Hét Dementie Congres

Leer hoe je (nog) betere dementiezorg kunt bieden

Kom naar de nieuwste editie van het Dementie Congres op 19 maart 2020 >

hét Dementie congres - 5 juni 2019

Tijdens het Dementie Congres zoomen dementie-experts in op vraagstukken uit jouw dagelijkse praktijk. Wil jij betere dementiezorg kunnen bieden? Dan mag jij het Dementie Congres op 5 juni 2019 niet missen!

Wat kan je verwachten?

We gaan volledig mee in de ontwikkelingen die gaande zijn dus je kunt, na een plenaire presentatie over het demente brein, workshops verwachten met onderwerpen als dementie en:

 • Psychiatrie
 • Gevaarlijke situaties thuis
 • Euthanasie
 • Palliatieve zorg
 • Niet-westerse migranten
 • Jonge mensen
Stel je eigen programma samen

Je weet zelf het beste welke thema’s voor jouw werk interessant zijn en wat jij wilt leren. Daarom volg je tijdens elke workshopronde een door jouw gekozen workshop. Je kunt kiezen uit de volgende thema’s:

 

 • Hoe ga je om met wensen rondom euthanasie?
 • Dementie herkennen bij niet-westerse migranten, hoe doe je dat?
 • Hoe creëer je een uitdagende omgeving voor mensen met dementie?
 • Waar moet je op letten bij thuiswonende mensen met dementie?
 • Wat is jouw rol in de laatste levensfase?
 • Hoe kun je het beste omgaan met oude gewoontes?
 

 • Hoe ga je om met jonge mensen met dementie?
 • Palliatieve zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking én dementie, waar moet je op letten?
 • Hoe ga je om met psychiatrie bij dementie?
 • Wat is het verschil in symptomen tussen parkinson en dementie?
 • Hoe werk je goed samen met het netwerk van mensen met dementie?
Ervaringen van deelnemers van de vorige editie:

“De dag vloog voorbij, heel veel geleerd en veel energie van gekregen”

“Fijne sprekers, mooie verhalen en voorbeelden uit de praktijk! Super veel aan gehad! Ik kon mijn kennis de volgende dag op de werkvloer al gebruiken.”

“Veel nieuwe informatie, leuk om in contact te komen met collega’s van andere organisaties”

Meld je nu aan voor Hét Dementie congres en kom erachter hoe jij nóg beter dementiezorg kunt bieden.

In de ochtend volg je een lezing over dementie en het brein van prof. dr. Erik Scherder. De rest van de dag volg je de 3 door jouw gekozen workshops. Bekijk alle workshops >

09.30
Ontvangst en registratie
10.00
10.10
Lees meer Sluiten
Dementie en het brein met Erik Scherder

In feite is het verminderen van risico’s van dementie iets wat je je hele leven zou moeten doen. Het gaat om preventie, maar als er eenmaal sprake is van een dementie dan blijven uitdaging en verrijking een belangrijk thema. We gaan het hebben over de hersenen van iemand met dementie.
Topspreker: Prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit Amsterdam

11.15
Ochtendpauze
11.45
Workshopronde 1
12.50
Lunchpauze
13.50
Workshopronde 2
14.55
Middagpauze
15.25
Workshopronde 3
16.30
Einde

Je weet zelf het beste welke thema’s voor jouw werk interessant zijn en wat jij wilt leren. Daarom volg je in de middag de 3 door jouw gekozen workshop. Je kunt kiezen uit de volgende workshops:

1.
Lees meer Sluiten
Rol verpleegkundigen bij stervenswens

In deze workshop krijg je algemene informatie over mogelijkheden die er zijn voor mensen met een stervenswens met dementie. We spitsen ons toe op euthanasie en de zorgvuldigheidscriteria die in acht genomen moeten worden om euthanasie te kunnen verlenen. Ook wordt er ingegaan op specifieke verzoeken van mensen met een stapeling van ouderdomsaandoeningen of psychiatrische problematiek en zullen we uiteraard dieper ingaan op de problematiek van euthanasie bij dementie en wat verpleegkundigen kunnen doen om hun patiënten, de naasten en/of de arts hierin te ondersteunen.

2.
Lees meer Sluiten
De uitdagende omgeving

Mensen met dementie willen vaak niet zoveel meer en kunnen ook niet zoveel meer. Toch doen we pogingen om ze in ‘beweging’ te krijgen. Op de vraag ‘wilt u helpen aardappels schillen?’ is het antwoord regelmatig ‘dat heb ik m’n hele leven al gedaan!’. Toch geloven wij er in dat er manieren zijn om mensen met dementie op een laagdrempelige manier tot activiteit te krijgen. Zowel thuis als in een zorginstelling. Hoe? Door het creëren van een uitdagende omgeving, met uitdagingen die passen in de wereld van iemand met dementie. Tijdens deze workshop maak je kennis met een andere manier van denken.

3.
Lees meer Sluiten
Hoe verleen je passende ondersteuning voor thuiswonende mensen met dementie?

Het aantal mensen met dementie in Nederland zal in de komende twintig jaar verdubbelen. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie: zes tot zeven jaar thuis en soms nog een tot twee jaar in een zorginstelling. Dat betekent dat steeds meer mensen met dementie thuis zullen blijven wonen. Wat vinden mensen met dementie en hun naasten belangrijk thuis? Hoe kun je ze zo optimaal mogelijk ondersteunen? In deze workshop krijg je aan de hand van voorbeelden praktische tips met betrekking tot geheugensteuntjes, de weg vinden in huis en buitenshuis, structureren van de dag en veiligheid.

4.
Lees meer Sluiten
Palliatieve zorg bij dementie

Hoe sta je mensen met dementie bij in hun verlangens, dilemma’s en angsten ten aanzien van het levenseinde? Hoe optimaliseer je de kwaliteit van leven en hoe verlicht je het lijden?

5.
Lees meer Sluiten
Zes pijlers onder een goed leven

In de omgang met en bejegening van mensen met dementie spelen de normen en waarden van zorgverleners de hoofdrol. De mens is een gewoontedier die zich hecht aan de eigen vertrouwde dagelijkse rituelen en routines, ook wanneer men dementie heeft. Tijdens deze zeer inspirerende presentatie leer je van Gerben Bergsma hoe kwetsbare mensen hun vertrouwde leven kunnen voortzetten. Want hoe handel je als je zo’n leven ongezond, ongepast of zelfs ongewenst vindt?

6.
Lees meer Sluiten
AlzheimerFluisteren met Adelheid Roosen

Blijven hopen dat de Alzheimer er niet is, maar het is er. En het gaat niet meer over. Dat is gruwelijk. Maar trek jezelf aan je haren omhoog en accepteer dat de ziekte er is. Ga mee op reis. Improviseer, speel en beweeg mee. Stap in die nieuwe wereld, waarin mensen met dementie kunnen zijn ‘wie zij aan het worden zijn’. Als je dat niet doet, laat je hen in de steek en in eenzaamheid achter. Adelheid Roosen laat ons zien hoe anders de ontmoeting met mensen met dementie kan zijn, als wij niet langer uitgaan van onszelf, maar ons durven openen voor wie de ander aan het worden is.

Adelheid Roosen, ervaringsdeskundige en theatermaakster; olv gespreksleider Robert Daverschot

7.

Geheel ten onrechte is de psychiatrische problematiek bij de ziekte van Alzheimer en andere dementieziekten een eeuw lang niet of te weinig onderkend. Het is pas sinds kort dat er serieuze aandacht is voor deze problematiek en welke consequenties deze heeft voor de dagelijkse praktijk van zorgverleners. In deze interactieve workshop word je bijgepraat hierover en wordt geoefend hiermee. Wat doe je al goed en wat zou er beter kunnen?

8.
Lees meer Sluiten
Niet-westerse migranten

Het aantal mensen met dementie met een niet-westerse achtergrond stijgt de komende jaren vijf keer zo snel als mensen met een Nederlandse achtergrond. Voor zorgprofessionals is het belangrijk om te beschikken over sensitiviteit om deze families effectief te kunnen benaderen en begeleiden.

Leerdoelen tijdens deze workshop:

 • de beleving van dementie in gezinnen met een niet-westerse achtergrond, een wereld van verschil
 • familierelaties in niet-westerse culturen, in het bijzonder Turkije, Marokko, Suriname, Caribische Eilanden, Indonesië en China: loyaliteit in de familie, taboes en schaamte, gebruiken en rituelen, de rol van godsdienst
 • ontwikkelen van sensitiviteit om effectief om te gaan met de zorg voor dementerenden, hun mantelzorgers en andere zorgverleners

9.

Dementie wordt meestal geassocieerd met ouder worden, maar dementie komt ook bij jonge mensen voor. Ongeveer tien procent van de mensen met dementie is tussen de 40 en 65 jaar als de eerste signalen zich aandienen. Vaak gaat het om problemen met taal, het uitvoeren van handelingen of gedragsveranderingen zoals initiatiefverlies, onrust, agressie of ontremming. Omdat geheugenstoornissen dan nog niet altijd aanwezig zijn, duurt het vaak lang voordat deze groep de juiste diagnose, zorg en begeleiding krijgt. In deze workshop wordt de impact van dementie op jonge leeftijd aan de hand van persoonlijke verhalen verteld door Christa, die 47 jaar was toen ze de diagnose ziekte van Alzheimer kreeg.

10.
Lees meer Sluiten
Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

Patiënten met een verstandelijke beperking hebben extra zorg en aandacht nodig wanneer ze te maken krijgen met dementie en het naderende levenseinde, verlies en rouw. Zij kunnen zich niet altijd goed uiten. Tijdens de workshop word je uitgedaagd om op alle vier de dimensies van de palliatieve zorg (fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel) uit te zoeken wat anders is en waar dus rekening mee moet worden gehouden om goede palliatieve zorg te kunnen leveren aan mensen met een verstandelijke beperking en dementie.

11.
Lees meer Sluiten
Dementie herkennen bij parkinson

Vaak wordt van parkinson dementie gesproken, maar nergens wordt deze notie duidelijk gedefinieerd of afgegrensd van andere vormen van dementie zoals Lewy body disease. Dementie en parkinson zijn beide hersenziekten, maar toch gaat er iets anders mis/stuk in het brein. Hoe kun je parkinson herkennen? Bij beide zitten signalen in veranderingen in denken en de gemoedsgesteldheid. Hoe kun je deze neuro veranderingen onderscheiden in dementie en parkinson? Wanneer gaat parkinson over in dementie? Meer weten over parkinson is noodzakelijk voor het maken van het onderscheid.

12.
Lees meer Sluiten
Hoe werk je goed samen met het netwerk van mensen met dementie?

Als zorgverlener liggen nu en in de toekomst steeds meer kansen in de samenwerken met het netwerk van de cliënt, dat vraagt wel een andere rol van jou. Via actieve werkvormen krijg je vele tips mee die in de praktijk toepasbaar zijn om de samenwerking met de mantelzorger/het netwerk van iemand met dementie te verbeteren. Hoe kunnen we het netwerk van iemand met dementie in kaart brengen en versterken? En wat heeft een mantelzorger nodig en wat heb jij als zorgverlener nodig voor een betere samenwerking?. Hoe komen we op een goede manier met elkaar in gesprek, wat kunnen we van een mantelzorger wel/niet vragen, en hoe kan hij/zij beter omgaan met de persoon met dementie?

13.

Voorafgaand aan de diagnose dementie maken mensen zich vaak zorgen over veranderingen bij zichzelf en/of bij hun naaste. In deze periode speelt vooral het niet-pluis-gevoel: er klopt iets niet maar ze kunnen of willen daar nog niet hun vinger op leggen. Begrijpelijke informatie is dan van essentieel belang. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen goed geïnformeerd zijn over de (beginnende) kenmerken van de ziekte en het aanbod? Gelukkig hoef je niet alles zelf te bedenken. Er is al veel bekend. Kom naar deze workshop en leer alles over goede dementievoorlichting, wat daarbij van belang is en welke middelen je daarbij kunnen helpen

Tijdens pauzes
Lees meer Sluiten
Expositie 'Alzheimer Fluisteren', Adelheid Roosen

Tijdens de pauzes kun je de expositie ‘Alzheimer Fluisteren’ bewonderen. Samen met Fotograaf Cigdem Yuksel ontwikkelde Anne-Marth Hogewoning (tevens spreker tijdens dit congres) onder regie van Adelheid een methodiek, waarin zij families verleiden door hun verlegenheid heen te huiveren en AlzheimerFluisteraars te worden. De portretten en verhalen van de AlzheimerFluisteraars zijn in deze expositie te bewonderen.

De installatie is een doorlopende reis en vormt een karavaan van beelden en verhalen. Cigdem en Anne-Marth duiken in de verhalen van mensen en creëren samen met hen een situatie waarin zij openlijk hun gêne laten varen en een waarachtige ontmoeting aangaan met hun naaste met dementie. Zij dagen hen uit in die nieuwe wereld te stappen, waarin mensen met dementie kunnen zijn ‘wie zij aan het worden zijn’. Dat durven meebewegen vangt Cigdem met haar camera.

Kom op 5 juni naar Hét Dementie congres en leer hoe jij nóg beter dementiezorg kunt bieden.

Tijdens het Dementie Congres zoomen dementie-experts in op vraagstukken uit jouw dagelijkse praktijk.

Al jaren organiseren wij hét dementie congres voor verpleegkundigen, verzorgenden en overige geïnteresseerden. Ben je benieuwd hoe deelnemers het congres hebben ervaren? Lees hun reacties hieronder en/of bekijk de video!

Hoog gewaardeerd! Dit vonden de deelnemers in 2018 ervan:

“Ook al heb je lang ervaring met de doelgroep, er zijn altijd nieuwe manieren of methodes die dingen toevoegen in het omgaan met mensen met dementie.”
“De uitdagende omgeving: een top workshop!!”
“Interessante onderwerpen, goede sprekers, mensen uit de praktijk, heel herkenbaar.”
“Mooie locatie met inspirerende sprekers! Tijdens pauze momenten kwamen we niets te kort! Goed verzorgd.”
“De dag vloog voorbij, heel veel geleerd veel energie van gekregen.”
“Fijne sprekers, mooie verhalen en voorbeelden uit de praktijk! Super veel aan gehad! Kon mijn kennis de volgende dag op de werkvloer al gebruiken.”

Aftermovie Hét Dementie Congres 16 november 2018:

Ben jij er dit jaar (weer) bij?

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE (Gld) (klik hier voor de routebeschrijving)

De ReeHorst ligt op slechts 5 minuten rijden vanaf de A12 en de A30.
De ReeHorst ligt op slechts 5 minuten loopafstand van NS station Ede-Wageningen.

Tarieven
239,- per persoon (btw vrij) | Vroegboektarief t/m 31 maart
279,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief
239,- per persoon (btw vrij) | Abonneetarief Nursing, TVV, TVZ, Denkbeeld*
239,- per persoon (btw vrij) | Ledentarief NU ’91*

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Doelgroep
Alle verpleegkundigen (algemeen, geriatrie, wijk, gespecialiseerd, in opleiding, ZZP), casemanager dementie, verzorgenden, helpenden, praktijkondersteuners, ouderenpsychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, docenten, activiteitenbegeleiders, dagbestedingscoaches, medewerkers maatschappelijke zorg en overige geïnteresseerden.

Accreditatie
Accreditatie aangevraagd bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V, Register Zorgprofessionals (Geriatrie-Gerontologie, Praktijkverpleegkunde, Wijkverpleegkunde) en de NVvPO (nascholing voor praktijkondersteuners).
Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact:

Klantenservice (inschrijving/aanmelding)

T: 030 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Christa van den Hurk (inhoudelijke vragen)

Congresontwikkelaar
T: 030 638 38 51
M: 06 12 56 78 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Yvette de Jager (logistieke vragen)

Congrescoördinator
T: 030 638 37 05
E: yvette.dejager@bsl.n

Dyron Bijl (sponsormogelijkheden)

Sales
T: 010 742 19 41
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.