Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen

Goed nieuws! Congressen en evenementen mogen weer plaatsvinden! Volgens de richtlijnen van het RIVM word je gevraagd om een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve coronatest te laten zien. Dit kan heel makkelijk met de CoronaCheck-app. De meest gestelde vragen vind je hier: FAQ

Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen

Iedere oudere wil zo lang mogelijk thuis wonen. Maar hoe kunnen ook kwetsbare ouderen op een menswaardige manier zelfstandig blijven? In dit congres ontdek je wat je kunt doen om hen gepaste ondersteuning te geven. Van experts, maar ook van het panel kwetsbare ouderen dat bij alle onderwerpen een praktische vertaalslag maakt!

Kwetsbare ouderen hebben een verhoogde kans op ziekenhuisopname, verpleeghuisopname en moeite om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Maar hoe herken je of iemand kwetsbaar is? En wat kun je dan doen om de levenskwaliteit toch te verhogen?

Tijdens dit praktische congres krijg je:

– Inzicht over kwetsbaarheid vanuit perspectief van ouderen zelf
– Meetinstrumenten en technieken om kwetsbare ouderen eerder te herkennen
– Handvatten over preventie in de wijk en domeinoverstijgend samenwerken
– Tips en tricks om met zorgmijders en depressie bij ouderen om te gaan
– Praktische tips en ervaringen delen over het levenseindegesprek

Bekijk het programma >

Niet praten over, maar mét

Om de praktijkgerichtheid te garanderen, is er de hele dag een ouderenpanel. Zij vertellen vanuit hun eigen ervaring waar zij tegenaan lopen, maar vertalen ook de presentaties van de experts naar praktische adviezen voor jou. Natuurlijk is er ook voldoende ruimte om hen jouw vragen voor te leggen. Na deze dag ben jij goed toegerust om kwetsbare ouderen te helpen langer en prettiger thuis te wonen!

 

Reviews van deelnemers:
‘Goed georganiseerd, interessante onderwerpen voor in de thuiszorg en de aanwezige diversiteit werkgebieden’?
‘Alle workshops waren gericht op de praktijk’
‘Nieuwe inzichten opgedaan door de diverse benaderingen tijdens deze dag’

Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen | Programma

09.00 uur
Ontvangst en registratie
09.30 uur
Opening door dagvoorzitter Rick van der Kleij
09.45 uur
Lees meer Sluiten
Kwetsbaarheid vanuit ouderenperspectief; gesprek met ouderen

Over kwetsbaarheid (in het Engels ‘frailty’) wordt veel gesproken in de wetenschap en de praktijk van de ouderenzorg. Er zijn veel definities van en ook zijn talrijke instrumenten beschikbaar waarmee kwetsbare ouderen kunnen worden opgespoord. In een gesprek met enkele mensen op hoge leeftijd worden vragen rond kwetsbaarheid vanuit hun perspectief beantwoord.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Zicht op kwetsbaarheid vanuit ouderenperspectief
 • Zicht op het vaststellen van kwetsbaarheid vanuit ouderenperspectief
 • Zicht op het voorkomen of erger worden van kwetsbaarheid vanuit ouderenperspectief.

10.25 uur
Lees meer Sluiten
Samenwerking tussen gezondheidszorg en welzijn

Juist in de ondersteuning van thuiswonende kwetsbare ouderen is aandacht voor zorg- én welzijnsaspecten cruciaal. Dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig te realiseren, zeker als er meerdere disciplines en organisaties bij betrokken zijn. Welke samenwerking zien we tussen het zorg- en welzijnsdomein, en wat kunnen we hiervan leren?

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Inzicht in het belang van samenwerking tussen zorg en welzijn bij kwetsbare ouderen
 • Kennis over de ontwikkelingen waarop lokaal wordt samengewerkt
 • Handvatten voor het optimaliseren van de samenwerking

11.05 uur
Koffie- en theepauze
11.30 uur
Lees meer Sluiten
Depressie bij ouderen, praktische handvatten

Depressie is een veel voorkomend probleem bij ouderen. Het zorgt voor een lagere kwaliteit van leven, en daarnaast vele lichamelijke klachten. In deze lezing vertelt Kitty over depressie bij ouderen, specifieke leeftijdsgebonden kenmerken. Daarnaast geef ik een aantal praktische handvatten voor de ondersteuning van ouderen met een depressie.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Wat zijn leeftijdsgebonden kenmerken van een depressie bij ouderen
 • Relatie van depressie op latere leeftijd met lichamelijke aandoeningen
 • Handvatten voor ondersteuning van ouderen met een depressie

12.00 uur
Lees meer Sluiten
Innoveren met zorgtechnologie; kansen in de ouderenzorg

Technologie wordt gezien als één van de oplossingen voor het realiseren van kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Innoveren met technologie is echter complex. Welke kansen liggen er voor technologie in de ouderenzorg, welke uitdagingen zijn er, en wat kunnen  professionals zelf doen om te zorgen dat technologie van echte meerwaarde wordt voor cliënten? Op deze vragen gaat deze lezing in met diverse voorbeelden uit de praktijk.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

Deelnemers hebben zicht op;

 • Kansen voor technologie in de ouderenzorg
 • Cruciale elementen in innoveren met technologie
 • Concrete handvatten om met technologie aan de slag te gaan

12.30 uur
Lunchpauze
13.20 uur

Multimorbiditeit, de meest voorkomende ‘aandoening’ onder ouderen vraagt om zorgvernieuwing

Nederland telt steeds meer mensen met twee of meer chronische aandoeningen (multimorbiditeit). Zeker onder ouderen is multimorbiditeit eerder regel dan uitzondering. De chronische zorg is echter grotendeels gebaseerd op ziekte-specifieke kwaliteitsstandaarden. Dat wringt met de zorg die mensen met multimorbiditeit nodig hebben. In deze lezing staan de zorgbehoeften van mensen met multimorbiditeit centraal. Mieke Rijken bespreekt hoe zorgverleners samen kunnen werken aan proactieve persoonsgerichte zorg.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Mensen met multimorbiditeit vormen een zeer heterogene groep wat hun zorgbehoeften en voorkeuren voor zorg betreft.
 • Naast klinische kenmerken zijn ziekteperceptie en persoonlijke hulpbronnen (bijvoorbeeld gezondheidsvaardigheden en het sociaal netwerk) bepalend voor de aard en omvang van de zorgbehoeften van mensen met multimorbiditeit.
 • Kwaliteitsverbetering begint met inzicht in de zorgbehoeften van de patiëntenpopulatie en reflectie op de zorg die multidisciplinaire zorgverleners samen aan de doelgroep verlenen.

Waarom ik deelnemers aanraad om naar het congres te gaan:

Als je zorg verleent aan ouderen kun je niet om multimorbiditeit heen; goede zorg voor deze mensen vraagt om een goed begrip van wat multimorbiditeit voor hen betekent.

13.50 uur

Ik red me prima! Hoe om te gaan met mensen die zorg nodig hebben maar dat zelf niet zien?

Ouderen met cognitieve problematiek zien zelf vaak de ernst niet in van aandoening en ze hebben ook beperkt inzicht in de gevolgen daarvan. Logisch dat ze geen hulpvraag formuleren. Sommigen wijzen zelfs elke hulpverlener de deur! Maar als je naar een adres bent gestuurd omdat de kinderen, de buren of de ouderenbezoeker van de gemeente zorgen heeft kun je natuurlijk niet accepteren dat jij buiten blijft staan terwijl achter die deur iemand vervuilt, vermagert of kans heeft op ernstig letsel door een val. Hoe kom je binnen en hoe help je iemand die geen hulp nodig zegt te hebben?

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Zicht op onderliggende cliënt factoren die kunnen spelen bij cliënten die zorg mijden.
 • Onderscheid maken tussen je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijk zijn als professional in de ambulante zorg en zicht krijgen op de balans tussen je professionele en emotionele betrokkenheid.
 • Het belang van samenwerken met betrokken professionals van andere organisaties

14.20 uur
Pauze
14.40 uur
Lees meer Sluiten
Samen beslissen met kwetsbare ouderen en hun naasten eerder beoordeeld met een 7,8

Anders dan bij patiënten met enkelvoudige aandoeningen, wordt bij samen beslissen met kwetsbare ouderen eerst besproken door de zorgverlener en de oudere wat de behandeling zou moeten opleveren (een gezondheidsuitkomst), zoals onafhankelijk kunnen blijven en kwaliteit van leven. Pas daarna worden de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden van het behandelen van een ziekte met de patiënt besproken en wordt samen een keuze gemaakt gebaseerd op iemands voorkeuren. Ook de naaste heeft bij het samen beslissen een belangrijke rol. Het gespreksmodel ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’ helpt om het gesprek met ouderen en hun naasten te voeren. Tijdens deze lezing maak je kennis met dit gespreksmodel en geeft Ruth praktische tips om zelf toe te passen.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Aandachtspunten bij samen beslissen met kwetsbare ouderen
 • De zes stappen van het gespreksmodel ‘samen beslissen met ouderen’
 • Tips over hoe je naasten kunt betrekken bij het samen beslissen

15.10 uur
Lees meer Sluiten
Hoe stel je trage vragen in de laatste fase van het leven eerder beoordeeld met een 7,9

29 thuiswonende ouderen van 85 jaar en ouder werden geïnterviewd met het doel om inzicht te krijgen in de factoren die bijdroegen aan een zinvol leven met goede kwaliteit van leven in die laatste levensfase. Ook vroegen we naar hun ondersteuningsbehoeften. Deze interviews toonden hun kwetsbaarheid, maar ook hun veerkracht. Aan de hand van portretten van de geinterviewden hoor je meer over de rol van de verzorgende en de verpleegkundige in de ondersteuning van en signalering bij deze ouderen. Daarna bieden we praktische handvaten hoe je trage vragen kunt stellen die juist zo belangrijk zijn in de laatste levensfase.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 

De deelnemers weten welke factoren bepalen dat de alleroudste thuiswonende mensen zin hebben om de volgende dag weer op te staan;

De deelnemers weten welke ondersteuningsbehoeften de alleroudste thuiswonende mensen hebben;

De deelnemers hebben inzicht in de rol die ze kunnen oppakken in de optimale ondersteuning van de alleroudste thuiswonende mensen.

 

Michael Echteld, lector Zorg rondom Levenseinde, Avans Hogeschool

15.50 uur
Afsluitend gesprek met de (kwetsbare) ouderen
16.15 uur
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Beleef een dag vol inspirerende lezingen. Ga voldaan naar huis met nieuwe ideeën en vaardigheden die je direct kunt toepassen op de werkvloer.

Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen | Sprekers

Werken met Thuiswonende Kwetsbare Ouderen | Praktische Informatie

Datum & Locatie
6 oktober 2021 | ReeHorst, Ede

ReeHorst: Bennekomseweg 24 | 6717 LM EDE (Gld) (klik hier voor de routebeschrijving)

De ReeHorst ligt op slechts 5 minuten rijden vanaf de A12 en de A30.
De ReeHorst ligt op slechts 5 minuten loopafstand van NS station Ede-Wageningen

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, studenten en docenten uit o.a. huisartsenpraktijken, thuiszorg, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en overige geïnteresseerden.

Tarieven

279,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief
239,- per persoon (btw-vrij) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ en Pallium
239,- per persoon (btw vrij) | Vroegboekkorting – voor de eerste 50 inschrijvingen

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie
Het programma is geaccrediteerd voor 5 punten door het Kwaliteitsregister V&VN in de scholingen Wijkverpleegkunde, Praktijkverpleegkunde en Algemeen. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk).

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Henriëtte Boven
M: +31 (0)6 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)

Zwanet Vierstra
T: +31 6 4794 7739 |
E: zwanet.vierstra@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Kevin Pols
T: 010 – 742 10 24
Ekevin@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.