Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties3

Verpleegkundige bezetting

De Britse beroepsvereniging the Royal college of Nursing (RCN) pleit voor een wettelijk vastgelegde, minimale bezettingsnorm in ziekenhuizen. Dat meldt Nursing op haar website. Een goed idee?
Verpleegkundige bezetting

In Nederland is het een jaarlijks terugkerend zomerritueel: moord en brand schreeuwen over de verpleegkundige bezetting. Eind juli wordt de spreekwoordelijke noodklok geluid en opent de vakbond het traditionele meldpunt waar, ieder jaar weer, schokkende verhalen op belanden. Politici zullen schande roepen. Bestuurders bezweren in de media alles te doen voor een volwaardige bezetting aan het bed.

Engeland verschilt niet veel van ons. Ook daar wordt al jaren geklaagd en ook daar verschijnen verhalen in de media over hoe onderbezetting leidt tot slechte zorg. Om bestuurders te dwingen tot een goede bezetting aan het bed wil RCN dat er een wettelijk minimum wordt vastgelegd waar het gaat om de verhouding verpleegkundigen en patiënten op de afdeling. De zogenaamde nurse to patient ratio.

Niet iedereen vindt dat een goed idee. Critici wijzen er op dat een wettelijke, minimale ondergrens in praktijk wel eens de standaard zou kunnen worden. Daarnaast zouden instellingen qua verpleegkundige bezetting niet goed met elkaar te vergelijken zijn. In het ene ziekenhuis deelt de verpleging bijvoorbeeld zelf het eten, in het andere is daar een keukendienst voor. Tot slot zouden patiënten qua zorgzwaarte onmogelijk op een hoop te vegen zijn en levert het geheel bergen bureaucratie op.

Voorstanders laten zich echter niet zomaar uit het veld slaan. Zij wijzen op het buitenland. In de Amerikaanse staat Californië is al sinds 1999 een wettelijke nurse to patient ratio vastgelegd. Onderzoek op chirurgische afdelingen laat zien dat verpleegkundigen minder patiënten te verplegen hebben dan in andere staten. Ook het sterftecijfer zou in Californië aanmerkelijk lager liggen dan elders.

Soortgelijke wetgeving die in de Australische staat Victoria in 2002 van kracht werd sorteerde soortgelijke effecten. De beroepsvereniging meldt daarnaast dat verpleegkundigen meer tevreden zijn, meer grip hebben op de bedbezetting en minder stress ervaren. Ziekte verzuim en personeelsverloop is aanzienlijk teruggedrongen. Ook had de Wet een wervend effect op de jeugd. Van tekorten is nauwelijks sprake meer.

Gezien de voordelen kan ik me de lobby van Britse verpleegkundigen voor een wettelijke vastgelegde nurse to patiënt ratio goed voorstellen. Wellicht is het ook voor Nederland een goed idee. Er moet toch iets zijn dat een einde kan maken aan het jaarlijkse moord en brand schreeuwen om de krappe bezetting?

Meer Nursing

Richtlijnen en protocollen
Op deze pagina proberen we de laatste richtlijnen voor je bij te houden. Heb je een tip? Mail marloes.oelen@reedbusiness.nl
Ga naar de pagina verpleegkundige richtlijnen en protocollen

Nursing experts
Collega’s die weten waar ze het over hebben, die de diepte ingaan. Paul, Annelies en Henri zijn ieder op hun eigen vakgebied experts. Iedere zes weken plaatsen zij een nieuwe vakinhoudelijke blog over hun werk. Zo blijf je bij!
Ga naar de Nursing Experts


Leren en loopbaan
In de sectie Leren en Loopbaan lees je de leukste artikelen over je carrière, salaris, onderhandelen werken in de nacht en agressie.
Lees meer.

3 REACTIES

 1. Toevallig vandaag een kamerbrief van de staatssecretaris waarin dit onderwerp ook aan de orde komt:
  Nivel concludeert dat verschillende invullingen van de dagelijkse bezetting tot goede zorg kunnen leiden en dat er geen blauwdruk of kwantitatieve norm bestaat voor een minimale of optimale bezetting. Naast voldoende en adequaat geschoolde professionals op de afdeling zijn de organisatie van het arbeidsproces, de arbeidsomstandigheden en de organisatiecultuur van belang. Voor wat betreft de hoeveelheid personeel merk ik graag op dat de extra middelen voor meer handen aan het bed in de ouderenzorg gelukkig gehandhaafd zijn. Nivel heeft een leidraad ontwikkeld om de voorwaarden voor en de besluitvorming over de dagelijkse bezetting te optimaliseren. De inspectie zal deze leidraad doorvertalen naar een instrument waarmee zij toezicht houdt op de inzet van het personeel.
  De zorgorganisatie is primair verantwoordelijk voor de personele bezetting. In het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VVT zijn normen opgenomen voor de beschikbaarheid en de bereikbaarheid 7x24uur van een verpleegkundige of arts. Aanvullend stellen zorgkantoren bij de zorginkoop nadere voorwaarden aan de kwaliteit. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ten slotte, ziet toe op de veiligheid en de kwaliteit van de zorg.
  Om de hierboven aangegeven reden vind ik het voorschrijven van een minimum bezetting geen adequaat instrument. Met een goede inzet van de hierboven beschreven maatregelen moeten voldoende waarborgen aanwezig zijn. Aandacht blijft echter geboden. Signalen als die van mevrouw Van der Kaaij zijn daarbij zeer behulpzaam.
  Hoogachtend,
  de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

 2. Lees alle reacties
 3. Ik vind het toch een zeer twijfelachtig idee. En de hierboven gelegde relatie met de slechte zomerbezetting nog twijfelachtiger.
  Het zomerritueel van onderbezetting beperkt zich immers niet tot verpleegkundigen. Volgens mij zelf juist niet. Mijn indruk is dat dit vooral een probleem is van de VV&T sector en vooral een tekort aan verzorgende bezetting. Maar hoe dan ook zou wettelijke minimale ondergrens dit probleem maar ten dele op kunnen lossen. De traditionele problemen in de zomer kennen immers veel meer oorzaken.
  Verder wordt de nadruk veel te veel op de verpleegkundige gelegd. Misschien logisch in de Ziekenhuissector maar zeker niet logisch in (grote delen van) GGZ, VGZ en VV&T. Daar is de kwaliteit van zorg niet altijd gebaat bij verpleegkundigen maar ook bij helpenden, verzorgenden, SPH’ers, SPW, SAW ed.
  Ook lijkt het me moeilijk om een algemene standaard af te spreken. De problematiek van de ene patient of afdeling (en de daarbij noodzakelijke verpleegkundige bezetting) is immers de andere niet. Appels met peren vergelijken.
  Daarbij ben bang voor een enorme bureaucratie, nog meer regels en controle en het ontstaan van schijnveiligheid. Los daarvan zijn organisaties die willen beknibbelen op bezetting ongetwijfeld creatief genoeg om de regels op eigen wijze te interpreteren.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.