Dag van de Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid: kennis is cruciaal om medicatie-incidenten te verminderen

Hoe werk jij aan het voorkomen van medicatiefouten? Herken jij onveilige situaties en risico’s? En weet je hoe je omgaat met specifieke patiëntgroepen, zoals ouderen, medicijnverslaafden of pijnpatiënten? Ontdek dit en nog veel meer op de Dag van de Medicatieveiligheid op 2 oktober.

Dit congres is uitverkocht.
In 2018 is het congres helaas helemaal uitverkocht.
Er zijn nu al kaarten beschikbaar voor de Dag van de Medicatieveiligheid | 19 maart 2019.

Medicatieveiligheid: Als je goed op de hoogte wilt zijn van de laatste ontwikkelingen rondom medicatieveiligheid dan is jaarlijkse medicatiescholing essentieel. Het programma is in ontwikkeling, we zijn druk bezig met het zoeken van inspirerende workshops over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van medicatieveiligheid. Je stelt je eigen programma samen, bekijk hier alle verschillende workshops.

Hoog gewaardeerd 
Dit congres was in maart 2018 helemaal uitverkocht. Enkele ervaringen van deelnemers:

‘Leuk dat ik zelf kon kiezen wat ik wilde volgen. Echt een waardevolle dag!’
‘Er gebeurt veel op het gebied van medicatieveiligheid. Ik heb het gevoel weer helemaal bij te zijn’

Kom ook, want:
– helemaal op de hoogte in 1 dag
– praktische vaardigheden opdoen
– je eigen programma kiezen
– tijd om collega’s te ontmoeten

Stel zelf je programma samen kies 4 workshops naar jouw keuze

09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Workshopronde 1
11.15 uur Pauze
11.40 uur Workshopronde 2
12.55 uur Lunchpauze
13.50 uur Workshopronde 3
15.05 uur Pauze
15.30 uur Workshopronde 4
16.45 uur Einde

In 2018 is het congres helaas helemaal uitverkocht.
Er zijn nu al kaarten beschikbaar voor de Dag van de Medicatieveiligheid | 19 maart 2019.

Workshops: Dag van de medicatieveiligheid 2018

Het unieke van deze dag is dat je zelf je programma samenstelt door 4 workshops te kiezen uit onderstaand aanbod:

1.
Lees meer Sluiten
Voorkom medicatiefouten: verpleegkundig rekenen | Ronde 1, 3 en 4

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

In deze actieve workshop gaat MeneerMegens kijken hoe het gesteld is met de rekenvaardigheid van de aanwezigen. Je gaat letterlijk terug de schoolbanken in, met hulp van MeneerMegens. Hij zal tips en trucs geven om het Verpleegkundig Rekenen voor iedereen duidelijk te maken. Kortom MeneerMegens biedt (de) uitkomst. Volg deze workshop en voorkom medicatiefouten door het verbeteren van je rekenvaardigheden.

Dirk Megens, docent (verpleegkundig) Rekenen en Youtuber

2.
Lees meer Sluiten
Farmacotherapie bij ouderen | Ronde 1 en 2

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Bij het ouder worden verandert het lichaam. Hierdoor kan het lichaam anders reageren op medicijnen ten opzichte van vroeger. Dit verouderingsproces verloopt niet bij iedereen gelijk. Andere niet te verwaarlozen aspecten zijn de praktische problemen die ouderen kunnen hebben bij het innemen van hun medicijnen, zoals slikproblemen. Dit kan het risico op bijwerkingen vergroten. Daarnaast hebben ouderen meestal een complex medicatiegebruik (polyfarmacie) en meerdere aandoeningen tegelijkertijd (comorbiditeit). Dit kan het risico op bijwerkingen van medicijnen alleen maar verder vergroten. Het is soms moeilijk om bij ouderen het verband te zien tussen klachten en medicijnen; de klachten van medicijnen uiten zich anders of worden vaak gezien als tekenen van het ouder worden. Dit allen zorgt ervoor dat farmacotherapie bij ouderen meer maatwerk vereist dan bij jongeren. Wat zijn deze veranderingen in het lichaam en wat voor invloed heeft dat op het gebruik van medicijnen? Wat zijn veelgebruikte medicijnen bij ouderen? Hoe signaleer je werking en bijwerkingen van medicijnen? En hoe ga je hier in de praktijk mee om? Onder andere deze vragen komen tijdens deze interactieve workshop aan bod.

Nina Janssen, apotheker ouderenzorg, Talent&Care Zorgapothekers

Lees het interview met Nina over zorg wordt alleen maar beter door samen te blijven ontwikkelen.

3.
Lees meer Sluiten
Voeding en geneesmiddelen: slikken of stikken? | Ronde 3 en 4

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

Zowel voeding als geneesmiddelen zijn nauw betrokken bij het behoud van een goede gezondheid. Maar wat maakt voeding (on)gezond? Er bestaan wisselwerkingen tussen voedings- en geneesmiddelen. De vraag is hoe je hier in de praktijk mee om moet gaan? Is dit altijd relevant? Voor sommige voedingsmiddelen of bestanddelen kan je patiënt allergisch zijn. In welke mate houd je hier rekening mee bij het geven van medicatie? Tot slot kunnen patiënten door slikproblemen niet altijd medicijnen oraal innemen. Wat zijn dan de mogelijkheden? Deze en andere vragen komen tijdens deze interactieve workshop aan bod.

Nina Janssen, apotheker ouderenzorg bij Talent&Care Zorgapothekers

4.
Lees meer Sluiten
Pijnmedicatie | Ronde 2 en 3

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

In deze workshop is aandacht voor de meest voorkomende soorten pijnmedicatie, zoals die worden gebruikt in zowel de intramurale als de extramurale gezondheidszorg. Welke medicatie gebruik je wanneer en wat moet je als verpleegkundige weten bij dit soort middelen. Denk aan: paracetamol, NSAID’s en opioïden. En wat is de rol van anti-epileptica en anti-depressiva bij neuropathische pijn? Ook verschillende toedieningsvormen en pijnbestrijdingstechnieken komen aan bod. Aan de hand van casussen worden begrippen als nociceptieve en neuropathische pijn behandeld. Daarnaast worden de meest recente richtlijnen met betrekking tot pijnbestrijding besproken.

Eric de Roode, verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding, Noordwest ziekenhuisgroep, E-nursing

5.
Lees meer Sluiten
Update medicatieveiligheid | Ronde 3

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de verpleeg/verzorgingshuizen.
In deze workshop krijg je een update omtrent de ontwikkelingen rond medicatieveiligheid. Wat zijn de nieuwste richtlijnen en weetjes? Hoe pas je deze toe in de praktijk? Hoe maak je bijvoorbeeld in overleg met de apotheek de toedienlijst handiger? We besteden aandacht aan medicatieveiligheid in de dagbesteding. Na deze workshop heb je praktische handvatten om de medicatieveiligheid in je eigen organisatie te verbeteren.

Els Dik, apotheker Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Utrecht

6.
Lees meer Sluiten
Update medicatieveiligheid én de BEM | Ronde 4

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg.
In deze workshop krijg je een update omtrent de ontwikkelingen rond medicatieveiligheid. Wat zijn de nieuwste richtlijnen en weetjes? Hoe pas je deze toe in de praktijk? Hoe maak je bijvoorbeeld in overleg met de apotheek de toedienlijst handiger? Ook gaan we in op het eigen medicatiebeheer van cliënten. Hoe zet je de BEM in om dit eigen medicatiebeheer goed te omschrijven en vast te leggen in het zorgplan. En om dagelijks goed te signaleren op ongewenst medicijngebruik waardoor je de medicatieveiligheid kunt verbeteren. Na deze workshop heb je praktische handvatten om de medicatieveiligheid in je eigen organisatie te verbeteren.

Els Dik, apotheker Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Utrecht

7.
Lees meer Sluiten
Versterk medicatie-effect door juist te communiceren | Ronde 1 en 2

Door goed te communiceren over medicatie kun je de verwachtingen van patiënten én de werkzaamheid van medicatie beïnvloeden. Medicijnen hebben niet enkel een effect op patiënten door hun farmacologische eigenschappen, ook de gehele context (alles wat je zegt en doet) waarin medicatie wordt gegeven kan behandeluitkomsten beïnvloeden. In deze interactieve workshop gaan we in op hoe je als verpleegkundige het effect van medicatie kunt versterken en wat je moet doen om nadelige effecten zoals bijwerkingen te voorkomen. Met behulp van casussen, wetenschappelijke literatuur, video’s en discussies verdiepen we ons in communicatie als behandeltechniek. Na de workshop neem je wetenschappelijke en praktische tips en tricks voor de praktijk mee.

Kaya Peerdeman, gezondheidspsycholoog, onderzoeker en docent, Universiteit Leiden en Liesbeth van Vliet, onderzoeker communicatie, palliatieve zorg, placebo&nocebo effect, Nivel

8.
Lees meer Sluiten
Medicatie in combinatie met een verslaving | Ronde 1 en 2

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Als zorgprofessional krijg je steeds meer te maken met verslavingsproblematiek. In deze workshop komt aan de orde wat jouw rol kan zijn voor medicatieveiligheid bij jouw patiënt met een verslaving. Jouw rol is van groot belang door het (tijdig) signaleren, bespreekbaar maken, het motiveren en/of doorverwijzen van mensen met een verslaving in jouw dagelijkse werk.

Marcel Marijnissen, verslavingsarts en regiebehandelaar, Triora Verslavingszorg

9.
Lees meer Sluiten
Medicijnverslaving | Ronde 3 en 4

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Geneesmiddelverslaving is veelal ‘iatrogeen’ dat wil zeggen door de geneeskunde zelf veroorzaakt. Tijdens deze workshop gaan we op interactieve wijze met elkaar in gesprek over het fenomeen verslaafd DOOR en/of AAN medicijnen. Je wordt je bewust van je rol als professional om alert te zijn op stoornis in gebruik van geneesmiddel (misbruik, afhankelijkheid, verslaving). Hoe ga bijvoorbeeld het gesprek aan met cliënt/patiënt en eventueel de voorschrijvend arts?

Marcel Marijnissen, verslavingsarts en regiebehandelaar, Triora Verslavingszorg

10.
Lees meer Sluiten
Palliatieve sedatie (niveau basis*) Ronde 3 en 4

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn bij een mens in de stervensfase. De opzet is het lijden te verzachten dat op geen andere manier kan worden behandeld. Sedatie in de laatste levensdagen valt onder normaal medisch handelen, mits wordt voldaan aan een aantal regels die in de Richtlijn palliatieve sedatie worden gesteld.  Palliatieve sedatie wordt in Nederland veelvuldig toegepast, waarbij de uitvoering vaak aan verpleegkundigen en verzorgenden wordt toevertrouwd. In de verpleegkundige praktijk is het van belang dat rond palliatieve sedatie goed overleg plaats vindt met de behandelend arts. Bovendien is goede uitleg over doel, uitvoering, effect en bijwerkingen van sedatie aan de patiënt en diens naasten van groot belang voor de kwaliteit van sterven. In de workshop worden aan de hand van voorbeelden de richtlijn toegelicht en gaan we na hoe en met wie over palliatieve sedatie moet worden gesproken. We letten in het bijzonder op de rol van verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook op de grenzen van hun taak en verantwoordelijkheid.
*Van de deelnemers wordt verwacht dat zij niet of nauwelijks ervaring hebben met de praktijk van palliatieve sedatie.

Paul Vogelaar, zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training

11.
Lees meer Sluiten
Palliatieve sedatie (niveau gevorderden*) Ronde 2

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn bij een mens in de stervensfase. De opzet is het lijden te verzachten dat op geen andere manier kan worden behandeld. Sedatie in de laatste levensdagen valt onder normaal medisch handelen, mits wordt voldaan aan een aantal regels die in de Richtlijn palliatieve sedatie worden gesteld.  Palliatieve sedatie wordt in Nederland veelvuldig toegepast, waarbij de uitvoering vaak aan verpleegkundigen en verzorgenden wordt toevertrouwd. In de verpleegkundige praktijk is het van belang dat rond palliatieve sedatie goed overleg plaats vindt met de behandelend arts. Bovendien is goede uitleg over doel, uitvoering, effect en bijwerkingen van sedatie aan de patiënt en diens naasten van groot belang. Kennis van de gebruikte medicatie en te verwachten bijwerkingen zijn hierbij onontbeerlijk. Zorgvuldigheid bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg is bepalend voor de kwaliteit van sterven en de rouwverwerking van nabestaanden. In de workshop worden aan de hand van “foute” voorbeelden de richtlijn toegelicht en laten we zien waar en waarom het in de praktijk mis kan gaan. Ook gaan we na hoe en met wie over palliatieve sedatie moet worden gesproken. We letten in het bijzonder op de rol van verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook op de grenzen van hun taak en verantwoordelijkheid.
*Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bekend zijn met de praktijk van palliatieve sedatie.

Paul Vogelaar, zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training

12.
Lees meer Sluiten
Samenwerking in de keten verbeteren door elektronische toedienregistratie Ronde 1 en 2

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

De communicatie en onderlinge samenwerking tussen verpleegkundigen, verzorgenden, apothekers en huisartsen vormt regelmatig een uitdaging in de thuiszorg. Hoe kun je de medicatieveiligheid verbeteren door slimmer en veiliger te werken? Hoe kan de samenwerking in de keten en in de regio worden verbeterd? En bovenal, welke rol kunnen digitale toedienlijsten hierbij spelen? Dit leer je in deze workshop aan de hand van een inspirerend praktijkvoorbeeld, verteld door een apotheker en een verpleegkundige die met elektronische toedienregistratie aan de slag zijn gegaan.

Paul Cornips, apotheker BENU apotheek Hoge Vucht, Iris Thijssen, verpleegkundige Surplus, Willem Hendrik Gispen, directeur e-health specialist Boomerweb

In 2018 is het congres helaas helemaal uitverkocht.
Er zijn nu al kaarten beschikbaar voor de Dag van de Medicatieveiligheid | 19 maart 2019.

Sprekers: Dag van de medicatieveiligheid 2018

Dirk Megens

Meneer Megens is docent op het ROC Nijmegen. Hij is in 2014, op verzoek van zijn BBL-studenten, begonnen met het opnemen van online rekenvideo’s. Hij was de eerste die een volledige lessenserie van alle onderwerpen van Verpleegkundig Rekenen gratis beschikbaar heeft gesteld op Youtube. Wekelijks wordt zijn kanaal tussen de 7.500 en 10.000 keer bekeken. Anno 2018 heeft MeneerMegens zijn kanaal uitgebreid met een website waarop nog allerlei gratis downloads voor (verpleegkundig) Rekenen te vinden zijn. Hij is al een aantal keer spreker geweest op diverse rekencongressen om de aanwezigen te enthousiasmeren voor zijn manier van rekenen. Daarnaast krijgt hij vrijwel dagelijks vragen uit het hele land, om hen verder te helpen met hun rekenproblemen.

Klik hier voor een voorbeeld les Verpleegkundig Rekenen op Youtube.

Klik hier voor een artikel van MeneerMegens op Nursing.nl: “Meneer Megens maakt verpleegkundig rekenen leuk”

Nina Janssen

Nina Janssen is als apotheker ouderenzorg werkzaam bij Talent&Care Zorgapothekers. In deze functie houdt zij zich voornamelijk bezig met de zorg voor kwetsbare ouderen op het gebied van medicijnen. Zij komt vaak in aanraking met voedingsgerelateerde problematiek rond medicatiegebruik, in het bijzonder slikproblemen. Daarnaast krijgt ze ook vragen over de wisselwerking tussen voeding en geneesmiddelen en allergieën voor medicatie.

‘Ik vind het belangrijk dat de patiënt de beste zorg krijgt, ook op het gebied van medicatie. De combinatie van voedingsmiddelen en medicatie kunnen in sommige gevallen de effecten van geneesmiddelen beïnvloeden. Ik neem jullie graag mee in dit onderwerp, zodat jullie de opgedane kennis de volgende dag al mee kunnen nemen in de praktijk!’

Nina geeft een workshop over: Farmacotherapie bij ouderen en Voeding en geneesmiddelen: slikken of stikken?

Lees hier een mooie referentie over onze ervaring met Nina als spreker voor Nursing congressen.

Lees het interview met Nina over zorg wordt alleen maar beter door samen te blijven ontwikkelen.

Eric de Roode

Verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding, Noordwest ziekenhuisgroep, E-nursing

Eric geeft een workshop over Pijnmedicatie

Els Dik

Els Dik adviseert als apotheker en senior adviseur bij het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) al jarenlang zorginstellingen op het gebied van medicatieveiligheid, van directies tot verzorgenden. In dat kader was ze interim farmaceutisch coördinator bij diverse zorginstellingen. Ze geeft nascholingen op het gebied van medicatieveiligheid en analyseert door middel van audits welke verbeteringen nodig zijn binnen de zorginstelling.
Ze was als apotheker werkzaam in de openbare apotheek, bij OPG (nu Brocacef) en bij de Universiteit Utrecht als hoofd Wetenschapswinkel Geneesmiddelen. Bij het IVM coördineerde ze patiëntenvoorlichtingsprojecten en begeleidde ze huisartsen en apothekers in het farmacotherapieoverleg (FTO). Els is lid van de Klankbordgroep Oost van apothekersorganisatie KNMP.

Els geeft twee workshops over Medicatieveiligheidéén voor verpleegkundigen en verzorgenden in de verpleeg/verzorgingshuizen en één voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg.

Kaya Peerdeman

Kaya Peerdeman is onderzoeker en docent aan de Universiteit Leiden bij de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar hoe placebo-effecten benut kunnen worden met verwachtingsinterventies. In haar huidige onderzoek is richt zij zich op het ontrafelen van de psychofysiologische mechanismen van placebo- en nocebo-effecten op pijn en andere lichamelijke klachten. Daarnaast kijkt zij hoe kennis over deze effecten toegepast kan worden in de praktijk om zo behandelingen van klachten te verbeteren.

Kaya geeft samen met Liesbeth van Vliet een workshops over Versterk medicatie-effect door juist te communiceren.

Liesbeth van Vliet

Liesbeth van Vliet is onderzoeker op het gebied van zorgverlener-patiënt communicatie. Daarbij is ze vooral geïnteresseerd in het effect van  zowel woorden alsmede de manier van communiceren op patiënt-uitkomsten. Ze heeft specifiek onderzoek gedaan naar het effect van de communicatie van verpleegkundigen bij het verstrekken van medicatie. Ze werkt bij het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) als KWF Young Investigator Grantee, maar heeft ook onderzoekservaring in ziekenhuizen (OLVG Amsterdam, UMC Utrecht, King’s College London).

Liesbeth geeft samen met Kaya Peerdeman een workshops over Versterk medicatie-effect door juist te communiceren.

Marcel Marijnissen

Verslavingsarts en regiobehandelaar, Triora Verslavingszorg

Na een medisch-specialistische opleiding gevolgd te hebben, ruim 10 jaar gewerkt in verschillende management-, directie en bestuurlijke functies in de zorgsector en daarnaast in 2008 een Master of Business Administration behaald. Mede vanuit life-changing experiences vanaf 2010 werkzaam als verslavingsarts in vele verschillende settings: van forensische psychiatrie tot (f)act, van cliënten met NAH tot verslavingszorg. In 2014 de opleiding Master in Addiction Medicine afgerond. Daarnaast specifieke expertise opgebouwd rondom de integrale behandeling van ‘verslaafde’ cliënten waarbij veelal ook andere psychiatrische- of somatische problemen aanwezig zijn.

Marcel geeft een workshop over Medicatie in combinatie met een verslaving en Medicijnverslaving.

Paul Vogelaar

Zelfstandig verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn, Lux Nova, palliatieve zorg & training.

 

Paul Vogelaar (67) was een van de eerste gespecialiseerde pijnverpleegkundigen in Nederland. Daarna was hij zich toegelegd op de ontwikkeling van palliatieve zorg in het algemeen en palliatieve consultatie in het bijzonder. Later hield hij zich bezig met de leiding over hospices in Nijmegen en Eindhoven. Vervolgens was Paul coördinator van een Netwerk Palliatieve Zorg en bestuurslid van de Stichting Fibula, platform netwerken palliatieve zorg Nederland. Later werkte hij als  verpleegkundig pijnconsulent in een academisch kinderziekenhuis en tot zijn pensioen in 2017 als Gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg bij een thuiszorgorganisatie.
Vanaf 2007 combineert hij zijn functies met werk als zelfstandig verpleegkundig expert (ZZP’er) in de palliatieve (terminale thuis-) zorg onder de naam Lux Nova, palliatieve zorg & training. Hij is als gastdocent betrokken bij vervolgopleidingen en bijscholingsactiviteiten voor verpleegkundigen en verzorgenden bij o.a. de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Saxion Hogeschool en de VUmc Amstel Academie en spreker op Nursing congressen. Daarnaast werkt hij als verpleegkundig consulent palliatieve zorg bij het Integraal Kankercentrum Nederland.

Willem Hendrik Gispen

Willem Hendrik Gispen is algemeen directeur bij e-health specialist Boomerweb en houdt zich dagelijks bezig met hoe digitale oplossingen een bijdrage kunnen leveren aan de twee grote uitdagingen in de zorg – hoe we de zorg uitvoerbaar en betaalbaar houden in de toekomst. Boomerweb is hierin gespecialiseerd en ontwikkelt slimme apps die medicatieveiligheid en wondzorg verbeteren en zorg op afstand mogelijk maken. Eerder werkte Willem Hendrik als innovatie manager bij Brocacef Groep, waarbij hij zich onder andere bezig hield met de veranderende rol van de apotheker. Willem Hendrik is een vlotte spreker die ervan overtuigd is dat techniek maar één van de ingrediënten is voor succes van implementatie van digitale zorg. Cultuur- en gedragsverandering vragen in de praktijk vaak veel meer aandacht. Én, zo stelt hij, het succes van elektronische toedienlijsten staat of valt met het hebben van een heldere toekomstvisie en commitment voor digitale zorg binnen een zorgorganisatie. Hij vindt het mooi om te zien dat, wanneer een zorgmedewerker eenmaal over de digitale drempel is gestapt, ook het werkplezier toeneemt.

In 2018 is het congres helaas helemaal uitverkocht.
Er zijn nu al kaarten beschikbaar voor de Dag van de Medicatieveiligheid | 19 maart 2019.

Video’s over de Dag van de medicatieveiligheid 2018

Bekijk hierbij de video van sprekers over belangrijke onderwerpen als het gaat over medicatieveiligheid, een voorbeeld van wat je kunt verwachten.

Verpleegkundig rekenen

Samenwerking met de apotheek

Update medicatieveiligheid én de BEM

Medicijnverslaving & Medicatie in combinatie met een verslaving

In 2018 is het congres helaas helemaal uitverkocht.
Er zijn nu al kaarten beschikbaar voor de Dag van de Medicatieveiligheid | 19 maart 2019.

Medicatieveiligheid verbetert,
scholing blijft nodig

De medicatieveiligheid in verpleeghuizen verbetert, maar in de thuiszorg nog niet. Een belangrijke factor is de investering in scholing van medewerkers in medicatieveiligheid. Dit blijkt uit een onderzoek van de IGZ en een analyse van De Farmaspecialist.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de afgelopen jaren veel aandacht gehad voor medicatieveiligheid. Dat heeft vruchten afgeworpen, is de conclusie van beide onderzoeken.

Zo hebben veel zorgaanbieders dubbele checks geïntroduceerd voor de distributie en toediening van (risicovolle) medicijnen via geautomatiseerde systemen of apps. Maar ook het investeren in scholing van medewerkers, samenwerking met de apotheek en een veilige meldcultuur hebben bijgedragen aan de verbeterde resultaten.

De Farmaspecialist verwacht dat de positieve tendens zich voortzet, op voorwaarde dat zorgaanbieders blijven investeren in digitalisering en opleiden van zorgpersoneel. Dat geldt in nog grotere mate voor de thuiszorg, waarschuwen de onderzoekers. omdat veel medewerkers daar een opleidingsachterstand hebben en individueel werken met sterk wisselende cliëntsituaties.

Hoe is het met jouw kennis van medicatieveiligheid gesteld? Kom naar de Dag van de Medicatieveiligheid!

Auteur: Naomi Querido | &Q copy, content en communicatie

In 2018 is het congres helaas helemaal uitverkocht.
Er zijn nu al kaarten beschikbaar voor de Dag van de Medicatieveiligheid | 19 maart 2019.

Praktische informatie: Dag van de medicatieveiligheid 2018

Doelgroep
Alle verpleegkundigen, verzorgenden en overige geïnteresseerden.

Tarieven

In 2018 is het congres helaas helemaal uitverkocht. Er zijn nu al kaarten beschikbaar voor de Dag van de Medicatieveiligheid | 19 maart 2019.

229,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief
199,- per persoon (excl.btw) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ
199,- per persoon (excl.btw) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie

Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk).

Accreditatie is voor 5 punten goedgekeurd op de algemene scholing in het Kwaliteitsregister V&VN.
Daarnaast is er accreditatie aangevraagd bij het Verpleegkundig Specialisten Register.

Accreditatie is aangevraagd voor 5 punten ‘Algemene scholing’ door de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V. Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar manouk.mens@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
M: +31 (06) – 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: +31 (030) – 63 83639
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.