Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen

Zo lang mogelijk thuis wonen op een prettige manier. Dat is wat de meeste mensen willen. Maar kwetsbare ouderen hebben een verhoogde kans op ziekenhuisopname, verpleeghuisopname en moeite om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Juist door kwetsbaarheid tijdig te herkennen en gepaste ondersteuning te geven, kun je veel bereiken om hun levenskwaliteit te verhogen. Maar dan moet je wel weten wat kwetsbaarheid is.

Na dit praktische congres weet je:

 • wat kwetsbaarheid is
 • welke factoren er invloed op hebben
 • welke instrumenten er zijn om kwetsbare ouderen eerder te herkennen
 • hoe je duurzaam en proactief de integrale zorg voor deze doelgroep kunt vormgeven in jouw werksetting.

Workshops
Het gehele programma is omgezet naar een online plenair programma daardoor heeft u de kans om over alle onderwerpen van de sprekers de praktische tips te horen.

Reviews van deelnemers:
‘Goed georganiseerd, interessante onderwerpen voor in de thuiszorg en de aanwezige diversiteit werkgebieden’?
‘Alle workshops waren gericht op de praktijk’
‘Nieuwe inzichten opgedaan door de diverse benaderingen tijdens deze dag’

Kom ook
De doelgroep 70-plussers die langer thuis blijft wonen, neemt tot 2030 enorm toe. Na het volgen van dit congres kun je de levenskwaliteit verhogen van je cliënt van vandaag en die van de nabije toekomst.

 

Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen | Programma

09.30
Lees meer Sluiten
Opening door de dagvoorzitter

Joost Hoebink stond onder meer op podia voor Insight, ICT Media, CPNB, Monsterboard, ABN Amro, Shell, NTR, MBO Raad, Unicef, Zorgverzekeraars Nederland en de Pensioenfederatie.

09.45
Lees meer Sluiten
Is meten weten? Instrumenten om kwetsbare ouderen op te sporen

Zelfstandig wonende kwetsbare ouderen hebben een verhoogde kans op een ziekenhuisopname, verpleeghuisopname, beperkingen in het uitvoeren van algemene dagelijkse activiteiten en een lagere kwaliteit van leven. Het dus belangrijk kwetsbare ouderen vroegtijdig op te sporen. Daarvoor kunnen verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals instrumenten gebruiken zoals een vragenlijst (bijvoorbeeld de Tilburg Frailty Indicator). Ook kunnen objectieve testen worden afgenomen zoals een looptest of het meten van de handknijpkracht. Vaak wordt gezegd ‘meten is weten’, maar is dat wel zo als het gaat om kwetsbaarheid?

Wat leer je tijdens deze sessie?

 • Deelnemers leren wat het begrip kwetsbaarheid is en welke factoren invloed hebben hierop
 • Deelnemers leren wat voor- en nadelen zijn van instrumenten om kwetsbare ouderen te kunnen opsporen
 • Deelnemers krijgen handvatten hoe zij kwetsbare ouderen kunnen identificeren

10.25
Lees meer Sluiten
Ouderenzorg in de eerste lijn – een kwetsbaar verhaal?

De meeste oudere personen willen thuis blijven wonen zolang dat gaat. Om deze personen beter te bedienen zijn meer proactieve en integrale ouderenzorg programma’s ontwikkeld. Voor meerdere programma’s geldt dat de impact nog bescheiden is. Beter inzicht in ‘wat werkt voor wie en wanneer’, kan helpen om de impact van dergelijke programma’s te vergroten en doelmatiger in te zetten.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Bij welke oudere personen is een proactieve aanpak aantoonbaar zinvol?
 • Wat is de waarde van screeners en beslisondersteuning?
 • Hoe ziet een optimaal ouderenzorg programma eruit?

11.05
Pauze
11.30
Lees meer Sluiten
In gesprek over eenzaamheid

Eenzaamheid komt veel voor bij thuiswonende, kwetsbare ouderen. Zorgprofessionals komen hier vaak mee in aanraking. Om te weten wie eenzaam is en hoe je deze persoon verder kan helpen, is het van belang in gesprek te gaan over eenzaamheid. GGD Brabant Zuidoost en Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid ontwikkelden een cursus om professionals te helpen in gesprek te gaan over eenzaamheid.

Doelen van deze sessie:

 • Kennis opdoen over eenzaamheid
 • Handelingsperspectief voor gespreksvoering over eenzaamheid vergroten

12.00
Lees meer Sluiten
Hoe voorkomen we samen ondervoeding bij kwetsbare ouderen?

Het effect van ondervoeding is erg groot. Denk aan een groter valrisico bij ouderen. Daarnaast leidt het tot een slechtere kwaliteit van leven, langer ziekenhuisverblijf, trager herstel van ziekte, sneller ziek worden en vervroegde opnames in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Ondervoeding vroegtijdig signaleren is dus van groot belang. Tijdens deze presentatie leer je hoe elke professional daaraan kan bijdragen.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Het belang van goede voeding en voldoende beweging voor kwetsbare ouderen.
 • De meest effectieve manieren van screenen op ondervoeding bij kwetsbare ouderen.
 • De meest effectieve manieren om goede voeding te stimuleren bij kwetsbare ouderen.

12.30
Lunchpauze
13.20
Lees meer Sluiten
Technologie en ouderen; een warme combinatie

Veel te vaak wordt de ouder wordende mens over een kam geschoren, en lijken we weinig aandacht te spenderen aan de technologie die zij kunnen gebruiken. Dit moet en kan anders met Warme Technologie, waarbij ouderen zelf aan het roer staan om mee te denken over welke technologie we voor hen, en dus met hen, ontwerpen. Hiermee kunnen we gebruiksvriendelijke ‘warme’ technologie ontwikkelen.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Wat warme technologie is
 • Waarom en hoe we de ouder wordende mens juist moeten betrekken in ontwerp trajecten

13.50
Lees meer Sluiten
Samen beslissen met kwetsbare ouderen en hun naasten

Anders dan bij patiënten met enkelvoudige aandoeningen, wordt bij samen beslissen met kwetsbare ouderen eerst besproken door de zorgverlener en de oudere wat de behandeling zou moeten opleveren (een gezondheidsuitkomst), zoals onafhankelijk kunnen blijven en kwaliteit van leven. Pas daarna worden de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden van het behandelen van een ziekte met de patiënt besproken en wordt samen een keuze gemaakt gebaseerd op iemands voorkeuren. Ook de naaste heeft bij het samen beslissen een belangrijke rol. Het gespreksmodel ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’ helpt om het gesprek met ouderen en hun naasten te voeren. Tijdens deze workshop maak je kennis met dit gespreksmodel en oefen je met het toepassen ervan.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Aandachtspunten bij samen beslissen met kwetsbare ouderen
 • De zes stappen van het gespreksmodel ‘samen beslissen met ouderen’
 • Tips over hoe je naasten kunt betrekken bij het samen beslissen

14.20
Pauze
14.40
Lees meer Sluiten
Hoe stel je trage vragen in de laatste fase van het leven

29 thuiswonende ouderen van 85 jaar en ouder werden geïnterviewd met het doel om inzicht te krijgen in de factoren die bijdroegen aan een zinvol leven met goede kwaliteit van leven in die laatste levensfase. Ook vroegen we naar hun ondersteuningsbehoeften. Deze interviews toonden hun kwetsbaarheid, maar ook hun veerkracht. Tijdens deze lezing hoor je meer over de rol van de verzorgende en de verpleegkundige in de ondersteuning van en signalering bij deze ouderen. Daarna bieden we praktische handvaten hoe je trage vragen kunt stellen die juist zo belangrijk zijn in de laatste levensfase.

 

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • De deelnemers weten welke factoren bepalen dat de alleroudste thuiswonende mensen zin hebben om de volgende dag weer op te staan;
 • De deelnemers weten welke ondersteuningsbehoeften de alleroudste thuiswonende mensen hebben;
 • De deelnemers hebben inzicht in de rol die ze kunnen oppakken in de optimale ondersteuning van de alleroudste thuiswonende mensen.

 

Waarom ik deelnemers aanraad om naar het congres te komen?

Verzorgenden en verpleegkundigen zijn van groot belang in de signalering en ondersteuning van ouderen in de herfst van hun leven.

15.10
Lees meer Sluiten
Zingeving en levensvragen bij kwetsbare ouderen

Eenzaamheid bij ouderen gaat vaak gepaard met levensvragen en vragen over zingeving. Vragen over het verwerken van het verlies van dierbaren, het omgaan met gezondheidsproblemen, het verlies van regie, een toenemende afhankelijkheid, het besef van eindigheid, en het behoud van eigenwaarde en een goede kwaliteit van leven. Anja Machielse laat zien hoe we kunnen omgaan met zingeving en levensvragen van ouderen.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 

 • Eenzaamheid bij ouderen is niet altijd op te lossen
 • Ouderen kunnen wel leren om beter met hun eenzaamheid om te gaan
 • Gesprekken over levensvragen en zingeving helpen daarbij

 

Prof. Dr. Anja Machielse,  hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid en bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen,  Universiteit voor Humanistiek Utrecht

15.50
Afsluiting door dagvoorzitter Joost Hoebink
16.00
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Beleef een dag vol inspirerende lezingen en praktijkgerichte sessies. Ga voldaan naar huis met nieuwe ideeën en vaardigheden die je direct kunt toepassen op de werkvloer.

Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen | Sprekers

Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen | Praktische Informatie

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum & Locatie
24 maart 2021
Dit congres kan door de maatregelen niet fysiek doorgaan. Maar goed nieuws: in overleg met de sprekers kunnen wij het congres van 24 maart online door laten gaan. Je kunt het het congres vanuit huis veilig en op afstand volgen via een livestream. Aanmelden voor dit online congres is nog steeds mogelijk.

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, studenten en docenten uit o.a. huisartsenpraktijken, thuiszorg, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en overige geïnteresseerden.

Tarieven
239,- per persoon (btw-vrij) | Vroegboektarief op de eerste 50 aanmeldingen
279,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief
239,- per persoon (btw-vrij) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ en Pallium

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie
Het programma is geaccrediteerd voor 4 punten door het Kwaliteitsregister V&VN in de scholingen Wijkverpleegkunde, Praktijkverpleegkunde en Algemeen. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk).

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Henriëtte Boven
M: +31 (0)6 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)

Manouk Mens
T: +31 (030) – 63 83639
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.