Het Diabeteszorg congres

De ins en outs van diabeteszorg in de praktijk

Als verpleegkundige (en verzorgende) kom je bijna dagelijks in aanraking met mensen met diabetes. In Nederland alleen al zijn er 1 miljoen mensen met deze ziekte. De gevolgen van diabetes zijn groot; problemen met ogen, nieren, bloedvaten en voeten of zelfs overlijden.

Wat betekent het stijgend aantal diabetespatiënten voor jou als zorgprofessional?
Hoe verleen je goede zorg aan (oudere) patiënten met diabetes? Welke adviezen geef je? Hoe motiveer je patiënten om een gezondere leefstijl na te leven? En wat levert een effectieve samenwerking tussen de 1e en 2e lijn zorg op als het gaat om patiënten met diabetes?

Het Diabeteszorg congres richt zich op actuele ontwikkelingen en vereiste competenties van jou als zorgprofessional. Ook verschillende zorgaspecten en knelpunten die spelen in de diabeteszorg komen aan bod. Kortom, het congres biedt handvatten voor jouw dagelijkse praktijk als het gaat om de zorg voor mensen met diabetes.

Kies je eigen workshopsessies
In de middag kies je voor inspirerende en praktische workshops op verschillende niveaus en leer je o.a.:

 • Omgaan met kwetsbare ouderen met diabetes
 • Het bevorderen van therapietrouw
 • Effectief samenwerken in de eerste en tweede lijn
 • Alles over de invloed van gezonde voeding
 • Hoe je de diabetische voet kunt herkennen en behandelen?

Meld je nu aan voor Het Diabeteszorg congres en krijg concrete handvatten voor betere diabeteszorg in jouw dagelijkse praktijk.

Ervaringen van deelnemers

‘Veel informatie waar je ook echt wat aan hebt in de praktijk.’
‘Leerzaam, inspirerende sprekers, interactief, stands met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diabeteszorg.’
‘Meer bewust geworden over dat je niet alleen naar uitslagen en grafieken moet kijken maar ook naar de cliënt als persoon met zijn eigen beleving.’

Het Diabeteszorg congres | Programma 16 juni 2021

Actuele ontwikkelingen en heel veel casuïstiek: na één dag op het Diabeteszorg congres ben je helemaal up-to-date!

09.30
Opening van de dag
09.40
De laatste ontwikkelingen in diabeteszorg
10.00
Lees meer Sluiten
Voeding & beweging: een gezonde Diabetes levensstijl

Voeding, beweging, stress en slaap: dat zijn de vier gebieden waar veel te winnen valt voor Diabetes type 2 patiënten. “Maar 5 procent van de diabetici heeft een gezond voedingspatroon volgens de richtlijnen goede voeding. Slapen doen we slecht. Te weinig, en áls we dan slapen, hebben we vaak een rusteloze nacht. Daarbij hebben we ook nog eens ontzettend veel stress en stijgen de burn-out- en depressiecijfers. Naast een verkeerd voedingspatroon is de oorzaak dus ook echt leefstijl. Natuurlijk blijft een deel aanleg, maar de káns dat je diabetes type 2 krijgt, kun je goed zelf beïnvloeden.” Tijdens deze lezing gaan we dieper in op hoe jij als verpleegkundige een gezonde levensstijl bij jouw patiënt kunt stimuleren om diabetes te voorkomen en te behandelen.
Tamara de Weijer, huisarts en voorzitter Vereniging Arts en Leefstijl

10.45
Ochtendpauze
11.15

Tijdens deze lezing word je meegenomen in het verhaal van een diabetes patiënt, vanaf de diagnose 10 jaar geleden tot het hedendaagse leven. Ook al ben je als zorgverlener dagelijks in gesprek met patiënten, het blijft een ziekte die het grootste deel om zelfmanagement gaat. Van waardes en cijfertjes tot gesprekstechnieken. Laat je ogen openen door dit inspirerende verhaal.
Loes Heijmans, ervaringsdeskundige en auteur van ‘Doe mij maar diabetes’

11.45
Lees meer Sluiten
Therapietrouw? Abnormaal!

Diabetes is steeds meer een aandoening geworden waarbij zelfmanagement centraal staat. Het succes van de behandeling staat of valt met de inbreng van de patiënt zelf. Wanneer we alle beslissingen optellen die een patiënt dagelijks maakt over onder andere voeding, lichamelijke activiteit, omgaan met stress en zelfregulatie, dan hebben deze een veel grotere invloed op diens behandeluitkomsten, zoals bloedsuikerregulatie, kwaliteit van leven en gezondheid dan de (medicatie)voorschriften of adviezen van behandelaars. Helaas is het niet zo dat de patiënt de voorschriften van de behandelaars automatisch vertaalt naar effectief zelfmanagement in het dagelijks leven. Omdat therapietrouw niet vanzelfsprekend is, of zelfs abnormaal gedrag, lijkt het effectiever de behandeling te richten op de capaciteiten van patiënten om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun diabetes en weloverwogen keuzes te maken. Tijdens deze workshop krijg je praktische handvatten om de barrières voor therapietrouw bij jouw patiënt aan te gaan!

12.30
Lunchpauze
13.15
Lees meer Sluiten
De Grote Diabetesquiz

Tijdens de Grote Diabetesquiz gaan we met elkaar redeneren aan de hand van concrete casussen, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Welke vormen van diabetes zijn er en wat zijn de verschillen? Hoe ziet de behandeling eruit?
 • Welke invloed heeft diabetes op je lijf en wat is het belang van gezonde leefstijl (voeding, bewegen, afvallen)?
 • Welke knelpunten komen voor bij zelfmanagement en hoe kun je de patiënt hierbij ondersteunen?
 • Als een patiënt ontregeld is, wat kan de oorzaak zijn en wat kan de patiënt doen om dit op te lossen of te voorkomen?
 • Welke complicaties kunnen ontstaan door diabetes? Hoe verandert de behandeling en de risico’s van diabetes bij ouderen?
 • Wie doet wat in de diabeteszorg? Hoe werken we effectief samen in de eerste en tweede lijn?

Misja Sprengers, verpleegkundig specialist Diabeteszorg VUMC

14.00

De zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen met diabetes vergt specifieke aandacht. De focus op hun kwetsbaarheid en vaak aanwezige comorbiditeit is van groot belang bij deze doelgroep en glucoseregulatie kan verschillen van een gemiddelde volwassene. Naast co morbiditeiten verminderd zelfmanagement speelt polyfarmacy een belangrijke rol. Tijdens deze lezing gaan we in op de vele facetten waarmee je rekening moet houden in de diabeteszorg voor ouderen en krijg je concrete handvatten.

14.45
Middagpauze
15.00
Lees meer Sluiten
Effectieve samenwerking voor betere diabeteszorg

Tijdens de workshop haken we in over de achtergrond van diabeteszorg; hoe is het geregeld, wat is een zorggroep en wat is ketenzorg? We vertellen de huidige manier van werken, het gezamenlijk medisch consult en staan stil bij samenwerkingsmogelijkheden in de toekomst. Daarnaast kijken we naar de samenwerking rondom diabeteszorg en benoemen enkele voorbeelden. Wie is erbij betrokken? Hoe werken zorgverleners samen? Wat is een KIS? Welke rol heb jij?

Als laatste behandelen we door middel van een casus hoe je een effectieve samenwerking oppakt voor een optimale diabeteszorg.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Hoe zit de diabeteszorg in elkaar
 • Welke samenwerking speelt er rondom diabeteszorg en welke rol heeft elke zorgverlener
 • Het oppakken van samenwerking voor optimale diabeteszorg

15.45
Lees meer Sluiten
De diabetische voet in de praktijk

Door vroegtijdige herkenning van een diabetische voet, kun je verstrekkende complicaties voorkomen. Tijdens deze workshop leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe patiënten met een hoog risico op voetulcus te herkennen zijn, en wat jouw rol is in preventie en behandeling.
Lian Stoeldraaijers, diabetespodotherapeut en voorzitter Nederlandse vereniging voor Diabetes Podotherapeuten

16.30
Afsluiting
16.40
Einde programma

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Het Diabeteszorg congres | Sprekers

Waarom maakte huisarts Tamara de Weijer van voeding en leefstijl tot haar missie? Dat ontdek je op het Diabeteszorg congres op 16 juni 2021!

Interview Tamara de Weijer, huisarts en voorzitter Vereniging Arts en Leefstijl

Tamara de Weijer zette vereniging Arts en Leefstijl op ‘Niemand kiest ervoor te zwaar zijn’

Een gezonde leefstijl levert altijd gezondheidswinst op. En juist de verpleegkundige en verzorgende kunnen net het beslissende duwtje in de rug geven om het roer om te gooien. ‘Vaak willen mensen dolgraag, maar weten ze niet hoe.’

Een patiënt die de diagnose diabetes mellitus type 2 kreeg, was meteen glashelder: hij wilde geen pillen. ‘Ik was nog in opleiding tot huisarts en ik voelde me onbekwaam. Over leefstijlinterventies had ik tijdens mijn studie geneeskunde en vervolgopleiding tot huisarts geen les gehad. Maar ik wist wel dat bij beginnende diabetes je drie tot zes maanden de tijd hebt om niet-medicamenteuze paden te bewandelen. Hij viel zes kilo af en zijn glucosewaarden werden weer normaal. Dat wakkerde bij mij het vlammetje aan om meer met leefstijl te doen.’

Tien jaar lijnen
Enkele jaren daarvoor had huisarts Tamara de Weijer zelf al ervaring opgedaan met de impact van een andere leefstijl. ‘Ik was allesbehalve fit. Ik was twintig kilo zwaarder en had een Prikkelbaar Darm Syndroom. Aan de klachten – een opgezette buik en darmklachten – was niets aan te doen: ik moest er maar mee leren leven. Bij de geboorte van mijn eerste kind ging ik anders eten. Opeens viel ik blijvend af, wat me in de tien jaar lijnen daarvoor niet was gelukt. Maar belangrijker nog dan het gewichtsverlies was dat ik veel meer energie kreeg en de darmklachten verdwenen.’

Carte blanche
Toen De Weijer als huisarts aan de slag ging in een praktijk in Almere, kreeg ze van haar collega’s carte blanche om zich te verdiepen in leefstijl. ‘Aan het begin voelde ik me ‘die gekke huisarts’ als ik erover begon, maar ik zag ook de resultaten. Dat was ook de reden om in 2016 Vereniging Arts en Leefstijl op te richten. Aan het begin was er veel weerstand van collega’s. Niet iedereen gelooft erin: er zou geen wetenschappelijk bewijs zijn of de overtuiging is dat mensen het toch niet volhouden. Naar mijn mening vaak onterecht: patiënten willen dolgraag, maar weten niet hoe.’

Eten als oma
Voeding speelt daarbij een cruciale rol. De Weijer ziet met lede ogen aan dat veel mensen vooral ‘vulling’ eten, zonder echte voedingsstoffen. ‘Daarom heb je na een bezoek aan een fastfoodrestaurant vaak na een paar uur alweer trek: je lichaam kan niets met die ‘lege calorieën’. Belangrijker nog is dat je geen goede brandstof aan je lichaam geeft. Vergelijk het met een benzineauto waar je diesel in gooit. Daar krijgt de auto problemen van, en je lijf dus ook: overgewicht, geen energie of ziekte. Zo blijkt voeding ook een rol te spelen bij klachten als migraine, eczeem en vermoeidheid. Het beste is eten zoals je grootmoeder het zou herkennen: vers en onbewerkt.’

Niet betuttelend
Tijdens haar lezingen gaat De Weijer in op misvattingen, geeft ze inzichten en legt ze uit hoe patiënten aan te spreken op een niet-betuttelende manier. ‘Een wijdverbreid misverstand is dat mensen niet gemotiveerd zijn. Dat is niet zo, alleen spelen er vaak meer zaken die aandacht vragen, bijvoorbeeld een scheiding, schulden of de zorg voor een zieke ouder of kind.’ Een ander veelgehoord argument is dat patiënten er niet op zitten te wachten dat iemand ze aanspreekt. ‘Maar niemand kiest ervoor te zwaar te zijn. En juist de verpleegkundige of verzorgende heeft een vertrouwensband met de patiënt.’

Lekker vel
Overigens verwacht Tamara de Weijer niet dat verpleegkundigen voedingsadviezen gaan geven. ‘Wel dat je verwijst naar de juiste persoon. De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) zit in het basispakket en wordt dus vergoed.’ Hoewel haar motto ‘geen pillen maar paprika’  is, kijkt ze ook nuchter naar de invloed van een gezonde leefstijl. ‘Het is geen garantie om fit 110 te worden, maar geeft wel fors minder kans op hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Bovendien heeft je interventie impact: vijf procent gewichtsreductie geeft al enorme gezondheidswinst. Mensen slapen beter, gaan meer bewegen en zitten letterlijk lekkerder in hun vel.’

Het Diabeteszorg Congres | Praktische informatie

Wanneer
Woensdag 16 juni 2021

Online livestream

Tarieven*

279,- p.p. (btw vrij) | Regulier tarief
239,- p.p. (btw vrij) | Vroegboektarief 1e 50 deelnemers
239,- p.p. (btw vrij) | Abonneetarief Nursing, TVV en TVZ

899,- p.p. (btw vrij) | Commercieel tarief voor de niet-primaire doelgroep

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie

 • Kwaliteitsregister V&V: geaccrediteerd voor 5 punten
 • Verpleegkundig Specialisten Register, voor 5 punten

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier als je voor accreditatie in aanmerking wilt komen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Voor wie?
Verpleegkundigen (algemeen, geriatrie, wijk, gespecialiseerd, in opleiding, ZZP), verzorgenden, helpenden, praktijkondersteuners en overige geïnteresseerden die kennis willen opdoen over de zorg voor patiënten met diabetes.

Contact

Vragen over inschrijving/aanmeldingen?

Klantenservice
T: 030 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Vragen over het programma?

Henriëtte Boven (Portfoliomanager)
M: 06 53 97 99 13
E: henriette.boven@bsl.nl

Praktische vragen?

Manouk Mens (Eventcoördinator)
M: 06 – 30 17 33 30
E: manouk.mens@bsl.nl

Vragen over sponsormogelijkheden?

Dyron Bijl (Sales manager)
T: 010 742 19 41
E: dyron@crossmedianederland.com


Annuleren

Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.