Dag van de Medicatieveiligheid

Voorkom fouten met medicatie
Dag van de medicatieveiligheid

Je moet er niet aan denken: een fout maken waardoor je patiënt schade oploopt of zelfs overlijdt. Hoe werk jij aan het voorkomen van medicatiefouten? Herken jij onveilige situaties en risico’s? En weet je hoe je omgaat met specifieke patiëntgroepen, zoals ouderen, medicijnverslaafden of pijnpatiënten? Ontdek dit en nog veel meer op de Dag van de Medicatieveiligheid op 1 oktober 2019.

De Dag van de Medicatieveiligheid

Vanwege de grote belangstelling en hoge waardering organiseren we dit congres opnieuw op 1 oktober 2019 opnieuw. Ben jij er dit keer ook (weer) bij? Schrijf je nu in!

Workshops
Je weet zelf het beste wat jij wilt leren. Daarom stel je deze dag je eigen programma samen aan de hand van verschillende workshops. Met onderwerpen zoals:

 • Ontwikkelingen omtrent medicatieveiligheid
 • Verpleegkundig rekenen
 • Palliatieve sedatie
 • Bijwerkingen en juiste dosering in de palliatieve fase

Hoog gewaardeerd 
‘Leuk dat ik zelf kon kiezen wat ik wilde volgen. Echt een waardevolle dag!’
‘Er gebeurt veel op het gebied van medicatieveiligheid. Ik heb het gevoel weer helemaal bij te zijn’

Meer ervaringen van deelnemers? Bekijk hier de terugblik van vorige edities.

De Dag van de medicatieveiligheid 2019 | Programma

Het unieke aan deze dag is dat je zelf je programma samenstelt door te kiezen uit verschillende workshops. De dag is opgedeeld in 4 workshoprondes. Je kunt dus in totaal 4 workshops kiezen. Bekijk hier alle workshops >>

Ronde 1: 10.00 tot 11.15 uur
Ronde 2: 11.40 tot 12.55 uur
Ronde 3: 13.50 tot 15.05 uur
Ronde 4: 15.30 tot 16.45 uur

Kom ook
Naast inhoudelijke inspiratie geniet je van een heerlijke lunch en ontmoet je veel collega’s uit hetzelfde vakgebied. Mis het niet!

 

 

 

Kies je eigen workshops | Ontmoet collega’s | In 1 dag up-to-date

De Dag van de medicatieveiligheid 2019 | Workshops

Geen lezingen volgen maar een actieve opzet! Jij kunt zelf kiezen uit praktische, verdiepende en/of inspirerende workshops met een gevarieerd aantal onderwerpen.

1.
Lees meer Sluiten
Voorkom medicatiefouten: verpleegkundig rekenen

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

In deze actieve workshop gaat MeneerMegens kijken hoe het gesteld is met de rekenvaardigheid van de aanwezigen. Je gaat letterlijk terug de schoolbanken in, met hulp van MeneerMegens. Hij zal tips en trucs geven om het Verpleegkundig Rekenen voor iedereen duidelijk te maken. Kortom MeneerMegens biedt (de) uitkomst. Volg deze workshop en voorkom medicatiefouten door het verbeteren van je rekenvaardigheden.

2.

Voor verpleegkundigen en verzorgenden in: ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

In deze workshop is aandacht voor de meest voorkomende soorten pijnmedicatie, zoals die worden gebruikt in zowel de intramurale als de extramurale gezondheidszorg. Welke medicatie gebruik je wanneer en wat moet je als verpleegkundige weten bij dit soort middelen. Denk aan: paracetamol, NSAID’s en opioïden. En wat is de rol van anti-epileptica en anti-depressiva bij neuropathische pijn? Ook verschillende toedieningsvormen en pijnbestrijdingstechnieken komen aan bod. Aan de hand van casussen worden begrippen als nociceptieve en neuropathische pijn behandeld. Daarnaast worden de meest recente richtlijnen met betrekking tot pijnbestrijding besproken.

3a.
Lees meer Sluiten
Ontwikkelingen omtrent medicatieveiligheid (in de verpleeg/verzorgingshuizen)

Voor verpleegkundigen en verzorgenden in de verpleeg/verzorgingshuizen

In deze workshop krijg je een update omtrent de ontwikkelingen rond medicatieveiligheid. Wat zijn de nieuwste richtlijnen en weetjes? Hoe pas je deze toe in de praktijk? Hoe zorg je bijvoorbeeld voor een goede overdracht van en naar het ziekenhuis? Waar moet je aan denken bij het werken met elektronische toedienregistratie? Na deze workshop heb je praktische handvatten om de medicatieveiligheid in je eigen organisatie te verbeteren.

3b.
Lees meer Sluiten
Ontwikkelingen omtrent medicatieveiligheid (in de thuiszorg)

Voor verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg

In deze workshop krijg je een update omtrent de ontwikkelingen rond medicatieveiligheid. Wat zijn de nieuwste richtlijnen en weetjes? Hoe pas je deze toe in de praktijk? Hoe zorg je bijvoorbeeld voor een goede overdracht van en naar het ziekenhuis? Waar moet je aan denken bij het werken met elektronische toedienregistratie? Na deze workshop heb je praktische handvatten om de medicatieveiligheid in je eigen organisatie te verbeteren.

4.
Lees meer Sluiten
Farmacotherapie bij ouderen

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Bij het ouder worden verandert het lichaam. Hierdoor kan het lichaam anders reageren op medicijnen ten opzichte van vroeger. Dit verouderingsproces verloopt niet bij iedereen gelijk. Andere niet te verwaarlozen aspecten zijn de praktische problemen die ouderen kunnen hebben bij het innemen van hun medicijnen, zoals slikproblemen. Dit kan het risico op bijwerkingen vergroten. Daarnaast hebben ouderen meestal een complex medicatiegebruik (polyfarmacie) en meerdere aandoeningen tegelijkertijd (comorbiditeit). Dit kan het risico op bijwerkingen van medicijnen alleen maar verder vergroten. Het is soms moeilijk om bij ouderen het verband te zien tussen klachten en medicijnen; de klachten van medicijnen uiten zich anders of worden vaak gezien als tekenen van het ouder worden. Dit allen zorgt ervoor dat farmacotherapie bij ouderen meer maatwerk vereist dan bij jongeren. Wat zijn deze veranderingen in het lichaam en wat voor invloed heeft dat op het gebruik van medicijnen? Wat zijn veelgebruikte medicijnen bij ouderen? Hoe signaleer je werking en bijwerkingen van medicijnen? En hoe ga je hier in de praktijk mee om? Onder andere deze vragen komen tijdens deze interactieve workshop aan bod.

5.

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg en verpleeg/ verzorgingshuizen

Het is de taak van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om toezicht te houden op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Een van de onderwerpen is medicatieveiligheid. De inspectie doet dit naar aanleiding van wetten, regelgeving en veldnormen. De inspectie houdt toezicht door middel van risicotoezicht en toezicht, gebaseerd op meldingen. In deze workshop geeft de inspectie een kijkje in de manier van toezichthouden op medicatieveiligheid. Naast informatieoverdracht worden de deelnemers een aantal praktijkgevallen voorgelegd en deze worden interactief besproken. Welke lessen kunnen we hieruit trekken? En hoe kun je deze kennis zelf toepassen in je dagelijks werk?

6.

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in de stervensfase. Palliatieve sedatie beoogt het lijden te verzachten dat op geen andere manier kan worden behandeld. Sedatie in de laatste levensdagen valt onder normaal medisch handelen, mits wordt voldaan aan een aantal regels die in de Richtlijn palliatieve sedatie worden gesteld.  Palliatieve sedatie wordt in Nederland veelvuldig toegepast, waarbij de uitvoering vaak aan verpleegkundigen en verzorgenden wordt toevertrouwd. In de verpleegkundige praktijk is het van belang dat rond palliatieve sedatie goed overleg plaats vindt met de behandelend arts. Bovendien is goede uitleg over doel, uitvoering, effect en bijwerkingen van sedatie aan de patiënt en diens naasten van groot belang. Kennis van de gebruikte medicatie en te verwachten bijwerkingen zijn hierbij onontbeerlijk. Zorgvuldigheid bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg is bepalend voor de kwaliteit van sterven en de rouwverwerking van nabestaanden. In de workshop worden aan de hand van voorbeelden de richtlijn toegelicht en laten we zien waar en waarom het in de praktijk mis kan gaan. We letten in het bijzonder op de rol van verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook op de grenzen van hun taak en verantwoordelijkheid.

7.

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de GGZ, ziekenhuizen, de thuiszorg en verpleeg/verzorgingshuizen

Welke medicatie is verslavend en hoe voorkom je verslaving? Doel van deze sessie is het uitbreiden van jouw kennis rondom de verslavende werking van medicatie en daarnaast krijg je uitleg over preventie. Er worden praktische handvatten besproken die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Na deze sessie kun je benoemen welke medicatie verslavend is, hoe je verslaving voorkomt en welke hulp je kan bieden bij verslaving.

Ferdy Pluck, RN MSc CNS Verpleegkundig specialist GGZ en onderzoeker, Amethist verslavingszorg en docent geestelijke gezondheidszorg, Master Innovatie in Zorg en Welzijn (MIZW) Hogeschool Utrecht

8.
Lees meer Sluiten
Medicatieveiligheid in de GGZ

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de GGZ

Tijdens deze workshop gaan we in op aspecten van veiligheid rondom medicatie in de GGZ inclusief verslavingszorg. De laatste inzichten omtrent medicatieveiligheid worden gedeeld en we zullen de toepasbaarheid in de praktijk bespreken. Hoe voorkom je dat het een routinehandeling wordt? Hoe ga je om met dilemma’s? Na deze workshop ben je op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent medicatieveiligheid in de GGZ.

Ferdy Pluck, RN MSc CNS Verpleegkundig specialist GGZ en onderzoeker, Amethist verslavingszorg en docent geestelijke gezondheidszorg, Master Innovatie in Zorg en Welzijn (MIZW) Hogeschool Utrecht

9.
Lees meer Sluiten
Medicatiebegeleiding rondom ziekenhuisontslag: samenwerking apothekers en wijkverpleegkundigen

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen en in de thuiszorg

Vanwege de dubbele vergrijzing zijn er steeds meer ouderen die langer leven met meerdere aandoeningen. Deze aandoeningen gaan veelal gepaard met polyfarmacie en vraagt om meer begeleiding in het medicatiegebruik om schadelijke effecten van medicatie te voorkomen.

In deze sessie komt o.a. aan de orde:

 • Cijfers van medicatiefouten per transitiemoment (ziekenhuisopname, ontslag, na ontslag).
 • Een praktijkvoorbeeld van medicatiebegeleiding in regio Amsterdam.
 • Handvaten en tools om medicatieproblemen vroegtijdig te signaleren na ontslag.

Leerdoelen:

 • Hoe kun je vroegtijdig problemen signaleren in de thuissituatie en welke tools kun je hiervoor gebruiken?
 • Waar moet je allemaal op letten bij cardiologische patiënten rondom ontslag uit het ziekenhuis?
 • Hoe kan de samenwerking tussen apothekers en wijkverpleegkundigen rondom ontslag het beste worden vormgeven?

Sara Daliri, apotheker, OLVG en AMC & Michelle Stolp – Wagemaker, gespecialiseerd hartfalen verpleegkundige, Cordaan zorg in de wijk

10.
Lees meer Sluiten
Veilige principes

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ.

Medicatieveiligheid is een heel omvangrijk begrip. In deze workshop komen de basisprincipes van een veilig medicatieproces en beleid aan bod. Ook wordt er in gaan op veelvoorkomende praktijkvoorbeelden waarbij de medicatieveiligheid in het geding komt en hoe we hier met elkaar praktische oplossingen voor kunnen bedenken.

Leerdoelen:

 • Basisprincipes voor een veilig medicatieproces
 • Praktijkvoorbeelden met handvaten
 • Interactieve uitwisseling

11.
Lees meer Sluiten
Snikhete zomers: het hitteplan voor medicatie

Voor: verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen, de thuiszorg, verpleeg/verzorgingshuizen en GGZ

De snikhete zomer van 2019 staat ons allen nog scherp in het geheugen. Voor sommige mensen leidde deze zelfs tot uitdroging, ziekenhuisopname of erger. Vooral (oudere) mensen die veel medicatie gebruiken zijn deze extreme temperaturen een gevaar. Maar om welke medicijnen gaat het dan? En wat gebeurt er met onze nierfunctie? En waar moet je als verpleegkundige op letten en welke adviezen kun je geven? Kortom, een opzet voor een medicatiehitteplan voor 2020.

Leerdoelen:
• Waarom zijn bepaalde medicijnen gevaarlijk als het warm wordt en welke medicijnen behoeven extra oplettendheid
• Wat is de invloed van een veranderende nierfunctie op medicatiegebruik
• Hoe kun jij bijdragen aan medicatieveiligheid in warme dagen

Geke van den Elsen, klinisch geriater en klinisch farmacoloog in opleiding, Radboudumc

Kom ook en schrijf je nu in!

De Dag van de medicatieveiligheid 2019 | Sprekers

De Dag van de medicatieveiligheid | Terugblik vorige edities

Al jaren organiseren wij de Dag van de Medicatieveiligheid voor verpleegkundigen, verzorgende en overige geïnteresseerden. Dit najaar de 9e editie!

Hoog gewaardeerd! Dit vonden de deelnemers ervan:
“Door zelf een keuze te kunnen maken, heb ik de workshops die voor mij het meest actueel waren kunnen bezoeken en de voor mij op dit moment meeste relevante informatie op gedaan.”
“Inspirerend én motiverend”
“Veel geleerd! Geweldige sprekers. Zeker kennis van zaken.”
“Een bijzonder leerzame dag waarbij je weer even wordt wakker geschud!”
“Nuttige dag, met nieuwe relevante informatie.”
“Boeiende sprekers, goede catering!”
“Goed initiatief om vanuit het hele land bij elkaar te komen. Netwerken.”
“Heel fijn dat ik veel informatie heb ontvangen die toepasbaar is in de praktijk.”

Bekijk hierbij de video van sprekers over belangrijke onderwerpen als het gaat over medicatieveiligheid, een voorbeeld van wat je kunt verwachten.

Verpleegkundig rekenen

Samenwerking met de apotheek

Update medicatieveiligheid én de BEM

Medicijnverslaving & Medicatie in combinatie met een verslaving

Jij bent er toch ook (weer) bij?

Praktische informatie: Dag van de medicatieveiligheid 2019

Voor wie?
Alle verpleegkundigen, verzorgenden en overige geïnteresseerden.

Tarieven
239,- per persoon (btw vrij) | Vroegboek tarief* – voor de eerste 100 deelnemers
279,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief
239,- per persoon (btw-vrij) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ
239,- per persoon (btw-vrij) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Wacht niet te lang met inschrijven! De vorige edities waren helemaal uitverkocht. Meld je nu aan.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie
Het congres is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&VN en het Register Zorgprofessional op de volgende scholingen:
– Scholing Algemeen (5 punten);
– Scholing Wijkverpleegkunde (5 punten);
– Scholing GGZ (5 punten);
– Scholing Pijnverpleegkunde (1 punt).

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar manouk.mens@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
M: +31 (06) – 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: +31 (06) – 301 733 30
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.

Praktische informatie: Dag van de medicatieveiligheid 2019

Voor wie?
Alle verpleegkundigen, verzorgenden en overige geïnteresseerden.

Tarieven
239,- per persoon (btw vrij) | Vroegboek tarief* – voor de eerste 100 deelnemers
279,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief
239,- per persoon (btw-vrij) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ
239,- per persoon (btw-vrij) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Wacht niet te lang met inschrijven! De vorige edities waren helemaal uitverkocht. Meld je nu aan.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie
Het congres is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&VN en het Register Zorgprofessional op de volgende scholingen:
– Scholing Algemeen (5 punten);
– Scholing Wijkverpleegkunde (5 punten);
– Scholing GGZ (5 punten);
– Scholing Pijnverpleegkunde (1 punt).

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar manouk.mens@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
M: +31 (06) – 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: +31 (06) – 301 733 30
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.