Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg

Hoe ga je om met problematisch gedrag bij oudere patiënten?

Let op! Dit congres is verplaatst naar 23 maart 2021. Bekijk de website voor meer informatie.

Omgaan met complex gedrag bij oudere patiënten is niet makkelijk. Toch is dit problematische gedrag vaak wel te verklaren. Op 11 november leer je op een andere manier naar dit gedrag te kijken, als individu en als team.

Kom jij in je werk regelmatig ouderen tegen die zorg mijden, roepgedrag vertonen, een dwangstoornis hebben of agressief zijn? Dit problematische gedrag maakt jouw werk als verpleegkundige of verzorgende extra lastig. Het kan overweldigend zijn en maakt dat je aan jezelf kunt gaan twijfelen. Tijdens dit congres leer je hoe je goed om kunt gaan met complex gedrag in de ouderenzorg. Een leerzame dag waarop jij de handvatten krijgt om de juiste zorg te kunnen bieden.

Dit weet je aan het einde van de dag:

 • Hoe je zorgt voor mensen die zorg mijden
 • Hoe je psychisch en psychiatrische aandoeningen bij ouderen kunt herkennen
 • Hoe je oplossingen kunt vinden bij vastgelopen problematisch gedrag
 • En meer!

Schrijf je in en krijg meer grip op complex gedrag!

9.30
9.45

Zorgmijders zijn niet nieuw. Ondanks grote problemen als somberheid of schulden vraagt iemand niet om hulp of weigert die zelfs actief. Hoe willen wij als omgeving, verpleegkundigen of de maatschappij met deze mensen omgaan? Laten we ze alleen met hun problemen of gaan we toch het contact aan en proberen we hulp te bieden?

Goede (bemoei)zorg voorkomt verdere achteruitgang, calamiteiten en dwang, maar vaak is het lastig om contact te maken. Zou ongevraagd hulp bieden een regulier onderdeel horen te zijn van de hulpverlening, zowel binnen het sociale domein als de psychiatrie, de verslavingszorg en de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen? En welke visie, verpleegkundige vaardigheden en randvoorwaarden vereist dit?

10.30
Lees meer Sluiten
Het kan toch; oplossingen vinden bij vastgelopen problematisch gedrag

Psychiatrische problematiek, we komen het steeds meer tegen in de zorg. Onvoldoende kennis en een niet passende benadering kunnen zorgen voor ontregelend gedrag‎. In deze lezing gaat Gerben in op verschillend ingewikkelde gedragingen, wat het kan doen met het team én wat we kunnen doen om het gedrag uit te laten doven.

Deze lezing is eerder beoordeeld met een 8,31!

11.15
Pauze
11.45
Lees meer Sluiten
Omgaan met agressie – doe eens even normaal!

We krijgen allemaal wel eens te maken met gedrag waarvan we vinden dat het “niet normaal” is. Het kan zijn dat een cliënt/patiënt zich ineens anders dan anders gedraagt, misschien zelfs wel agressief.
Ook kunnen mantelzorgers, familieleden en omstanders zich gedragen op een manier die je als onprettig ervaart. Waar trek je in zo’n situatie de grens tussen acceptabel en onacceptabel gedrag?

Wie bepaalt die grens en is jouw grens ook de grens van jouw collega? Waar de een al gauw weer over gaat tot de orde van de dag, is de ander er misschien wel behoorlijk van slag door. Zonder commitment over wat je gezamenlijk accepteert en afwijst is er voor niemand duidelijkheid. Helaas voelen sommige mensen feilloos aan bij wie ze, door middel van boosheid of zelfs agressie, iets voor elkaar kunnen krijgen. Natuurlijk wordt niet elke vorm van boosheid of agressie alleen maar ingezet om iets voor elkaar te krijgen, er zijn meerdere oorzaken waarom iemand zich boos of agressief gedraagt.

Tijdens deze lezing leer je:

 • Waar boosheid en agressie vandaan komen;
 • Hoe je jouw eerste reactie op boosheid/agressie kunt herkennen;
 • Hoe je grenzen kunt stellen;
 • En hoe je weer in gesprek komt.

Deze lezing wordt gegeven door Ellen Zuidmeer en Elise Bosch. Zij zullen op een luchtige manier en met herkenbare voorbeelden laten zien dat je zelf veel kunt doen om boosheid niet om te laten slaan in agressie.

12.45
Lunchpauze
13.45
Lees meer Sluiten
Claimend gedrag - contact en verbinding

Claimend gedrag lijkt het omgekeerde van zorgmijden. Maar is dat zo? Gaat het hier niet om een schijnbare tegenstrijdigheid die de hulpverlener uitdaagt om beter te kijken wat er aan de hand is? De werkelijkheid wordt bepaald door het perspectief van waaruit men kijkt en als de hulpverlener en de oudere niet op elkaar zijn afgestemd, noemen we dat een probleem. Gaat het niet gewoon over een andere opvatting over dezelfde werkelijkheid? Of is het toch de persoonlijkheid van de oudere, diens ervaringen, hindernissen in de levensloop of andere voetangels en klemmen die voortkomen uit een narratief dat onbuigzaam lijkt. Hoe ga je als hulpverlener hiermee om? Een zoektocht naar verbinding want zonder verbinding is alles claimend of zorgmijdend! In dit verhaal wordt u uitgedaagd stil te staan bij de basis van alle hulp: contact en verbinding.

Na deze lezing heb je geleerd dat:

 • Kennis over persoonlijkheidsproblematiek essentieel is om aan te sluiten bij behoeften en oplossingsstrategieën van ouderen.
 • Narratieven en verhalen in grote mate bepalen hoe we ons zelf beleven en daar naar handelen.
 • We grotendeels onbewust handelen en daardoor moeilijk kunnen veranderen.
 • De overtuiging en geloof in een eigen theorie door de hulpverlener van groot belang is om de oudere cliënt te helpen.
 • Er geen hulp mogelijk is zonder verbinding tussen oudere cliënt en hulpverlener.

14.30
Lees meer Sluiten
Hoe herken je psychische en psychiatrische aandoeningen bij de ouderen van nu?

In een actieve afsluiting van het congres gaan we nader in de vroegsignalering van psychische en psychiatrische aandoeningen bij ouderen. Aan de hand van theater worden een aantal situaties belicht. Daarnaast blikken wij graag met u terug op het congres. Welke tip gaat u morgen in praktijk brengen? Welke uitspraak blijft u het meeste bij? Met elkaar vatten we de dag op een vrolijke manier samen!

15.45
Einde

Bauke Koekkoek

Dagvoorzitter en lector Psychiatrische Zorg bij de HAN
Dr. Bauke Koekkoek is lector Psychiatrische Zorg bij de HAN, crisisdienstverpleegkundige, epidemioloog en auteur van ‘Verward in Nederland’ (2017). Hij zoekt graag naar oplossingen in moeilijke situaties, in zijn werk met cliënten en in zijn werk als onderzoeker.

Niels Mulder

Hoogleraar Openbare Geestelijk Gezondheidszorg en psychiater
Niels Mulder werkt als psychiater in een ACT-team en doet onderzoek op het gebied van de OGGZ (bevolkingsonderzoek, acute psychiatrie, toepassing van dwang en ACT) en heeft in dit kader diverse onderzoekssubsidies verkregen.

Gerben Bergsma

Eigenaar Bergsma en De Boer Bij- en Nascholing
Gerben Bergsma is trainer bij Bergsma Training, Advies en Innovatie en richt zich op het verbeteren van het welbevinden van cliënten en het optimaliseren van het functioneren van medewerkers in uiteenlopende zorgsettingen. Door middel van teambegeleidingen, publicaties, lezingen, gecertificeerde trainingen en consultaties, wordt er met medewerkers, cliënten en andere betrokkenen, gewerkt aan het tot stand brengen van oplossingen op ieders maat.

Ellen Zuidmeer

Trainer KeK
Na jaren in de zorg te hebben gewerkt zowel aan het bed als in een leidinggevende functie heb ik de overstap gemaakt naar een functie als  management assistent in het ziekenhuis.

Vervolgens ben ik in 2008 begonnen als zelfstandige vanuit de behoefte om nog meer bij te kunnen dragen aan het continue verbeteren van de zorg in het algemeen. Vanuit mijn eigen bureau verzorg ik trainingen in de zorgsector waarbij ik gebruik maak van mijn vaardigheden op het gebied van interpersoonlijke communicatie en de langjarige ervaring in ziekenhuis en verpleeghuizen, intra- en extramuraal.

Het allermooiste tijdens het geven van de trainingen vind ik het moment dat ik letterlijk ‘kwartjes zie vallen’. Als ik een cursist later tegenkom die zegt: ‘het was heel ontspannen, ik kon mezelf zijn en heeft me tot nadenken gezet’ en mij daarmee het gevoel geeft dat ik iets heb kunnen bijdragen aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling is mijn dag goed.

Elise Bosch

Trainer ActeerNu
Ik heb 25 jaar lang in de corporatiesector gewerkt. Hier heb ik enorm veel ervaring opgedaan in het contact maken met mensen van verschillende pluimage. Vaak werd ik op pad gestuurd als er een ‘conflict’ dreigde te ontstaan tussen de huurder en de afdeling techniek. Door met beide partijen contact te maken en te luisteren naar de belangen lukt het om met elkaar door diezelfde voordeur te stappen. Vanuit deze rol ben ik geïnteresseerd geraakt in de methodiek van het voorkomen van agressie. Zodra je bewust bent welke invloed jouw gedrag heeft op dat van de ander kun je pas echt met elkaar in gesprek.

In 2015 heb ik er voor gekozen om als zelfstandig ondernemer verder te gaan zodat ik een grotere doelgroep kan bedienen en kan laten ervaren welke invloed je zelf hebt op een gesprek.

Naast trainer ben ik ook trainingsacteur. Vanuit die rol kan ik de cursist laten ervaren hoe het is om een gesprek tot een goed einde te brengen. Ik ben gericht op het leerdoel van de cursist. Door te voelen en te ervaren krijgt de cursist inzicht in eigen handelen. Hoe mooi is dat!

Gerard Lohuis

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Buurtzorg Groningen
Gerard werkt als SPV bij BuurtzorgT in Groningen en als docent aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij is tevens werkzaam als trainer bij de Rino Groep en is redacteur van het tijdschrift Sociale Psychiatrie. Hij schreef diverse boeken en werkt in zijn praktijk vanuit een sociaal psychiatrisch kader.

Barbara Oppelaar

Eigenaar en trainer bij Ervarea
Barbara Oppelaar is mede-eigenaar en trainer bij Ervarea. Ze studeerde chemische technologie en werkte lange tijd als adviseur en projectleider bij gemeentes en adviesbureaus. Door de kennismaking met improvisatietheater kreeg het werk in deze technische omgevingen een hele nieuwe dimensie. De stap naar zelfstandig ondernemer werd daarmee niet meer dan logisch. Barbara brengt energie en verbindt met oog voor het individu en het geheel.

Elles van Velzen

Acteur en trainer bij Ervarea
Mijn grootste drijfveer als trainingsacteur is het acteren en/of spelmethodieken in te kunnen inzetten om mensen te helpen (nieuwe) inzichten te krijgen over het eigen gedrag en wat dat voor een effect kan hebben op de ander.

Daarnaast moedig ik mensen graag aan om nieuwsgierig te zijn naar een ander. Het is tijd dat nieuwsgierigheid weer een positieve lading krijgt. Naar mijn mening komt er in contact vaak veel ruis door interpretaties vanuit het eigen referentiekader. Er kan mijns inziens veel voorkomen worden door het echt leren zien en (door) te vragen alvorens een mening te vormen.

Specialisaties: oudergesprekken, agressie, conflicthantering, psychische ziektebeelden (o.a. alle persoonlijkheidsstoornissen, schizofrenie, bipolaire stoornis, eetstoornissen, dwangstoornissen, ADHD e.a.), lastig gedrag, effectief beïnvloeden.

Terugblik
Bekijk de video van het congres Omgaan met complex probleemgedrag in de ouderenzorg op 13 november 2018.

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum en locatie
Let op. dit programma is verplaatst naar 23 maart 2021. Bekijk de website

Voor wie?
Dit congres is geschikt voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en andere zorgprofessionals die op de werkvloer te maken krijgen met problematisch gedrag bij oudere patiënten.

Tarieven
239,- p.p. (btw vrij) | Vroegboektarief voor de eerste 50 aanmeldingen*
279,- p.p. (btw vrij) | Regulier tarief
239,- p.p. (btw vrij) | Abonnee tarief voor abonnees van Nursing, TvV en/of TvZ
899,- p.p. (btw vrij) | Commercieel tarief

Aanmelden
Meld je aan via het inschrijfformulier.

Accreditatie
Accreditatie voor het congres Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg is aangevraagd. Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar leonie.vanhelten@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Heb je vragen over:

.. je inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

.. de inhoud of het programma?
Neem contact op met Henriëtte Boven (programma manager)
M: +31 (0)6 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

.. bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Manouk Mens (event coördinator)
T: +31 (030) – 63 383639
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.