Nursing Congres Oncologie in de thuiszorg

Alles over jouw rol in de zorg voor cliënten met kanker

Dit congres is uitverkocht. Op 8 maart 2022 vindt er een nieuwe editie van het Nursing congres Oncologie in de thuiszorg plaats. Bekijk hier het programma >

Oncologie in de thuiszorg

Steeds meer mensen krijgen kanker. De zorg voor patiënten met kanker vindt steeds vaker thuis plaats. Eenmaal thuis gekomen wordt de patiënt geconfronteerd met de gevolgen van de behandeling; pijn, vermoeidheid en lichamelijke beperkingen. Hoe ga jij hier als wijkverpleegkundige of -verzorgende mee om als dit niet jouw specialisme is? Waar word je mee geconfronteerd? En wat zou je eigenlijk allemaal moeten weten?

Tijdens het Nursing Congres Oncologie in de thuiszorg gaan experts uit het vakgebied in op diverse thema’s rondom de zorg voor patiënten met kanker in de wijk. Met name de lichamelijke en emotionele gevolgen van kanker komen aan bod.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Psychosociale begeleiding als taak van de wijkverpleegkundige
 • Pijnmedicatie: gebruik en werkingen in de thuiszorg
 • Klinisch redeneren met palliatieve, oncologische casuïstiek
 • Euthanasie en palliatieve sedatie, wat zou jouw rol kunnen zijn als wijkverpleegkundige?
 • Delier bij kanker in de thuissituatie
 • Eigen regie rondom het levenseinde

Bekijk hier het complete programma >

Al jouw vragen worden beantwoord en je gaat naar huis met nieuwe kennis en praktische vaardigheden voor de dagelijkse praktijk!

De vorige editie van “Oncologie in de thuiszorg” (februari 2021) werd beoordeeld met een 8,1

“Zeer bruikbare informatie; van rouw en verlies tot angst en pijnmedicatie.”
Mariken van Schie, verpleegkundige palliatieve zorg

“Ontroerende en pakkende momenten.”
Nele Maene, PraktijkCoach ZorgConnect

“Het was bijzonder goed verzorgd. Leuke interactie. Leerzaam!”
Arjan Holman, verpleegkundige Brocacef

Bekijk meer reviews >>

Congres Oncologie in de thuiszorg | Programma

09.00
Ontvangst met koffie & thee
09.30
09.45
Lees meer Sluiten
Eigen regie rondom het levenseinde

Hoewel kanker steeds meer een chronische ziekte aan het worden is, ligt het ook dicht bij de dood. Wanneer een patiënt zich in een uitzichtloze situatie bevindt, zal er veel nagedacht worden over wat hij echt belangrijk vindt als het einde nadert, wat zijn wensen en grenzen zijn. Tijdens deze laatste plenaire lezing zal Sander de Hosson het stervensproces van de oncologisch patiënt in de thuissituatie  op een inspirerende, maar vooral herkenbare, manier proberen te belichten.

10.45
Ochtendpauze
11.05
Workshopronde 1
12.20
Lunchpauze
13.10
Workshopronde 2
14.25
Pauze
14.35
Workshopronde 3
15.50
Middagpauze
16.10
Lees meer Sluiten
Levend verlies

‘Levend Verlies’ is de term die Manu Keirse introduceerde om de levenslange rouw aan te duiden, die je ervaart wanneer iemand zelf of een naaste, getroffen wordt door een chronische ziekte of beperking. Bijvoorbeeld wanneer iemand zelf of een dierbare kanker krijgt. Het gaat over het verdriet dat altijd kan oplaaien, verwacht of onverwacht en dat soms verergert door de jaren heen.

Welke rouwtaken zijn er? En hoe kan jij als professional de patiënt en zijn of haar gezin het beste ondersteunen?

17.10
Afsluiting

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Congres Oncologie in de thuiszorg | Workshops

1.
Lees meer Sluiten
Pijnmedicatie: gebruik en werkingen in de thuiszorg

60% van de kankerpatiënten geeft aan dat doorbraakpijn te vergelijken is met het onverdoofd trekken van een kies. Maar ook de verzorgers lijden onder die onnodige pijn. Het machteloos toekijken wordt door 90% van de verzorgers beschouwd als ergste factor in het terminale proces. Vanwege die pijn is ruim de helft bang om zelf ook kanker te krijgen. De mantelzorgers zeggen dat een doorbraakpijn onbehandeld niet langer dan vijf minuten vol te houden is. Er zijn voldoende pijnmedicamenten die nog onvoldoende worden toegepast in de thuissituatie van de uitbehandelde patiënt.

2.
Lees meer Sluiten
Delier bij kanker in de thuissituatie

 • Een delier komt voor bij 25-45% van de patiënten met kanker die worden opgenomen in een ziekenhuis of hospice en bij 40-90% van de terminale patiënten.
 • Gegevens over een delier in de thuissituatie zijn nauwelijks beschikbaar.
 • Het risico op een delier bestaat onder andere bij bestaande verminderde cognitie, hoge leeftijd, infectie en medicatie met anticholinerge eigenschappen of opioïden, ernstige ziekte en fysieke beperking.

In het eerste deel van de workshop wordt stilgestaan bij het signaleren van een delier en het gebruik van meetinstrumenten daarbij, voorlichting aan patiënt en naasten, de niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling, de ondersteuning en nazorg van mantelzorgers bij een delier van hun naaste en de organisatie van zorg.

In het tweede deel van de workshop wordt deelnemers nadrukkelijk gevraagd om ervaringen met cliënten met kanker in de thuissituatie te delen. Het is mogelijk om tijdens de workshop een casus voor te leggen.

3.
Lees meer Sluiten
Euthanasie en palliatieve sedatie, en jouw rol als verpleegkundige

Tijdens deze sessie leer je hoe palliatieve sedatie het lijden in de laatste fase van kankerpatiënten kan verlichten. Patiënten hebben in deze fase vaak veel klachten die niet (meer) goed reageren op medicatie of niet snel genoeg reageren op de behandeling. Er zijn ook patiënten die de regie willen behouden en voor euthanasie kiezen. In de richtlijn palliatieve sedatie en euthanasie staat het allemaal duidelijk omschreven maar in de dagelijkse praktijk thuis kan het heel anders gaan. Tevens is het onderscheid tussen palliatieve sedatie en euthanasie soms onduidelijk voor patiënten en naasten. We gaan in gesprek over wat patiënten en naasten nodig hebben aan zorg tijdens een euthanasie traject of tijdens de aanloop tot een palliatieve sedatie en hoe we dit zo goed mogelijk (samen) kunnen doen?

4.

‘Ik weet niet meer wie ik ben, ik ben het contact met mezelf verloren’

De diagnose kanker komt binnen als een doodsbericht. Doodsangst. Het brengt mensen in een primaire overlevingsstand. De naasten zijn hierbij ook belangrijk, want kanker heb je nooit alleen. Welke effecten heeft dit op korte en lange termijn voor de cliënt en diens naasten? Mensen willen overleven, maar wat als er geen toekomst meer is? Of hoe leef je verder – als je beter bent – met angst voor terugkeer van de ziekte? Angst kan zomaar een obstakel vormen,  je gedachten beheersen en je plezier bederven. Het kan de behandeling en kwaliteit van leven verstoren.  Angst is een slechte raadgever maar heeft ook een functie!

Tijdens deze workshop leer je:

 • Hoe je als verpleegkundige de angst bij jouw cliënten en patiënten kunt (h)erkennen;
 • Welke voorlichting helpend is en welke tools je je cliënt aanbied;
 • Hoe je naasten kunt ondersteunen in het zware ziekte- en behandelproces;
 • Hoe kennis over neurofysiologie belangrijk is om angst te begrijpen
 • Hoe je adaptief omgaat met angst.

5.
Lees meer Sluiten
Klinisch redeneren met palliatieve, oncologische casuïstiek

Als (thuis)zorg verpleegkundige word je gestimuleerd om na te denken over je professioneel handelen in de praktijk. Hoe pas je kennis en inzicht op een valide en zinvolle wijze toe bij het redeneren over de situatie van een patiënt in de thuissituatie. Er zijn diverse modellen  in omloop om klinisch redeneren in te zetten binnen je organisatie. In de workshop gaan we aan de slag met casuïstiek die veel voor komt bij oncologische patiënten, denk aan doorbraak pijn, oncologische wonden, vermoeidheid en problemen die kunnen ontstaan in de laatste levensfase.

6.

Als professional word je dagelijks geconfronteerd met verlieservaringen van de cliënt en zijn omgeving. Hierbij bekruipt je wellicht regelmatig het gevoel met lege handen te staan. Het kan dan helpend zijn om vanuit de aangeboden tool van de verliesdriehoek samen met de cliënt en zijn omgeving in gesprek te gaan. Tijdens deze workshop staat dan ook de verliesdriehoek centraal.

Bij deelname aan deze workshop wordt de deelenemers gevraagd een casus in te brengen vanuit de eigen werksituatie. In deze casus moet er bij de cliënt en/of zijn omgeving sprake zijn van verlies. Deze casussen zullen centraal staan in de workshop. Zo wordt iedere professional in staat gesteld de verbinding te maken vanuit een theoretische kader en het leren toepassen van de verliesdriehoek als tool. Na het volgen van deze workshop gaat iedere deelnemer dan ook naar huis met een praktisch handvat welke direct toepasbaar is binnen het eigen werkveld.

7.
Lees meer Sluiten
Geriatrische oncologische zorg

Wat is kwetsbaarheid? Hoe ervaren ouderen kwetsbaarheid? In deze sessie wordt ingegaan op de fysieke, sociale en psychische kwetsbaarheid van ouderen in het algemeen en bij de behandeling van kanker in het bijzonder. Met extra aandacht voor ouderen met multiple problematiek.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Congres Oncologie in de thuiszorg | Sprekers

Congres Oncologie in de Thuiszorg | Video

Bekijk de video’s om te zien wat jij kunt verwachten op 27 oktober!

Reacties van deelnemers aan eerdere edities van het congres Oncologie in de thuiszorg

“Presentaties die goed aansluiten bij de praktijk.”
Caroliene Bakker, verpleegkundige in de wijk bij Buurtzorg

“Heel erg passende onderwerpen en mooie presentaties.”
Veerle Mengelers, verpleegkundige van de Zorggroep

‘Interessante onderwerpen. Fijn dat er nu een congres voor specifiek de thuiszorg was.’
‘Manu Keirse en Sander de Hosson waren prachtige en ontroerende sprekers.’
‘Super goede sprekers, helder verwoord, zelden gezien hoeveel deelnemers echt geraakt werden.’
‘Sprekers Manon Huizing, Manu Keirse en Sander de Hosson waren geweldig. Recht uit het hart gesproken!’
‘De hele insteek was vanuit de client, heel fijn!’
‘Interessante sprekers en praktische workshops, goed toepasbaar in de praktijk.’
‘De lezingen waren erg boeiend, herkenbaar en ook indrukwekkend. De workshops lekker interactief en zeker toepasbaar in de praktijk.’
‘Erg leuk programma. Maakt opnieuw enthousiast voor ons vak.’
‘Veel diepgang en mooie aangrijpende verhalen uit de praktijk.’
‘De hele dag was in 1 woord: GEWELDIG. Echt een geslaagde dag!’
‘Ik vond het congres tot in de puntjes toe verzorgd en goed geregeld. Er was een rustige intieme sfeer.’
‘Ik heb uit alle informatie weer voldoende tips kunnen halen voor mijn beroep als wijkverpleegkundige.’

Congres Oncologie in de Thuiszorg | Praktische informatie

Datum en locatie
Woensdag 27 oktober | ReeHorst, Ede

Bekijk hier hoe je de ReeHorst het beste kunt bereiken.

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor verpleegkundige of verzorgende in de thuiszorg. Andere belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom.

Tarieven*
239,- p.p. (btw vrij) | Vroegboektarief* voor de 1e 50 deelnemers
279,- p.p. (btw vrij) | Regulier tarief
239,- p.p. (btw vrij) | Abonnee tarief* (Nursing, TvV en/of TvZ)
899,- p.p. (btw vrij) | Commercieel tarief

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum

Accreditatie
Geaccrediteerd voor 5 punten bij Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V
Geaccrediteerd voor 5 punten bij Register Zorgprofessionals

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier als je voor accreditatie in aanmerking wilt komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar sarah.phillips@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact:

Vragen over inschrijving/aanmeldingen?

Klantenservice
T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Vragen over het programma?

Yefke Patiwael (Portfoliomanager)
M: 06 – 53 97 99 13
E: henriette.boven@bsl.nl

Praktische vragen?

Sarah Philips (Eventcoördinator)
T: +31 (0)6 54 74 46 73
E: sarah.phillips@bsl.nl

Vragen over sponsormogelijkheden?

Kevin Pols (Accountmanager)
T: 010 – 742 10 24
E: kevin@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.