Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties11

BIG: Ben jij bekwaam?

Weet jij precies hoeveel milliliter er in het ballonnetje van een urinecatheter moet? Met hoeveel lucht controleer je de maagsonde? Hoelang mag eigenlijk een sondevoedingssysteem worden gebruikt?

Verpleegkundigen doen dokterswerk. Catheteriseren of injecteren was ooit voorbehouden aan de zelfstandig bevoegde zorgverlener (arts, tandarts of verloskundige). De wet BIG stelt verpleegkundigen echter in staat dergelijke technische en voorbehouden handelingen over te nemen.

Als je maar weet wat je doet en aan kunt tonen dat je dat weet, mag je als verpleegkundige maagsondes inbrengen. Maar hoe bewijs je je bekwaamheid? Heel simpel, zegt mijn baas, met een toets. Iedere drie jaar moet ik van elke voorbehouden handeling in theorie en praktijk bewijzen dat ik nog weet wat ik doe.
Heel logisch eigenlijk, want stel dat je had kunnen weten dat de weerstand bij het blaascatheteriseren een prostaat was, dan had je een nare bloeding kunnen voorkomen. Maar hoever gaat dit? Hoever dient verpleegkundige kennis te reiken?

Mijn baast stelt dat ik op ieder gewenst tijdstip moet kunnen opdreunen dat een maagulcus, mondbodemtumor, schedelbasisfractuur of gastric bypass een contra-indicatie is voor het inbrengen van een maagsonde. Maar moet ik dan álles áltijd onthouden? Is het een schande als ik ben vergeten dat een pvc-sonde een week en een pur-sonde zes weken mag blijven zitten?

Ik ben een BIG-toetser. Collega’s moeten mij zien te overtuigen van hun bekwaamheden. Maar moet ik hen laten zakken als ze nauwkeurig weten hoe je loodrecht een subcutane injectie toedient, maar niet kunnen vertellen dat dan dat naaldje niet langer mag zijn dan 13 millimeter?

11 REACTIES

 1. hallo ik ben een ZV en vindt het goed dat iedereen bekwaam is maar bij ons gaat het streng wij moeten elk jaar de BIG toetsing doen,ook moeten we bij een collega laten zien dat je daarin bekwaam bent
  Wie steld die regels op ,ik zie dat je de toetsing een keer in de drie jaar hoeft tedoen.
  Ze hebben er een dagtaak aan om alles teregelen
  heb liever tijd voor de bewoners ,waar toch al zo weinig tijd voor is,als je niet bekwaam ben ,dan weet je zelf dat je het niet moet doen

 2. Lees alle reacties
 3. @ottoline,
  de BIG is er ook voor ziekenverzorgenden. Zoek het maar eens op. Er is alleen geen registratie van ziekenverzorgenden. Maar de handelingen die je uitvoert moet je wel bevoegd en bekwaam voor zijn!
  @Ton,
  Dat was inderdaad een hiaat in de wet BIG. Daarom geldt er ook een herregistratie voor verpleegkundigen. Je moet aan een aantal werkuren voldoen om je te kunnen herregistreren, of aan de scholingseis voldoen. Ik heb er een artikel over geschreven voor mijn hbo opleiding. Ik heb het aangeboden voor de Nursing, maar verder niet gehoord wat ze ermee zullen doen.

 4. Klopt jacq ;
  Hierbij artikel 34 die van kracht is voor ziekenverzorgenden en verzorgenden IG :
  Besluit van 5 oktober 1999, houdende regels
  inzake de opleiding tot en de deskundigheid van
  de verzorgende individuele gezondheidszorg
  (Besluit verzorgende in de individuele
  gezondheidszorg)
  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
  Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
  Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
  Sport van 29 december 1997, CSZ/BO-9720920;
  Gelet op artikel 34 van de Wet op de beroepen in de individuele
  gezondheidszorg;
  Gezien de adviezen van de Raad voor de beroepen in de individuele
  gezondheidszorg (adviezen van juni 1994 en februari 1996);
  De Raad van State gehoord (advies van 16 maart 1998,
  No. WI3.98.0003);
  Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid,
  Welzijn en Sport van 29 september 1999, CSZ/BO-9911341;
  Hebben goedgevonden en verstaan:
  § 1. Titel en opleiding
  Artikel 1
  Het recht tot het voeren van de titel van verzorgende individuele
  gezondheidszorg is voorbehouden aan degene aan wie het diploma is
  uitgereikt waaruit blijkt dat betrokkene met goed gevolg het afsluitende
  examen heeft afgelegd van de opleiding tot verzorgende die is
  opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen, bedoeld in
  artikel 6.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, waarvan de
  deelkwalificatie verplegende elementen onderdeel heeft uitgemaakt.
  § 2. Deskundigheid
  Artikel 2
  Tot het gebied van de deskundigheid van de verzorgende individuele
  gezondheidszorg wordt gerekend:
  a. het verrichten van handelingen op het gebied van verzorging,
  verpleging, observatie en begeleiding in verzorgings- en niet complexe
  behandelings- en verpleegsituaties;
  b. het ingevolge opdracht van een beroepsbeoefenaar op het gebied
  Staatsblad
  van het Koninkrijk der Nederlanden
  Jaargang 1999
  Staatsblad 1999 463 1
  van de individuele gezondheidszorg verrichten van handelingen in
  aansluiting op diens diagnostische en therapeutische werkzaamheden.
  § 3. Slotbepalingen
  Artikel 3
  Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
  tijdstip.
  Artikel 4
  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verzorgende in de individuele
  gezondheidszorg.
  Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
  toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
  ’s-Gravenhage, 5 oktober 1999
  Beatrix
  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
  E. Borst-Eilers
  Uitgegeven de negende november 1999
  De Minister van Justitie,
  A. H. Korthals
  STB5251
  ISSN 0920 – 2064
  Sdu Uitgevers
  ’s-Gravenhage 1999
  Het advies van de Raad van State is openbaar
  gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie
  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage
  gelegde stukken worden opgenomen in het
  bijvoegsel bij de Staatscourant van 14 december
  1999, nr. 241.
  Staatsblad 1999

 5. Gelukkig heb ik afgelopen jaar alle 5 de modules meteen gehaald.Veel collega’s niet.
  Ik ben voor regelmatige scholing,zodat je ook de kans hebt om,weggezakte, kennis op te frissen.
  Ten tweede is het erg prettig om met collega’s van gedachte te wisselen.

 6. Hoi,als op mijn ervaring we moeten echt doen zo dat we kunnen weten alle nieuwe methoden en dat wet beter altijd blijven,zoals in Noorwegen ze heeft geen toets en te laag standard,Nederland en in America beter standard en ik vind dat is goed en veilig voor iedereen.

 7. Hai, in de wet BIG staat dat je alleen mag trainen als je zelf ook bevoegd en bekwaam bent. Er staat inderdaad niets over toetsen. Scholen is nodig om bevoegd en bekwaam te blijven, toetsen is een manier om aan te tonen dat je de geschoolde stof ook hebt opgenomen en begrepen. Vanuit de BIG ben je zelf verantwoordelijk. Je moet het zelf kunnen aantonen dat je nog steeds bevoegd en bekwaam bent. En de instelling, je baas, kan daar voorwaarden aan stellen. Dus als het scholingsplan van de instelling aangeeft dat je elke 3 jaar moet worden getoetst, moet de baas daar ook consequenties aan verbinden. Of niet. Je blijft immers zelf verantwoordelijk vanuit de BIG!

 8. Hoi Sandra,
  Lijkt mij belangrijk om bij de toesten de criteria te hanteren van wat iemand in ieder geval minimaal dient te weten.
  Bij de rekentoets vroeger moest je een 10 halen. Foutloos dus. Een rekenfout kan fataal zijn.
  Als iemand niet aan criteria voldoet die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van zijn beroep is het noodzakelijk dat onderdeel weer bij te spijkeren, net zolang to aan de criteria wordt voldaan. Tot die tijd kan iemand niet zelfstandig bepaalde handelingen uitvoeren. Daar wordt de leidinggevende niet vrolijk van, want iemadnd is beperkter inzetbaar. Ook collega`s worden daar niet gelukkiger van.
  Belangrijk is dat het scholingsprogramma goed is en iedereen daardoor bekwaam blijft. Als verpleegkundige ben je daar ook zelf verantwoordelijk voor.

 9. Hoi sandra,
  Een beetje een zwart/wit verhaal. Als je de BIG wet leest staat daar niets in gesteld over toetsingen, iedereen is zelf verantwoordelijk of je je zelf bekwaam acht.
  De toetsingen zijn meer bedoeld om de organisatie soepeler te laten verlopen, de arts hoeft zich dat niet te vergewissen of diegene die de opdracht aanneemt bekwaam is.
  En even een tegenvraag!!!
  Als toetser heb je ooit iemand laten zakken en zo ja waren daar ook sancties???
  Volgens mij zijn die er ook niet

 10. hallo,
  Hier merk je ook weer het grote verschil tussen het Nederlandse en het Belgische systeem. Wij steken infusie, blaassondes, maagsondes en nemen bloed en niemand die zich ooit afvraagt of we dit wel kunnen. Zelfs personen die jaren niet meer in het vak gestaan hebben zijn niet verplicht om opnieuw een test af te leggen. Vaak vereisen de ziekenhuizen dit wel voordat je bij hun aan de slag gaat. Dit systeem is dan totaal het tegenovergestelde van jullie systeem maar daarom niet beter. Er zou gezocht moeten worden naar een goede tussenweg

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.