Home Challenge Overzicht Nursing Challenge toetsen 2018

Overzicht Nursing Challenge toetsen 2018

Nursing Challenge: Anti-emetica

3205
Domperidon en metoclopramide zijn dopamine-antagonisten. Ze onderdrukken misselijkheid en braken, en bevorderen de maagontlediging. Maak de toets en verdien een accreditatiepunt.

Nursing Challenge: verpleegkundige zorg na een myocardinfarct

3468
De klachten na een myocardinfarct kunnen ernstig zijn. Hoe ziet de nazorg eruit, en hoe help je de patiënt zijn leven weer zo goed mogelijk op te pakken?

Nursing Challenge: Aanprikken van een poortkatheter / Port-a-Cath

3235
Hoe prik je een poortkatheter (Port-a-cath) aan en hoe spoel je hem door? Lees het artikel, maak de toets en verdien twee accreditatiepunten.

Nursing Challenge: Direct werkende orale anticoagulantia

2121
Er zijn vier direct werkende orale antistollingsmiddelen (DOAC’s) beschikbaar: apixaban, dabigatran, edoxaban en rivaroxaban. Waar moet je op letten bij deze anticoagulantia? De toets bij dit artikel levert een accreditatiepunt op.

Nursing Challenge: Delier, dementie, depressie

5705
Delier, dementie en depressie zijn vaak lastig van elkaar te onderscheiden. Vooral als ze tegelijkertijd voorkomen. Hoe ontwar je deze kluwen?
medicatie voor maag

Nursing Challenge: Omeprazol

4299
Maagzuurremmers zoals omeprazol staan al jaren in de top-5 van de meest voorgeschreven geneesmiddelen. Waar let je op?
palliatieve zorg bij copd

Nursing Challenge: COPD in de palliatieve fase

2163
Omdat er bij COPD geen kans is op genezing, komt een COPD-patiënt vroeg of laat in de palliatieve fase. Wat kom je als verpleegkundige dan tegen? Maak de toets en verdien twee accreditatiepunten.
nadroparine

Nursing Challenge: nadroparine (‘fraxiparine’)

4114
Mensen die terugkomen van een operatie krijgen vaak het antistollingsmiddel nadroparine (Fraxiparine®) om de kans op trombose te verkleinen. Maak de toets en verdien een accreditatiepunt.
Lymfoedeem

Nursing Challenge: herkennen en behandelen van lymfoedeem

2973
Lymfoedeem is een abnormale ophoping van eiwitten en vocht in het weefsel. Het heeft een grote impact op het leven van de patiënt. Wat zijn de aandachtspunten bij lymfoedeem? Maak de toets en verdien twee accreditatiepunten.
haloperidol

Nursing Challenge: haloperidol (‘haldol’)

3382
Mensen met dementie, wanen, psychoses, of een delier krijgen vaak haloperidol voorgeschreven. Maar ook als anti-emeticum in de palliatieve fase is het een vaak gebruikt middel.

Accreditatie

Met de Nursing Challenge dagen we je uit om je kennis te toetsen en te vergroten. In elke Nursing vind je twee artikelen met een online kennistoets. Deze toetsen mag je als abonnee maken. Je verdient hiermee accreditatiepunten én maakt kans op leuke prijzen.