt binnen een half uur beoordeelt’.

Overdragen met de SBAR

Lees in onderstaand artikel meer over overdragen met de SBAR en varianten daarop (zoals de SBARR en de ISBAR).

Welke valkuilen zijn er, en 6 andere vragen over overdragen met SBAR

 

Meer vragen
Meer quizvragen vind je hier, bijvoorbeeld over huidaandoeningen, anatomie, maagsonde en het norovirus