Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg

Hoe ga je om met problematisch gedrag bij oudere patiënten?

Dit congres is uitverkocht. Op 29 maart 2022 vindt de volgende editie van dit congres plaats. Om de volgende editie te bekijken, Klik hier.

Volgens de richtlijnen van het RIVM word je bij deelname aan dit congres gevraagd om een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve coronatest te laten zien. Dit kan heel makkelijk met de CoronaCheck-app. De meest gestelde vragen vind je hier: FAQ

Omgaan met complex gedrag bij oudere patiënten is niet makkelijk. Toch is dit problematische gedrag vaak wel te verklaren. Op 9 november leer je op een andere manier naar dit gedrag te kijken, als individu en als team.

Kom jij in je werk regelmatig ouderen tegen die zorg mijden, roepgedrag vertonen, een dwangstoornis hebben of agressief zijn? Dit problematische gedrag maakt jouw werk als verpleegkundige of verzorgende extra lastig. Het kan overweldigend zijn en maakt dat je aan jezelf kunt gaan twijfelen. Tijdens dit congres leer je hoe je goed om kunt gaan met complex gedrag in de ouderenzorg. Een leerzame dag waarop jij de handvatten krijgt om de juiste zorg te kunnen bieden.

Dit weet je aan het einde van de dag:

 • Hoe je zorgt voor mensen die zorg mijden
 • Hoe je psychisch en psychiatrische aandoeningen bij ouderen kunt herkennen
 • Hoe je oplossingen kunt vinden bij vastgelopen problematisch gedrag
 • En meer!

Schrijf je in en krijg meer grip op complex gedrag!

Al 2247 collega’s gingen je voor en beoordelen het congres met een 8!

Programma | Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg

9.30
Opening van de dag door de dagvoorzitter
9.45

Mensen die complex gedrag vertonen geven niet makkelijk hun vertrouwen aan hulpverleners. Dit betekent iets voor de wijze waarop wij bemoeizorg (of de nieuwe naam: “assertieve zorg”) moeten vormgeven. Namelijk inzetten op contact maken, het winnen en behouden van vertrouwen, waarbij we als professionals uit de zorg en welzijn intensief, langdurig en op het niveau van de cliënt (en diens naasten) gezamenlijk optrekken. Wat betekent dit voor de organisatie van de zorg en welke goede voorbeelden zijn er in het land?

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Vertrouwen opbouwen en behouden is de basis voor succes in de bemoeizorg
 • Samenwerken als professionals is cruciaal, maar dan wel op het niveau van de cliënt en diens naasten
 • Soms vereist dit professionele ongehoorzaamheid aan het systeem

Niels Mulder, Hoogleraar Openbare Geestelijk Gezondheidszorg en Psychiater, Parnassia Groep

10.30
Lees meer Sluiten
Het kan toch; oplossingen vinden bij vastgelopen problematisch gedrag

Psychiatrische problematiek, we komen het steeds meer tegen in de zorg. Onvoldoende kennis en een niet passende benadering kunnen zorgen voor ontregelend gedrag‎. In deze lezing gaat Gerben in op verschillend ingewikkelde gedragingen, wat het kan doen met het team én wat we kunnen doen om het gedrag uit te laten doven.

Gerben Bergsma, Eigenaar Bergsma en De Boer Bij- en Nascholing 

Deze lezing is eerder beoordeeld met een 8,8!    

11.15
Pauze
11.45
Workshopronde 1
12.45
Lunchpauze
13.45
Workshopronde 2
14.45
Pauze
15.15
Lees meer Sluiten
Hoe herken je psychische en psychiatrische aandoeningen bij de ouderen van nu?

In een actieve afsluiting van het congres gaan we nader in de vroegsignalering van psychische en psychiatrische aandoeningen bij ouderen. Aan de hand van theater worden een aantal situaties belicht. Daarnaast blikken wij graag met u terug op het congres. Welke tip gaat u morgen in praktijk brengen? Welke uitspraak blijft u het meeste bij? Met elkaar vatten we de dag op een vrolijke manier samen!

Barbara Oppelaar en Elles van Velzen, Eigenaar en trainer bij Ervarea       

Deze lezing is eerder beoordeeld met een 8,5!

16.15
Afsluiting van de dag
16.30
Einde

Workshops | Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg

1.
Lees meer Sluiten
Claimend gedrag – contact en verbinding

Claimend gedrag lijkt het omgekeerde van zorgmijden. Maar is dat zo? Gaat het hier niet om een schijnbare tegenstrijdigheid die de hulpverlener uitdaagt om beter te kijken wat er aan de hand is? De werkelijkheid wordt bepaald door het perspectief van waaruit men kijkt en als de hulpverlener en de oudere niet op elkaar zijn afgestemd, noemen we dat een probleem. Gaat het niet gewoon over een andere opvatting over dezelfde werkelijkheid? Of is het toch de persoonlijkheid van de oudere, diens ervaringen, hindernissen in de levensloop of andere voetangels en klemmen die voortkomen uit een narratief dat onbuigzaam lijkt. Hoe ga je als hulpverlener hiermee om? Een zoektocht naar verbinding want zonder verbinding is alles claimend of zorgmijdend! In dit verhaal wordt u uitgedaagd stil te staan bij de basis van alle hulp: contact en verbinding.

Na deze workshop heb je geleerd dat:

 • Kennis over persoonlijkheidsproblematiek essentieel is om aan te sluiten bij behoeften en oplossingsstrategieën van ouderen.
 • Narratieven en verhalen in grote mate bepalen hoe we ons zelf beleven en daar naar handelen.
 • We grotendeels onbewust handelen en daardoor moeilijk kunnen veranderen.
 • De overtuiging en geloof in een eigen theorie door de hulpverlener van groot belang is om de oudere cliënt te helpen.
 • Er geen hulp mogelijk is zonder verbinding tussen oudere cliënt en hulpverlener.

Gerard Lohuis, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij BuurtzorgT Groningen            

2.
Lees meer Sluiten
Omgaan met agressie

Tijdens jouw werk in de ouderenzorg krijg je te maken met agressie. Agressie is communicatie: het vraagt aandacht. Dit kan zowel verbaal als non-verbaal (denk aan jouw houding of gezichtsuitdrukking). In deze communicatie zit vaak een boodschap, die misschien voor jou niet altijd even duidelijk is. Daardoor kan het omgaan met agressie in de ouderenzorg soms voor problemen zorgen.

Daarnaast heeft dit ook impact op jou als persoon. Wanneer je je onprettig voelt door bepaalde blikken, een houding, woorden of gebaren, dan kun je drie dingen doen:

 • Jouw grens aangeven;
 • Jouw ‘ruimte’ vergroten (voor jezelf opkomen);
 • De ander uit jouw ‘ruimte’ verwijderen (het gedrag stoppen).

Tijdens deze lezing leert Rolf Tijssen jou hoe je veilig kunt ingrijpen bij agressie in de ouderenzorg en ontvang je tips die je toe kunt passen in de dagelijkse praktijk.

3.

Op 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang (WZD) ingegaan. Deze wet vervangt de BOPZ. De Wet Zorg en Dwang regelt de rechten en de bescherming van de cliënt, ook in de thuissituatie.

De WZD wil onvrijwillige zorg zoveel mogelijk voorkomen. Maar vaak heeft onvrijwillige zorg te maken met onbegrepen gedrag. Dus ligt de uitdaging in het analyseren, begrijpen en beïnvloeden van gedrag dat we tot dan toe niet begrijpen. Soms is accepteren nodig en dan wijst het stappenplan in de WZD ons de weg.

Welke gevolgen heeft dit voor jouw dagelijkse werk?

Tijdens deze workshop behandelen we de uitgangspunten en begrippen van de wet. We gaan dieper in op het stappenplan en de verschillende rollen en verantwoordelijkheden en maken we vervolgens de brug naar het onbegrepen gedrag.

Jan van der Hammen, Trainer en acteur (gericht op de oudenzorg)            

4.
Lees meer Sluiten
Dementie en onbegrepen gedrag

Tijdens deze workshop gaan we dieper in op het gedrag. Ieder gedrag heeft namelijk een aanleiding. En als we deze aanleiding weten te vinden, kunnen we dit gedrag ook beïnvloeden.

Wat bepaalt ons gedrag? En hoe kunnen we het gedrag begrijpen van mensen met dementie? En misschien nog belangrijker, hoe kun je dit gedrag beïnvloeden?

Tijdens deze workshop gaat Jan van der Hammen in op bovenstaande vragen. Hij gebruikt daarbij een mix van theorie en improvisatie om tot bepaalde inzichten te komen.

Jan van der Hammen, Trainer en acteur (gericht op de oudenzorg)            

5.
Lees meer Sluiten
Eén lijn? Effectieve team strategieën bij ingewikkeld gedrag van bewoner en familie

In de workshop gaan we verder in op problematisch gedrag van bewoners: hoe gaan we om met angstige mensen? Hoe reageren we goed op claimend gedrag? Hoe voorkomen we dat we worden uitgespeeld? De deelnemer verlaat de workshop met concrete handvatten om in het team mee aan de slag te gaan.

6.
Lees meer Sluiten
Van “zorgen om” naar “zorgen voor” zorgmijdende ouderen

De bevolking verouderd en het aantal 65+ers zal de komende jaren  gaan stijgen naar meer dan 4 miljoen.  Voor deze ouderen hebben we  beperkte intensieve zorg en bedden beschikbaar en zij zullen  thuiswonen  en een groot beroep doen op de ambulante hulp. Maar hoe krijgen en houden we ook contact met  de ouderen die geen hulp vragen, maar wel zorg nodig lijken te hebben? Hoe kunnen we hen herkennen? En kunnen we begrijpen waar het zorgmijdend gedrag vandaan komt?  Hoe gaan we om met zorgmijdende mantelzorgers ? We bespreken in deze workshop meerdere cases en handvatten voor de praktijk om hier als individu, maar ook gezamenlijk als hulpverleners en naasten mee om te gaan. Uw inbreng en vragen zijn zeer gewenst en mogen ook vooraf worden  gemaild

Sprekers | Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg

Reviews | Dit vinden je collega’s ervan

“Diverse presentaties. Erg enthousiaste sprekers met veel voorbeelden en adviezen voor de praktijk.” – Carla Heij, geriatrieverpleegkundige, Antonius Ziekenhuis

“Ik vond het programma sterk met goede sprekers. Ook waren er pauzes op het goede moment.”

“De diversiteit van de sprekers was goed. Ook regelmatig pauzes, hele tijd interactief bezig, sterke onderwerpen en alles verliep soepel.”

“Mijn complimenten hoe jullie deze dag zo hebben kunnen organiseren dat het voor mij continu boeiend bleef.”

“Ik vond de sprekers aansluiten bij de realiteit, het werd helder verteld met mooie voorbeelden uit de praktijk.”

Datum en locatie
9 november 2021
Van der Valk hotel Veenendaal

Voor wie?
Dit congres is geschikt voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en andere zorgprofessionals die op de werkvloer te maken krijgen met problematisch gedrag bij oudere patiënten.

Accreditatie

Accreditatie voor het congres Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg is goedgekeurd voor 5 punten bij het Kwaliteitsregister V&VN.
Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan jouw verzoek naar manouk.mens@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Heb je vragen over:

.. je inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

.. de inhoud of het programma?
Neem contact op met Henriëtte Boven (programma manager)
M: +31 (0)6 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

.. bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Manouk Mens (event coördinator)
T: +31 (030) – 63 383639
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.