Home Challenge Overzicht Nursing Challenge toetsen 2018

Overzicht Nursing Challenge toetsen 2018

Nursing Challenge: inhalatiecorticosteroïden

1549
Corticosteroïden voor inhalatie - denk aan beclometason, budesonide, fluticason - worden vooral gebruikt bij astma en COPD. Lees wat hierbij de aandachtspunten zijn, en haal 1 accreditatiepunt met de bijbehorende toets.

Nursing Challenge: galsteenlijden

2385
Galstenen zijn een veel voorkomende aandoening van de galblaas. Pas als een galsteen vast komt te zitten, ontstaan er klachten. Lees welke klachten dat zijn en hoe ze behandeld worden. De toets bij dit artikel levert twee accreditatiepunten op.

Desiree Nanninga wint de Nursing Challenge 2018

1513
Afgelopen jaar deden maar liefst 6.000 verpleegkundigen mee aan de Nursing Challenge. Vijf collega’s vallen in de prijzen, maar de hoofdprijs gaat naar Desiree Nanninga-Domeyer. Gefeliciteerd allemaal!

Nursing Challenge: naproxen

4650
Naproxen is een NSAID (Non Steroïdal Anti-Inflammatory Drug). NSAID's hebben een pijnstillende, koortsverlagende en ontstekingsremmende werking. Ze remmen bovendien de trombocytenaggregatie. Verdien een accreditatiepunt met de toets bij dit artikel.

Nursing Challenge: eten en drinken in de terminale fase

7019
Terminale patiënten eten en drinken steeds minder naarmate het einde nadert. Met welke verpleegkundige aandachtspunten moet je rekening houden? Verdien twee punten met de toets bij dit artikel.
kennistoets

Nursing Challenge: Macrogol

8278
Macrogol is een laxans en wordt onder andere gebruikt voor de behandeling of het voorkomen van obstipatie en voor darmlediging voorafgaand aan een darmonderzoek.
kennistoets

Nursing Challenge: Longembolie

7666
Een longembolie is een veelvoorkomende aandoening en kan een fatale afloop hebben. De symptomen variëren van patiënt tot patiënt. Dit maakt het een uitdaging om een longembolie tijdig te herkennen.

Nursing Challenge: Hydrochloorthiazide

1594
Hydrochloorthiazide is een diureticum. Het bevordert de uitscheiding van water door de nieren.
hechtingen

Nursing Challenge: wondcasus toxische epidermale necrolyse

974
Mevrouw Smits heeft toxische epidermale necrolyse: haar huid laat los ter hoogte van de dermale en epidermale verbinding. Een potentieel levensbedreigende situatie, waarvoor ze drie weken in een brandwondencentrum verblijft. (De toets bij dit artikel levert 1 accreditatiepunt op.)

Nursing Challenge: Dwarslaesie

1795
Naast verlamming heeft dwarslaesie veel secundaire gezondheidsklachten tot gevolg. In dit artikel lichten we er enkele uit: blaas- en darmproblemen, pijn, seksuele problemen en decubitus. De bijbehorende toets levert twee accreditatiepunten op.

Accreditatie

Met de Nursing Challenge dagen we je uit om je kennis te toetsen en te vergroten. In elke Nursing vind je twee artikelen met een online kennistoets. Deze toetsen mag je als abonnee maken. Je verdient hiermee accreditatiepunten én maakt kans op leuke prijzen.