Hét Dementie Congres

Een van de best beoordeelde Nursing congressen!

Het Dementie congres verplaatst
Vanwege het coronavirus hebben de autoriteiten per direct een verbod op evenementen met meer dan 100 personen afgekondigd. Om deze reden zal Het Dementie congres op donderdag 19 maart 2020 niet plaatsvinden, maar worden verplaatst naar donderdag 5 november 2020. Alle deelnemers zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Het Dementie congres MRT2020_nieuw programma

Dementie is hard op weg volksziekte nummer 1 te worden. Het aantal mensen met dementie is in 2040 mogelijk verdubbeld tot meer dan een half miljoen. Tijdens Hét Dementie Congres op 19 maart gaan we in op de ontwikkelingen die gaande zijn en zoomen dementie experts in op vraagstukken uit jouw dagelijkse praktijk. Je krijgt deze dag concrete handvatten mee om nog betere dementiezorg te kunnen bieden.

Vernieuwd programma! Wat kan je verwachten?

We bieden jou dit keer een compleet nieuw programma! Laat je in de ochtend inspireren door het verhaal van een spreker met dementie en krijg antwoord op vragen als: hoe is het om te leven met dementie en hoe kijkt iemand met dementie naar zorgprofessionals? Gevolgd door de aangrijpende lezing van Sarah Blom, ouderenpsycholoog en maker van het bekende theaterstuk ‘Dag Mama’. Na de koffie pauze leer je meer over dementie preventie en ontdek je hoe voeding een rol kan spelen bij het voorkomen van dementie. We sluiten het plenaire programma af met een vrolijke lezing van Gerke de Boer, die jou meeneemt naar de dementiezorg in 2025!

In de middag kun je workshops verwachten met onderwerpen als:

  • Wet Zorg en Dwang: in de praktijk
  • Psychotherapie bij dementie
  • Dementiezorg in de wijk
  • Samenwerking met de mantelzorger
  • Technologie in de dementiezorg
  • Jonge mensen met dementie
  • Kijken door de ogen van mensen met dementie

Bekijk alle workshops >

Verpleegkundigen, verzorgenden en casemanagers beoordelen Hét Dementie Congres met een 8,1!

“De interactie die in elke workshop werd gezocht maakte dat elke workshop voelde als een cadeau.”
“De herkenbare praktijksituatie die geschetst werden en de spiegel die me daardoor voorgehouden werd”
“Het programma en met name de workshops waren erg gevarieerd ik had ze graag allemaal gedaan.”

Hét Dementie Congres | Programma

09.00
Ontvangst met koffie & thee
09.30
Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink
09.40
Lees meer Sluiten
Persoonlijk verhaal ervaringsdeskundige

We starten de dag met het persoonlijke verhaal van Christa, die 47 jaar was toen ze de diagnose ziekte van Alzheimer kreeg. Ze zal vertellen hoe het is om te leven met dementie en hoe zij de zorg die zij krijgt ervaart.

 o.l.v. Saskia Danen-de Vries, verpleegkundige (niet praktiserend), docent/trainer dementie en mantelzorger

10.05
Lees meer Sluiten
De aangrijpende belevingswereld van dementie

Door Sarah Blom, ouderenpsycholoog, schrijver (jij bent toch mijn dochter) en theatermaker van DAG MAMA (over omgaan met dementie) en DICHTERBIJ (over omgaan met relaties) 

10.50
Lees meer Sluiten
Koffie & thee pauze

Lunchpauze en mogelijkheid tot bezoeken van de stands.

11.20
Lees meer Sluiten
Dementie(preventie) en voeding & leefstijl

Een lezing over de kracht van voeding en leefstijl in het voorkomen of vertragen van dementie.

12.10
Lees meer Sluiten
Dementiezorg in 2025: de toekomst

Er zijn vele veranderingen rondom de dementiezorg gaande. Hoe gaan we de dementiezorg in de toekomst prettig maken, voor de mens met dementie, maar ook voor onszelf? Wat moet je loslaten en wat moet je juist omarmen? Laat je meenemen in deze inspirerende, vrolijke en praktische bijdrage van Gerke de Boer, waarin we ook in de achteruitkijk spiegel kijken, want wat kunnen we leren van de afgelopen jaren dementiezorg?

12.55
Lunchpauze
13.50
Workshopronde 1
14.50
Lees meer Sluiten
Koffie & thee pauze

Middagpauze en mogelijkheid tot bezoeken van de stands.

15.20
Workshopronde 2
16.20
Einde

Hét Dementie Congres | Workshops

1.
Lees meer Sluiten
Die past hier niet!

Tijdens deze workshop gaat het over het verschil tussen gerontopsychiatrie en psychogeriatrie. Het accent zal liggen op een goed leven met ernstige gerontopsychiatrische problematiek, het belang van structuur, iets te doen hebben en ergens bij horen. Daarnaast benadrukt Gerke de Boer het belang van moreel beraad, intervisie en intercollegiale toetsing in multidisciplinaire teams.

2.
Lees meer Sluiten
Psychotherapie bij dementie

Maar liefst 82% van de mensen met dementie heeft naast de bekende cognitieve stoornissen minimaal twee (neuro)psychiatrische symptomen. De (neuro)psychiatrische klachten veroorzaken veel psychisch lijden, zowel bij de cliënt zelf als bij de mantelzorger. De vaak complexe problematiek roept veel praktische vragen op, thuis, in de eerstelijnszorg en in het verpleeghuis. Uit onderzoek van de Inspectie (IGJ, 2015) blijkt dat er voor deze problematiek in de uitvoering van de multidisciplinaire zorg onvoldoende aandacht is. In de workshop wordt het belang van zorgvuldig en methodisch klinisch redeneren in vijf fasen bij dit vaak complexe gedrag onderling besproken. Niet het concrete gedrag zelf staat centraal maar de meervoudige achterliggende bepalende factoren (Verenso/NIP richtlijn Probleemgedrag, 2018). Bij de aanpak wordt gebruik gemaakt van een ‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toegevoegde waarde van het psychotherapeutisch perspectief.

3.
Lees meer Sluiten
Technologie en Dementie: een warme combinatie

Nieuwe technologie kan mensen met dementie helpen het leven voor hen (en voor hun omgeving) aangenamer en makkelijker te maken. Maar dat moet dat wel worden ingezet vanuit hun eigen behoefte. Dr. Ir. Rens Brankaert vertelt in deze sessie wat ‘warme technologie’ is, en waar en hoe het wordt ingezet. Denk bijvoorbeeld aan een kompas dat altijd de weg naar huis wijst. Daarnaast zal hij verder ingaan op het ontwerpproces van warme technologie, waarbij input uit de praktijk onmisbaar is. Ontdek welke bijdrage jij kunt leveren.

Lees hier de blog van Rens Brackaert ‘Technologie in de dementiezorg’ >

4.
Lees meer Sluiten
Wet Zorg en Dwang: in de praktijk

De Wet Zorg en Dwang vervangt de BOPZ. Hiermee worden onvrijwillige zorg en versterking van de rechtspositie van cliënten duidelijker geregeld. Dit zal gevolgen hebben voor de zorg in de praktijk; kies je voor veiligheid en vrijheidsbeperking of ga je op zoek naar alle mogelijkheden voor zorg zónder dwang? Ben je benieuwd wat voor gevolgen de Wet Zorg en Dwang voor jou heeft en wil jij graag praktische tips? Kom dan naar deze workshop!

5.
Lees meer Sluiten
Helden achter de voordeur: dementie in de wijk

Mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. Dit vraagt van de professionals en omgeving de nodige kennis, kunde en samenwerking. Tijdens de workshop gaan wij samen op zoek naar wie er betrokken zijn bij de thuiswonende mensen met dementie. Al deze betrokkenen hebben een eigen rol die zij voor de mens met dementie vervullen, van de overheid tot degene om wie het gaat. Het is een gezamenlijke zoektocht waarbij de inbreng van iedere deelnemer verwacht wordt. Ook komen er zaken als veiligheid in en om het huis aan bod. Je krijgt tijdens deze workshop een goed beeld van alle betrokkenen rondom de thuiswonende mens met dementie, je kan benoemen wat er geregeld kan worden om zolang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen én waar je op moet letten om thuis te kunnen blijven wonen.

6.

Familie participatie, mantelzorgondersteuning en samenwerken met mantelzorg; allemaal veel gehoorde termen van de laatste tijd. In de meeste settingen: thuiszorg, op de dagbehandeling, het ontmoetingscentrum, het verzorging- of verpleeghuis, krijg je de mantelzorger(s) er ‘gewoon’ bij. En het leuke of uitdagende is: je hebt ze in alle soorten en maten. In deze workshop gaan we in op verschillende soorten mantelzorgers en de rollen die zij vervullen. We gaan inventariseren hoe je de toon kan zetten in de samenwerking met mantelzorgers door stil te staan bij verwachtingsmanagement en gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers. Ook gaan we in op situaties als het wat stroever loopt: hoe kun je je uitspreken en omgaan met emoties en conflicten? Er is veel ruimte voor eigen ervaringen en het uitwisselen van tips.

7.

Dementie wordt meestal geassocieerd met ouder worden, maar dementie komt ook bij jonge mensen voor. Ongeveer tien procent van de mensen met dementie is tussen de 40 en 65 jaar als de eerste signalen zich aandienen. Vaak gaat het om problemen met taal, het uitvoeren van handelingen of gedragsveranderingen zoals initiatiefverlies, onrust, agressie of ontremming. Omdat geheugenstoornissen dan nog niet altijd aanwezig zijn, duurt het vaak lang voordat deze groep de juiste diagnose, zorg en begeleiding krijgt. In deze workshop gaan we in op de impact van dementie op jonge leeftijd.

8.
Lees meer Sluiten
Omgevingszorg: kijken door de ogen van mensen met dementie

Hoe komt het dat omgevingszorg niet wordt doorgevoerd, niet wordt opgepakt? Terwijl het werk er zoveel leuker van wordt. In deze praktische workshop leer je wat jij kan toepassen, je maakt het leven voor mensen met dementie beter en je eigen werk leuker! Door jarenlange observaties met name in zorginstellingen kwam Jos Cuijten erachter dat de wereld waar mensen met dementie wonen is afgestemd op ons mensen met gezonde hersenen. Cuijten: “Ze wonen er omdat wij er werken in plaats van dat wij er werken omdat zij er wonen”. Voor mensen met ‘gezonde’ hersenen is het een uitdaging een brug te slaan naar mensen met ‘beschadigde’ hersenen zoals bij dementie. In deze workshop leer je hoe een beschadigd brein werkt en hoe een gunstige leefomgeving kan helpen daarmee om te gaan. Kijk door de ogen van mensen met dementie dus!

9.
Lees meer Sluiten
Het levensverhaal inzetten als interventie bij probleemgedrag

In deze workshop bespreken we met elkaar het belang van het beschrijven van het levensverhaal in de dagelijkse praktijk bij bewoners met dementie. De deelnemers krijgen handvatten aangereikt hoe je het levensverhaal uitvraagt, verder dan de informatie die er is uit de heteroanamnese. Hoe benader je familie of andere betrokkenen en welke vragen je kunt stellen. Hoe zorg je ervoor dat je voldoende doorvraagt en belangrijke informatie naar boven haalt. De deelnemers leren hoe je met het levensverhaal in de hand een link met probleemgedrag legt en daar interventies op bepaalt en in kunt zetten.

Na het bijwonen van deze workshop:

  • Ken je het belang van het beschrijven van het levensverhaal van een bewoner
  • Krijg je praktische handvatten om het levensverhaal uit te vragen en te reflecteren op de manier waarop familie en andere betrokkenen hierin worden bevraagd
  • Kun je aan de hand van het levensverhaal interventies bij probleemgedrag inzetten

Hét Dementie Congres | Sprekers

Laat je tijdens deze 11e editie van Hét Dementie Congres inspireren door diverse dementie-experts uit de praktijk en wetenschap. Ze geven jou praktische handvatten en beantwoorden al jouw vragen, zodat jij (nog) betere zorg kunt bieden aan mensen met dementie.

Sarah Blom over haar boek en theatershow:

Hét Dementie Congres | Terugblik vorige edities

Al jaren organiseren wij hét dementie congres voor verpleegkundigen, verzorgenden en overige geïnteresseerden. Ben je benieuwd hoe deelnemers het congres hebben ervaren? Lees hun reacties hieronder en/of bekijk de video!

Dit vonden de deelnemers van de editie in maart 2019:

“De interactie die in elke workshop werd gezocht maakte dat elke workshop voelde als een cadeau.”
“Ik vond het een erg leerzaam congres. fijn om alles weer op te frissen en een andere kijk te krijgen over bepaalde onderwerpen.
“De herkenbare praktijksituatie die geschetst werden en de spiegel die me daardoor voorgehouden werd”
“Leuke sprekers en goede onderwerpen. Ook leuk om met elkaar ervaringen uit te wisselen.”
“Je krijgt mooie tips mee die je in je praktijk kunt toepassen en waar je over na kunt denken.”
“Het programma en met name de workshops waren erg gevarieerd ik had ze graag allemaal gedaan.”
“Ontzettend goede sprekers, ook tijdens de workshops. Lange dag, maar geen moment ‘moe’ geweest. Blijft boeien. Locatie was prima, goede garderobe, goede organisatie. Goede parkeergelegenheid. Eten/lunch/tussendoortjes waren meer dan goed! Hele leerzame en voedende dag.”

Dit vonden de deelnemers van de editie in november 2018:

“Ook al heb je lang ervaring met de doelgroep, er zijn altijd nieuwe manieren of methodes die dingen toevoegen in het omgaan met mensen met dementie.”
“De uitdagende omgeving: een top workshop!!”
“Interessante onderwerpen, goede sprekers, mensen uit de praktijk, heel herkenbaar.”
“Mooie locatie met inspirerende sprekers! Tijdens pauze momenten kwamen we niets te kort! Goed verzorgd.”
“De dag vloog voorbij, heel veel geleerd veel energie van gekregen.”
“Fijne sprekers, mooie verhalen en voorbeelden uit de praktijk! Super veel aan gehad! Kon mijn kennis de volgende dag op de werkvloer al gebruiken.”

Aftermovie Hét Dementie Congres 16 november 2018:

Ben jij er dit jaar (weer) bij?

Hét Dementie Congres | Praktische informatie

**Vanwege het coronavirus hebben de autoriteiten per direct een verbod op evenementen met meer dan 100 personen afgekondigd. Om deze reden zal Het Dementie congres op donderdag 19 maart 2020 niet plaatsvinden, maar worden verplaatst naar donderdag 5 november 2020. Alle deelnemers zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.**

Datum en locatie

Donderdag 5 november 2020 | ReeHorst, Ede

ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE (Gld) (klik hier voor de routebeschrijving)

De ReeHorst ligt op slechts 5 minuten rijden vanaf de A12 en de A30.
De ReeHorst ligt op slechts 5 minuten loopafstand van NS station Ede-Wageningen.

Voor wie?
Dit congres is bedoelt voor verpleegkundigen, verzorgenden, casemanagers, praktijkondersteuners, activiteitenbegeleiders, helpenden, studenten, docenten en overige zorgprofessionals in ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorghuizen, kleinschalige woonvormen en de thuiszorg.

Tarieven
239,- p.p. (btw vrij) | Vroegboektarief voor de eerste 100 aanmelders
279,- p.p. (btw vrij) | Regulier tarief
239,- p.p. (btw vrij) | Abonnee tarief voor abonnees van Nursing, TvV en/of TvZ

Aanmelden
Meld je aan via het inschrijfformulier.

Accreditatie
Accreditatie voor Hét Dementie Congres is goedgekeurd door Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals. Er zijn 5 punten toegekend in de scholingen algemeen en dementieverpleegkunde.

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar leonie.vanhelten@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Heb je vragen over:

.. je inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

.. de inhoud of het programma?
Neem contact op met Christa van den Hurk (projectleider)
M: +31 (0)6 – 12 56 78 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

.. bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Leonie van Helten (event coördinator)
T: 030 638 36 59
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.