Niet-aangeboren hersenletsel

NAH: Essentiële kennis voor de dagelijkse praktijk
NAH zonder button

Niet-aangeboren hersenletsel congres: volledig vernieuwd programma over hersenziektes en hersenbeschadigingen. Over hoe je als verpleegkundige of verzorgende omgaat met de gevolgen die mensen met Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ervaren.

Niet-aangeboren hersenletsel: Volledig vernieuwd programma!

De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn voor ieder individu anders daarom vraagt dit onderwerp om deskundigheid en maatwerk. Versterk daarom je rol en kom naar het congres Niet-aangeboren hersenletsel 2018 en leer o.a.:

 • Goede ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met NAH
 • Over de gedragsmatige, emotionele en communicatieve gevolgen
 • Van het verhaal van een ervaringsdeskundige
 • Passende gesprekstechnieken toe te passen
 • De NAH zorgfases: de acute-, revalidatie- en de chronische fase
 • Hoe kun je omgaan met een patiënt die (ernstige) vermoeidheid ervaart?
 • Hoe begeleid je familie/mantelzorgers?

Programma congres niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

08.45 uur Ontvangst
09.20 uur Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink
09.25 uur De hoofdzaken

Tijdens deze zeer inspirerende openingspresentatie word je meegenomen in de anatomie van de hersenen, waarin de kwetsbaarheid van het brein naar voren komt.
Victor Volovici, AIOS neurochirurgie/phd candidate, Erasmus MC.

09.50 uur Rondetafelgesprek met ervaringsdeskundigen

We gaan met elkaar in gesprek, samen met mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Hoe is het om te leven met NAH? Hoe is het om te leven met een naaste met NAH?

Ervaringsdeskundigen:

 • Ellert-Jan van der Klis (50) kreeg in 2007 een CVA en heeft afasie. Zijn motto: ik ga door!
 • Joep van Moorst (27) kreeg in 2009 een herseninfarct. Er is een ‘Voor’ en een ‘Na’ zijn infarct.
 • Sophia van Doesum (58) kreeg in 2010 een herseninfarct (CVA). Alle zekerheden waren in een klap weg. Ook schuift haar echtgenoot Ko van Doesum aan.
10.30 uur Koffie- en theepauze
10.55 uur Vermoeidheid bij NAH

Eén van de meest voorkomende klachten bij NAH is vermoeidheid/beperkte belastbaarheid. Hoe kun je omgaan met een patiënt die (ernstige) vermoeidheid ervaart? Is vermoeidheid te voorkomen? Te behandelen? Kun je er als patiënt mee leren omgaan? Welke rol speelt de omgeving?

Yvonne Maas, neuropsycholoog, Universiteit Leiden, Universiteit Nijmegen, SeneCure – Polikliniek Psychiatrie voor Senioren, Tilburg

11.25 uur NAH zorgfases

In de acute fase al weten wat er in de chronische fase gebeurt? Tijdens deze presentatie komt naar voren hoe belangrijk het is inzicht te hebben in de verschillende zorgfases; de acute fase, de revalidatiefase en de chronische fase.
Deze presentatie is een introductie op het pad dat je in de middag kunt volgen.

Janice Sandjojo, neuropsycholoog, onderzoeker en docent, Universiteit Leiden

11.50 uur Stress in het brein

Stress speelt een grote rol in alle fases, hoe is stress te beïnvloeden? Een beschadigd brein is gevoeliger voor stress en reageert heftiger. Deze lezing biedt een zoektocht naar achtergronden van gedragingen en opent perspectieven op hoe hiermee in de praktijk om te gaan.

Hans van Dam, docent en consulent hersenletsel en levenseindevragen, gespecialiseerd verpleegkundige (neurologie) en publicist, Leusden. 

12.15 uur Lunchpauze
13.10 uur Workshopronde 1; Klik hier voor de opties
14.15 uur Workshopronde 2; Klik hier voor de opties
15.15 uur Pauze
15.45 uur Workshopronde 3; Klik hier voor de opties
16.45 uur Einde

Extra: Expositie Kunst-Zinnig-Brein

Kunst-Zinnig-Brein werkt met kunstenaars die leven met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) dat vaak grote impact heeft op het dagelijks leven. Tijdens het NAH congres kun je de expositie bekijken en verhalen van de kunstenaars horen.

visitekaartje kunst zinnig brein dementiecongres

Workshops congres niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

1A. Zorgfase pad: acute fase
In de acute fase wordt de diagnose gesteld en indien mogelijk de behandeling ingezet. Hoofddoelen van de behandeling in de acute fase zijn overleving van de patiënt, het voorkomen van secondaire schade aan de hersenen en andere complicaties, en het stabiliseren van de medische conditie. De acute fase loopt tot aan het moment dat de patiënt lichamelijk stabiel is en de acute interventie beëindigd is. Tijdens deze workshop krijg je inzicht in de acute fase. Hoe ondersteun je jouw cliënt bij het hersteltraject door inzicht te krijgen in de acute fase? Het is van belang om te weten wat zoal restverschijnselen kunnen zijn. Het kan in de acute fase moeilijk zijn om situaties wat gevolgen betreft te overzien, hoe ga je hier mee om?
Erwin Kompanje klinisch ethicus, Erasmus MCDeze workshop is alleen in ronde 1. Je kan de workshops van het zorgfase pad ook afzonderlijk volgen.

1B. Zorgfase pad: revalidatiefase
Hoe gaat het revalidatieproces in zijn werk? Welke revalidatietrajecten zijn er? En hoe kun je ondersteunen bij eigen regie in het hersteltraject? Kom tijdens deze workshop meer te weten over de revalidatiefase, waar je ook voor andere fases voordelen uit kunt halen.

Sander de Kort, revalidatiearts met subspecialisme CVA / NAH, Roessingh Centrum voor Revalidatie Deze workshop is alleen in ronde 2. Je kan de workshops van het zorgfase pad ook afzonderlijk volgen.

1C. Zorgfase pad: chronische fase
Deze workshop is alleen in ronde 3. Je kan de workshops van het zorgfase pad ook afzonderlijk volgen.

In deze workshop maak je kennis met de chronische fase van hersenletsel. Nadat patiënten de acute en vervolgens het revalidatieproces hebben doorlopen, met de insteek op overleven en herstel, volgt de chronische fase. Deze fase staat in het teken van het weer oppakken van het dagelijks leven, het hervinden van mogelijkheden en het perspectief in het leven. Veel mensen met nah worden niet meer degene die ze voor het ontstaan van het hersenletsel waren. Vaak zien we problemen op meerdere levensgebieden ontstaan, zoals zingeving, sociale relaties, werk en inkomen, zelfstandigheid etc . De gevolgen van het letsel zijn levenslang, maar vaak ook onzichtbaar. In deze workshop gaan we in vogelvlucht door deze fase. We behandelen een aantal uitdagingen van de omgang met mensen met nah en natuurlijk ga je naar huis met een aantal tips.

Simone van der Horst, gedragswetenschapper, trainer en Monique Schut, verpleegkundige en adviseur verpleegkundige zorg, InteraktContour: Verder met hersenletsel

2. Jouw rol in prognosticeren bij acute neurologische aandoeningen
Hoe ga jij om en wat kun jij betekenen in de grote moeilijkheid van het prognosticeren bij acute neurologische aandoeningen? Een arts geeft bij je aan dat de patiënt niet meer te helpen is en de behandeling te willen staken. Hoe laat je je als verpleegkundige vervolgens niet bevooroordeeld je werk doen? Leer bescheiden te worden in jouw oordeel. De valkuilen, de beperkingen, de self-fulfilling prophecies: ze komen allemaal ter sprake. Deze workshop zal je verbijsteren en aan het denken zetten, door verdieping in het psychologische proces.

Erwin Kompanje, klinisch ethicus, Erasmus MC

3. Vermoeidheid na NAH
Vermoeidheid is één van de meest voorkomende klachten van mensen met NAH. In deze workshop krijg je inzicht in de verschillende manieren waarop vermoeidheid zich bij mensen met NAH kan uiten. Je leert signalen beter te herkennen, ook bij patiënten die zelf vermoeidheid onvoldoende opmerken. Vermoeidheid wordt primair door hersenletsel veroorzaakt, maar wordt vaak versterkt doordat er niet adequaat mee omgegaan wordt. Hoe kan je in je werk ervoor zorgen dat je rekening houdt met vermoeidheid bij een patiënt en dat je deze niet versterkt?

Carly Betting, GZ-psycholoog, neuropsycholoog, Klimmendaal

4. Seksualiteit en intimiteit
Het is niet altijd makkelijk om te weten wat oké is en wat niet. Dat geldt vooral voor kwetsbare thema’s als intimiteit en seksualiteit. Als het brein beschadigd is, wordt dit nog lastiger. Dat geldt zowel voor de getroffene zelf als voor de omgeving. Kom naar deze workshop voor antwoord op vragen als: Wat is onze taak? Hoe start je een gesprek over dit onderwerp? Hoe geven we onze grens aan? Hoe kunnen we de getroffene helpen en tips geven indien gewenst?

Riet Pieters, arts-seksuoloog- NVVS, revalidatieseksuoloog in Heliomare, Wijk aan Zee en bij Bender & Pieters, training & consultancy in revalidatieseksuologie

5. Gesprekstechnieken
Gevolgen op gebied van communicatie zijn: Taalstoornissen: moeite met vinden van woorden, problemen met het vormen of begrijpen van taal (afasie); gebruik van rare woorden en zinnen; gebruik van lange zinnen of te veel praten; informatie letterlijk nemen in plaats van figuurlijk. Spraakstoornissen: als de spieren van de mond verlamd zijn of niet gecoördineerd kunnen bewegen, wordt de spraak moeilijk verstaanbaar (dysartrie). Wat kun jij voor een patiënt met NAH hierin betekenen?

Marloes van der Zwaag, logopedist EVEAN, Zaandam

6. Samenspel met naasten
Bij NAH staat het leven van het ene op het andere moment volledig op zijn kop. Niet alleen bij de cliënt, maar ook bij de naasten. Lang niet altijd heeft de omgeving in de gaten hoeveel er veranderd is. Het gaat er om dat je als professional het onzichtbare zichtbaar maakt. Wat betekent NAH voor de naaste? Hebben we inzicht in het proces waar de naaste doorheen moet? Hoe ondersteun je hen als professional zo optimaal mogelijk? Tijdens deze workshop krijg je handvatten voor de dagelijkse praktijk.

Ada Grasmeijer, specialistisch consulent NAH, MEE-Utrecht, Gooi en Vecht en Kathleen van Verseveld coördinator Hersenletselteam Utrecht

7. Stress in het brein en de invloed van yoga en meditatie
Stress heeft invloed op bijna alle hersengebieden. Bij mensen met hersenletsel zien we een verhoogde gevoeligheid voor stress en door stress ontstaat verergering van al bestaande gevolgen. Andersom heeft beperking van stress een enorm gunstige invloed. Yoga en meditatie veranderen de werking van een aantal hersendelen waardoor stress afneemt en veerkracht toeneemt. Deze effecten hebben niets te maken met esoterie, het betreft pure biologie. En zijn daardoor zo krachtig.

Hans van Dam, docent en consulent hersenletsel en levenseindevragen, gespecialiseerd verpleegkundige (neurologie) en publicist, Leusden. En Anne-Marije van Dam, yogadocente.

8. Palliatieve zorg en NAH
Tijdens deze workshop krijg je handreikingen om mensen met een NAH bij te staan in hun verlangens, dilemma’s en angsten ten aanzien van het levenseinde. Aan de hand van casuïstiek verkennen we de mogelijkheden en onmogelijkheden. Keer huiswaarts met handvatten voor goede palliatieve zorg voor jouw cliënten met NAH.

Marijke Tonino, arts palliatieve zorg, hospice-arts, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en consulent.

9. Agressie (voorkomen) en onderbuik gevoelens

Veiligheid geeft voor ieder mens een gevoel van jezelf kunnen zijn. Het is een waarde die een groot maatschappelijk draagvlak kent en daar waar die in het geding is, wil je handvatten om daar mee om te kunnen gaan. Als verpleegkundige of verzorgende ben je erg kwetsbaar als het gaat om agressief gedrag bij jouw cliënt, agressie is helaas een veel voorkomend probleem bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Tijdens deze workshop keer je huiswaarts met handvatten om met  grensoverschrijdend gedrag om te gaan én leer je hoe je agressief gedrag voor kunt zijn door je bewust te worden van je eigen houding en manier van communiceren. De workshop die Rolf geeft is een bevestiging voor iedereen.  Bedenk: “Alles wat je hoort vergeet je, alles wat je ziet onthoud je, alles wat je doet begrijp je.” Kom je ook naar deze praktische workshop?

Rolf Tijssen, gedragskundige trainer coaching / weerbaarheid, uit Twello

Sprekers op congres niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Joost Hoebink

Als dagvoorzitter, presentator en gespreksleider heb ik sinds 2002 ruim duizend keer het podium beklommen. Ik vind het geweldig om een bijeenkomst in goede banen te leiden, evenementen te presenteren en de kern van een discussie naar boven te halen. Altijd: heel interactief. Stilzitten kan niet! Joost stond onder meer op podia voor Insight, ICT Media, CPNB, Monsterboard, ABN Amro, Shell, NTR, MBO Raad, Unicef, Zorgverzekeraars Nederland en de Pensioenfederatie.

Victor Volovici

AIOS neurochirurgie/phd candidate, Erasmus MC.

Tijdens deze zeer inspirerende openingspre-sentatie word je meegenomen in de anatomie van de hersenen, waarin de kwetsbaarheid van het brein naar voren komt.

Hans van Dam

Hans van Dam (1957) is docent en consulent Niet Aangeboren Hersenletsel. Al jaren verzorgt hij door het hele land cursussen en doet hij consultaties, ondermeer voor het CCE. Ook is hij betrokken bij opvang van nabestaanden die een dierbare door suïcide hebben verloren. Verder publiceert hij over zijn werk en over vragen rondom het (zelfgekozen) levenseinde. Hans werd onlangs benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau.

Hans geeft een plenaire sessie over stress in het brein en een workshop Stress in het brein en de invloed van yoga en meditatie samen met Anne-Marije van Dam, yogadocente.

Yvonne Maas

Yvonne Maas (1968) is neuropsycholoog. Als behandelend psycholoog is zij werkzaam in de ouderen psychiatrie bij SeneCure te Tilburg, onderdeel van GGzBreburg. Daarnaast doet zij als promovenda aan universiteit Leiden/Nijmegen onderzoek naar de mogelijkheden om van een  neuropsychologische groepsbehandeling voor beperkte belastbaarheid na niet-aangeboren hersenletsel een blended variant (deels e-Health, deels face-to-face) te maken.

Yvonne geeft een plenaire lezing over vermoeidheid bij NAH.

Carly Betting

GZ-psycholoog / neuropsycholoog, Klimmendaal
Carly werkt als GZ-psycholoog / neuropsycholoog, Klimmendaal Revalidatiespecialisten te Arnhem in het team voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel, zowel op de kliniek met revalidanten in de subacute fase als in de poliklinische cognitieve revalidatie. Ze geeft daar o.a. de neuropsychologische groepsbehandeling ‘Omgaan met beperkte belastbaarheid’ en ze maakt deel uit van de focusgroep van behandelaren die betrokken zijn bij de nieuwe blended variant van deze behandeling (deels e-health, deels face to face), waarnaar Yvonne Maas onderzoek doet. Carly is auteur van het hoofdstuk Participatie uit het Handboek Revalidatiepsychologie.
Geeft workshop over vermoeidheid na NAH

Erwin Kompanje

Klinisch ethicus, Erasmus MC

dr Erwin J.O. Kompanje (1959) is klinisch ethicus gespecialiseerd in intensive care geneeskunde en acute neurologie. Hij werkt als klinisch ethicus en universitair docent klinische ethiek op de intensive care volwassenen van het Erasmus MC Rotterdam.
Hij is een kritisch denker die je leert buiten de box te denken en kritisch naar je eigen handelen te laten kijken.

Geeft workshop over Zorgfase pad: acute fase

Ada Grasmeijer

Specialistisch consulent NAH bij MEE-Utrecht, Gooi en Vecht
Ada Grasmeijer is sinds 2003 werkzaam bij MEE-Utrecht, Gooi en Vecht als specialistisch consulent NAH. Vanuit deze functie heeft zij veel praktijkervaring in het begeleiden en ondersteunen van mensen met NAH en hun naasten. Daarnaast is zij vanaf 2015 actief trainer en voorlichter NAH bij gemeenten en andere organisaties in de provincie Utrecht om zoveel mogelijk professionals kennis te laten nemen van NAH. Zij is actief lid van het hersenletselteam Utrecht.
Geeft workshop over samenspel met naasten

Marijke Tonino

Arts voor verstandelijk gehandicapten en arts en consulent Palliatieve zorg
In de loop der jaren diverse bijdragen geleverd in woord en geschrift voor uitdragen opgedane kennis en kunde. In de combinatie van beide specialismen ligt de mooiste uitdaging. Iedereen heeft recht op goede palliatieve zorg. Voor de meest kwetsbare mensen (met een verstandelijke beperking, een dementieel beeld en/of psychiatrische stoornissen) horen daar specifieke aandachtspunten bij, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, aangeven van klachten. Maar ook het zoeken naar het best passende behandel- en begeleidingstraject voor die persoon met die geschiedenis kan een hele uitdaging zijn. Liefst samen met de patiënt zelf, de familie en de mensen er om heen.

Geeft workshop over Palliatieve zorg en NAH.

Janice Sandjojo

Janice Sandjojo is neuropsycholoog en richt zich in haar klinische werk grotendeels op mensen die door hersenschade/-afwijkingen problemen ervaren in denken, emotie en gedrag. Ook is zij docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden binnen de sectie Gezondheids, Medische en Neuropsychologie.

Geeft workshop over NAH zorgfases.

Rolf Tijssen

Gedragskundige en weerbaarheidstrainer. Naast trainingen in de zorg waarin Rolf angsten, onzekerheid en het voorkomen van agressie traint, is hij ook judo en jiujitsu docent. De psychosomatische trainingen geven de medewerkers in de zorg een onzichtbaar wapen. Je sterk maken, betekent jezelf ontwikkelen. De training is gericht op onze:

 • Waakzaamheid (het voorkomen van problemen)
 • Weerbaarheid (het oplossen van problemen)

Een psycho-fysieke training die recht doet aan

 • Voorkomen van problemen
 • Kwaliteiten en perspectief
 • Beweging en zelfreflectie
 • Energie in banen leiden

Kijk op www.tijssenweerbaarheid.nl

Rolf Tijssen  geeft een workshop over Agressie (voorkomen) en onderbuik gevoelens

Riet Pieters

Riet Pieters is arts-seksuoloog NVVS. Zij werkt als revalidatieseksuoloog in RC Heliomare in Wijk aan Zee. Daar begeleidt ze onder andere mensen met een NAH/CVA en hun partners bij het zoeken naar mogelijkheden om hun intimiteit en seksualiteit aangenaam vorm te geven.  Vanuit Bender & Pieters verzorgt ze trainingen en consultaties voor professionals in de revalidatie op het gebied van revalidatieseksuologie.  Riet geeft vandaag een workshop over Seksualiteit en Intimiteit.

Riet Pieters geeft een workshop over Seksualiteit en intimiteit.

Simone van der Horst

Simone is als gedragswetenschapper, trainer en ontwikkelaar werkzaam voor Stichting InteraktContour. InteraktContour ondersteunt mensen met hersenletsel in de chronische fase. Na jarenlang teams van woonlocaties, dagbesteding en individuele begeleiders te hebben ondersteund in het omgaan met complexe gedragsproblematiek, houdt ze zich nu vooral bezig met het ontwerpen van trainingen, opleidingen en methodieken en het geven van trainingen en lessen over (het omgaan met) hersenletsel.

Daarnaast is Simone eigenaar van Move your brain. Move your brain brengt leren in beweging!

Simone geeft een workshop over: Zorgfase pad: chronische fase

Monique Schut

Monique werkt als verpleegkundig adviseur, ook bij InteraktContour, na 6 jaar te hebben gewerkt als HBO Verpleegkundige het Gelre ziekenhuis. De eerste 3 jaar op de Orthopedie/KNO en daarna 3 jaar op de Acute Opname Afdeling waar, naast patiënten van Chirurgie, Intern en MDL, ook patiënten van de afdeling Neurologie werden opgenomen.

De ervaring met hersenletsel in de acute fase en de impact op zowel de client als diens directe omgeving neemt zij mij in haar huidige baan als adviseur. Hier staat levensbrede en levenslange zorg in de chronische fase van hersenletsel centraal, waarbij somatische en agogische zorgvragen samenkomen. Een hele mooie uitdaging!

Monique geeft een workshop over Zorgfase pad: chronische fase.

Marloes van der Zwaag

Marloes van der Zwaag is sinds 6 jaar werkzaam als logopedist met mensen met NAH.  Momenteel werkt ze in de verpleeghuis- en revalidatiezorg bij Evean op de CVA-revalidatieafdeling, en psychogeriatrische en somatische afdelingen. De werkzaamheden bestaan uit logopedische diagnostiek, behandeling en begeleiding bij taal-, spraak- en slikstoornissen. Hierbij neemt het begeleiden en informeren van de omgeving van de cliënten een centrale plek in. De omgeving heeft bij communicatieproblemen als gesprekspartner(s) uiteindelijk een belangrijke rol in het laten slagen van de communicatie. Marloes haalt veel voldoening uit het geven van praktische handvatten om op een zo prettig mogelijke wijze te kunnen communiceren.

Marloes geeft een workshop over Gesprektechnieken.

Sander de Kort

Sander de Kort werkt als revalidatiearts in Roessingh, centrum voor revalidatie in Enschede in het team voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (kliniek en polikliniek). Daarnaast werkt hij in Medisch Spectrum Twente (algemene polikliniek in Oldenzaal) en als consulent bij meerdere verpleeghuizen.

Geeft workshop over Zorgfase pad: revalidatiefase

Terugblik video congres niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 2017

Videoboodschap dagvoorzitter NAH 2018

Terugblik NAH september 2017

Praktische informatie congres niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Doelgroep
Voor verpleegkundigen, verzorgende, docenten, activiteitenbegeleiders, woonbegeleiders, psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeut, logopedisten, revalidatieartsen, maatschappelijk werkers en overige geïnteresseerden.

Tarieven
€ 229,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ
€ 199,- per persoon (excl.btw) | Ledentarief NU’91*

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd bij:

 • Kwaliteitsregister voor Paramedici (ADAP);
 • Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie.

Er is accreditatie goedgekeurd bij:

 • Verpleegkundig Specialisten Register voor 6 punten
 • Kwaliteitsregister V&VN voor zes punten voor Scholing Complementaire Zorg & Scholing Neuro

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar manouk.mens@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Contact
Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Christa van den Hurk
M: +31 (06) – 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)

Manouk Mens
T: +31 (030) – 63 83639
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 74219411
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.