Niet-aangeboren hersenletsel

Ondersteuning bij NAH
Header NAH congres

UITVERKOCHT | Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft uiteenlopende gevolgen. Op lichamelijk vlak, maar ook op het vlak van cognitief vermogen, gedrag en emoties. Hoe kun je meer betekenen voor NAH-patiënten en cliënten in de dagelijkse praktijk? Dat ontdek je tijdens dit congres!

Nieuw programma! Het Niet-aangeboren hersenletsel Congres 2019

Na twee uitverkochte edities in 2018 nu alvast tickets beschikbaar voor het Niet-aangeboren hersenletsel congres op 30 januari 2019. Er wordt hard gewerkt aan het programma de eerste onderwerpen zijn al bekend – mis het niet, dit jaar staat prof. dr. Erik Scherder op het programma – 

 • Een stukje anatomie: de wondere wereld van de hersenen – door prof. dr. Erik Scherder
 • Goede ondersteuning te bieden aan mensen met NAH
 • Over de gedragsmatige, emotionele en communicatieve gevolgen van NAH
 • Hoe je kunt omgaan met een patiënt die (ernstige) vermoeidheid ervaart

Klik hier voor de eerste onderwerpen van de workshops.

Hoog gewaardeerd
“Ik vond het geweldig! een waardevolle en inspiratievolle dag. Veel geleerd.” – Deelnemer 2018

Meer ervaringen van deelnemers? Bekijk hier de terugblik van vorige edities.

NAH congres

Het NAH congres    |    Nieuw programma   |   Best beoordeeld    |    In 1 dag up-to-date

Deze editie is helaas uitverkocht, kom naar de volgende editie op 8 mei 2019!

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Congres | Programma

09.00
Ontvangst
09.30
Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink
09.40
Lees meer Sluiten
Brainwise: kwetsbaarheid van de hersenen

Tijdens deze zeer inspirerende openingspresentatie word je meegenomen in de anatomie van de hersenen, waarin de kwetsbaarheid van het brein naar voren komt.

10.40
Lees meer Sluiten
Ervaringsdeskundigen: de strijd voor maximaal herstel

Daan Theeuwes overleefde nipt een scooterongeluk. Na de revalidatieperiode was zijn voorland levenslang een verpleeghuis. Voor zijn ouders Dominique en Adriaan Theeuwes onacceptabel en samen met o.a. prof. Erik Scherder zochten zij naar een plek voor hoogintensieve revalidatie. Die vonden zij in het Shepherd Center in Atlanta. Na het opvallende herstel van Daan namen Adriaan en Dominique het initiatief voor een gespecialiseerd medisch specialistisch revalidatiecentrum voor jongeren met ernstig hersenletsel in Woerden. ‘De innovatie komt wereldwijd vaak van ouders.’ Adriaan en Daan delen hun verhaal en vertellen over het Daan Theeuwes Centrum.

11.15
Koffie- en theepauze
11.45
Lees meer Sluiten
Complexe gedragsmatige gevolgen

Hersenletsel is topsport: tijdens deze presentatie word je meegenomen in complexe gedragsmatige gevolgen.

12.15

Vermoeidheid na niet-aangeboren hersenletsel is een van de meest voorkomende en invaliderende klachten. Alles kost nu energie, ook activiteiten en taken waar men vroeger niet over hoefde na te denken. De belastbaarheid is beperkt, en het uitrusten lijkt niet meer voldoende. Heel vaak wordt deze vermoeidheid ook na verloop van tijd niet minder. Dit heeft effect op de activiteiten en de participatie, maar ook op gedrag en stemming en zelfs op het verdere revalidatietraject. En van de buitenkant is het niet te zien. Hoe kunnen we deze vermoeidheid verklaren? En wat kunnen we ermee? In deze lezing zal worden ingegaan op de (neurobiologische) oorzaken van beperkte belastbaarheid en op de behandelstrategieën.

12.45
Lunchpauze
13.45
Workshopronde 1
14.45
Pauze
15.15
Workshopronde 2
16.15
Einde

In de pauzes
Lees meer Sluiten
Extra: Expositie Kunst-Zinnig-Brein

Kunst-Zinnig-Brein werkt met kunstenaars die leven met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), dat vaak grote impact heeft op het dagelijks leven. Tijdens het NAH congres kun je de expositie bekijken en verhalen van de kunstenaars horen.

Deze editie is helaas uitverkocht, kom naar de volgende editie op 8 mei 2019!

Het Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) congres | Workshops

Je weet zelf het beste wat jij wilt leren. Daarom stel je in de middag je eigen programma samen aan de hand van verschillende workshops.

1.

Een NAH heeft een enorme impact op het leven van de patiënt en naasten. Moeilijk hierbij kan zijn dat de communicatie door en met de patiënt ook verandert. Wat zijn de invloeden van cognitieve en gedragsmatige veranderingen op de communicatie? Hoe kun je hier mee omgaan? In deze workshop staan we stil bij de factoren die van invloed zijn op communicatie, in de brede zin van het woord, maar natuurlijk bij NAH in het bijzonder. Er zal mogelijkheid zijn tot het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van praktische voorbeelden.

Niels Farenhorst, klinisch psycholoog, neuropsycholoog en  psychotherapeut, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, Hardenberg, docent bij diverse instellingen.

2.
Lees meer Sluiten
Omgaan met vermoeidheid

In deze workshop krijg je aan de hand van casussen inzicht in de verschillende manieren waarop vermoeidheid zich bij mensen met NAH kan uiten. Je leert signalen beter te herkennen, ook bij patiënten die zelf vermoeidheid onvoldoende opmerken. Vermoeidheid wordt primair door hersenletsel veroorzaakt, maar wordt vaak versterkt doordat er niet adequaat mee omgegaan wordt. Hoe kan je in je werk ervoor zorgen dat je rekening houdt met vermoeidheid bij een patiënt? Wat kan je doen als een patiënt te inactief is of juist te veel doet?

Carly Betting GZ-psycholoog en neuropsycholoog, Klimmendaal Revalidatiespecialisten.

3.
Lees meer Sluiten
Onbekend en onbegrepen: NAH bij kinderen en jongvolwassenen

Tijdens deze workshop krijg je een korte schets op incidentie en gevolgen, participatie en gezinsimpact. Ook kijken we naar de verschillen tussen jongeren en volwassenen. Arend vertelt meer over het aanbod neurorevalidatie en gezamenlijke ambities in aanbod, innovatie en onderzoek.

Arend de Kloet, lector Revalidatie De Haagse Hogeschool, gz-psycholoog Sophia Revalidatie

4.
Lees meer Sluiten
Wat kan muziek betekenen?

Tijdens de workshop laat Linda zien hoe muziektherapie werkt bij mensen met NAH. Ze presenteert voorbeelden uit haar eigen praktijk en laat zien wat muziek doet voor verschillende klachten en ziektebeelden van cliënten. Deelnemers kunnen ervaren wat muziek met hun eigen brein kan doen. Tevens krijgen zij handvatten hoe zij muziek kunnen inzetten op de werkvloer. NAH staat gelijk aan verlies. Verlies van functies, van identiteit, van relaties, van werk, van het gevoel van nut te zijn. Verlies op alle vlakken van het leven. Muziek helpt bij het verwerken van dit verlies en helpt bij de opbouw van een nieuwe levensinvulling. Muziek motiveert en stimuleert. Bij (het opnieuw leren) spreken, bij herinneren, bij het vergroten van weerbaarheid, bij het oppakken van activiteiten, bij het verstevigen van identiteit en het verankeren van een positief zelfbeeld. In de workshop laat Linda zien hoe muziek hoop en kracht geeft aan mensen die hebben ervaren dat het leven ineens compleet voorgoed kan veranderen.

Linda van der Linden, muziektherapeut, Muzis Muziektherapie

5.
Lees meer Sluiten
Na een NAH, hoe beweeg je dan?

In deze interactieve workshop staat bewegen centraal, we richten ons op het ‘lichamelijk’ vermogen. Wat je vraagt aan mensen met een NAH kan heel lastig uit te voeren zijn, al bij een vraag als “graag even blijven staan” of “het rechterbeen omhoog doen” kunnen er problemen ontstaan. Voor iemand met NAH is het heel lastig deze linken te leggen. Jij kunt hier een belangrijke rol in spelen, in deze workshop leer je hoe je dat kunt doen.

Jan van de Rakt, fysiotherapeut gespecialiseerd in neurologische aandoeningen, verpleeghuis Waelwick

6A.
Lees meer Sluiten
Psychiatrische aandoeningen bij hersenletsel: depressie (niveau basis)

Na het doormaken van hersenletsel is de kans op het ontwikkelen van depressieve stemmingsstoornis verhoogd. In deze workshop krijg je aan de hand van theorie en casussen inzicht in het herkennen, diagnosticeren en behandeling van depressie bij mensen met hersenletsel. Wat zijn de verschillende uitingsvormen en hoe herken je deze? En hoe weet je het verschil tussen ziek zijn of gewoon somber? En waarom ontwikkelt de ene persoon na hersenletsel wel een depressie en de ander niet? Ook leer je over de mate van effectiviteit van bestaande psychologische behandelvormen. Aan de hand van casuïstiek gaan we op interactieve wijze aan de slag met deze vraagstukken waardoor het inzicht in het herkennen en het adequaat kunnen handelen in de praktijk zal worden vergroot.

Marie-José Jager, GZ psycholoog, Altrecht; Haike van Stralen, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (Klinisch Neuropsycholoog), Altrecht

6B.
Lees meer Sluiten
Psychiatrische aandoeningen bij hersenletsel: rouw en depressie (niveau gevorderden*)

Na het doormaken van hersenletsel is de kans op het ontwikkelen van depressieve stemmingsstoornis verhoogd. In deze workshop krijg je aan de hand van theorie en casussen inzicht in het herkennen, diagnosticeren en behandeling van depressie bij mensen met hersenletsel. Wat zijn de verschillende uitingsvormen en hoe herken je deze? En hoe weet je het verschil tussen ziek zijn of gewoon somber? En waarom ontwikkelt de ene persoon na hersenletsel wel een depressie en de ander niet? Ook leer je over de mate van effectiviteit van bestaande psychologische behandelvormen. Aan de hand van casuïstiek gaan we op interactieve wijze aan de slag met deze vraagstukken waardoor het inzicht in het herkennen en het adequaat kunnen handelen in de praktijk zal worden vergroot.

Marie-José Jager, GZ psycholoog, Altrecht; Haike van Stralen, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (Klinisch Neuropsycholoog), Altrecht

7.
Lees meer Sluiten
Ethische afwegingen en besluitvorming

Wat zijn de ethische redenen om patiënten met NAH te behandelen? En welke redenen zijn er om niet te behandelen, een behandelbeperking in te stellen of de ingezette behandeling te staken? Hoe zeker zijn we van de prognose? Een arts geeft bij je aan dat de patiënt niet meer te helpen is en de behandeling te willen staken. Hoe laat je je als verpleegkundige vervolgens niet bevooroordeeld je werk doen? Of wat te doen als je als verpleegkundige twijfelt over de ingezette behandeling? Leer bescheiden te worden in jouw oordeel. De valkuilen, de beperkingen, de aannames, de vooronderstellingen, de self-fulfilling prophecies: ze komen allemaal ter sprake. Deze workshop zal je verbijsteren en aan het denken zetten, door verdieping in het psychologische proces.

Erwin Kompanje, klinisch ethicus, Erasmus MC

8A.
Lees meer Sluiten
Complexe gedragsmatige gevolgen bij NAH (niveau basis)

Complexe gedragsmatige gevolgen bij NAH hebben meestal te maken met de interactie tussen de omgeving en het gecompromitteerde brein in een stressvolle situatie. Mensen met NAH leveren elke dag opnieuw topsport in het omgaan met de niet-zichtbare gevolgen van NAH, waaronder filterproblemen, vermoeidheid, cognitieve, emotionele- en gedragsveranderingen. Dat dit soms leidt tot complexe gedragsmatige problemen mag niet verwonderlijk zijn.

In deze workshop leren en oefenen we met het veranderen van jouw interactie met jouw cliënt: het verminderen van de prikkels en het veranderen van de interactie, waarbij de nadruk ligt op een communicatiestijl die kort, concreet, consequent, continu, directief én empathisch is. Ook oefenen we met een heel korte ontspannende en heroriënterende oefening, om snel de stress te verminderen bij je cliënt (en jezelf).  Het doel van deze workshop is om basisprincipes in de interactie met mensen met NAH breed toe te leren passen.

Mariska den Hartog, GZ-psycholoog en neuropsycholoog Neuron hersenletselpraktijk

8B.
Lees meer Sluiten
Complexe gedragsmatige gevolgen bij NAH (niveau gevorderden*)

Complexe gedragsmatige gevolgen bij NAH hebben meestal te maken met de interactie tussen de omgeving en het gecompromitteerde brein in een stressvolle situatie. Mensen met NAH leveren elke dag opnieuw topsport in het omgaan met de niet-zichtbare gevolgen van NAH, waaronder filterproblemen, vermoeidheid, cognitieve, emotionele- en gedragsveranderingen. Dat dit soms leidt tot complexe gedragsmatige problemen mag niet verwonderlijk zijn.

In deze workshop voor gevorderden dien je de communicatiestijl (kort, concreet, consequent, continu, directief én empathisch) redelijk te beheersen. Je heb ervaring in het actief meer prikkelarm maken van de interactie van jouw cliënt met zijn omgeving. Het doel van deze workshop is om te oefenen met het begrijpen, waar mogelijk actief ombuigen en soms respecteren van complex gedrag (bv. apathisch of ontremd gedrag). Deelnemers worden uitgenodigd om bij opgave voor deze workshop aan te geven welk complex gedrag zij graag terug zouden willen zien tijdens deze workshop.

Mariska den Hartog, GZ-psycholoog/neuropsycholoog Neuron hersenletselpraktijk

*Deze workshop is voor gevorderde professionals.


Nieuw
:
Nu ook met een workshop op gevorderden-niveau, zodat iedereen weer iets nieuws kan leren.

Deze editie is helaas uitverkocht, kom naar de volgende editie op 8 mei 2019!

Het Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) congres | Sprekers

Deze editie is helaas uitverkocht, kom naar de volgende editie op 8 mei 2019!

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) congres | Terugblik vorige edities

Al jaren organiseren wij het Niet-aangeboren hersenletsel congres voor verpleegkundigen, verzorgende en overige geïnteresseerden. Dit jaar de 8e editie!

‘Moeheid bij NAH kan al snel leiden tot een neerwaartse spiraal’ Vermoeidheid bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is anders dan bij gezonde personen. Hoe bewaak je de fijne lijn tussen over- en onderbelasting? ‘Help mensen af van hun moet-ismen.’ Leer meer >>

Hoog gewaardeerd! Dit vonden de deelnemers van 2018 ervan:

 • “Ik vond het geweldig! een waardevolle en inspiratievolle dag. Veel geleerd.”
 • “De lezing van Victor Volovici was heel inspirerend.”
 • “Ik was onder de indruk van de openhartigheid van de ervaringsdeskundigen.”
 • “De toenemende aandacht voor dit fenomeen en het onderzoek dat wordt gedaan juich ik erg toe.”
 • “Diepgang, overdenkingen en meer inzicht in de niet zichtbare problemen bij NAH.”
 • “Elk jaar erg passend en leerzaam. Informatie wat ik op de werkvloer mee kan nemen.”
 • “Fijn dat we met het team hier aan deel konden nemen. We hebben nu allemaal hetzelfde gehoord en kunnen hierover van gedachten wisselen. Zaken meenemen in ons team en verbeteren.”
 • “Heel interessant en nuttig dat zoveel dingen herkenbaar zijn en herleidbaar zijn naar je eigen cliënten.”
 • “Heel veel geleerd, goede inzichten gekregen. Fijne sfeer. Lekkere dingen tijdens de lunch.”

Aftermovie Congres Niet-aangeboren hersenletsel 2018

Tipje van de sluier over het NAH congres

Videoboodschap dagvoorzitter NAH 2018

Terugblik NAH september 2017

Lees hier het verslag van het NAH congres van 24-jan 2018! Kunst-Zinnig-Brein was aanwezig en deelt hun ervaring.

Spreekt dit congres je aan?

Deze editie is helaas uitverkocht, kom naar de volgende editie op 8 mei 2019!

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) congres | Praktische informatie

Doelgroep
Voor verpleegkundigen, verzorgende, docenten, activiteitenbegeleiders, woonbegeleiders, psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeut, logopedisten, revalidatieartsen, maatschappelijk werkers en overige geïnteresseerden.

Tarieven
279,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief
239,- per persoon (btw-vrij) | Abonneetarief Nursing, TvV, TvZ
239,- per persoon (btw-vrij) | Ledentarief NU’91*

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Accreditatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

Accreditatie is goedgekeurd bij de volgende verenigingen:
– Kwaliteitsregister V&VN (5 punten)
Scholingen ‘Complementaire zorg’, Neuro, SPV en GGZ.
– LV POH-GGZ (5 punten)
– ADAP voor Paramedici (4,5 punt)
– KNGF/CKR voor fysiotherapeuten (5 punten).
– Verpleegkundig Specialisten Register (5 punten)
– Registerplein (5 punten)
Deskundigheidsbevordering Cliëntondersteuners, GGZ-Agogen, Maatschappelijk Werk, Psychodiagnostisch Werkenden

Daarnaast zijn accreditatieaanvragen bij de volgende verenigingen nog in behandeling:
NIP Eerstelijnspsychologie en SKJ.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan jouw verzoek naar manouk.mens@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Contact
Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
M: +31 (06) – 125 678 75
E: christa.van.den.hurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: +31 (030) – 63 83639
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: +31 (0)10 – 74219411
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.