Home Blogverslag EBP in één dag

Blogverslag congres EBP in één dag

Door Monique Cameron

Op 28 september 2017 bezocht ik het congres EBP in één dag in Ede. Ik ben verpleegkundige en opleidingsfunctionaris bij Zorggroep Ena in Barneveld, een VVT-instelling. In onze organisatie leiden wij verpleegkundigen en verzorgenden op die steeds meer te maken hebben met EBP met betrekking tot kwaliteitsopdracht. Door dit congres te bezoeken hoopte ik meer te begrijpen van EBP en hoe wij dit in onze organisatie kunnen implementeren. En vooral ook om de leerlingen goed te kunnen helpen in dit proces.

Aan de praat
Bij de eerste kop koffie raakte ik al direct aan de praat met een verpleegkundige. Ik was nieuwsgierig waarom zij naar dit congres was gekomen. Ze vertelde dat zij in haar ziekenhuis deelneemt aan de werkgroep EBP en daarom hierover meer kennis wilde opdoen. Wat ik grappig vond was dat ze vertelde over een zogenaamd fronsbord, waar iedereen post-its op mag plakken met vragen, die ze dan meenemen naar de werkgroep.

Stap voor stap aan de slag
Na een humorvolle plenaire opening gingen de gevorderden, zoals de verpleegkundige die ik eerder sprak, naar hun workshops en sloot ik me aan bij de starters. Alle starters waren met hetzelfde doel gekomen: iedereen wilde proeven wat EBP nu eigenlijk is en tips krijgen om mee te nemen naar de dagelijkse praktijk. Onder leiding van Peter Vink gingen we stap voor stap aan de slag met wat EBP* is. Hij leidde ons door het werkboek dat hijzelf samen met anderen ontwikkeld heeft. Het leuke was dat het startersprogramma heel interactief was, waardoor je er goed bijbleef en zelf echt mee moest denken en werken. Het programma bestond uit:
• Hoe vertaal je een klinisch probleem naar een beantwoorde vraag?
• Op zoek naar een richtlijn
• Kritisch beoordelen van een richtlijn
• Het trekken van conclusies, en toepassen in de praktijk en evalueren

Halverwege de dag kregen we een zeer verzorgde lunch. Een echt verwenmoment om even bij te komen van alle nieuwe informatie en te praten met de andere deelnemers die uit verschillende settings kwamen zoals ziekenhuis, thuiszorg en gehandicaptenzorg.

Gemotiveerd terug naar de praktijk
Terugblikkend heb ik veel gehad aan het werkboek waarmee we stapsgewijs door het proces werden geleid. Een van de pluspunten was Peter Vink, die de informatie op een zeer prettige manier bracht en voor wie geen vraag te gek was. De eerste stappen zijn nu duidelijk en het verschil tussen klinische onzekerheden en klinisch redeneren was voor de meesten van ons ook helder. Maar het echt beoordelen van een richtlijn viel toch tegen. Deze klopt wel – denk je, ze hebben vast de juiste literatuur gebruikt… Nou niet altijd dus. Het was leuk om hier met elkaar over na te denken. En het motiveert om in de praktijk eens kritisch te kijken. Aan het eind van de dag had ik echt de drive om alle informatie mee te nemen naar onze instelling en een groepje verpleegkundigen enthousiast te krijgen om dit op te pakken. Volgend jaar kom ik graag terug om de gevorderden sessies te volgen!

*De definitie van EBP: evidence-based practice is het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen met individuele cliënten (en/of hun naasten) over een goede of gewenste zorg of behandeling. De praktijk impliceert het integreren van individuele kennis en ervaring van de behandelaar en de individuele waarden en ervaringskennis van de cliënt met het beste bewijsmateriaal.