Dementie Congres

Over de toekomstige dementiezorg

De ontwikkelingen in de dementiezorg maken een enorme vlucht. Waar je ook werkzaam bent, je hebt te maken met patiënten met dementie. Tijdens Het Dementie Congres zoomen we in op de toekomst. Tevens gaan dementie experts in op vraagstukken uit jouw dagelijkse praktijk en krijg je concrete handvatten om betere dementiezorg te kunnen bieden.

Versterk je rol, kom naar Het Dementie Congres 2017 en leer:

  • Over zorginnovaties op het gebied van dementie
  • Dementiezorg thuis verbeteren
  • Wat jouw rol is in de nieuwe richtlijn probleemgedrag bij dementie
  • Wat jouw invloed kan zijn op lastige situaties met cliënten
  • Hoe je omgaat met psychische klachten bij dementie
  • Wat muziek kan betekenen voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie

Inclusief uitreiking Dementieprijs! Meer informatie >>

09.00 uur Ontvangst en registratie

09.30 uur Welkom en opening door de dagvoorzitter
Hugo van Waarde, adjunct-hoofdredacteur, Denkbeeld: hét vakblad over dementie

09.45 uur De nieuwste ontwikkelingen én de klassieke zorginstellingen
De dementiewereld verandert en daar moet je in mee. Tijdens deze presentatie word je meegenomen in de nieuwe ontwikkelingen rondom dementie in combinatie met klassieke zorginstellingen: de implementatie. Er zijn bijvoorbeeld vele interventies, maar hoe pas je die vervolgens in de praktijk toe?
Debby Gerritsen, ouderenpsycholoog, universitair hoofddocent, Radboud Alzheimer Centrum, Nijmegen

10.10 uur Kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren
Het aantal mensen met dementie in Nederland zal in de komende twintig jaar verdubbelen. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie: zes tot zeven jaar thuis en een tot twee jaar in een zorginstelling. Dat betekent dat steeds meer mensen met dementie thuis zullen blijven wonen. Dat vraagt dat er nieuwe vormen van zorg en begeleiding worden ontwikkeld.
Prof. dr. Robbert Huijsman, programmaleider ‘Dementiezorg voor elkaar’, Vilans; projectleider van het landelijke actieplan casemanagement dementie; bijzonder hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg, EUR

10.35 uur Nieuwe richtlijn probleemgedrag bij dementie
Eind dit jaar is de nieuwe richtlijn probleemgedrag bij dementie klaar. Wat zijn de belangrijkste punten en wat zal jouw rol zijn?
Martin Smalbrugge, hoofd opleidingsinstituut specialisme ouderengeneeskunde VUmc

11.00 uur Koffie- en theepauze

11.30 uur Hoe brengt muziek het verleden dichterbij, nu en in de toekomst
Hoe kun je met muziek iets betekenen voor de kwaliteit van het leven van mensen met dementie? Is het mogelijk muziek in de dagelijkse zorgplannen te integreren? Tijdens deze inspirerende presentatie draait het om tijd voor persoonsgerichte zorg terug verdienen door middel van muziek.
Manon Bruinsma, neurologisch muziektherapeut, docent ArtEZ conservatorium en voorzitter Music & Memory NL

11.55 uur Dé trends in de dementiewereld: innovaties
Tijdens dit onderdeel worden er verschillende zorginnovaties op het gebied van dementie gepresenteerd tijdens korte pitches:

  • De Zorgcirkels zijn in Vlaams-Brabant een aanbod op maat voor jonge mensen met dementie en hun omgeving. Katja van Goethem zal je inspireren met haar verhaal!
  • Hoe zou het zijn als we met Virtual Reality échte verlichting konden bieden in een virtuele werkelijkheid? Wat als we de hersenen weer kunnen laten sprankelen met schitterende virtuele ervaringen? Weer een lach kunnen toveren op het gezicht van mensen met dementie? Niels Wetzels, commercial director bij HumanXR, vertelt en laat zien hoe dat mogelijk is!
  • Innovatie in Verpleeghuis: het duobed
  • Project FindMyApps: informatietechnologie als ondersteuning voor het brein. Hoor er over van Yvonne Kerkhof, promovendus lectoraat verpleegkunde.

12.35 uur Prijsuitreiking: Denkbeeldprijs Dementie 2017
Loop je rond met een goed idee om de zorg voor mensen met dementie te verbeteren, of heb je hiervoor zelfs al een project opgestart? Ding dan mee naar deze prijs en win o.a. een financiële bijdrage om je droom waar te kunnen maken. Mee doen? Klik hier voor meer informatie  >

12.55 uur Lunch

13.15 uur Pauzeworkshop van CRDL: Contact door aanraking. Meer informatie >>

14.00 uur Workshopronde 1, bekijk hier het overzicht

15.00 uur Pauze

15.30 uur Workshopronde 2, bekijk hier het overzicht

16.30 uur Einde


1.Het lerend vermogen

Zorgprofessionals zien bij mensen met dementie een verscheidenheid aan hulpvragen. Vaardigheden die de persoon met dementie voorheen goed kon uitvoeren, gaan verloren. Het (op)nieuw aanleren kan ervoor zorgen dat de activiteiten langer zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. Dit kan een positief effect hebben op het algehele activiteitenniveau, zijn eigenwaarde en zijn motivatie om iets te ondernemen. Wat zijn de mogelijkheden en de onmogelijkheden? Tijdens deze workshop krijg je je handvatten om in de praktijk het lerend vermogen van mensen met dementie aan te spreken.
Frans Hoogeveen, GZ-psycholoog en specialist dementiezorg

2. Anders kijken naar probleemgedrag
Tijdens deze workshop zie je hoe je door “klein kijken” nieuw perspectief kunt krijgen op probleemgedrag. Met behulp van videointeractie leer je wat jouw eigen invloed kan zijn op lastige situaties met cliënten. Tijdens deze workshop leer je hoe beelden van details of korte situaties een bron van informatie kunnen zijn om bewust te leren kijken naar je eigen gedrag.
René van Koningsbruggen, CCE consulent en Aleida van Malkenhorst, leidinggevende, Innoforte

3. Psychische klachten bij dementie
92% van de mensen  met dementie heeft hierbij minimaal 1 psychische klacht. De psychische klachten veroorzaken  veel lijden bij de cliënt zelf, maar ook bij de mantelzorger. Uit onderzoek van de Inspectie (IGZ) blijkt dat  in de dagelijkse praktijk hier onvoldoende aandacht voor is. In deze workshop wordt op basis van de 8 kernelementen van IGZ en Vilans het belang van klinisch redeneren bij complex gedrag (inclusief geronto-psychiatrie) gepresenteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ‘Stepped Care’ methode. De basisprincipes worden geoefend aan de hand van een casus.
Lector dr. Ton Bakker, psychogeriater/specialist ouderengeneeskunde

4. Goed samenwerken met het netwerk van mensen met dementie, hoe?
Als zorgverlener liggen nu en in de toekomst steeds meer kansen in de samenwerken met het netwerk van de cliënt, dat vraagt wel een andere rol van jou. Tijdens deze workshop werken we vanuit een theaterstuk. Je wordt meegenomen in het leven van Jet en Harrie en de mensen om hen heen, nadat bij Jet de diagnose ‘ziekte van Alzheimer’ gesteld wordt. Via actieve werkvormen krijg je vele tips mee die in de praktijk toepasbaar zijn om de samenwerking met de mantelzorger/het netwerk van iemand met dementie te verbeteren.
Barbara Oppelaar, eigenaar Ervarea en trainingsacteur

5. Dementie in het ziekenhuis
Mensen met dementie die in een ziekenhuis worden opgenomen, kunnen naast voordelen van diagnostiek en behandeling ook nadelen ervaren. In deze workshop leer je de voor-en nadelen van ziekenhuisbehandeling voor mensen met dementie en leer je een aantal alternatieven voor ziekenhuiszorg kennen.
Let op: deze workshop vindt alleen plaats in ronde 2.
Sophia de Rooij, internist-ouderengeneeskunde en klinisch geriater UMCG

6. Dementie op jonge leeftijd
Dementie wordt meestal geassocieerd met ouder worden, maar dementie komt ook bij jonge mensen voor. Ongeveer tien procent van de mensen met dementie is tussen de 40 en 65 jaar als de eerste signalen zich aandienen. Vaak gaat het om problemen met taal, het uitvoeren van handelingen of gedragsveranderingen zoals initiatiefverlies, onrust, agressie of ontremming. Omdat geheugenstoornissen dan nog niet altijd aanwezig zijn duurt het vaak lang voordat deze groep de juiste diagnose en zorg en begeleiding krijgt. In deze workshop zal de impact van dementie op jonge leeftijd aan de hand van het persoonlijke verhaal van een mantelzorger en filmfragmenten uit de documentaire Papa belicht worden.
Let op: deze workshop vindt alleen plaats in ronde 1.
Saskia Danen-de Vries, verpleegkundige (niet praktiserend) en gezondheidswetenschapper; Margreet Mantel, mantelzorger van haar echtgenoot Jan Willem die op 51-jarige leeftijd de diagnose Frontotemporale Dementie kreeg.

7. Dementie en palliatieve zorg
Tijdens deze workshop krijg je handreikingen om mensen met dementie bij te staan in hun verlangens, dilemma’s en angsten ten aanzien van het levenseinde.
Marijke Tonino, arts palliatieve zorg, hospice-arts en consulent

Pauzeworkshop: CRDL: Contact door aanraking (13.15 uur en vol=vol)
Problematiek bij gevorderde dementie: Hoe nog contact te maken? Hoe contact te onderhouden? Voor zowel zorgverleners als familieleden. Hebben mensen met dementie niet evenveel recht op persoonlijke aandacht en contact, ongeacht de levensfase waarin ze verkeren? CRDL is in staat door middel van een instrument dat contact mogelijk te maken op basis van zintuigelijke prikkeling en activering. Mensen die onrustig zijn worden rustig; mensen in hun “verzonken-ik” worden alert en reageren prettig op de prikkeling die hen wordt aangeboden. Kom jij dit ook ervaren?
Je mag je lunch meenemen!
Ger Schuivens, algemeen directeur, CRDL

Hugo van Waarden

In 1989 werd Hugo leidinggevend coördinator van het Anton Pieck-hofje in Haarlem, de eerste kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie als alternatief voor het traditionele verpleeghuis. In 2007 begon hij samen met twee bevriende collega’s Stichting WarmThuis. Op boerenerven van Noord-Hollandse stolpboerderijen, werden vanuit WarmThuis twee kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie gerealiseerd.

Frans Hoogeveen

Frans Hoogeveen is ouderenpsycholoog, met als specialisatie psychogeriatrie. Hij werkte o.a. voor Florence, een grote zorgorganisatie in de regio Den Haag. Van 2005 tot 2008 was hij voorzitter van de landelijke multidisciplinaire ‘Vereniging voor Psychogeriatrie’ (VPG), onderdeel van the ‘International Psychogeriatric Association’. Sinds 2009 is hij hoofdredacteur van DENKBEELD, tijdschrift voor psychogeriatrie.

Robbert Huijsman

Robbert Huijsman is sinds mei 1997 hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (EUR) en sinds februari 2017 bij Vilans programmaleider van het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar.

Manon Bruinsma

Manon Bruinsma heeft als neurologisch muziektherapeut ervaring in het werken met mensen met persoonlijkheidsstoornissen, met veteranen, in de langdurige GGZ, de revalidatie en in de psychogeriatrie. Ze is docent muziektherapie aan het ArtEZ conservatorium en Europees Directeur voor de Stichting Music & Memory. Ze is gepassioneerd voorstander van het opschalen van eenvoudige muziektoepassingen, op een manier die recht doet aan de realiteit van alledag.

Martin Smalbrugge

Dr. Martin Smalbrugge (1963) is specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker bij de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het VUmc te Amsterdam. Tevens is hij hoofd van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (GERION) bij deze afdeling. Hij is en was als onderzoeker betrokken bij onderzoeksprojecten in de verpleeghuissetting rond gedragsproblemen/onbegrepen gedrag bij dementie; depressie, angst en apathie; zorgbehoefte van CVA bewoners in het verpleeghuis; end of life care bij mensen met dementie; gebruik van psychofarmaca bij gedragsproblemen/onbegrepen gedrag en pijn bij dementie.

Saskia Danen - de Vries

In 2012 ben ik mijn eigen trainings-en adviesbureau begonnen: Zorg4Zorg.
Als verpleegkundige (niet praktiserend) en gezondheidswetenschapper ken ik de gezondheidszorg van binnenuit. Met mijn enthousiasme en optimistische kijk op het leven wil ik anderen inspireren om de zorg beter en leuker te maken. Dat doe ik door te spreken, te schrijven en te sparren en zo een bijdrage te leveren aan verbetertrajecten en scholingsvraagstukken in de zorg. Thema’s die me aanspreken: dementie (bij jonge mensen), de werking van de hersenen, kwetsbare ouderen, geriatrie, depressie, delier, wettelijke kaders, professionele ontwikkeling, denken in mogelijkheden en netwerken.

Sophia de Rooij

Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Sophia de Rooij en sedert 1 augustus 2014 ben ik het nieuwe hoofd van het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde [UCO]. Hiervoor heb ik als internist-ouderengeneeskunde en klinisch geriater in het AMC te Amsterdam gewerkt waar ik onder meer de afdeling Geriatrie heb opgericht.

Debby Gerritsen

Debby Gerritsen is ouderenpsycholoog en Universitair Hoofddocent ‘Mentaal welbevinden van kwetsbare ouderen met complexe zorgvragen’. Zij heeft, grotendeels vanuit haar functie bij het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen, de onderzoekslijn Mental Health opgericht. Hierbinnen lopen onderzoeken naar psychosociale aspecten van de kwaliteit van leven van zeer kwetsbare ouderen met multimorbiditeit, in het bijzonder verpleeghuisbewoners met en zonder dementie. Ook leidt zij projecten voor thuiswonende mensen met dementie. Naast de ontwikkeling en evaluatie van interventies voor de langdurige zorg, richt zij zich op de evaluatie en verbetering van de implementatie van deze interventies.

Marijke Tonino

Dr. Marijke Tonino is arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) en BOPZ-arts, arts Palliatieve zorg/Hospice-arts en consulent.


Doelgroep

Alle verpleegkundigen (algemeen, geriatrie, wijk, gespecialiseerd, in opleiding, ZZP), casemanager dementie, ouderenpsycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, verzorgende, helpende, docent, activiteitenbegeleider, praktijkondersteuner, dagbestedingscoach, medewerker maatschappelijke zorg en overige geïnteresseerden.

Tarieven
€ 199,- per persoon (excl. btw)| Vroegboektarief t/m 1 oktober 2017
€ 229,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Abonneetarief Nursing, TVV, TVZ, Denkbeeld
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 punten bij de Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (Geriatrie-Gerontologie, Praktijkverpleegkunde, Wijkverpleegkunde).

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
M: +31 (06) – 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
T: +31 (030) – 638 36 59
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.