Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties16

Blog Jos: ‘Beste Jos de Blok’

In het oktobernummer van Nursing zegt Jos de Blok dat hij technische, verpleegkundige teams helemaal niets vindt. Want een wijkverpleegkundige moet alles kunnen. Jos Kaldenhoven schrijft een reactie: 'Wat denk je dat een klant liever ziet: een verpleegkundige die aarzelend te werk gaat, geen pasklaar antwoord weet op vragen. Of een verpleegkundige die ervaren handelt en weet waar zij het over heeft?'
Blog Jos: 'Beste Jos de Blok'
Foto: ANP Roos Koole

Beste Jos,

Ik heb het interview met jou in het oktobernummer van Nursing met interesse gelezen. Heel mooi, die motivatie om met een Buurtzorgcoalitie de problemen in de (thuis)verpleging aan te pakken. Inderdaad, we moeten ons afvragen: wat heeft mijn cliënt echt nodig? Maar, beste Jos, dat gebeurt toch al enkele jaren? Elke, zichzelf respecterende thuiszorgorganisatie heeft op dat gebied een flinke beweging gemaakt. Zelfsturing, of – zoals dat bij mijn werkgever heet – Terug naar de bedoeling, behelst al veel van de punten die je zo voortvarend te berde brengt. Het principe Terug naar de bedoeling is gebaseerd op de managementtheorie van Wouter ’t Hart. Moet je maar eens lezen. Alhoewel, je kent die theorie wellicht al. Zou zomaar kunnen.

Ja, ik ben het hartgrondig met je eens dat we moeten nadenken over de veranderde rol die wij de laatste vijftien jaar hebben gekregen. De klant centraal en thuis als het kan. Leer de klant om te gaan met zijn of haar beperkingen, ondersteun de informele zorg en leer de klant zoveel mogelijk zelf te blijven doen.

Prima, liever gisteren dan vandaag invoeren! Maar: dan zit plotseling het venijn in de staart. Je roept (en dat zonder enige inhoudelijke onderbouwing): ‘Ik vind de technische, verpleegkundige teams helemaal niets. Als wijkverpleegkundige moet je alles zelf kunnen.’

En daar ben ik volledig oneens met je! Toegegeven, een katheter zetten, een maagsonde inbrengen, wondzorg, zwachtelen: dat komt met enige regelmaat voor. En die bekwaamheid kun je met enig gemak op peil houden. Maar, waar blijf je als de klant thuis een bloedtransfusie nodig heeft, een methylprednisonkuur bij een schub, langdurig intraveneuze antibiotica? Het verzorgen van PICC-lijnen, het toedienen van TPV? Die bekwaamheid kun je als wijkverpleegkundige niet of nauwelijks op peil houden! Daar heb je verpleegkundigen voor nodig die hier dagelijks of wekelijks mee om gaan. Die weten hoe te handelen bij problemen. Die een veilige situatie weten te creëren bij de cliënt thuis. Die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Die de tijd kunnen nemen omdat het cliëntgericht denken hen in de genen zit. Wat denk je dat een klant liever ziet: een verpleegkundige die aarzelend te werk gaat, geen pasklaar antwoord weet op vragen. Of een verpleegkundige die ervaren handelt en weet waar zij (of hij) het over heeft?

Wijkverpleegkundigen hoeven niet alles te kunnen! Dat is in onze maatschappij ook niet nodig. Zo hebben wij in de medische wereld specialisten: voor de longen, hart, ogen, huid. Je kan het zo gek niet bedenken of er is een specialisme voor. Ook buiten de zorg maken we gebruik van elkaars vaardigheden. We hebben ook liever een goed opgeleide stukadoor in huis dan de broer van Beun de Haas, die denkt dat vijf afleveringen van een klusprogramma op TV voldoende scholing is om jouw huiskamermuren te verfraaien… En dan zou een wijkverpleegkundige alles moeten kunnen?!

Jos, gelukkig hebben jouw Buurtzorgteams in onze regio dat ook door, en worden wij met enige regelmaat door hen ingeschakeld bij pijnbestrijding in een palliatieve setting of bij palliatieve sedatie. Dat moet ook zo blijven, vind ik.

Ik ben wel heel benieuwd wat jij hiervan vind. Want Jos, we hebben dan wel dezelfde voornaam, denken over veel zaken hetzelfde, maar over verpleegtechnische teams staan we toch lijnrecht tegenover elkaar!

16 REACTIES

 1. Als patiënt zou ik waarschijnlijk heel blij zijn als iemand die me een bloedtransfusie of iv antibiotica op een diepe lijn komt geven daar ook genoeg recente ervaring mee heeft of zeer recentelijk in ge- of herschoold is.
  Als wijkverpleegkundige kun je best veel. Maar gelukkig beschikt de organisatie waarvoor ik werk over een specialistisch team, inzetbaar voor zaken waarvoor op dat moment in de wijkteams de ervaring of scholing tijdelijk of structureel tekortschiet en beschikbaar voor instructie om de handelingen aan te leren waar mogelijk!

 2. Lees alle reacties
 3. Mijn ‘duit in het zakje’ betreffende de voorgaande discussie. Mij lijkt een combinatie van genoemde voorstellen best haalbaar: Laat de ervaren (wijk)verpleegkundige in voorkomende gevallen alle technische handelingen doen ( pijn en sedatiepompen, IV AB toedieningen, infusen aanbrengen en onderhouden enzovoort)En gaat bij onzekerheid of onduidelijkheid hierbij, telefonisch bij het ‘Technoteam’ te rade. Deze hoeft niet perse ter plaatse te komen om de actie van jou over te nemen. (Waar ze vaak ook de tijd blijkbaar niet voor hebben, omdat ze in een uitgebreide regio rondrijden en altijd net een eind uit de buurt zijn) En laat je zonodig ‘bijscholen’, wijkpleeg! In het ziekenhuis op een poli. Of door een ervaren collega. Zo wordt je een completere zorgverlener. Die zorgverlener welke de zorgvrager nodig heeft en die ‘alles’ kan en zo zijn/haar vertrouwen waard is ! En niet, zoals ik laatst moest meemaken, dat ik als nummer 3 binnenkwam bij een mevrouw waar palliatieve zorg diende te worden gerealiseerd. (en dan heb ik de huisarts hier nog niet bijgeteld!)

 4. Beste Jos,
  Uit oogpunt van mijn vak als verpleegkundige vindt ik het onjuist om ter verduidelijking van standpunten die niet eens goed onderbouwd zijn gebruik te maken van andere beroepsgroepen.
  In je blog over organisatiemodellen, het advies om kennis te nemen van het boek van Wouter ’t Hart is helaas eeen voorbeeld in het blijven denken van allerlei management theoriën die inmiddels al ruim honderd jaar achterhaald zijn. Empowerment is waar Buurtzorg Nederland succesvol gebruik maakt en lijkt mij veel vooruitstrevender dan in het boek staat beschreven.
  Een andere gemiste kans tref ik aan in jouw tweede deel van het blog. Het lijkt veel op verdedigen van eigen belang(en). Het is me duidelijk dat een aantal zaken zeker specialisatie vereisen maar een hbo-verpleegkundige is inmiddels ook opgeleid om een fors aantal voorbehouden handelingen te mogen uitvoeren. De patiënt is gebaat bij bij zorg die op maat geleverd wordt, De visie van een wijkteam is mede gebaseerd op het feit dat niet teveel gezichten aan het bed verschijnen. Dit wordt ook door door patiénten gewaardeerd. Dus laten we onze aandacht proberen te focussen hoe dat te realiseren en plannen bedenken die dat oplossen. Beste Jos probeer dat muggeziften aan anderen over te laten en vertel eens hoe het anders kan zonder vast blijven zitten in oude paradigma’s.

 5. Uit de bovenstaande reacties zou je zomaar het idee kunnen krijgen dat het technische team zich vooral bezighoudt met terminale zorg: pijnpompjes en sedatie. Dat is slechts een deel van het werk. Voorbeeld: mijn werkdag vandaag was voor het overgrote deel gevuld met intraveneuze antibiotica toedienen, infusen in de thuissituatie, galdrains en ja, ook twee morfinepompjes. Ons werk bestaat wat de ’techniek’ betreft, uit een zestigtal voorbehouden handelingen…

 6. Dag collega,
  Dat kan ik goed begrijpen. En ik zou in jouw geval hetzelfde doen.
  Toen ik nog in de wijk werkte waar een TT was deed ik deze handelingen ook zelden. En ik heb me ook eerst weer moeten bijscholen en meelopen voordat ik het zelf kon of zelfs durfde.
  Ik vond het in het begin zelfs eng.
  Nu we het regelmatig doen denk ik waarom vond ik dit nu eigenlijk zo moeilijk?
  Onwennigheid dus en onbekwaamheid.
  Waar het mijns inziens op vast zit is dat er dus teveel uit handen gegeven wordt waardoor je geen ervaring meer hebt.
  Want hoe komt het dat je in 5 maanden tijd geen terminale patiënt met een pijnbestrijding of sedatie via een pomp hebt gehad.
  Als we de cijfers bekijken dan zouden dat er veel meer moeten zijn.
  Wij hebben geen TT en het aantal cliënten dat aan de pomp gaat is zodanig dat we een pomp op de plank hebben. Deze krijg je niet zomaar.
  En dan heb ik het over één team. Andere teams hebben dus ook term. patiënten en regelen ook zelf de technische handelingen.
  Het is geenszins mijn bedoeling om een strijd te leveren wie het beter doet, ik ga er vanuit dat iedere verpleegkundige het beste met de client voor ogen heeft.
  Ik probeer alleen aan te geven dat het wel mogelijk is.

 7. Kom net terug van een terminale situatie met 2 pompen. Ze moesten verhoogd worden en ik ben een zeer ervaren wijkverpleegkundige (30 jaar ervaring). Maar het was toch weer 5 maanden geleden dat ik met een pomp had gewerkt. Het was ook een nieuwe. Dan ben ik toch erg blij dat ik het specialistisch verplegingsteam kan bellen. Ze heeft mij er doorheen geloodst en ik heb verder alle zorg bij de client gedaan. Zo hoort het volgens mij ook, gebruik de kennis die er is.

 8. De (wijk) verpleegkundige van buurtzorg zijn dezelfde mensen als (Wijk) verpleegkundige van andere organisaties.
  Zij beheersen net zo min alles als ieder ander.
  We hoeven elkaar echt niet de maat te nemen daar is niemand mee gediend.
  Ik hoop ook dat mijn reactie dat niet opgeroepen heeft en anders spijt me dat.
  De vraag is wat er van een (wijk ) verpleegkundige verwacht mag worden en welke eisen er aan ons gesteld mogen worden.
  Waar je dan ook werkt.
  Zie ook reactie van A. Zijlstra 15 okt.

 9. Een centrale lijn met water doorspoelen, dan vraag ik me wel af waar diegene zijn diploma heeft gehaald?
  Ook al heb je in geen 20 jaar een centrale lijn meer gezien dan nog moet je weten dat dit echt niet kan.
  Ook ik denk dat door de TT de verpleegkundigen niet meer bekwaam blijven.
  Misschien dat een aantal jaren geleden de behoefte aan TT groter was maar in de huidige situatie betwijfel ik dit sterk.
  Er vindt een enorme verschuiving plaats van het ziekenhuis naar huis.
  Wat inhoud dat de specialistische handelingen steeds vaker gaan voorkomen.
  Iemand met een infuus thuis is geen uitzondering meer.
  Er zijn misschien handelingen bij waarvoor er wat voor te zeggen is om dat een beperkte groep te laten doen ivm bekwaamheid maar dat is voor een groot deel van de handelingen die nu door een TT worden gedaan zeker niet nodig.
  Bovendien bij een terminale patiënt kun je de arts veel beter adviseren over pijnbeleid, sedatie als je de patient helemaal verzorgt. Je hebt dan meer zicht op de pijn, onrust enz.
  Een pompje bedienen is daar niet bepaald het moeilijkste aan.
  Het inschatten van de juiste tijd voor de juiste behandeling, zeker bij sedatie is mijns inziens erg belangrijk.
  En alhoewel dit de verantwoordelijkheid van de arts is hebben de verpleegkundige daar een belangrijke rol in.
  We doen dit regelmatig, hebben een goede samenwerking met de huisartsen. En dat werkt erg plezierig voor alle partijen is mijn ervaring.

 10. Een centrale lijn met water doorspoelen, dan vraag ik me wel af waar diegene zijn diploma heeft gehaald?
  Ook al heb je in geen 20 jaar een centrale lijn meer gezien dan nog moet je weten dat dit echt niet kan.
  Ook ik denk dat door de TT de verpleegkundigen niet meer bekwaam blijven.
  Misschien dat een aantal jaren geleden de behoefte aan TT groter was maar in de huidige situatie betwijfel ik dit sterk.
  Er vindt een enorme verschuiving plaats van het ziekenhuis naar huis.
  Wat inhoud dat de specialistische handelingen steeds vaker gaan voorkomen.
  Iemand met een infuus thuis is geen uitzondering meer.
  Er zijn misschien handelingen bij waarvoor er wat voor te zeggen is om dat een beperkte groep te laten doen ivm bekwaamheid maar dat is voor een groot deel van de handelingen die nu door een TT worden gedaan zeker niet nodig.
  Bovendien bij een terminale patiënt kun je de arts veel beter adviseren over pijnbeleid, sedatie als je de patient helemaal verzorgt. Je hebt dan meer zicht op de pijn, onrust enz.
  Een pompje bedienen is daar niet bepaald het moeilijkste aan.
  Het inschatten van de juiste tijd voor de juiste behandeling, zeker bij sedatie is mijns inziens erg belangrijk.
  En alhoewel dit de verantwoordelijkheid van de arts is hebben de verpleegkundige daar een belangrijke rol in.
  We doen dit regelmatig, hebben een goede samenwerking met de huisartsen. En dat werkt erg plezierig voor alle partijen is mijn ervaring.

 11. Ik ben het grotendeels met Jos eens.Schoenmaker blijf bij je leest. Ik ben al heel erg lang wijkverpleegkundige, maar bij complexe zorg moet je wel de continuiteit kunnen bieden, en dat lukt niet altijd in de gewone wijkteams, daarom ben ik blij met technische teams, zeker bij terminale patienten. Zoals Jos al zegt veel handelingen komen niet wekelijks, zelfs niet maandelijks voor, hoe houd je je zelf bekwaam. Aan de andere kant denk ik dat bijv de handelingen zoals morfine pomp ed die vaker voorkomen best naar de teams kunnen. Er is nu in mijn regio wel een tendens dat technische teams alles naar zich toetrekken,soms weet je dat niet eens omdat huisartsen dan direct contact zoeken met de technische teams, daar ligt dan ook nog een schone taak.

 12. Volgens mij wordt vergeten dat ook een buurtzorgmedewerker specialistische handelingen alleen uit mag voeren wanneer hij/zij bevoegd en bekwaam is. Gewoonte is bij aanmelding van onbekende specialistische zorg direct contact te zoeken met de verpleegafdeling voor scholing aan bed vd client. (wordt erg gewaardeerd door client en zh personeel!). Ervaren BZ teams uit de buurt bieden ook ondersteuning.

 13. Helemaal mee eens! Zonder technische teams was TPV in de thuissituatie niet mogelijk. Ik werk nu 12 jaar in een klinisch voedingsteam en wij zitten met de handen in het haar als wij geen gebruik kunnen maken van een technisch team. Anders kan het zomaar voorkomen dat een centrale lijn wordt doorgespoten met water… Echt gebeurd.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.