Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg

Hoe ga je om met problematisch gedrag bij oudere patiënten?

Omgaan met complex gedrag bij oudere patiënten is niet makkelijk. Toch is dit problematische gedrag vaak wel te verklaren. Op 23 maart leer je op een andere manier naar dit gedrag te kijken, als individu en als team.

Kom jij in je werk regelmatig ouderen tegen die zorg mijden, roepgedrag vertonen, een dwangstoornis hebben of agressief zijn? Dit problematische gedrag maakt jouw werk als verpleegkundige of verzorgende extra lastig. Het kan overweldigend zijn en maakt dat je aan jezelf kunt gaan twijfelen. Tijdens dit congres leer je hoe je goed om kunt gaan met complex gedrag in de ouderenzorg. Een leerzame dag waarop jij de handvatten krijgt om de juiste zorg te kunnen bieden.

Dit weet je aan het einde van de dag:

 • Hoe je zorgt voor mensen die zorg mijden
 • Hoe je psychisch en psychiatrische aandoeningen bij ouderen kunt herkennen
 • Hoe je oplossingen kunt vinden bij vastgelopen problematisch gedrag
 • En meer!

Schrijf je in en krijg meer grip op complex gedrag!

‘Collega’s die je voor gingen met een online live ervaring van Nursing Congressen’ 

“Geen moment inactief geweest, me absoluut niet verveeld…..erg boeiend en leerzaam. Bedankt allemaal!”
“Fantastisch, wat een fijne dag!”
“Inhoudelijk en organisatorisch top geregeld! Op naar de volgende cursus, online of face to face.  Goed gedaan Nursing!”
“Bedankt voor deze fantastische, leerzame, boeiende dag!”
“Blij dat ik toch de online college ben gaan volgen . Het was zeer de moeite waard.”

Schrijf je in en krijg meer grip op complex gedrag!

10.00
10.15

Zorgmijders zijn niet nieuw. Ondanks grote problemen als somberheid of schulden vraagt iemand niet om hulp of weigert die zelfs actief. Hoe willen wij als omgeving, verpleegkundigen of de maatschappij met deze mensen omgaan? Laten we ze alleen met hun problemen of gaan we toch het contact aan en proberen we hulp te bieden?

Goede (bemoei)zorg voorkomt verdere achteruitgang, calamiteiten en dwang, maar vaak is het lastig om contact te maken. Zou ongevraagd hulp bieden een regulier onderdeel horen te zijn van de hulpverlening, zowel binnen het sociale domein als de psychiatrie, de verslavingszorg en de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen? En welke visie, verpleegkundige vaardigheden en randvoorwaarden vereist dit?

11.00
Korte pauze
11.15
Lees meer Sluiten
Het kan toch; oplossingen vinden bij vastgelopen problematisch gedrag

Psychiatrische problematiek, we komen het steeds meer tegen in de zorg. Onvoldoende kennis en een niet passende benadering kunnen zorgen voor ontregelend gedrag‎. In deze lezing gaat Gerben in op verschillend ingewikkelde gedragingen, wat het kan doen met het team én wat we kunnen doen om het gedrag uit te laten doven.

Deze lezing is eerder beoordeeld met een 8,3!

12.00
Korte pauze
12.15
Lees meer Sluiten
Omgaan met agressie – doe eens even normaal!

We krijgen allemaal wel eens te maken met gedrag waarvan we vinden dat het “niet normaal” is. Het kan zijn dat een cliënt/patiënt zich ineens anders dan anders gedraagt, misschien zelfs wel agressief.
Ook kunnen mantelzorgers, familieleden en omstanders zich gedragen op een manier die je als onprettig ervaart. Waar trek je in zo’n situatie de grens tussen acceptabel en onacceptabel gedrag?

Wie bepaalt die grens en is jouw grens ook de grens van jouw collega? Waar de een al gauw weer over gaat tot de orde van de dag, is de ander er misschien wel behoorlijk van slag door. Zonder commitment over wat je gezamenlijk accepteert en afwijst is er voor niemand duidelijkheid. Helaas voelen sommige mensen feilloos aan bij wie ze, door middel van boosheid of zelfs agressie, iets voor elkaar kunnen krijgen. Natuurlijk wordt niet elke vorm van boosheid of agressie alleen maar ingezet om iets voor elkaar te krijgen, er zijn meerdere oorzaken waarom iemand zich boos of agressief gedraagt.

Tijdens deze lezing leer je:

 • Waar boosheid en agressie vandaan komen;
 • Hoe je jouw eerste reactie op boosheid/agressie kunt herkennen;
 • Hoe je grenzen kunt stellen;
 • En hoe je weer in gesprek komt.

Deze lezing wordt gegeven door Ellen Zuidmeer en Elise Bosch. Zij zullen op een luchtige manier en met herkenbare voorbeelden laten zien dat je zelf veel kunt doen om boosheid niet om te laten slaan in agressie.

13.00
Lunchpauze
13.45
Lees meer Sluiten
Claimend gedrag - contact en verbinding

Claimend gedrag lijkt het omgekeerde van zorgmijden. Maar is dat zo? Gaat het hier niet om een schijnbare tegenstrijdigheid die de hulpverlener uitdaagt om beter te kijken wat er aan de hand is? De werkelijkheid wordt bepaald door het perspectief van waaruit men kijkt en als de hulpverlener en de oudere niet op elkaar zijn afgestemd, noemen we dat een probleem. Gaat het niet gewoon over een andere opvatting over dezelfde werkelijkheid? Of is het toch de persoonlijkheid van de oudere, diens ervaringen, hindernissen in de levensloop of andere voetangels en klemmen die voortkomen uit een narratief dat onbuigzaam lijkt. Hoe ga je als hulpverlener hiermee om? Een zoektocht naar verbinding want zonder verbinding is alles claimend of zorgmijdend! In dit verhaal wordt u uitgedaagd stil te staan bij de basis van alle hulp: contact en verbinding.

Na deze lezing heb je geleerd dat:

 • Kennis over persoonlijkheidsproblematiek essentieel is om aan te sluiten bij behoeften en oplossingsstrategieën van ouderen.
 • Narratieven en verhalen in grote mate bepalen hoe we ons zelf beleven en daar naar handelen.
 • We grotendeels onbewust handelen en daardoor moeilijk kunnen veranderen.
 • De overtuiging en geloof in een eigen theorie door de hulpverlener van groot belang is om de oudere cliënt te helpen.
 • Er geen hulp mogelijk is zonder verbinding tussen oudere cliënt en hulpverlener.

14.30
Korte pauze
14.45
Lees meer Sluiten
Hoe herken je psychische en psychiatrische aandoeningen bij de ouderen van nu?

In een actieve afsluiting van het congres gaan we nader in de vroegsignalering van psychische en psychiatrische aandoeningen bij ouderen. Aan de hand van theater worden een aantal situaties belicht. Daarnaast blikken wij graag met u terug op het congres. Welke tip gaat u morgen in praktijk brengen? Welke uitspraak blijft u het meeste bij? Met elkaar vatten we de dag op een vrolijke manier samen!

15.45
Einde programma

Terugblik
Bekijk de video van het congres Omgaan met complex probleemgedrag in de ouderenzorg op 13 november 2018.

Datum en locatie
23 maart 2021 | Online livestream

Voor wie?
Dit congres is geschikt voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en andere zorgprofessionals die op de werkvloer te maken krijgen met problematisch gedrag bij oudere patiënten.

Tarieven
239,- p.p. (btw vrij) | Vroegboektarief voor de eerste 50 aanmeldingen*
279,- p.p. (btw vrij) | Regulier tarief
239,- p.p. (btw vrij) | Abonnee tarief voor abonnees van Nursing, TvV en/of TvZ
899,- p.p. (btw vrij) | Commercieel tarief

Aanmelden
Meld je aan via het inschrijfformulier.

Accreditatie
Accreditatie voor het congres Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg is goedgekeurd voor 4 punten bij het Kwaliteitsregsiter V&VN. Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar manouk.mens@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Heb je vragen over:

.. je inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

.. de inhoud of het programma?
Neem contact op met Henriëtte Boven (programma manager)
M: +31 (0)6 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

.. bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Manouk Mens (event coördinator)
T: +31 (030) – 63 383639
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.