Niet-aangeboren hersenletsel

NAH: Essentiële kennis voor de dagelijkse praktijk

Het Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) congres is uitverkocht. Het congres over hersenziektes en hersenbeschadigingen. Over hoe je als verpleegkundige of verzorgende omgaat met de gevolgen die mensen met NAH ervaren.

Dit congres is uitverkocht – nieuwe editie 30 januari 2019

Dit congres was in 2018 helemaal uitverkocht. Schrijf je daarom nu alvast in voor deze nieuwe editie in 2019! Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website.

De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn voor ieder individu anders daarom vraagt dit onderwerp om deskundigheid en maatwerk. Versterk daarom je rol en kom naar het congres Niet-aangeboren hersenletsel en leer:

 • Goede ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met NAH
 • Over de gedragsmatige, emotionele en communicatieve gevolgen
 • Over de anatomie van de hersenen
 • Van het verhaal van een ervaringsdeskundige
 • Hoe je agressie kunt voorkomen
 • Hoe kun je omgaan met een patiënt die (ernstige) vermoeidheid ervaart?
 • Stress speelt een grote rol bij een NAH, hoe is stress te beïnvloeden?

Lees hier het verslag van het NAH congres van 24-jan 2018! Kunst-Zinnig-Brein was aanwezig en deelt hun ervaring.

Programma congres niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

09.15 uur Ontvangst
   
09.45 uur Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink
09.55 uur De hoofdzaken

Tijdens deze zeer inspirerende openingspresentatie word je meegenomen in de anatomie van de hersenen, waarin de kwetsbaarheid van het brein naar voren komt.
Victor Volovici, AIOS neurochirurgie/phd candidate, Erasmus MC.

   
10.25 uur Q&A Victor Volovici
10.35 uur Rondetafelgesprek met ervaringsdeskundigen

We gaan met elkaar in gesprek, samen met mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Hoe is het om te leven met NAH? Hoe is het om te leven met een naaste met NAH?

 • Ellert-Jan van der Klis(50) kreeg in 2007 een CVA en heeft afasie. Zijn motto: ik ga door!
 • Sophia van Doesum (58) kreeg in 2010 een herseninfarct (CVA). Alle zekerheden waren in een klap weg. Ook schuift haar echtgenoot Ko van Doesum
11.00 uur Koffie- en theepauze
11.25 uur Vermoeidheid bij NAH

Eén van de meest voorkomende klachten bij NAH is vermoeidheid/beperkte belastbaarheid. Hoe kun je omgaan met een patiënt die (ernstige) vermoeidheid ervaart? Is vermoeidheid te voorkomen? Te behandelen? Kun je er als patiënt mee leren omgaan? Welke rol speelt de omgeving?

Carly Betting, GZ-psycholoog/neuropsycholoog, Klimmendaal Revalidatiespecialisten

11.50 uur NAH zorgfases

Tijdens deze presentatie komt naar voren hoe belangrijk het is inzicht te hebben in de verschillende zorgfases; de acute fase, de revalidatiefase en de chronische fase.

Janice Sandjojo, neuropsycholoog, onderzoeker en docent, Universiteit Leiden

12.15 uur Stress in het brein

Stress speelt een grote rol in alle fases, hoe is stress te beïnvloeden? Een beschadigd brein is gevoeliger voor stress en reageert heftiger. Deze lezing biedt een zoektocht naar achtergronden van gedragingen en opent perspectieven op hoe hiermee in de praktijk om te gaan.

Hans van Dam, docent en consulent hersenletsel en levenseindevragen, gespecialiseerd verpleegkundige (neurologie) en publicist, Leusden. 

Lees het interview met Hans van Dam over: Begin gewoon met vragen stellen.

12.40 uur Afsluiting ochtendprogramma
12.50 uur Lunchpauze
13.45 uur Workshopronde 1; Klik hier voor de opties
14.45 uur Pauze
   
15.15 uur Workshopronde 2; Klik hier voor de opties
16.15 uur Einde

 

 

Lees hier het verslag van het NAH congres van 24-jan 2018! Kunst-Zinnig-Brein was aanwezig en deelt hun ervaring.

Workshops congres niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

1.
Lees meer Sluiten
Vermoeidheid na NAH

Vermoeidheid is één van de meest voorkomende klachten van mensen met NAH. In deze workshop krijg je inzicht in de verschillende manieren waarop vermoeidheid zich bij mensen met NAH kan uiten. Je leert signalen beter te herkennen, ook bij patiënten die zelf vermoeidheid onvoldoende opmerken. Vermoeidheid wordt primair door hersenletsel veroorzaakt, maar wordt vaak versterkt doordat er niet adequaat mee omgegaan wordt. Hoe kan je in je werk ervoor zorgen dat je rekening houdt met vermoeidheid bij een patiënt en dat je deze niet versterkt?

Carly Betting, GZ-psycholoog/neuropsycholoog, Klimmendaal Revalidatiespecialisten

2.
Lees meer Sluiten
Agressie (voorkomen) en onderbuik gevoelens

Veiligheid geeft voor ieder mens een gevoel van jezelf kunnen zijn. Het is een waarde die een groot maatschappelijk draagvlak kent en daar waar die in het geding is, wil je handvatten om daar mee om te kunnen gaan. Als verpleegkundige of verzorgende ben je erg kwetsbaar als het gaat om agressief gedrag bij jouw cliënt, agressie is helaas een veel voorkomend probleem bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Tijdens deze workshop keer je huiswaarts met handvatten om met  grensoverschrijdend gedrag om te gaan én leer je hoe je agressief gedrag voor kunt zijn door je bewust te worden van je eigen houding en manier van communiceren. De workshop die Rolf geeft is een bevestiging voor iedereen.  Bedenk: “Alles wat je hoort vergeet je, alles wat je ziet onthoud je, alles wat je doet begrijp je.” Kom je ook naar deze praktische workshop?

Rolf Tijssen, gedragskundige trainer coaching / weerbaarheid, uit Twello

3.
Lees meer Sluiten
Stress in het brein en de invloed van yoga en meditatie

Stress heeft invloed op bijna alle hersengebieden. Bij mensen met hersenletsel zien we een verhoogde gevoeligheid voor stress en door stress ontstaat verergering van al bestaande gevolgen. Andersom heeft beperking van stress een enorm gunstige invloed. Yoga en meditatie veranderen de werking van een aantal hersendelen waardoor stress afneemt en veerkracht toeneemt. Deze effecten hebben niets te maken met esoterie, het betreft pure biologie. En zijn daardoor zo krachtig.

Hans van Dam, docent en consulent hersenletsel en levenseindevragen, gespecialiseerd verpleegkundige (neurologie) en publicist, Leusden. En Anne-Marije van Dam, yogadocente.

4.
Lees meer Sluiten
Palliatieve zorg en NAH

Tijdens deze workshop krijg je handreikingen om mensen met een NAH bij te staan in hun verlangens, dilemma’s en angsten ten aanzien van het levenseinde. Aan de hand van casuïstiek verkennen we de mogelijkheden en onmogelijkheden. Keer huiswaarts met handvatten voor goede palliatieve zorg voor jouw cliënten met NAH.

Marijke Tonino, arts palliatieve zorg, hospice-arts, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en consulent.

5.
Lees meer Sluiten
Jouw rol in prognosticeren bij acute neurologische aandoeningen

Hoe ga jij om en wat kun jij betekenen in de grote moeilijkheid van het prognosticeren bij acute neurologische aandoeningen? Een arts geeft bij je aan dat de patiënt niet meer te helpen is en de behandeling te willen staken. Hoe laat je je als verpleegkundige vervolgens niet bevooroordeeld je werk doen? Leer bescheiden te worden in jouw oordeel. De valkuilen, de beperkingen, de self-fulfilling prophecies: ze komen allemaal ter sprake. Deze workshop zal je verbijsteren en aan het denken zetten, door verdieping in het psychologische proces.

Erwin Kompanje klinisch ethicus, Erasmus MC

Lees hier het verslag van het NAH congres van 24-jan 2018! Kunst-Zinnig-Brein was aanwezig en deelt hun ervaring.

Sprekers congres niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Joost Hoebink

Als dagvoorzitter, presentator en gespreksleider heb ik sinds 2002 ruim duizend keer het podium beklommen. Ik vind het geweldig om een bijeenkomst in goede banen te leiden, evenementen te presenteren en de kern van een discussie naar boven te halen. Altijd: heel interactief. Stilzitten kan niet! Joost stond onder meer op podia voor Insight, ICT Media, CPNB, Monsterboard, ABN Amro, Shell, NTR, MBO Raad, Unicef, Zorgverzekeraars Nederland en de Pensioenfederatie.

Victor Volovici

AIOS neurochirurgie/phd candidate, Erasmus MC. Tijdens deze zeer inspirerende openingspre-sentatie word je meegenomen in de anatomie van de hersenen, waarin de kwetsbaarheid van het brein naar voren komt.

Hans van Dam

Hans van Dam (1957) is docent en consulent Niet Aangeboren Hersenletsel. Al jaren verzorgt hij door het hele land cursussen en doet hij consultaties, ondermeer voor het CCE. Ook is hij betrokken bij opvang van nabestaanden die een dierbare door suïcide hebben verloren. Verder publiceert hij over zijn werk en over vragen rondom het (zelfgekozen) levenseinde. Hans werd onlangs benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau.

Hans geeft een plenaire sessie over stress in het brein en een workshop Stress in het brein en de invloed van yoga en meditatie samen met Anne-Marije van Dam, yogadocente.

Lees het interview met Hans van Dam over: Begin gewoon met vragen stellen.

Rolf Tijssen

Gedragskundige en weerbaarheidstrainer. Naast trainingen in de zorg waarin Rolf angsten, onzekerheid en het voorkomen van agressie traint, is hij ook judo en jiujitsu docent. De psychosomatische trainingen geven de medewerkers in de zorg een onzichtbaar wapen. Je sterk maken, betekent jezelf ontwikkelenDe training is gericht op onze:

 • Waakzaamheid (het voorkomen van problemen)
 • Weerbaarheid (het oplossen van problemen)

Een psycho-fysieke training die recht doet aan

 • Voorkomen van problemen
 • Kwaliteiten en perspectief
 • Beweging en zelfreflectie
 • Energie in banen leiden

Kijk op www.tijssenweerbaarheid.nl

Rolf Tijssen  geeft een workshop over Agressie (voorkomen) en onderbuik gevoelens

Erwin Kompanje

Klinisch ethicus, Erasmus MC

dr Erwin J.O. Kompanje (1959) is klinisch ethicus gespecialiseerd in intensive care geneeskunde en acute neurologie. Hij werkt als klinisch ethicus en universitair docent klinische ethiek op de intensive care volwassenen van het Erasmus MC Rotterdam.
Hij is een kritisch denker die je leert buiten de box te denken en kritisch naar je eigen handelen te laten kijken.

Geeft een workshop over Jouw rol in prognosticeren bij acute neurologische aandoeningen

Marijke Tonino

Arts voor verstandelijk gehandicapten en arts en consulent Palliatieve zorg
In de loop der jaren diverse bijdragen geleverd in woord en geschrift voor uitdragen opgedane kennis en kunde. In de combinatie van beide specialismen ligt de mooiste uitdaging. Iedereen heeft recht op goede palliatieve zorg. Voor de meest kwetsbare mensen (met een verstandelijke beperking, een dementieel beeld en/of psychiatrische stoornissen) horen daar specifieke aandachtspunten bij, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, aangeven van klachten. Maar ook het zoeken naar het best passende behandel- en begeleidingstraject voor die persoon met die geschiedenis kan een hele uitdaging zijn. Liefst samen met de patiënt zelf, de familie en de mensen er om heen.

Geeft workshop over Palliatieve zorg en NAH.

Janice Sandjojo

anice Sandjojo is neuropsycholoog en richt zich in haar klinische werk grotendeels op mensen die door hersenschade/-afwijkingen problemen ervaren in denken, emotie en gedrag. Ook is zij docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden binnen de sectie Gezondheids, Medische en Neuropsychologie.

Geeft een presentatie over NAH zorgfases.

Carly Betting

Carly werkt als GZ-psycholoog / neuropsycholoog, Klimmendaal Revalidatiespecialisten te Arnhem in het team voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel, zowel op de kliniek met revalidanten in de subacute fase als in de poliklinische cognitieve revalidatie. Ze geeft daar o.a. de neuropsychologische groepsbehandeling ‘Omgaan met beperkte belastbaarheid’ en ze maakt deel uit van de focusgroep van behandelaren die betrokken zijn bij de nieuwe blended variant van deze behandeling (deels e-health, deels face to face), waarnaar Yvonne Maas onderzoek doet. Carly is auteur van het hoofdstuk Participatie uit het Handboek Revalidatiepsychologie.

Carly geeft een plenaire lezing over Vermoeidheid bij NAH en een workshop over vermoeidheid na NAH

Terugblik video congres niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Tipje van de sluier over het NAH congres

Aftermovie Congres Niet-aangeboren hersenletsel 2018

Videoboodschap dagvoorzitter NAH 2018

Terugblik NAH september 2017

Lees hier het verslag van het NAH congres van 24-jan 2018! Kunst-Zinnig-Brein was aanwezig en deelt hun ervaring.

Praktische informatie congres niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Doelgroep
Voor verpleegkundigen, verzorgende, docenten, activiteitenbegeleiders, woonbegeleiders, psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeut, logopedisten, revalidatieartsen, maatschappelijk werkers en overige geïnteresseerden.

Tarieven

229,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief
199,- per persoon (excl.btw) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ
199,- per persoon (excl.btw) | Ledentarief NU’91*

Accreditatie

Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)
Accreditatie is goedgekeurd voor 5 punten bij:

• Kwaliteitsregister voor Paramedici (ADAP);
• Keurmerk Fysiotherapie
• KNGF/CKR (voor fysiotherapeuten)
• Verpleegkundig Specialisten Register
• Kwaliteitsregister V&VN voor de scholingen:
Complementaire Zorg, Neuro, SPV en GGZ.

 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk

Daarnaast is er accreditatie aangevraagd bij het Registerplein.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar manouk.mens@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Inschrijven

Dit congres was in 2018 helemaal uitverkocht. Schrijf je daarom nu alvast in voor deze nieuwe editie in 2019! Kijk voor meer informatie en aanmelden de website.

Contact
Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Christa van den Hurk
M: +31 (06) – 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)

Manouk Mens
T: +31 (030) – 63 83639
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 74219411
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.