Congres Verslavingsziekten

Signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken

Een verslaving is vaak lastig te herkennen voor zorgverleners en behandelaars. Mensen raken niet zomaar verslaafd. Naast genetische factoren speelt ook de omgeving een belangrijke rol bij verslaving. Combinaties van verschillende verslavingen bij één persoon komen vaak voor, net als het gelijktijdig voorkomen met een psychische stoornis. Verslaving wordt steeds vaker gezien als een chronische ziekte en kan zowel psychische, lichamelijke als sociale gevolgen hebben. Als verpleegkundige krijg je dagelijks op verschillende manieren te maken met verslavingsproblematiek. Jouw rol als verpleegkundige is van groot belang door het (tijdig) signaleren, bespreekbaar maken, het motiveren en/of doorverwijzen van mensen met een verslaving in jouw dagelijkse werk.

Jouw rol als verpleegkundige is van groot belang door het (tijdig) signaleren, bespreekbaar maken, het motiveren en/of doorverwijzen van mensen met een verslaving in jouw dagelijkse werk. Na deze dag kun je een verslaving sneller signaleren, jouw cliënten motiveren en met resultaat jouw cliënten begeleiden! Tijdens dit congres leer je:

  • Wat je kunt doen als een verslaving samen gaat met psychiatrische en somatische problemen
  • Wat je moet weten over de actuele verslavingspreventie
  • Hoe je cliënten kunt aanzetten tot gedragsverandering door motiverende gespreksvoeringstechnieken toe te passen
  • Of de inzet van een ervaringsdeskundige een zinvolle toevoeging is
  • Hoe je omgaat met een patiënt met verslaving bij een ziekenhuisopname
  • Herkennen en signaleren bij somatiek en verslaving
  • Wat werkt voor mensen met een verslaving om uit de schulden te komen

09.00 uur Ontvangst en registratie

09.30 uur Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink

09.40 uur Wat elke professional over de actuele verslavingspreventie moet weten
Om afhankelijkheid en andere problemen met verslavende middelen en gewoonten te voorkomen heeft de generalistische professional te kampen met de ontkenning van (dreigende) problemen door de eigenaren van het probleem zelf. Het woord ‘verslaving’ is taboe, bij mensen die daarmee te maken hebben wil men niet horen, naar specialistische hulpverleners wil men niet toe. Het meeste effect wordt bereikt met een neutrale, accepterende, niet-moraliserende benadering. Hoe wordt de doelgroep het beste verleid, wat zijn de mest effectieve benaderingswijzen en welke rol speelt de persoon van de professional zelf? Welke rol speelt ook diens eigen kijk op verslaving? En hoe kan de eigen kracht van de doelgroep geactiveerd worden? Na het volgen van deze lezing heb je geleerd dat werkzame Verslavingspreventie nooit uitsluitend voorlichting is en het gebruik van het woord ‘verslaving’ leidt tot minder preventief effect.
Rob Bovens, lector verslaving(spreventie), Hogeschool Windesheim.

10.10 uur Verslaving en combinatie psychiatrische stoornissen
Verslaving gaat veelal gepaard met andere psychiatrische-  of lichamelijke aandoeningen. Uit recente wetenschappelijke studies  blijkt dat 60-80% van de cliënten in de verslavingszorg ook een andere psychiatrische stoornis heeft. Andersom heeft 20-60% van de cliënten in de GGZ óók een verslaving. Daarnaast is bekend dat veel (middelen)verslavingen gepaard gaan met specifieke lichamelijke problemen. Tijdens de lezing worden de onderlinge relaties- en verbanden behandeld evenals zogenaamde ‘state-of- the- art’ behandelvormen: IDDT (Integrated Dual Disorder Treatment).
Marcel Marijnissen, verslavingsarts, regiebehandelaar, Triora verslavingszorg.

10.40 uur Koffie- en theepauze

11.10 uur Wanneer is werken met een ervaringsdeskundige een zinvolle toevoeging?
De inzet van ervaringsdeskundigheid in zorg en hulpverlening is sinds een aantal jaar in opkomst. Steeds meer organisaties committeren zich in hun visie aan de inzet van ervaringskennis en -kunde van (voormalig) cliënten. Hiermee is een nieuw fenomeen ontstaan: de ervaringsdeskundige. Tegelijkertijd is eigenlijk nog weinig bekend over hoe integratie van ervaringsdeskundigheid vorm krijgt in de praktijk, hoe ervaringsdeskundigen in te zetten, wat hun komst betekent voor professionals en hoe organisaties hiervoor kunnen worden toegerust. Na het volgen van deze lezing heb je meer geleerd over een eigen verhaal van iemand met een verslavingsverleden / chronische depressie, de kracht van het inzetten van Peer Support (peer=gelijke) en kun je ervaringsdeskundigheid zien als toegevoegde waarde.
Nienke Buijs, Peer Support Worker,  Enik Recovery College, te Utrecht.

11.40 uur Wat heeft motiverende gespreksvoering mij gebracht
Loesje zei het al “Ga je mee verdwalen ik weet de weg”. Bij motiverende gespreksvoering gaat het zinnetje net iets anders. “Ga je mee verdwalen, jij weet de weg”. Vaak vertalen de goede intenties van hulpverleners zich in het wijzen van de weg aan hun patiënten/cliënten. Mensen hebben geen weerstand tegen verandering maar hebben weerstand tegen veranderd worden. Deze lezing neemt Ben van der Putten jullie mee in zijn persoonlijke veranderingsproces rond motiverende gespreksvoering. Waar liep hij tegen aan, en wat heeft hij ervan geleerd?
Ben van der Putten, opleidingsfunctionaris en trainer, Tactus verslavingszorg.

12.10 uur Lunch

13.00 uur Sessieronde 1 | Bekijk hier de sessies

14.05 uur Sessieronde 2 | Bekijk hier de sessies

15.05 uur Koffie- en theepauze

15.30 uur Sessieronde 3 | Bekijk hier de sessies

16.30 uur Einde

1. ’Aan de grond genaGELD’, verslaving & schulden een vak apart
In de praktijk zien we dat verslaving & schulden ‘hand in hand’ gaan. Bij mensen met verslavings- en/of psychiatrische problematiek zijn schulden veelal problematisch en complex; CJIB boetes, fraude vorderingen, CAK et cetera. In deze sessie word je meegenomen in de wereld van schulden bij mensen met verslavings- en/of psychiatrische problematiek en worden de do’s en dont’s aangereikt om deze problematiek aan te pakken, dit is werkelijk een ‘vak apart’. Ook leer je meer over de Do’s en dont’s bij mensen met verslavings- en/of psychiatrische problematiek en schulden en wat in de praktijk werkt, en wat juist níet.
Nathalie Rissema, aandachtsfunctionaris financiële en juridische dienstverlening, ‘vliegende brigade’ ,Antes – Bouman GGZ.

2. Verslaving en combinatie psychiatrische stoornissen
Tijdens de workshop wordt dieper in gegaan op frequent voorkomende psychiatrische- en somatische aandoeningen bij specifieke middelen afhankelijkheid. Op welke signalen moet je letten? Bijvoorbeeld cannabis afhankelijkheid en slaapproblemen, cocaïne- amfetamine en hartritmestoornissen.
Marcel Marijnissen, verslavingsarts, regiebehandelaar, Triora verslavingszorg.

3. Leer motiverende gespreksvoering te gebruiken
Vorig jaar beoordeeld met een 8!
Je doet je best om je zorgvrager te overtuigen dat een gezondere leefstijl belangrijk is voor zijn of haar herstel. Maar hoe harder jij werkt hoe passiever de zorgvrager zich lijkt te gedragen. Tijdens de sessie gaan we verder met de praktijk van motiverende gespreksvoering, de 4 processen, reflectief luisteren, aansluiten bij wat je zorgvrager vindt en zegt. Een gidsende stijl van gespreksvoering waarbij je de zorgvrager mag helpen om na te denken over zijn of haar eigen gedrag en het waarom ervan. Tijdens de sessie wordt er met rollenspelen gewerkt.
Ben van der Putten, opleidingsfunctionaris/trainer, Tactus verslavingszorg.

4. Verslaving als secundair probleem bij ziekenhuispatiënten
Verslaving komt in alle lagen van de bevolking en in allerlei varianten voor. Een verslaving vergroot het risico op gezondheidsklachten. Bij opname in het ziekenhuis kan een verslaafde patiënt onrustig worden, ontrekkingsverschijnselen krijgen of erger een onthoudingsdelier, omdat hij plotseling moet stoppen met gebruik. Een verslaving vergroot tijdens een ziekenhuisopname het risico op complicaties. Verslaafde patiënten hebben vaak meer medicatie nodig en blijven gemiddeld langer opgenomen. Bij tijdig signaleren en inzetten van preventieve maatregelen kunnen deze risico’s verkleind worden. Je leert welke verslavingen de meeste risico’s geven tijdens een ziekenhuisopname, hoe een verslaving gesignaleerd kan worden en wat je als verpleegkundige kan doen.
Els Booijink, verpleegkundig specialist GGZ, Isala Klinieken, consultatief psychiatrische dienst en Tactus verslavingszorg.

5. Medisch-verpleegkundig leiderschap bij tabaksontmoediging
Roken is in ons land nog steeds de belangrijkste te voorkomen oorzaak van ziekte en vroegtijdig overlijden. Een groot deel van de rokers heeft een wens om te stoppen, en jaarlijks doen circa één miljoen rokers één of meerdere stoppogingen. Hierbij wordt door nog geen kwart gebruik gemaakt van bewezen effectieve behandelmethoden. Een gebrekkige (toeleiding naar de) stoppen met roken zorgketen is een belangrijke oorzaak hiervan. In deze sessie wordt ingegaan hoe je als verpleegkundig of medisch professional de zorg voor rokers in je eigen regio kan verbeteren en hoe je de toeleiding naar zorg kan vergroten. Je leert waar je de optimale kennis over tabaksverslaving en tabaksontmoediging kan vinden, hoe je je eigen professionele stoppen met roken en tabaksontmoedigingsnetwerk kan verbeteren en bewustwording van de belangrijke rol die jij in de stoppen met roken zorg en lokale tabaksontmoediging kan spelen als verpleegkundig of medisch professional.
Robert van de Graaf, verslavingsarts, Verslavingszorg Noord Nederland.

6. Somatiek en verslaving: verslavingsverpleegkunde!
In deze workshop focussen we op de rol van verpleegkundigen bij het signaleren en herkennen van middelengebruik en daarmee gepaard gaande mogelijke lichamelijke risico’s. Door een korte quiz en een presentatie over middelen en effecten op het lichaam, en aan de hand van casussen wordt stil gestaan bij intoxicaties en de meest voorkomende lichamelijke gevolgen en complicaties. Je ziet dat wanneer je op een systematische wijze (“meten is weten”) handelt in dergelijke situaties veel problemen op tijd worden gesignaleerd en daarmee eventuele complicaties kunt voorkomen.
Maaike Vintges, Verpleegkundig Specialist bij Jellinek Utrecht.

Rob Bovens

Rob Bovens is al 37 jaar in diverse functies werkzaam op het thema verslaving. Hij onderzocht en implementeerde de cursussen voor veroordeelde rijders onder invloed bij het Ministerie van Justitie, begeleidde de transitie van deze cursussen (nu de EMA) naar het CBR, werkte in Gelderland als projectleider aan diverse innovatieve projecten (zoals casemanagement voor kinderen van verslaafde ouders, detentievervangende behandeling voor verslaafden), was landelijk directeur voor de reclasseringshulp aan verslaafden en campagneleider van Drank maakt meer kapot dan je lief is (NIGZ).

Marcel Marijnissen

Na een medisch-specialistische opleiding gevolgd te hebben, ruim 10 jaar gewerkt in verschillende management-, directie en bestuurlijke functies in de zorgsector en daarnaast in 2008 een Master of Business Administration behaald. Mede vanuit life-changing experiences vanaf 2010 werkzaam als verslavingsarts in vele verschillende settings: van forensische psychiatrie tot (f)act, van cliënten met NAH tot verslavingszorg. In 2014 de opleiding Master in Addiction Medicine afgerond. Daarnaast specifieke expertise opgebouwd rondom de integrale behandeling van ‘verslaafde’ cliënten waarbij veelal ook andere psychiatrische- of somatische problemen aanwezig zijn.

Maaike Vintges

Maaike Vintges, Verpleegkundig Specialist bij Jellinek Utrecht. Zij heeft jarenlang gewerkt als verpleegkundige binnen verschillende afdeling en de laatste 6 jaar op de klinische detox afdeling in Utrecht. Werken volgens bestaande richtlijnen en protocollen is essentieel.  Zij heeft zelf meegewerkt met het herschrijven en meelezen van de landelijke richtlijn detoxificatie. Tijdens haar opleiding is zij bezig geweest om het meetinstrument CIWA-Ar  verder te implementeren binnen de afdeling.
Op dit moment is zij als regiebehandelaar werkzaam in de Basis GGZ van Jellinek. Hier is zij behandelaar van ongeveer 150 cliënten, ze krijgen behandeling voor hun chronische verslavingsproblematiek. Tevens is Maaike lid van het landelijke platvorm voor Verpleegkundig Specialisten en voorzitter van de vakgroep Jellinek Utrecht.

Hans Post

Hans Post is verslavingsarts KNMG en is/was hoofdbehandelaar van de Detox Jellinek te Utrecht en werkt(e) daarnaast ook als consulent in een verpleeghuis van het Leger des Heils te Baarn waar somatisch ernstig zieke patiënten met daarnaast vaak ook een verslaving en/ of andere co-morbide psychiatrische aandoeningen zijn opgenomen.

Ben van der Putten

Ben van der Putten is 25 jaar als hulpverlener werkzaam geweest binnen de ggz (psychiatrie, Jeugdhulpverlening en verslavingszorg.) De laatste 7 jaar werkt hij als opleidingsfunctionaris en trainer binnen de verslavingszorg. Zijn passie ligt in het vinden van verbinding en het samen zoeken naar doenbare en haalbare stappen die tot de gewenste verandering leiden. Hij gelooft dat het proces van leren en herstellen hierin veel overeenkomsten heeft. Dit alles doet hij het liefst vanuit wensen, mogelijkheden en dat wat er al is.

Nienke Buijs

Sinds een half jaar is zij werkzaam bij Enik Recovery college, te Utrecht, als peer support worker. Dit is een plek waar alle collega’s en deelnemers te maken hebben (gehad) met ontwrichting en/of een psychische kwetsbaarheid/verslaving. Enik is een plek waar je werkt aan je herstel, door middel van zelfhulpgroepen en trainingen gericht op eigen ontwikkeling. Zonder oordeel omgaan met elkaar, biedt ruimte om meer openheid te geven. Gelijkwaardigheid en wederkerigheid zijn kernwaarden die zorgen voor verbinding en het inspireren van elkaar.

Nathalie Rissema

Nathalie Rissema is bijna 15 jaar werkzaam binnen de GGZ  waarvan de laatste 9 jaar binnen Antes – Bouman. Nathalie deed haar brede kennis en ervaring op binnen verschillende settings zoals: bemoeizorg, intramurale- en extramurale settings, TBS behandeling en de WMO. Hiernaast heeft Nathalie haar bachelor of Law behaald. Zij ontwikkelde het concept de ‘vliegende brigade’ binnen Antes – Bouman . Het project is gericht op financieel/juridische dienstverlening.

Els Booijnk

Els Booijink is verpleegkundig specialist en sinds 2003 werkzaam in de GGZ. Van 2010-2016 werkte zij voor Dimence en Tactus verslavingszorg  in de consultatief psychiatrische dienst in het Deventer Ziekenhuis. Haar M ANP afstudeerproject  in 2011 had betrekking op vroegsignalering  alcoholproblematiek bij ziekenhuispatiënten. In 2013 heeft zij bij de poli MDL in DZ een verslavingspolikliniek opgezet, waarvoor ze genomineerd werd voor de IZZ Mooi Mens Verkiezing. In oktober 2016 is ze gaan werken in de consultatief psychiatrische dienst van Isala Klinieken Zwolle. Daarnaast werkt zij nog steeds een aantal uren per week voor Tactus. Momenteel is zij in Isala samen met de pre operatieve screening en het Centrum voor Verbeteren en Innoveren, bezig met een verbetertraject ten behoeve van het signaleren van verslavingsproblematiek bij patiënten met een geplande ziekenhuisopname.

Robert van de Graaf

Robert van de Graaf, verslavingsarts bij Verslavingszorg Noord Nederland en tevens bestuurslid van de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland. Het roken van tabak is sterk gekoppeld aan sociale interactie. Rokers houden het roken bij elkaar in stand en vergroten de kans dat kinderen in hun omgeving zelf gaan roken. Roken is daarmee een probleem van sociale netwerken en dit vergt een sociaal netwerk benadering. Dit betekent medisch en verpleegkundig professionals in hun eigen werkgebied het stoppen met roken netwerk en de toeleidingmogelijkheden naar deze zorg zouden moeten verbeteren.

Doelgroep
Voor alle verpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners en iedereen die geïnteresseerd is in praktische handvatten in de omgang met mensen met een verslaving.

Tarieven
€ 229,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd door:

  • NVvPO (praktijkondersteuners): 7 punten.

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • Voor 5 punten bij het Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V.
  • Kwaliteitsregister V&VN

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Henriette Boven
M: +31 (06) – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: +31 (030) – 63 83639
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.