Home Blogverslag congres ‘Werken met kwetsbare ouderen’

Blogverslag congres Werken met kwetsbare ouderen

Door Anouk Sijbers

Ik ben een klein jaartje afgestudeerd als HBO-Verpleegkundige richting Geriatrie en Gerontologie en ik werk op de Geriatrische Revalidatie. Ik heb me sinds het begin van mijn opleiding, en misschien nog wel eerder, geïnteresseerd voor de ouderenzorg. Waar klasgenoten “alleen maar basiszorg” zagen, zag ik complexe patiënten, waar geen een hetzelfde van was. Tijdens stages heb ik geproefd van bijna alle settingen waar ouderen zorg kunnen ontvangen; thuis, het ziekenhuis, het verpleeghuis en de revalidatie. Op al deze plekken kwam ik kwetsbare ouderen tegen, en heb ik me bezig gehouden met de vraag hoe we deze ouderen in hun kracht kunnen zetten, zodat ze zo gezond maar vooral gelukkig mogelijk oud kunnen worden. Dit congres sloot hier volledig bij aan!

De eerste plenaire spreker maakte duidelijk dat er meer ouderen bij komen in de toekomst, een groot deel van die ouderen is vitaal maar ook een klein gedeelte is kwetsbaar. Er werd duidelijk uitgelegd wat kwetsbaarheid is en hoe men dit kunt meten met verschillende instrumenten. De tweede spreker maakte duidelijk dat er veel verschillende instanties bezig zijn met het screenen van kwetsbare ouderen, waardoor de oudere vaak zijn verhaal dubbel moet vertellen, ook bij hulpverleners die eenmalig komen en waar de oudere geen vertrouwensband mee heeft. Het was daarbij ook een oproep en vraagstuk van hoe we beter kunnen samenwerken, de oudere centraal kunnen stellen en niet vanuit onze eigen organisatie kijken, hoe goed bedoeld dan ook. Verder werd ons erg duidelijk dat ouderen niet nadenken over kwetsbaarheid en dat zij zichzelf helemaal niet als kwetsbaar beschouwen. Ze zien wel wat er komt, gaan met problemen om en proberen verder te gaan met hun leven, kijken naar wat nog wel kan, dat is hun kracht! Een groot vraagstuk voor die dag was voor ons dus hoe we onze goedbedoelde screeningsmethoden en interventies kunnen laten aansluiten bij de kwetsbare oudere. Tenslotte kwam er nog een kleine discussie los, kwetsbare oudere? Ouderen kunnen als geen ander omgaan met problemen en zijn de meest tevreden bevolkingsgroep van Nederland. Maakt hun wankele gezondheid dat zij kwetsbaar zijn, of zijn het krachtige ouderen in een kwetsbare positie?

Tijdens de koffiepauze was een expositie in de cateringruimte waar je gedurende de dag in de pauzes een kijkje kon nemen bij de expositie ‘Door onze ogen’, opgezet door Connected Care Project. Het was een fotoreportage van foto’s die gemaakt zijn door ouderen (70+) zelf, die te maken hebben met kanker. De foto’s geven weer wat de impact van deze ziekte is en vooral wat in deze fase belangrijk is voor hun gezondheid. Het was erg indrukwekkend, de foto’s gaven weer wat deze ouderen nog belangrijk vonden in hun leven: vakanties, familieuitjes, rummikubben, de natuur, in beweging blijven en hun huisdier. Heel belangrijk om hier eens bij stil te staan als zorgverlener!

Na de koffiepauze was verdiepingssessie 1, waarbij een meetinstrument werd toegelicht waarmee je kwetsbare ouderen kunt herkennen. Interessant aan het Easycare model was dat het geen afkapwaarde heeft, waardoor jouw klinische blik en redenatie als verpleegkundige erg belangrijk is bij de interpretatie.

De laatste twee verdiepingssessies ben ik gaan luisteren naar een zorgprogramma voor preventie en herstel bij kwetsbare ouderen en een presentatie over polyfarmacie en medicatie gerelateerde problemen. Beide erg boeiende presentaties met praktische handvaten! Vooral de rode vlaggen methode, een manier om medicatie gerelateerde problemen op te sporen vond ik een mooi hulpmiddel. Hierdoor zouden medicatiefouten kunnen worden voorkomen, en vaak ook een ziekenhuisopname.

Afsluitend was het een zeer nuttige dag, ik heb veel geleerd over het opsporen en behandelen van kwetsbare ouderen, maar nog belangrijker, me bewust geworden hoe belangrijk het is om concrete vragen te stellen aan ouderen over wat zij nog belangrijk vinden in hun leven, en hierop te anticiperen als professional, zodat we “kwetsbare” ouderen in hun kracht kunnen zetten!