Archief: Medicatieveiligheid 2017

Als verpleegkundige of verzorgende speel je dagelijks een belangrijke rol in het bewaken van medicatieveiligheid, er wordt flink wat kennis over medicatie van je verwacht. Dit congres gaan we daarom in op verschillende aspecten van medicatieveiligheid.

Je leert:

  • Wat de nieuwste ontwikkelingen zijn op het gebied van medicatieveiligheid
  • Alles over psychofarmaca bij ouderen: welke, waarom en hoe zo veilig mogelijk?
  • Hoe je je patiënt informeert en instrueert over werking en gebruik van pijnmedicatie
  • Alles over bijwerkingen en juiste dosering in de palliatieve fase
  • Hoe je om gaat met de Veilige Principes samen met je collega’s
  • Meer over de risico’s en oplossingen van polyfarmacie bij ouderen
  • Hoe je te werk gaat bij bevordering van therapietrouw

Je stelt je eigen programma samen! Bekijk direct het programma >

09.30 uur Ontvangst

10.00 uur Workshopronde 1
In deze workshopronde heb je keuze uit onderstaande workshops:

11.15 uur Pauze

11.40 uur Workshopronde 2
In deze workshopronde heb je keuze uit onderstaande workshops:

12.55 uur Lunchpauze

13.50 uur Workshopronde 3
In deze workshopronde heb je keuze uit onderstaande workshops:

15.05 uur Pauze

15.30 uur Workshopronde 4
In deze workshopronde heb je keuze uit onderstaande workshops:

16.45 uur Einde

1. Psychofarmaca bij Ouderen: welke, waarom en hoe zo veilig mogelijk?
Ronde 1/2
Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ
Antidepressiva, antipsychotica, slaapmiddelen en ‘rustgevers’ worden nogal eens voorgeschreven bij ouderen met matig tot ernstige psychiatrische aandoeningen inclusief dementie. In de workshop komen het nut, de mogelijk optredende nadelige effecten en het belang van continuïteit en veiligheid bij het voorschrijven hiervan, op interactieve wijze aan de orde.
Martin Kat, vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkt als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, afdeling Klinische Geriatrie.

2. Pijnmedicatie: de ins-en outs
Ronde 3/4
Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ
Rond pijnmedicatie doen de vreemdste verhalen de ronde. In de workshop gaan we in op het gebruik van pijnmedicatie bij chronische pijn, pijnmedicatie bij (kwetsbare) ouderen, en symptomatische pijnbehandeling in de palliatieve fase. Je krijgt informatie over de meest gangbare pijnmedicatie en we gaan wat dieper in op de fabels en feiten rondom opiaten. Daarnaast bespreken we wat “zo nodig” pijnmedicatie nou eigenlijk betekent en hoe je het effect van pijnmedicatie het best in kaart brengt. Na de workshop ben je in staat de meest gangbare pijnmedicatie op de juiste wijze toe te dienen en kun je de patiënt informeren en instrueren over de voorgeschreven pijnmedicatie.
Paul Vogelaar, zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training

3. Bijwerkingen en juiste dosering in de palliatieve fase
Ronde 3/4
Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ
In deze workshop worden handreikingen gegeven voor een aantal veel gebruikte medicijnen (denk aan morfine, haldol en midazolam) in de palliatieve fase. Bij bijvoorbeeld morfine helpt kennis van een eventuele bijwerking, zodat die op tijd herkend kan worden. Komt de medicatie aan zoals bedoeld? Wat moet je zien, waar kun je op letten en wat kun je verwachten? Is de onrust bij de patiënt inderdaad pijn? Zeker bij mensen waarbij praten moeilijker is, is dat niet altijd even duidelijk. Als verpleegkundige zie je het meest van de patiënt en is observeren heel belangrijk. Kom naar deze workshop en leer (nog beter) observeren.
Marijke Tonino, arts voor verstandelijk gehandicapten en hospicearts, Stichting Prisma en consulent IKNL

4. Duidelijkheid over medicatieveiligheid in de praktijk
Ronde 1/2
Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ
De Veilige Principes geven richting aan medicatieveiligheid. Maar in de praktijk zijn ze niet altijd even makkelijk toe te passen. Ook zijn er veel grijze gebieden. Hoe ga je daarmee om, samen met je collega’s? Deze workshop biedt je antwoorden op praktische vragen over het medicatieproces, het beoordelen eigen beheer medicatie (BEM) en medicatieoverdracht. Wat is laatste wet- en regelgeving?
Gemma Yocarini, senior adviseur en trainer, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Utrecht, voorheen: (wijk- en sociaal ) verpleegkundige

5A. Polyfarmacie bij ouderen: risico’s en oplossingen
Ronde 1
Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen
Vooral bij ouderen komt het chronisch gebruik van vijf of meer middelen veel voor en dit kan ongewenste effecten veroorzaken. Kwetsbaarheid maakt extra gevoelig voor medicatie, vooral bij polyfarmacie. De kans op interacties en bijwerkingen stijgt met het toenemen van het aantal gebruikte middelen. Daarnaast wordt het voor de patiënt moeilijker om medicatiefouten te vermijden en neemt de therapietrouw af. Op interactieve wijze zal tijdens deze workshop besproken worden wat de risico’s en oplossingen zijn bij polyfarmacie, hoe je bijwerkingen kunt signaleren én hoe je het gesprek met de oudere patiënt aan gaat.
Harianne Hegge, internist ouderengeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

5B. Polyfarmacie bij ouderen: risico’s en oplossingen
Ronde 2
Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeg/verzorgingshuizen, de thuiszorg, en GGZ
Vooral bij ouderen komt het chronisch gebruik van vijf of meer middelen veel voor en dit kan ongewenste effecten veroorzaken. Op interactieve wijze zal tijdens deze workshop besproken worden wat de risico’s en oplossingen zijn bij polyfarmacie, hoe je bijwerkingen kunt signaleren én hoe je het gesprek met de oudere patiënt aan gaat.
Harianne Hegge, internist ouderengeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

6. Bevordering van therapietrouw, hoe ga je te werk?
Ronde 1/2
Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ
Therapietrouw wordt beïnvloed door een aantal factoren: opvattingen van de patiënt over gezondheid, kennis over de aandoening en behandeling, complexiteit van de behandeling en de therapeutische relatie. Deze workshop gaat over het vormgeven van de therapeutische relatie met als doel de therapietrouw te verhogen. Als het doel is opvolgen van behandeladviezen, wil je dan vooral gehoorzame patiënten en cliënten? Wil je mensen die doen wat de hulpverlener van ze vraagt of wil je mensen die binnen mogelijkheden en beperkingen verantwoordelijkheid nemen voor bijvoorbeeld hun medicatiegebruik? Als dat laatste is wat je wilt, hoe maak je dan contact met je patiënt? Hoe duidelijk ben je over je professionele standpunt? Hoe ga je om met weerstand? Hoe ga je om met onwil of onvermogen van de patiënt om verantwoordelijkheid te nemen voor de afspraken? Hoe krijg je goed in beeld wat er precies speelt bij de patiënt dat (mede) leidt tot gebrekkige therapietrouw. Het creëren van draagvlak voor therapietrouw is het centrale begrip in deze workshop: draagvlak bij jezelf (of word je gehinderd door de werkdruk?) en draagvlak bij de patiënt (of vergeet hij /zij de afspraken?).
Jan Boogaarts, verpleegkundige, eigenaar Bureau de Mat Training en Opleiding BV

7. Verpleegkundig Rekenen met MeneerMegens
Ronde 3/4
Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ
In deze actieve workshop gaat MeneerMegens kijken hoe het gesteld is met de rekenvaardigheid van de aanwezigen. Je gaat letterlijk terug de schoolbanken in, met hulp van MeneerMegens. Hij zal tips en trucs geven om het Verpleegkundig Rekenen voor iedereen duidelijk te maken. Kortom MeneerMegens biedt (de) uitkomst. Volg deze workshop en voorkom medicatiefouten door het verbeteren van je rekenvaardigheden.
Dirk Megens, docent (verpleegkundig) Rekenen en Youtuber

8. Voeding en geneesmiddelen: slikken of stikken?
Ronde 1/2
Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ
Zowel voeding als geneesmiddelen zijn nauw betrokken bij het behoud van een goede gezondheid. Maar wat maakt voeding (on)gezond? Er bestaan wisselwerkingen tussen voedings- en geneesmiddelen. De vraag is hoe je hier in de praktijk mee om moet gaan? Is dit altijd relevant? Voor sommige voedingsmiddelen of bestanddelen kan je patiënt allergisch zijn. In welke mate houd je hier rekening mee bij het geven van medicatie? Tot slot kunnen patiënten door slikproblemen niet altijd medicijnen oraal innemen. Wat zijn dan de mogelijkheden? Deze en andere vragen komen tijdens deze interactieve workshop aan bod.
Nina Janssen, apotheker ouderenzorg bij Pharmbition, Bussum

9. Hoe houdt IGZ* toezicht op medicatieveiligheid?
Ronde 3/4
Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg en verpleeg/ verzorgingshuizen
Het is de taak van de inspectie om toezicht te houden op medicatieveiligheid. De taken van de inspectie liggen vast in de Wkkgz. De inspectie houdt toezicht door middel van risicotoezicht en toezicht, gebaseerd op meldingen. Goede zorg geven betekent onder andere: leren van incidenten om herhaling te voorkomen. Waar ziet de IGZ* de grootste risico’s op het gebied van medicatieveiligheid? In deze workshop geeft de inspectie een kijkje in de manier van toezichthouden op medicatieveiligheid. Naast informatieoverdracht worden de deelnemers een aantal praktijkgevallen voorgelegd en deze worden interactief besproken. Welke lessen kunnen we hieruit trekken? En hoe kun je deze kennis zelf toepassen in je dagelijks werk?
Marij van Eijndhoven, Sharona Smit-Schouten en Annelies Baars van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)*

* Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is vanaf 1 oktober 2017 de nieuwe naam van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) omdat ze fuseren. De nieuwe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt efficiënt en effectief toezicht op dat brede veld van mensen en organisaties in de gezondheidszorg en jeugdhulp.

10. Informatiestandaard Medicatieproces – veilig toedienen door een completer medicatieoverzicht
Ronde 3/4
Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ
Iedere dag worden in Nederland meer dan 1.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Beter inzicht in medicatiegegevens kan een groot deel van deze opnamen voorkomen. Daarom is de nieuwe Informatiestandaard Medicatieproces ontwikkeld. Een standaard voor het eenduidig vastleggen én uitwisselen van medicatiegegevens. Zorgbreed. Medicatiegegevens over de behandeling én verstrekkingen kunnen digitaal, per fase in het medicatieproces en op ieder gewenst moment uitgewisseld worden. Wijzigingen, bijvoorbeeld het onderbreken van medicatie, het stoppen met een medicijn vanwege een allergie of het later starten worden op die manier zichtbaar. Hoe deze standaard je als verpleegkundige kan helpen bij het verbeteren van de medicatieveiligheid, bespreken wij graag met je tijdens deze workshop.
Marja Verwoerd, Nictiz – expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth en een verpleegkundige

Paul Vogelaar

Paul Vogelaar was een van de eerste gespecialiseerde pijnverpleegkundigen in Nederland. Hij is als gastdocent betrokken bij vervolgopleidingen en bijscholingsactiviteiten voor verpleegkundigen en verzorgenden bij o.a. de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de VUmc Amstel Academie. Daarnaast werkt hij als verpleegkundig consulent palliatieve zorg bij het Integraal Kankercentrum Nederland.

Martin Kat

Martin Kat is vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkt als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep, afdeling Klinische Geriatrie. Daarnaast is hij consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen en bij het CCE. Een specifiek aandachtsgebied is de Psychiatrie bij (vroege) Dementie en het ontwikkelen van meet- en behandelinstrumenten hierbij.

Marijke Tonino

Dr. Marijke A.M. Tonino is arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) en BOPZ-arts, arts Palliatieve zorg/ Hospice-arts en consulent.

Gemma Yocarini

Gemma Yocarini is senior adviseur en trainer, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Utrecht, voorheen: (wijk- en sociaal ) verpleegkundige.

Jan Boogaarts

Jan Boogaarts is verpleegkundige. Hij heeft zich sinds zijn opleiding tot verpleegkundig specialist gericht op het bevorderen van samenwerking onder moeilijke omstandigheden. Bijvoorbeeld waar samenwerking wordt gehinderd door beperkingen of handicaps van de cliënt of door een gedwongen karakter van de hulpverlening. Jan is tegenwoordig directeur / eigenaar van Bureau de Mat Training en Opleiding BV en verzorgt in die hoedanigheid trainingen in het verbeteren van de samenwerking tussen hulpverleners, cliënten en familieleden van die cliënten.

MeneerMegens

MeneerMegens is docent op het ROC Nijmegen. Hij is in 2014, op verzoek van zijn BBL-studenten, begonnen met het opnemen van online rekenvideo’s. Hij was de eerste die een volledige lessenserie van alle onderwerpen van Verpleegkundig Rekenen gratis beschikbaar heeft gesteld op Youtube.

Harianne Hegge

Harianne Hegge is sinds 2003 werkzaam als  internist met aandachtsgebied ouderengeneeskunde in het UMCG te Groningen. In het UMCG is ze  vooral werkzaam op het gebied van patiëntenzorg, ontwikkeling van patiëntenzorg en onderwijs. Daarvoor heeft ze in meerdere ziekenhuizen gewerkt (eerst in opleiding later als specialist) waarbij altijd de kwetsbare patiënt centraal stond. ‘Kwetsbaarheid maakt extra gevoelig voor medicatie, vooral bij polyfarmacie.  Daarom belangrijk om op de dag van medicatieveiligheid ook aandacht aan de oude kwetsbare patiënt te besteden.`

Nina Janssen

Nina Janssen is als apotheker ouderenzorg werkzaam bij Pharmbition. In deze functie houdt zij zich voornamelijk bezig met de zorg voor kwetsbare ouderen op het gebied van medicijnen. Zij komt vaak in aanraking met voedingsgerelateerde problematiek rond medicatiegebruik, in het bijzonder slikproblemen. Daarnaast krijgt ze ook vragen over de wisselwerking tussen voeding en geneesmiddelen en allergieën voor medicatie.

Annelies Baars

Annelies Baars, Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Zij werkt als coördinerend senior inspecteur bij de inspectie gedurende 5 jaar en zij werkt binnen het programma verpleging en verzorging. Dit programma houdt toezicht op de verpleegzorg en de thuiszorg. Zij is projectleider voor het ontwikkelen en doorontwikkelen van het nieuwe toezichtinstrument op de verpleegzorg. Voordat zij bij de inspectie kwam werken, heeft zij 35 jaar in verschillende velden van de gezondheidszorg gewerkt, waarvan de laatste 10 jaar binnen de verpleegzorg.

Sharona Smit-Schouten

Sharona Smit-Schouten, Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Zij werkt sinds een jaar als inspecteur bij de afdeling verpleging en verzorging. Zij houdt zich bezig met het incidententoezicht op de verpleegzorg en de thuiszorg. Voordat zij bij de inspectie kwam werken, heeft zij 9 jaar in verschillende functies in de gezondheidszorg gewerkt, waarvan 6 jaar in een verzorgings- en verpleeghuis.

Marja Verwoerd

Marja Verwoerd is programmamanager Medicatieproces bij Nictiz. Samen met koepelorganisaties van zorgverleners (ActiZ, FMS, GGZ Nederland, KNMP, NFU, NHG en NVZA) en Patiëntenfederatie Nederland werkt zij aan de Informatiestandaard Medicatieproces voor efficiëntere uitwisseling van medicatiegegevens en betere patiëntveiligheid.

Doelgroep
Alle verpleegkundigen, verzorgenden en overige geïnteresseerden.

Tarieven
€ 229,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt voor 5 punten goedgekeurd door de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V. Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
M: +31 (06) – 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: +31 (030) – 63 83639
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.