Dag van de Medicatieveiligheid 2018

Als verpleegkundige of verzorgende speel je dagelijks een belangrijke rol in het bewaken van medicatieveiligheid, er wordt flink wat kennis over medicatie van je verwacht. Dit congres gaan we daarom in op verschillende aspecten van medicatieveiligheid.

Het programma is in ontwikkeling, we zijn druk bezig met het zoeken van inspirerende workshops over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van medicatieveiligheid. Je stelt je eigen programma samen! Kies bijvoorbeeld uit o.a. de onderwerpen:

 • Palliatieve sedatie
 • Psychofarmaca bij Ouderen: welke, waarom en hoe zo veilig mogelijk?
 • Verpleegkundig Rekenen
 • Vormen van medicijnverslavingen, door een verslavingsarts
 • Medicijngebruik in de gehandicaptenzorg
 • Ziekenhuis workshop door ziekenhuisapotheker
 • Innovaties binnen medicatieveiligheid
 • Regel en wetgeving omtrent medicatieveiligheid
 • Dementie en medicatie
 • Pijnmedicatie

09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Workshopronde 1
11.15 uur Pauze
11.40 uur Workshopronde 2
12.55 uur Lunchpauze
13.50 uur Workshopronde 3
15.05 uur Pauze
15.30 uur Workshopronde 4
16.45 uur Einde
Programma is in ontwikkeling, houd de website goed in de gaten.

Workshoprondes Dag van de medicatieveiligheid 2018

1.   Palliatieve sedatie

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Bij palliatieve sedatie wordt het bewustzijn met medicijnen opzettelijk verlaagd om lijden te verlichten bij een patiënt in de laatste levensfase. Dit is een normale medische handeling en geen vorm van euthanasie. Het begrip palliatieve sedatie levert in de praktijk veel verwarring op. In de dagelijkse praktijk is het belangrijk goede uitleg te geven aan de patiënt en zijn naasten over doel, gang van zaken en effect van palliatieve sedatie. Hoe doe je dat? Wat bespreek je? Met wie? Hoe begeleid je patiënt en naasten?

Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg en docent, Hospice de Duinsche Hoeve, Surplus en Radboudumc, Nijmegen.

Ronde 1 en 2
 
2.  Psychofarmaca bij Ouderen: welke, waarom en hoe zo veilig mogelijk?

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Antidepressiva, antipsychotica, slaapmiddelen en ‘rustgevers’ worden nogal eens voorgeschreven bij ouderen met matig tot ernstige psychiatrische aandoeningen inclusief dementie. In de workshop komen het nut, de mogelijk optredende nadelige effecten en het belang van continuïteit en veiligheid bij het voorschrijven hiervan, op interactieve wijze aan de orde.

Martin Kat, vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkt als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, afdeling Klinische Geriatrie.

 Ronde 1 en 2
 
 3. Verpleegkundig Rekenen

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

In deze actieve workshop gaan we kijken hoe het gesteld is met de rekenvaardigheid van de aanwezigen. Je gaat letterlijk terug de schoolbanken in. Je krijgt tips en trucs om het Verpleegkundig Rekenen voor iedereen duidelijk te maken. Volg deze workshop en voorkom medicatiefouten door het verbeteren van je rekenvaardigheden.

Spreker volgt.

 
4 A. Update medicatieveiligheid 

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de verpleeg/verzorgingshuizen.

In deze workshop krijg je een update omtrent de ontwikkelingen rond medicatieveiligheid. Wat zijn de nieuwste richtlijnen en weetjes? Hoe pas je deze toe in de praktijk? Hoe maak je bijvoorbeeld in overleg met de apotheek de toedienlijst handiger? We gaan kort in op eigen beheer van medicatie met de BEM en signaleren van ongewenst medicijngebruik. En we besteden aandacht aan medicatieveiligheid in de dagbesteding. Na deze workshop heb je praktische handvatten om de medicatieveiligheid in je eigen organisatie te verbeteren.

Els Dik, apotheker Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Utrecht.  

 Ronde 1
4 B. Update medicatieveiligheid én de BEM  

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg.

In deze workshop krijg je een update omtrent de ontwikkelingen rond medicatieveiligheid. Wat zijn de nieuwste richtlijnen en weetjes? Hoe pas je deze toe in de praktijk? Hoe maak je bijvoorbeeld in overleg met de apotheek de toedienlijst handiger? Ook gaan we in op het eigen medicatiebeheer van cliënten. Hoe zet je de BEM in om dit eigen medicatiebeheer goed te omschrijven en vast te leggen in het zorgplan. En om dagelijks goed te signaleren op ongewenst medicijngebruik waardoor je de medicatieveiligheid kunt verbeteren. Na deze workshop heb je praktische handvatten om de medicatieveiligheid in je eigen organisatie te verbeteren.

Door Els Dik, apotheker Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Utrecht.  

 Ronde 2
5. Pijnmedicatie

Meer informatie volgt.

Eric de Roode, verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding, Noordwest ziekenhuisgroep, E-nursing

6.  Samenwerking met de apotheek

Meer informatie volgt.

Annemieke Horikx, apotheker, KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, Den Haag

7. Medicatie in combinatie met een verslaving

Meer informatie volgt.

Marcel Marijnissen, verslavingsarts en regiobehandelaar, Triora Verslavingszorg

8. Medicijnverslaving

Meer informatie volgt.

Marcel Marijnissen, verslavingsarts en regiobehandelaar, Triora Verslavingszorg

 

Workshops die volgen:

 • Medicijngebruik in de gehandicaptenzorg
 • Ziekenhuis workshop door ziekenhuisapotheker
 • Innovaties binnen medicatieveiligheid
 • Dementie en medicatie

Margot Verkuylen

Specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg en docent, Hospice de Duinsche Hoeve, Surplus en Radboudumc, Nijmegen.

Margot geeft een workshop over palliatieve sedatie, voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Martin Kat

Martin is vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkt als ouderenpsychiater in de Noordwest Ziekenhuisgroep, afdeling Klinische Geriatrie. Daarnaast is hij consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen en bij het CCE. Een specifiek aandachtsgebied is de Psychiatrie bij (vroege) Dementie en het ontwikkelen van meet- en behandelinstrumenten hierbij.

Martin geeft een workshop over Psychofarmaca bij Ouderen: welke, waarom en hoe zo veilig mogelijk?

Els Dik

Els Dik adviseert als apotheker en senior adviseur bij het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) al jarenlang zorginstellingen op het gebied van medicatieveiligheid, van directies tot verzorgenden. In dat kader was ze interim farmaceutisch coördinator bij diverse zorginstellingen. Ze geeft nascholingen op het gebied van medicatieveiligheid en analyseert door middel van audits welke verbeteringen nodig zijn binnen de zorginstelling.
Ze was als apotheker werkzaam in de openbare apotheek, bij OPG (nu Brocacef) en bij de Universiteit Utrecht als hoofd Wetenschapswinkel Geneesmiddelen. Bij het IVM coördineerde ze patiëntenvoorlichtingsprojecten en begeleidde ze huisartsen en apothekers in het farmacotherapieoverleg (FTO). Els is lid van de Klankbordgroep Oost van apothekersorganisatie KNMP.

Els geeft twee workshops over Medicatieveiligheidéén voor verpleegkundigen en verzorgenden in de verpleeg/verzorgingshuizen en één voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg.

Eric de Roode

Verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding, Noordwest ziekenhuisgroep, E-nursing

Eric geeft een workshop over Pijnmedicatie

Marcel Marijnissen

Verslavingsarts en regiobehandelaar, Triora Verslavingszorg

Marcel geeft een workshop over Medicatie in combinatie met een verslaving en Medicijnverslaving.

Doelgroep

Alle verpleegkundigen, verzorgenden en overige geïnteresseerden.

Tarieven

199,- per persoon (excl.btw)  | Vroegboektarief t/m 1 februari 2018
229,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief
199,- per persoon (excl.btw) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ
199,- per persoon (excl.btw) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie wordt voor 5 punten aangevraagd door de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V. Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar manouk.mens@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
M: +31 (06) – 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: +31 (030) – 63 83639
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.