Hét Dementie Congres

Leer hoe je betere dementiezorg kunt bieden

Kom naar de nieuwste editie van het Dementie Congres op 19 maart 2020 >

Het dementie congres Nursing

UITVERKOCHT | Schrijf je in voor hét Dementie congres op 1 november 2019! > Tijdens het Dementie Congres zoomen dementie-experts in op vraagstukken uit jouw dagelijkse praktijk. Wil jij betere dementiezorg kunnen bieden? Dan mag jij het Dementie Congres op 21 maart 2019 niet missen!

Wat kan je verwachten?

We gaan volledig mee in de ontwikkelingen die gaande zijn dus je kunt, na een plenaire presentatie over het demente brein, workshops verwachten met onderwerpen als dementie en:

 • Psychiatrie
 • Gevaarlijke situaties thuis
 • Euthanasie
 • Palliatieve zorg
 • Niet-westerse migranten
 • Jonge mensen
Stel je eigen programma samen

Je kiest 3 workshops uit het diversiteitenpad en/of het pad voor professionalisering, een combinatie maken is dus ook mogelijk:

DIVERSITEITENPAD: omgang met diversiteiten binnen de dementiezorg

 • Hoe ga je om met jonge mensen met dementie?
 • Dementie herkennen bij niet-westerse migranten, hoe doe je dat?
 • Hoe ga je om met psychiatrie bij dementie? Patiënten met een verstandelijke beperking en de lastige situaties waar je tegen aanloopt.
PAD VOOR PROFESSIONALISERING: professionaliseer je kennis

 • Hoe sta je bij verlangens, dilemma’s en angsten ten aanzien van het levenseinde?
 • Wat kan jouw rol zijn bij eten en drinken?
 • Wie is die iemand met dementie eigenlijk?
 • Hoe ga je om met een euthanasie vraag?
Ervaringen van deelnemers van de vorige editie:

“De dag vloog voorbij, heel veel geleerd en veel energie van gekregen”

“Fijne sprekers, mooie verhalen en voorbeelden uit de praktijk! Super veel aan gehad! Ik kon mijn kennis de volgende dag op de werkvloer al gebruiken.”

“Veel nieuwe informatie, leuk om in contact te komen met collega’s van andere organisaties”

Meld je nu aan voor Hét Dementie congres en kom erachter hoe jij nóg beter dementiezorg kunt bieden.

Tijdens Hét Dementie congres op 21 maart gaan we in op diversiteiten binnen de dementiezorg, maar ook de professionalisering.

09.30
Ontvangst en registratie
10.00
Welkom en opening
10.10
Lees meer Sluiten
Dementie en het brein met Erik Scherder

In feite is het verminderen van risico’s van dementie iets wat je je hele leven zou moeten doen. Het gaat om preventie, maar als er eenmaal sprake is van een dementie dan blijven uitdaging en verrijking een belangrijk thema. We gaan het hebben over de hersenen van iemand met dementie.
Topspreker: Prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit Amsterdam

11.15
Ochtendpauze
11.45
Workshopronde 1
12.50
Lunchpauze
13.50
Workshopronde 2
14.55
Middagpauze
15.25
Workshopronde 3
16.30
Einde
Tijdens pauzes
Lees meer Sluiten
Expositie 'Alzheimer Fluisteren', Adelheid Roosen

Tijdens de pauzes kun je de expositie ‘Alzheimer Fluisteren’ bewonderen. Samen met Fotograaf Cigdem Yuksel ontwikkelde Anne-Marth Hogewoning (tevens spreker tijdens dit congres) onder regie van Adelheid een methodiek, waarin zij families verleiden door hun verlegenheid heen te huiveren en AlzheimerFluisteraars te worden. De portretten en verhalen van de AlzheimerFluisteraars zijn in deze expositie te bewonderen.

De installatie is een doorlopende reis en vormt een karavaan van beelden en verhalen. Cigdem en Anne-Marth duiken in de verhalen van mensen en creëren samen met hen een situatie waarin zij openlijk hun gêne laten varen en een waarachtige ontmoeting aangaan met hun naaste met dementie. Zij dagen hen uit in die nieuwe wereld te stappen, waarin mensen met dementie kunnen zijn ‘wie zij aan het worden zijn’. Dat durven meebewegen vangt Cigdem met haar camera.

PAD VOOR PROFESSIONALISERING

1.

Tijdens deze workshop worden de ontwikkelingen rondom euthanasie en dementie besproken. Wat is jouw rol bij euthanasie? Hoe bespreek je wensen rondom euthanasie in complexe situaties? Met de persoon met dementie zelf, maar ook met naasten. Bert Keizer beoordeelt als arts complexe euthanasieverzoeken en zal je handvatten voor de dagelijkse praktijk meegeven.

2.

Over eten en drinken bij dementie is steeds meer informatie te vinden. Met welke onderzoeken over voeding en dementie kun je mensen met dementie betere zorg bieden? Welke kennis over voedingsstoffen is onmisbaar voor verpleegkundigen en verzorgenden? In deze workshop krijg je ook praktische tips om problemen zoals ondervoeding en uitdroging eerder te signaleren. En je krijgt de nieuwste inzichten over slikproblemen en andere eet- en drinkproblemen waar veel mensen met dementie mee te maken krijgen.

Jeroen Wapenaar schreef twee boeken over eten en drinken bij dementie.

3.
Lees meer Sluiten
De uitdagende omgeving

Mensen met dementie willen vaak niet zoveel meer en kunnen ook niet zoveel meer. Toch doen we pogingen om ze in ‘beweging’ te krijgen. Op de vraag ‘wilt u helpen aardappels schillen?’ is het antwoord regelmatig ‘dat heb ik m’n hele leven al gedaan!’. Toch geloven wij er in dat er manieren zijn om mensen met dementie op een laagdrempelige manier tot activiteit te krijgen. Zowel thuis als in een zorginstelling. Hoe? Door het creëren van een uitdagende omgeving, met uitdagingen die passen in de wereld van iemand met dementie. Tijdens deze workshop maak je kennis met een andere manier van denken.

4.
Lees meer Sluiten
Hoe verleen je passende ondersteuning voor thuiswonende mensen met dementie?

Het aantal mensen met dementie in Nederland zal in de komende twintig jaar verdubbelen. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie: zes tot zeven jaar thuis en soms nog een tot twee jaar in een zorginstelling. Dat betekent dat steeds meer mensen met dementie thuis zullen blijven wonen. Wat vinden mensen met dementie en hun naasten belangrijk thuis? Hoe kun je ze zo optimaal mogelijk ondersteunen? In deze workshop krijg je aan de hand van voorbeelden praktische tips met betrekking tot geheugensteuntjes, de weg vinden in huis en buitenshuis, structureren van de dag en veiligheid.

5.
Lees meer Sluiten
Palliatieve zorg bij dementie

Hoe sta je mensen met dementie bij in hun verlangens, dilemma’s en angsten ten aanzien van het levenseinde? Hoe optimaliseer je de kwaliteit van leven en hoe verlicht je het lijden?

6.
Lees meer Sluiten
De macht der gewoonte

In de omgang met en bejegening van mensen met dementie spelen de normen en waarden van zorgverleners de hoofdrol. De mens is een gewoontedier die zich hecht aan de eigen vertrouwde dagelijkse rituelen en routines, ook wanneer men dementie heeft. Tijdens deze zeer inspirerende presentatie vol humor leer je van Gerke de Boer hoe kwetsbare mensen hun vertrouwde leven kunnen voortzetten. Want hoe handel je als je zo’n leven ongezond, ongepast of zelfs ongewenst vindt?

7.
Lees meer Sluiten
AlzheimerFluisteren , een adoptie-methodiek van Adelheid Roosen

De meeste mensen die met Alzheimer te maken krijgen, weten niet hoe hiermee om te gaan. Adelheid Roosen laat ons zien hoe anders de ontmoeting met mensen met dementie kan zijn als wij niet langer uitgaan van onszelf, maar ons openen voor de ander en durven mee te gaan op reis. Anne-Mei The gaf Adelheid de geuzennaam AlzheimerFluisteraar. Vervolgens is de AlzheimerFluister-methodiek ontwikkelt. Deze simpel overdraagbare methode daagt de mantelzorger en zorgmedewerkers uit echt te kijken, te luisteren en waar te nemen wat iemand met dementie nodig heeft. De methodiek raakt aan de verlegenheid en verleidt tot aanraken, voelen en spelen. Tijdens de workshop krijg je middels oefeningen en filmfragmenten een inkijk in de methodiek en word je meegenomen door AlzheimerFluisteraars in het proces van het AlzheimerFluisteren.

DIVERSITEITENPAD

8.
Lees meer Sluiten
Psychiatrie bij dementie

Geheel ten onrechte is de psychiatrische problematiek bij de ziekte van Alzheimer en andere dementieziekten een eeuw lang niet of te weinig onderkend. Het is pas sinds kort dat er serieuze aandacht is voor deze problematiek en welke consequenties deze heeft voor de dagelijkse praktijk van zorgverleners. In deze interactieve workshop word je bijgepraat hierover en wordt geoefend hiermee. Wat doe je al goed en wat zou er beter kunnen?

9.
Lees meer Sluiten
Niet-westerse migranten

De niet-westerse migranten die in de jaren zestig en zeventig naar Nederland kwamen, zijn nu op hogere leeftijd, waardoor er onder deze doelgroep ook een grotere toename van dementie is. Niet-westerse migranten hebben drie tot vier keer zoveel kans op dementie dan autochtonen. Bovendien blijken zij vaker last te hebben van angst en depressieve gevoelens. ‘Dementie wordt in veel culturen gezien als  iets om je voor te schamen, of zelfs een straf van God. Daarom zullen ze er niet snel open over praten, wat het signaleren bemoeilijkt.’ Toch zijn er zeker manieren voor zorgprofessionals om erachter te komen of de cliënt een mogelijke dementie ontwikkelt.

Volg deze workshop om huiswaarts te keren met vele tips en tricks op het gebied van dementie herkennen bij deze doelgroep.

10.

De zorg voor jonge mensen met dementie vraagt een andere insteek en expertise dan bij oudere mensen met dementie. Jonge mensen staan nog midden het leven, waardoor de maatschappelijke consequenties groter en ingrijpender zijn dan bij oudere mensen met dementie. De oorzaak van de dementie is divers en ook meer zuiver te beschrijven, bij ouderen zie je vaak een mix van oorzaken. In het kort zullen we ingaan op de meest voorkomende oorzaken van dementie. Iedere oorzaak heeft andere verschijnselen en vraagt om andere interventies van verpleegkundigen en verzorgenden. De adviezen zijn zowel in de thuissituatie als in het verpleeghuis bruikbaar. Wij nemen jullie tijdens deze workshop mee in de wereld van jonge mensen met dementie. In deze wereld word je geconfronteerd met de ingrijpende maatschappelijke consequenties van dementie bij jonge mensen zoals schulden, werkloosheid, kinderen in het gezin, juridische maatregelen, relatieproblematiek en andere problemen dan die je ziet bij ouderen met dementie. In dit uur zullen we ook met jullie aan de slag gaan met een moeilijke casus.

Freek Gillissen, verpleegkundig consulent dementie, Alzheimercentrum, VUmc
Vivianne Teeuwen, verpleegkundige, casemanager dementie en verbonden aan het Amsterdam UMC Alzheimercentrum

11.
Lees meer Sluiten
Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

Patiënten met een verstandelijke beperking hebben extra zorg en aandacht nodig wanneer ze te maken krijgen met dementie en het naderende levenseinde, verlies en rouw. Zij kunnen zich niet altijd goed uiten. Tijdens de workshop word je uitgedaagd om op alle vier de dimensies van de palliatieve zorg (fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel) uit te zoeken wat anders is en waar dus rekening mee moet worden gehouden om goede palliatieve zorg te kunnen leveren aan mensen met een verstandelijke beperking en dementie.

12.
Lees meer Sluiten
Dementie herkennen bij parkinson

Vaak wordt van parkinson dementie gesproken, maar nergens wordt deze notie duidelijk gedefinieerd of afgegrensd van andere vormen van dementie zoals Lewy body disease. Dementie en parkinson zijn beide hersenziekten, maar toch gaat er iets anders mis/stuk in het brein. Hoe kun je parkinson herkennen? Bij beide zitten signalen in veranderingen in denken en de gemoedsgesteldheid. Hoe kun je deze neuro veranderingen onderscheiden in dementie en parkinson? Wanneer gaat parkinson over in dementie? Meer weten over parkinson is noodzakelijk voor het maken van het onderscheid; kom daarom naar deze workshop, waarin met casuïstiek gewerkt wordt.

Kom op 21 maart naar Hét Dementie congres en leer hoe jij nóg beter dementiezorg kunt bieden.

Tijdens het Dementie Congres zoomen dementie-experts in op vraagstukken uit jouw dagelijkse praktijk.

Al jaren organiseren wij de hét dementie congres voor verpleegkundigen, verzorgenden en overige geïnteresseerden. Ben je benieuwd hoe deelnemers het congres hebben ervaren? Lees hun reacties hieronder en/of bekijk de video!

Hoog gewaardeerd! Dit vonden de deelnemers in 2018 ervan:

“Ook al heb je lang ervaring met de doelgroep, er zijn altijd nieuwe manieren of methodes die dingen toevoegen in het omgaan met mensen met dementie.”
“De uitdagende omgeving: een top workshop!!”
“Interessante onderwerpen, goede sprekers, mensen uit de praktijk, heel herkenbaar.”
“Mooie locatie met inspirerende sprekers! Tijdens pauze momenten kwamen we niets te kort! Goed verzorgd.”
“De dag vloog voorbij, heel veel geleerd veel energie van gekregen.”
“Fijne sprekers, mooie verhalen en voorbeelden uit de praktijk! Super veel aan gehad! Kon mijn kennis de volgende dag op de werkvloer al gebruiken.”

Aftermovie Hét Dementie Congres 16 november 2018:

Ben jij er dit jaar (weer) bij?

Dit congres is uiterverkocht. Kom naar de volgende editie op 5 juni! >

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE (Gld) (klik hier voor de routebeschrijving)

De ReeHorst ligt op slechts 5 minuten rijden vanaf de A12 en de A30.
De ReeHorst ligt op slechts 5 minuten loopafstand van NS station Ede-Wageningen.

Tarieven
239,- per persoon (btw vrij) | Vroegboektarief t/m 21 januari
279,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief
239,- per persoon (btw vrij) | Abonneetarief Nursing, TVV, TVZ, Denkbeeld*
239,- per persoon (btw vrij) | Ledentarief NU ’91*

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Doelgroep
Alle verpleegkundigen (algemeen, geriatrie, wijk, gespecialiseerd, in opleiding, ZZP), casemanager dementie, verzorgenden, helpenden, praktijkondersteuners, ouderenpsychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, docenten, activiteitenbegeleiders, dagbestedingscoaches, medewerkers maatschappelijke zorg en overige geïnteresseerden.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V, Register Zorgprofessionals (Geriatrie-Gerontologie, Praktijkverpleegkunde, Wijkverpleegkunde) en de NVvPO (nascholing voor praktijkondersteuners). Voor je deelname aan dit congres ontvang je 5 accreditatiepunten.
Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact:

Klantenservice (inschrijving/aanmelding)

T: 030 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Christa van den Hurk (inhoudelijke vragen)

Congresontwikkelaar
T: 030 638 38 51
M: 06 12 56 78 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Yvette de Jager (logistieke vragen)

Congrescoördinator
T: 030 638 37 05
E: yvette.dejager@bsl.n

Dyron Bijl (sponsormogelijkheden)

Sales
T: 010 742 19 41
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.