Dementiezorg in de praktijk

Tijdens het congres Dementiezorg in de Praktijk zoomen dementie-experts in op vraagstukken uit jouw dagelijkse praktijk. Je krijgt deze dag concrete handvatten mee om betere dementiezorg te kunnen bieden, zowel op het gebied van diversiteit als op het gebied van professionalisering binnen de dementiezorg.

Omgaan met diversiteiten binnen de dementiezorg:

  • Hoe ga je om met jonge mensen met dementie?
  • Dementie herkennen bij niet-westerse migranten, hoe doe je dat?
  • Een dubbele zorgvraag: hoe pak je de juiste signalen op en hoe onderscheid je deze? Wanneer is iemand bijvoorbeeld initiatiefloos door dementie en wanneer door een depressie?

Professionaliseer je kennis:

  • Krijg inzicht in het demente brein
  • Hoe ga je goed om met mantelzorgers, die ook zo’n belangrijke rol hebben?
  • Hoe sta je iemand bij met verlangens, dilemma’s en angsten ten aanzien van het levenseinde?
  • Hoe kun je agressie voor zijn?

Nieuw dit jaar: stel je eigen dagprogramma samen!
Kies vier workshops uit het diversiteitenpad, het pad voor professionalisering of een combinatie van beide. Aan jou de keus!

09.30 uur Ontvangst en registratie
10.00 uur Workshopronde 1
11.15 uur Ochtendpauze
11.40 uur Workshopronde 2
12.55 uur Lunchpauze
13.50 uur Workshopronde 3
15.05 uur Middagpauze
15.30 uur Workshopronde 4
16.45 uur Einde

Klik hier voor meer informatie over de workshops >

De dag bestaat uit vier workshoprondes. Hiervoor worden twee themapaden aangeboden:

Diversiteitenpad (A)
Pad voor professionalisering (B)

Je kiest vier workshops uit een of beide paden, geheel naar eigen keuze.

DIVERSITEITENPAD

1A. De vroegste vormen van dementie: herkennen en signaleren – Deel 1* | Ronde 1 en 3
Over het herkennen en signaleren van vroege stadia van dementie en het onderscheid met andere psychiatrische stoornissen bij ouderen
In deze interactieve workshop worden hulpmiddelen aangereikt om de vroegste vormen van dementieziekten zo nauwkeurig mogelijk te herkennen en deze te signaleren en die bij collega-zorgprofessionals onder de aandacht te brengen. Wat hoort nu bij psychische veranderingen tijdens het normale verouderingsproces en welke zijn tekenen van vroege dementie en hoe deze te onderscheiden van andere psychiatrische aandoeningen bij ouderen?
Bekijk alvast de TED-talk als introductie op deze workshop.
Martin Kat, vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkzaam als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, afdeling Klinische Geriatrie

2A. Psychiatrie bij dementie – Deel 2* | Ronde 2
Geheel ten onrechte is de psychiatrische problematiek bij de ziekte van Alzheimer en andere dementieziekten een eeuw lang niet of te weinig onderkend. Het is pas sinds kort dat er serieuze aandacht is voor deze problematiek en welke consequenties deze heeft voor de dagelijkse praktijk van zorgverleners. In deze interactieve workshop word je bijgepraat hierover en wordt geoefend hiermee. Wat doe je al goed en wat zou er beter kunnen?
Bekijk alvast de TED-talk als introductie op deze workshop.
Martin Kat, vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkzaam als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, afdeling Klinische Geriatrie

*Deel 1 en 2 kun je goed beide volgen, maar ook afzonderlijk van elkaar.

3A. Dementie herkennen bij parkinson | Ronde 1 en 2
Vaak wordt van parkinson dementie gesproken, maar nergens wordt deze notie duidelijk gedefinieerd of afgegrensd van andere vormen van dementie zoals Lewy body disease. Dementie en parkinson zijn beide hersenziekten, maar toch gaat er iets anders mis/stuk in het brein. Hoe kun je parkinson herkennen? Bij beide zitten signalen in veranderingen in denken en de gemoedsgesteldheid. Hoe kun je deze neuro veranderingen onderscheiden in dementie en parkinson? Wanneer gaat parkinson over in dementie? Meer weten over parkinson is noodzakelijk voor het maken van het onderscheid; kom daarom naar deze workshop, waarin met casuïstiek gewerkt wordt.
Ad Nouws, psycholoog, Nouws Hulp bij Parkinson

4A. Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking | Ronde 3 en 4
Patiënten met een verstandelijke beperking hebben extra zorg en aandacht nodig wanneer ze te maken krijgen met dementie en het naderende levenseinde, verlies en rouw. Zij kunnen zich niet altijd goed uiten. Tijdens de workshop word je uitgedaagd om op alle vier de dimensies van de palliatieve zorg (fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel) uit te zoeken wat anders is en waar dus rekening mee moet worden gehouden om goede palliatieve zorg te kunnen leveren aan mensen met een verstandelijke beperking en dementie.
Marijke Tonino, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), arts palliatieve zorg, hospice-arts en 
consulent

5A. Dementie op jonge leeftijd | Ronde 1
Dementie wordt meestal geassocieerd met ouder worden, maar dementie komt ook bij jonge mensen voor. Ongeveer tien procent van de mensen met dementie is tussen de 40 en 65 jaar als de eerste signalen zich aandienen. Vaak gaat het om problemen met taal, het uitvoeren van handelingen of gedragsveranderingen zoals initiatiefverlies, onrust, agressie of ontremming. Omdat geheugenstoornissen dan nog niet altijd aanwezig zijn, duurt het vaak lang voordat deze groep de juiste diagnose, zorg en begeleiding krijgt. In deze workshop wordt de impact van dementie op jonge leeftijd aan de hand van persoonlijke verhalen verteld door Christa, die 47 jaar was toen ze de diagnose ziekte van Alzheimer kreeg en Margreet, mantelzorger van haar echtgenoot Jan Willem die op 51-jarige leeftijd de diagnose Frontotemporale Dementie kreeg.
Saskia Danen-de Vries, verpleegkundige (niet praktiserend) en docent/trainer dementie; Christa Reinhoudt, ervaringsdeskundige ziekte van Alzheimer; Margreet Mantel, mantelzorger van echtgenoot Jan Willem

6A. Niet-westerse migranten en dementie | Ronde 1 en 2
Dementie komt onder mensen met een migratieachtergrond in Nederland 3 tot 4 keer vaker voor. Tegelijkertijd zien we dat mensen met een (arbeids)migratieachtergrond en hun mantelzorgers niet of laat in zorg komen en er sprake is van onderdiagnostiek. Mensen zelf hebben (te) weinig kennis van dementie. Informatie over dementie en ondersteuningsmogelijkheden zijn niet goed toegankelijk voor hen. De zorg en ondersteuning sluiten vaak niet goed aan op de leefwereld van mensen met dementie met een migratieachtergrond en hun mantelzorgers. In deze interactieve workshop komen laaggeletterdheid, lage gezondheidsvaardigheden, communicatie en toegankelijke informatie in relatie tot dementiezorg aan de orde.
Chandra Verstappen, programmamanager Ouderen en gezondheid bij Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen


PAD VOOR PROFESSIONALISERING

1B. Gezonde hersenen versus beschadigde hersenen in de praktijk – Deel 1* | Ronde 2
Door jarenlange observaties met name in zorginstellingen kwam Jos Cuijten erachter dat de wereld waar mensen met dementie wonen is afgestemd op ons mensen met gezonde hersenen. Cuijten: “Ze wonen er omdat wij er werken in plaats van dat wij er werken omdat zij er wonen”. Voor mensen met ‘gezonde’ hersenen is het moeilijk een brug te slaan naar mensen met ‘beschadigde’ hersenen zoals bij dementie. In deze workshop krijg je zicht op wat het effect kan zijn van beschadigde hersenen en hoe een gunstige stressvrije leefomgeving kan helpen daar mee om te gaan.
Jos Cuijten, dementiedeskundige en auteur van het boek Is dementie erg?

2B. Kijken door de ogen van mensen met dementie – Deel 2* | Ronde 3
In plaats vanuit ons automatisme het ‘contact’ aan te gaan leren wij, mensen met ‘gezonde’ hersenen, af te stemmen op mensen met ‘beschadigde’ hersenen. Cuijten: “In veel gevallen kunnen zij ons niet goed meer begrijpen, maar wij kunnen wel leren hen te begrijpen”. Het kost ons geen tijd om ‘anders’ contact te maken. Wel vraagt het van ons een omdenken waardoor het contact met de mensen met dementie verrassend eenvoudig wordt en onbegrepen gedrag voorkomen kan worden.
Jos Cuijten, dementiedeskundige en auteur van het boek Is dementie erg?

* Deel 1 en 2 kun je goed beide volgen, maar ook afzonderlijk van elkaar.

Jos Cuijten is één van onze best beoordeelde sprekers bij eerdere edities van Het Dementiecongres. Heb je haar workshop toch nog nooit bijgewoond? Mis deze workshop(s) dan zeker niet! Deelnemers aan deze workshop een vorige editie:
“De handvatten die Jos heeft gegeven inspireerden mij enorm en heb dit ook al toegepast in mijn werk.”
“Jos Cuijten heeft een echte eye-opener gegeven met bruikbare tools.”

3B. De uitdagende omgeving | Ronde 1 en 2
Mensen met dementie willen vaak niet zoveel meer, kunnen ook niet zoveel meer. Toch doen we pogingen om ze in ‘beweging’ te krijgen. Op de vraag ‘wilt u helpen aardappels schillen?’ is het antwoord regelmatig ‘dat heb ik m’n hele leven al gedaan!’. Toch geloven wij er in dat er manieren zijn om mensen met dementie op een laagdrempelige manier tot activiteit te krijgen. Zowel thuis als in een zorginstelling. Hoe? Door het creeeren van een uitdagende omgeving, met uitdagingen die passen in de wereld van iemand met dementie. Tijdens deze workshop maak je kennis met een andere manier van denken.
Barbara Oppelaar, mede-eigenaar en trainer, Ervarea, Amersfoort

4B. De Sociale Benadering Dementie | Ronde 3
Aan de Sociale Benadering Dementie liggen drie vragen ten grondslag. Wat zijn de directe gevolgen van de hersenaandoening? Dit is het medische domein. Hoe gaat de persoon met dementie daarmee om? Dit is het psychologische domein. Wat betekenen de veranderingen voor de sociale relaties van de persoon met dementie? Dit is het sociale domein. Dezelfde drie vragen kunnen worden gesteld vanuit de perspectieven van de mantelzorger en van de professional. In deze workshop worden deze vragen en perspectieven nader geduid.
Leestip: interview met Frans Hoogeveen ‘Mensen met dementie hebben altijd mogelijkheden’
Frans Hoogeveen, ouderenpsycholoog werkzaam bij Florence, hoofdredacteur van Denkbeeld en zelfstandig specialist dementiezorg.

5B. Palliatieve zorg en dementie | Ronde 1 en 2
Palliatieve zorg bij dementie leunt op twee uitgangspunten: het optimaliseren van de kwaliteit van leven door 1) het voorkomen en verlichten van lijden en 2) het bevorderen van positieve ervaringen. Een belangrijk thema is het behouden en versterken van de belangrijkste sociale relaties. Maar uiteraard komen er meer zaken aan bod. In deze workshop geeft Frans Hoogeveen je handvatten om goede palliatieve zorg voor mensen met dementie vorm te geven.
Leestip: interview met Frans Hoogeveen ‘Mensen met dementie hebben altijd mogelijkheden’
Frans Hoogeveen, ouderenpsycholoog werkzaam bij Florence, hoofdredacteur van Denkbeeld en zelfstandig specialist dementiezorg.

6B. Hoe brengt muziek het verleden dichterbij | Ronde 4
Hoe kun je met muziek iets betekenen voor de kwaliteit van het leven van mensen met dementie? Is het mogelijk muziek in de dagelijkse zorgplannen te integreren? Tijdens deze inspirerende workshop draait het om tijd voor persoonsgerichte zorg terugverdienen door middel van muziek.
Manon Bruinsma, neurologisch muziektherapeut, docent ArtEZ conservatorium en voorzitter Music & Memory NL

7B. In gesprek met de mantelzorger | Ronde 3 en 4
Juist in moeilijke situaties is het belangrijk om in dialoog te blijven met het netwerk van de cliënt. Dat kan lastig zijn wanneer je jezelf machteloos voelt. In deze workshop leer je hoe je ervoor zorgt op een goede manier in gesprek te blijven. Hoe start je een gesprek? Hoe sluit je aan bij de mantelzorger, die wellicht worstelt met rouw, verlies of het lastig heeft met ‘loslaten’?
Koen Kestens, CCE consulent en eigenaar Contexte Training, Advisering en Coaching, Enschede

8B. Voorstelling: mijn vader de sterrenkijker | Ronde 4
Een zeer inspirerende poëtische voorstelling over het peilloze universum van dementie. De vader van Maartje Duin heeft Alzheimer. Nu zijn herinneringen verdwijnen, komen bij haar de vragen. Wat deed hij in de jaren voor haar geboorte, toen hij promoveerde als sterrenkundige? Samen bezoeken ze de Oude Sterrewacht in Leiden. Word je in deze workshop bewust van wat een andere beeldvorming over dementie kan doen. We kijken naar wat er nog wél kan in plaats van wat er met de ziekte verloren gaat. Met ondersteuning van dementiedeskundige Frans Hoogeveen wordt dit een interactieve workshop. Meer informatie over de voorstelling: www.mijnvaderdesterrenkijker.nl
Maartje Duin, zelfstandig radiomaker en ervaringsdeskundig mantelzorger, o.l.v. Frans Hoogeveen, ouderenpsycholoog werkzaam bij Florence, hoofdredacteur van Denkbeeld en zelfstandig specialist dementiezorg

9B. Omgaan met agressie bij dementie | Ronde 3 en 4
Agressie is een regelmatig voorkomende vorm van onbegrepen gedrag bij dementie. In zorgcentra en kleinschalige woonvormen zien we een toename van vormen van geagiteerd/agressief gedrag. In deze workshop ga je op een interactieve wijze kennismaken met verschillende vormen van agressie bij mensen met dementie en krijg je tips hoe hiermee om te gaan. Je zult hierbij ervaren hoe de ABC-methodiek in combinatie met signaleringsplannen zijn toe te passen in de praktijk.
Sjors Verdiesen e
n Peter Moors, trainers, Locus training, coaching en advies

Manon Bruinsma

Manon Bruinsma heeft als neurologisch muziektherapeut ervaring in het werken met mensen met persoonlijkheidsstoornissen, met veteranen, in de langdurige GGZ, de revalidatie en in de psychogeriatrie. Ze is docent muziektherapie aan het ArtEZ conservatorium en Europees Directeur voor de Stichting Music & Memory. Ze is gepassioneerd voorstander van het opschalen van eenvoudige muziektoepassingen, op een manier die recht doet aan de realiteit van alledag.

Jos Cuijten

Jos Cuijten is sinds 1995 actief als trainer in de ouderenzorg. Zij is opgeleid en meerdere jaren werkzaam geweest als verpleegkundige. Ze was actief als docent drama en later ook als docent verpleegkunde.
Door een passie voor alles wat met communicatie en onderricht te maken heeft, besloot zij een NLP-coachopleiding te volgen. Inmiddels heeft zij zich gespecialiseerd in de werking van het beschadigde brein, in omgevingszorg voor zowel dementerenden als ouderen met een somatische problematiek.

Saskia Danen-de Vries

Saskia Danen-de Vries is verpleegkundige (niet praktiserend) en gezondheidswetenschapper. Na jaren lang gewerkt te hebben in de geriatrie, psychiatrie en psychogeriatrie is Saskia vanuit haar eigen training- en adviesbureau Zorg4Zorg betrokken bij verschillende innovatieve projecten in de dementiezorg. Zij is daarnaast belangenbehartiger bij Alzheimer Nederland, afdeling Amersfoort e.o. en mantelzorger van haar vader met Frontotemporale Dementie.

Frans Hoogeveen

Frans Hoogeveen is ouderenpsycholoog, gespecialiseerd in psychogeriatrie, werkzaam bij Florence, Den Haag. Daarnaast is hij hoofdredacteur van Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie, en zelfstandig gevestigd specialist dementiezorg.

Martin Kat

Martin Kat is vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkt als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep, afdeling Klinische Geriatrie. Daarnaast is hij consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen en bij het CCE. Een specifiek aandachtsgebied is de Psychiatrie bij (vroege) Dementie en het ontwikkelen van meet- en behandelinstrumenten hierbij.

Koen Kestens

Koen Kestens is begonnen als fysiotherapeut in een instelling voor kinderen en volwassenen met een lichamelijke en verstandelijke handicap in Noorwegen. Na een paar jaar terug in Nederland en werkzaam in een eigen praktijk en 16 jaar parttime docent aan de Saxion Hogeschool in Enschede, afdeling fysiotherapie. De vraag die hij zich telkens stelde, “wat beweegt de mens”, gaf aanleiding tot het volgen van de opleiding haptonomie en haptotherapie. Meedenken over moreel zorgverlenen in de palliatieve zorg binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg, deed hem besluiten de postacademiale studie Ethiek in de zorgsector van het UMC St Radboud te volgen. Sinds 1995 is Koen Kestens werkzaam binnen de gezondheidszorg met trainingen en consultaties, onder andere voor het CCE, waarin bejegening, omgaan met complex gedrag en ethische vragen de centrale thema’s zijn.

Ad Nouws

Psycholoog, Nouws Hulp bij Parkinson, Druten.

Barbara Oppelaar

Barbara Oppelaar is mede-eigenaar en trainer, Ervarea, Amersfoort.

Marijke Tonino

Arts voor verstandelijk gehandicapten en arts en consulent palliatieve zorg. In de loop der jaren diverse bijdragen geleverd in woord en geschrift voor uitdragen opgedane kennis en kunde. In de combinatie van beide specialismen ligt de mooiste uitdaging. Iedereen heeft recht op goede palliatieve zorg. Voor de meest kwetsbare mensen (met een verstandelijke beperking, een dementieel beeld en/of psychiatrische stoornissen) horen daar specifieke aandachtspunten bij, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, aangeven van klachten. Maar ook het zoeken naar het best passende behandel- en begeleidingstraject voor die persoon met die geschiedenis kan een hele uitdaging zijn. Liefst samen met de patiënt zelf, de familie en de mensen er om heen.

Chandra Verstappen

Chandra Verstappen is sinds 2015 programmamanager Ouderen & Gezondheid bij Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. Zij zet zich in om gezondheidsverschillen terug te dringen: ouderen met een migratieachtergrond zijn bijvoorbeeld vaker ernstig eenzaam en hebben vaker chronische aandoeningen. Onder hen zijn velen laagopgeleid en hebben moeite informatie over gezondheidszorg te vinden, te begrijpen en toe te passen. Pharos helpt professionals met kennis, vaardigheden en tools om ook deze ouderen passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Daarbij zijn samenwerking in de wijk en een integrale benadering belangrijke succesfactoren.


Doelgroep

Alle verpleegkundigen (algemeen, geriatrie, wijk, gespecialiseerd, in opleiding, ZZP), casemanagers dementie, verzorgenden, helpenden, praktijkondersteuners, ouderenpsychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, docenten, activiteitenbegeleiders, dagbestedingscoaches, medewerkers maatschappelijke zorg en overige geïnteresseerden.

Tarieven
€ 229,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Abonneetarief Nursing, TVV, TVZ, Denkbeeld*
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Ledentarief NU ’91*

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Geaccrediteerd voor 5 punten bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (Geriatrie-Gerontologie, Praktijkverpleegkunde, Wijkverpleegkunde).

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
T: 030 – 638 38 51
M: 06 12 56 78 75
E: christa.vandenhurk@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
T: 030 – 638 36 59
M: 06 30 90 57 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: 010 – 742 1941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.