Werken met kwetsbare ouderen

Alles over jouw rol als verpleegkundige of verzorgende in de hulpverlening aan kwetsbare ouderen
campagnebeeld kwetsbare ouderen met tekst

Als verpleegkundige of verzorgende kom je ze dagelijks tegen in je werk: ouderen met lichamelijke, psychische en sociale problemen en ongemakken. Ze wijzen vaak alle hulp af en mijden de zorg.

Kwetsbare ouderen hebben in een vroeg stadium de juiste ondersteuning en zorg nodig, zodat zij niet op de eerste hulp belanden en de acute zorg overspoelen.
Als verpleegkundige of verzorgende kun jij het verschil maken. Bij tijdige ondersteuning en ingrijpen kunnen deze ouderen langer hun zelfstandigheid behouden, om zo op een menswaardige manier oud te worden.
Maar wat is kwetsbaarheid precies? Wie hebben er last van? Hoe is het tijdig te herkennen?

Kom naar het congres en ontvang praktische toepassingen voor de dagelijkse verpleegkundige praktijk, theoretische inzichten en wetenschappelijke onderbouwing.

Wat leer je op deze dag?

 • Wat kwetsbaarheid precies is, wie er last van hebben en hoe je het tijdig kunt herkennen
 • Wat er moet gebeuren om de gevolgen van kwetsbaarheid te voorkomen, te verminderen of uit te stellen
 • Hoe je gebruik maakt van de juiste e-health technologieën om ervoor te zorgen dat er een toegevoegde waarde ontstaat
 • Wat jouw rol is bij een kwetsbare oudere met een depressie
 • Meer over de diversiteit aan programma’s en interventies voor kwetsbare ouderen
 • Een manier om medicatie gerelateerde problemen bij thuiswonende ouderen vroegtijdig te signaleren

“Goed verzorgd, goede sprekers en leerzame lezingen die aansluiten bij het boek. Mooi dat dit een eenheid is, zodat je informatie ook nog eens na kunt lezen”
– Deelnemer editie 2017

Bekijk hier het programma van het congres Werken met kwetsbare ouderen.

9.30
Ontvangst en registratie
10.00
Opening door dagvoorzitter
10.15
Lees meer Sluiten
Kwetsbaarheid en een lage kwaliteit van leven: onlosmakelijk verbonden bij ouderen?

Zelfstandig wonende kwetsbare ouderen lopen niet alleen een verhoogd risico op een ziekenhuisopname, verpleeghuisopname of vallen, maar ook op een lagere kwaliteit van leven. Dit geldt echter niet voor alle kwetsbare ouderen. In deze lezing wordt ingaan op componenten van kwetsbaarheid die een grote invloed hebben op kwaliteit van leven. Verpleegkundigen en andere zorgprofessionals krijgen handvatten mee hoe zij kwaliteit van leven van zelfstandig wonende ouderen kunnen verbeteren.

Wat leer je tijdens deze sessie?

 • Deelnemers hebben inzicht gekregen in het begrip kwetsbaarheid en de beïnvloedende factoren en gevolgen ervan.
 • Deelnemers hebben geleerd welke componenten van kwetsbaarheid van groot belang zijn voor kwaliteit van leven van ouderen.
 • Deelnemers hebben handvatten gekregen hoe zij kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen kunnen verbeteren.

10.40
Lees meer Sluiten
Wat kan er beter in de samenwerking tussen zorgprofessionals in de ouderenzorg?

Veel mensen zijn in staat om in goede gezondheid ouder te worden en actieve deelnemers van de maatschappij te blijven. Er is echter ook een toenemend aantal kwetsbare ouderen. Vaak hebben zij  verschillende problemen op het gebied van gezondheid en welzijn, en daardoor hebben zij vaak te maken met meerdere zorg- en hulpverleners. Samenwerking en informatie uitwisseling tussen de verschillende zorg- en hulpverleners  is vaak beperkt. Mogelijke gevolgen hiervan zijn dat zorg en ondersteuning niet tijdig worden aangeboden, het aanbod versnipperd is, en dat de geleverde zorg en ondersteuning onvoldoende aansluiten op de zorgvraag van ouderen. Tijdens deze lezing geven we aan waarom samenwerking lastig is, maar geven we ook aan wat oplossingsrichtingen zijn om samenwerking te verbeteren.

Wat leer je tijdens deze sessie?

 • Je leert wat belangrijke uitdagingen rondom samenwerking in de ouderenzorg zijn.
 • Je leert hoe samenwerking in de ouderenzorg verbeterd kan worden.
 • Je ontvangt een aantal concrete (inter)nationale voorbeelden van hoe samenwerking in de ouderenzorg verbeterd kan worden.

11.05
Koffie & thee
12.35
Lees meer Sluiten
Lunch

De lunch wordt geheel verzorgd.

15.25
Pauze
15.45
Lees meer Sluiten
Oost,west, thuis rest. Naar een optimale zorg voor ouderen thuis.

Voor veel ouderen is het vooruitzicht om opgenomen te moeten worden in een verpleeghuis wanneer zij niet meer zelfstandig kunnen wonen absoluut geen optie. Om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven dienen we enerzijds de oudere zelf in zijn kracht te zetten en anderzijds de zorgverlening te optimaliseren. Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg werken we aan deze doelstellingen.

Wat leer je tijdens deze sessie?

 • Op welke wijze de zorgverlening voor thuiswonende ouderen kan worden geoptimaliseerd
 • Welke aspecten rondom kwaliteit voor ouderen van belang zijn
 • Hoe we de ouderen en de zorgverlener kunnen ondersteunen wanneer het gaat om complexe zorgvrag

16.15
Samenvatting van de dag door de dagvoorzitter
16.30
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

In de sessieronden kies je zelf op welk onderwerp je verder in wilt zoomen. Per ronde volg je 1 workshop.

Sessieronde 1: 11.35 – 12.35 uur
Sessieronde 2: 13.20 – 14.20 uur
Sessieronde 3: 14.25 – 15.25 uur

1
Lees meer Sluiten
De inzet van e-health ter ondersteuning van thuiswonende kwetsbare ouderen

De mogelijkheden en het belang van e-health nemen alleen maar toe. Met behulp van beeldscherm communicatie, monitoring systeem of zorgrobot wordt zorg op afstand geleverd en hulp rond het huis aangeboden. De vraag is niet of verpleegkundigen e-health zouden moeten gebruiken maar hoe zij de mogelijkheden hiervan zo goed mogelijk kunnen benutten. In deze workshop gaat de deelnemer op interactieve wijze kennis maken met de wereld van e-health en de toepassingen hiervan ter ondersteuning van thuiswonende kwetsbare ouderen.

Wat leer je tijdens deze workshop?

 • Je leert wat e-health is.
 • Je leert welke e-health toepassingen er bestaan ter ondersteuning van thuiswonende kwetsbare ouderen.
 • Je leert wat de toekomstige uitdagingen zijn voor de verpleegkundige met betrekking tot de inzet van e-health bij thuiswonende kwetsbare ouderen.

2
Lees meer Sluiten
Oud en depressief; heeft het leven nog zin?

Een depressie is een ernstige aandoening en bij ouderen niet zelden gecompliceerd door fysieke en cognitieve achteruitgang. Toch is een depressie behandelbaar en is herstel mogelijk. Naast algemene kennis over depressie wordt ingegaan op de soms verstrekkende gevolgen van depressie voor het dagelijks functioneren van oudere mensen. Welke behandelmogelijkheden zijn er? Wanneer gaat het thuis niet meer? Hoe geef je vorm aan dagelijkse zorg en begeleiding? Bovenal, hoe voorkom je dat je burn-out raakt van deze ook voor hulpverleners zeer belastende aandoening? In deze workshop leer je hoe je de machteloosheid die je kunt voelen bij de begeleiding en behandeling van ouderen met een depressie kunt ombuigen in perspectief.

Wat leer je tijdens deze workshop?

 • Actuele kennis over depressie bij ouderen
 • In staat zijn systematisch zorgbehoefte vast te stellen
 • Om kunnen gaan met dreigende demoralisatie

3
Lees meer Sluiten
Polyfarmacie en vroegsignaleren van medicatiegerelateerde problemen

In Nederland worden medicijnen voorgeschreven door de (huis)arts, verstrekt, bewaakt, begeleid en eventueel bezorgd door de apotheker en vervolgens door de patiënt ingenomen. Tot de voordeur is dit proces goed geregeld. Helaas gaat er achter de voordeur nog veel mis. In deze workshop  zal Carolien Sino uitgebreid ingegaan op het begrip polyfarmacie en de daarbij horende uitdagingen voor de thuiszorgmedewerker. Een methode om medicatie gerelateerde problemen bij thuiswonende ouderen vroegtijdig te signaleren is de Rode Vlaggen App welke door Nienke Dijkstra zal worden gedemonstreerd.

Wat leer je tijdens deze workshop?

 • Je leert meer over polyfarmacie, multimorbiditeit en kwetsbaarheid.
 • Je leert over veilige principes in de medicatieketen.
 • Je leert over het vroegsignaleren van medicatie gerelateerde problemen middels de Rode Vlaggen App.

4
Lees meer Sluiten
Van zorgen voor.. naar zorgen dat - het werken aan zelfredzaamheid

Naarmate ouderen kwetsbaar worden, komt er vaker professionele zorg, bijvoorbeeld in de vorm van thuiszorg, in beeld. In het kader van deze workshop leren deelnemers hoe de geleverde zorg zoveel mogelijk kan aansluiten bij wat ouderen nog zelf kunnen en willen. Het bevorderen van eigen kracht en positieve gezondheid staat hierbij centraal.

Wat leer je tijdens deze workshop?

 • Je leert waarom het zo belangrijk is om zelfredzaamheid te bevorderen.
 • Je leert hoe de zelfredzaamheid van ouderen bevorderd kan worden.

5
Lees meer Sluiten
Wat doet ertoe? Zingeving van ouderen in de zorg

Natuurlijk lever je goede zorg: je zorgt bijvoorbeeld dat cliënten goed verzorgd zijn, gaat zorgvuldig om met medicatie, scoort risico’s en hebt contact met mantelzorgers. Toch vraag je je af of dit goede zorg is? Waar gaat het om in het leven van de oudere die je verzorgt? Draag je daaraan bij? Deze workshop gaat over het begrip  ‘zingeving’. Veel ouderen en zorgmedewerkers vinden dit een belangrijk onderwerp. Toch weten zorgverleners in de praktijk er vaak niet goed raad mee. Wij gaan er concreet mee aan de slag.

Wat leer je tijdens deze workshop?

 • Je leert wat zingeving inhoudt en herkent het in je eigen leven.
 • Je maakt een start met het herkennen van zingeving van cliënten.
 • Je krijgt handvatten over hoe je aandacht kunt besteden aan zingeving in je werk

6
Lees meer Sluiten
Hoe voorkomen we samen ondervoeding bij kwetsbare ouderen?

Het effect van ondervoeding is erg groot. Denk aan een groter valrisico bij ouderen. Daarnaast leidt het tot een slechtere kwaliteit van leven, langer ziekenhuisverblijf, trager herstel van ziekte, sneller ziek worden en vervroegde opnames in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Ondervoeding vroegtijdig signaleren is dus van groot belang. Tijdens deze workshop bespreken we hoe elke professional daaraan kan bijdragen.

Wat leer je tijdens deze workshop?

 • Je leert meer over het belang van goede voeding en voldoende beweging voor kwetsbare ouderen.
 • Je leert de meest effectieve manieren van screenen op ondervoeding bij kwetsbare ouderen.
 • Je leert de meest effectieve manieren om goede voeding te stimuleren bij kwetsbare ouderen.

Erik van Rossum

Dagvoorzitter

Erik is lector Wijkgerichte zorg bij Zuyd Hogeschool en programmaleider op dit thema in het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Daarnaast is hij senior onderzoeker bij de Universiteit Maastricht (vakgroep Health Services Research en Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg). Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling en evaluatie van innovaties ter ondersteuning van de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen in de wijk, waaronder ouderen.

Robbert Gobbens

Plenaire lezing
Kwetsbaarheid en een lage kwaliteit van leven: onlosmakelijk verbonden bij ouderen?

Robbert Gobbens als lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen verbonden aan Hogeschool Inholland en de Zonnehuisgroep Amstelland. Hij is in 2010 gepromoveerd op de doelgroep kwetsbare ouderen. Tijdens dit onderzoek heeft Robbert een pleidooi gehouden voor een integrale benadering van kwetsbaarheid. Het product van zijn onderzoek is de Tilburg Frailty Indicator (TFI), een gevalideerde vragenlijst waarmee kwetsbaarheid bij ouderen kan worden bepaald.

Sandra Zwakhalen

Plenaire lezing
Oost, west, thuis rest. Naar een optimale zorg voor ouderen thuis

Sandra Zwakhalen (1973) begon haar loopbaan als wijkverpleegkundige nadat zij haar opleiding Verpleegkunde bij de Hogeschool Verpleegkunde (HBO-V Sittard) voltooide. Haar belangstelling is altijd uitgegaan naar de zorg voor kwetsbare ouderen. Momenteel is zij aangesteld als hoogleraar Verplegingswetenschap in de Faculty of Health Medicine and Life Sciences aan de Universiteit Maastricht. De leerstoel die zich in het bijzonder richt op de geriatrische zorg thuis wordt deels gefinancierd door Zuyd Hogeschool.

Simone de Bruin

Plenaire lezing
Wat kan er beter in de samenwerking tussen zorgprofessionals in de ouderenzorg (huisarts, POH, welzijn, wijkverpleegkundige etc)?

Simone de Bruin is senior onderzoeker bij de Afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie (KZG) bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Binnen de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie (KZG) van dit centrum werkt zij vooral aan projecten op het gebied van de ouderenzorg en dementiezorg. Onderzoeksthema’s zijn: integrale zorg, vroegtijdige opsporing van problemen en risico’s op het gebied van gezondheid en welzijn van (kwetsbare) ouderen, zorgvernieuwingen voor mensen met dementie (bijvoorbeeld dagbesteding op zorgboerderijen) en hervormingen in de langdurige zorg.

Ybranda Koster

Workshop 1
Hoe maak je gebruik van de juiste e-health technologieën om er voor te zorgen dat er een toegevoegde waarde ontstaat?

Ybranda is als voormalig wijkverpleegkundige zeer geïnteresseerd over de mogelijkheden van technologie in de zorg. Zowel binnen de opleiding Verpleegkunde als breder binnen Inholland stimuleert zij studenten en docenten bewust te zijn van de mogelijkheden van eHealth en hen voor te bereiden op het werkveld van de toekomst.

Laurence Alpay

Workshop 1
Hoe maak je gebruik van de juiste e-health technologieën om er voor te zorgen dat er een toegevoegde waarde ontstaat?

Laurence is een ervaren onderzoeker op het snijvlak van zorg en technologie. Ze is verbonden aan het lectoraat Medische Technologie als Associate Lector eHealth en docent eHealth binnen de Master opleiding Advanced Healthcare Informatics Practice (AHIP). Ze is geïnteresseerd in mensmachine interacties waardoor het potentieel van technologie en de behoeften van de zorgprofessional en van de cliënt verweven worden. 1

Wim Houtjes

Workshop 2
Oud en depressief; heet het leven nog zin?

Dr. Wim Houtjes is verpleegkundig specialist, Hoofdopleider van verpleegkundig specialisten in de ggz, senior onderzoeker bij de kenniskring ggz verpleegkunde en als regiebehandelaar werkzaam bij P&P consult, een maatschap voor specialistische ggz. Wim deed promotieonderzoek naar de zorgbehoefte van ouderen met een depressie en kwam er achter dat er verband bestaat tussen zorgbehoefte, sociale steun, eenzaamheid en depressie-ernst. Eerder was hij werkzaam als leidinggevende en behandelaar in de acute en de ouderenpsychiatrie.

Carolien Sino

Workshop 3
Polyfarmacie en vroegsignaleren van medicatiegerelateerde problemen

Carolien is directeur van het Instituut Verpleegkundige Studies van Hogeschool Utrecht en postdoctoraal onderzoeker bij het Lectoraat Chronisch zieken. Binnen dit lectoraat houdt zij zich bezig met onderzoek naar vroegsignalering van medicatiegerelateerde problemen.

Nienke Dijkstra

Workshop 3
Polyfarmacie en vroegsignaleren van medicatiegerelateerde problemen

Nienke werkt als promovenda bij het Lectoraat Chronisch Zieken en docent bij Hogeschool Utrecht. Haar promotieonderzoek richt zich op de vroege signalering van medicatie-gerelateerde problemen bij ouderen in de thuissituatie.

Silke Metzelthin

Workshop 4
Van zorgen voor.. naar zorgen dat – het werken aan zelfredzaamheid

Silke Metzelthin is sinds 2009 werkzaam bij de vakgroep Health Services Research aan de Universiteit Maastricht. Ze is gepromoveerd op een onderzoek naar een interdisciplinaire eerstelijnsinterventie voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Tegenwoordig houdt ze zich in haar functie als assistant professor vooral bezig met innovaties binnen de geriatrische thuiszorg.

Teuni Rooijackers

Workshop 4
Van zorgen voor.. naar zorgen dat – het werken aan zelfredzaamheid

Teuni Rooijackers werkt als promovenda bij de vakgroep Health Services Research aan de Universiteit Maastricht. Haar promotieonderzoek richt zich op het evalueren van een scholingsprogramma voor thuiszorgmedewerkers. Dit programma beoogt de bestaande cultuur in de zorg, die veelal gekenmerkt wordt door een overname van zorgtaken, te veranderen naar een zorgcultuur waarin het stimuleren van bewegen en het behoud van zelfredzaamheid centraal staat.

Susan Hupkens

Workshop 5
Wat doet ertoe? Zingeving van ouderen in de zorg

Susan Hupkens is MCs, promovenda en docent. Ze is werkzaam hij het Kenniscentrum Zorginnovatie. De drie sprekers van deze workshop zijn alle drie betrokken bij het project Betekenisvol Leven in de Buurt van Laurens i.s.m. Kenniscentrum Zorginnovatie. Een project waarin zorgmedewerkers gecoacht worden in het herkennen van, en omgaan met, zingevingsaspecten in de thuiszorg voor ouderen. In het onderzoek wordt zingeving verkend vanuit het perspectief van de ouderen en wordt het project geëvalueerd.

Trudy Schutter

Workshop 5
Wat doet ertoe? Zingeving van ouderen in de zorg

Trudy Schutter is MCs MA en geestelijk verzorger. Ze is werkzaam bij de Hogeschool Rotterdam. De drie sprekers van deze workshop zijn alle drie betrokken bij het project Betekenisvol Leven in de Buurt van Laurens i.s.m. Kenniscentrum Zorginnovatie. Een project waarin zorgmedewerkers gecoacht worden in het herkennen van, en omgaan met, zingevingsaspecten in de thuiszorg voor ouderen. In het onderzoek wordt zingeving verkend vanuit het perspectief van de ouderen en wordt het project geëvalueerd.

Anneke Guyt

Workshop 5
Wat doet ertoe? Zingeving van ouderen in de zorg

Anneke Guyt is wijkverpleegkundige en CVA verpleegkundige bij Laurens Thuiszorg. De drie sprekers van deze workshop zijn alle drie betrokken bij het project Betekenisvol Leven in de Buurt van Laurens i.s.m. Kenniscentrum Zorginnovatie. Een project waarin zorgmedewerkers gecoacht worden in het herkennen van, en omgaan met, zingevingsaspecten in de thuiszorg voor ouderen. In het onderzoek wordt zingeving verkend vanuit het perspectief van de ouderen en wordt het project geëvalueerd.

Canan Ziylan

Workshop 6
Hoe voorkomen we samen ondervoeding bij kwetsbare ouderen?

Canan Ziylan is als voedingswetenschapper gepromoveerd aan Wageningen Universiteit op het voorkomen van ondervoeding bij thuiswonende ouderen door de inzet van eiwitrijke maaltijden. Daarvóór heeft zij onder andere onderzoek gedaan naar onder andere het voorkomen van ondervoeding in verpleeghuizen door het verbeteren van de maaltijdambiance. Op dit moment is zij werkzaam aan Hogeschool Rotterdam als docent bij de opleiding Verpleegkunde, waarbij ze onderwijs geeft in onderzoekvaardigheden, en als onderzoeker bij het Kenniscentrum Zorginnovatie, waarbij ze onderzoek doet naar onder andere het verbeteren van de kwaliteit van geriatrische revalidatiezorg en het ontwikkelen van innovatief onderwijs voor betere dementiezorg.

Datum en locatie
10 oktober 2018 | ReeHorst, Ede

Tarief
229,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief

199,- per persoon (excl. btw) | Leden van Nursing, TVV of NU’91

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, studenten en docenten uit o.a. huisartsenpraktijken, thuiszorg, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en overige geïnteresseerden.

Accreditatie
Het congres is geaccrediteerd voor 5 punten bij het Kwaliteitsregister V&VN op de algemene scholing en specialismen wijkverpleegkunde en praktijkverpleegkunde.
Accreditatie voor het Verpleegkundig Specialisten Register is goedgekeurd voor 5 punten.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar manouk.mens@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

Aanmelden
Meld je aan via het inschrijfformulier.

Heb je vragen over:

.. je inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

.. de inhoud of het programma?
Neem contact op met Henriëtte Boven (projectleider)
M: +31 (0)6 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

.. bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Manouk Mens (event coördinator)
T: +31 (030) – 63 83639
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.