Nursing Congres Oncologie in de Thuiszorg

Alles over jouw rol als (wijk)verpleegkundige in de zorg voor patiënten met kanker

Congres Oncologie in de Thuiszorg verplaatst
Op 6 mei heeft het kabinet een verlenging aangekondigd van de bestaande maatregelen: in juni mogen alleen fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd met een maximum van 30 personen. Om deze reden is het congres Oncologie in de Thuiszorg op 24 juni 2020 verplaatst naar 10 juli 2020.

Nursing_Congres_Oncologie_juni2020

Steeds meer mensen krijgen kanker. De zorg voor patiënten met kanker vindt steeds vaker thuis plaats. Eenmaal thuis gekomen wordt de patiënt geconfronteerd met de gevolgen van de behandeling; pijn, vermoeidheid en lichamelijke beperkingen. Hoe ga jij hier als wijk- verpleegkundige of verzorgende mee om als dit niet jouw specialisme is? Waar word je mee geconfronteerd? En wat zou je eigenlijk allemaal moeten weten?

Tijdens het Nursing Congres Oncologie in de Thuiszorg zullen experts uit het vakgebied in gaan op diverse thema’s rondom de zorg voor patiënten met kanker in de wijk. Met name de lichamelijke en emotionele gevolgen van kanker op de patiënt zullen worden behandeld.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • Psychosociale begeleiding als taak van de wijkverpleegkundige
  • Angstklachten na de diagnose kanker
  • Pijnmedicatie: gebruik en werkingen in de thuiszorg
  • Klinisch redeneren met palliatieve, oncologische casuïstiek
  • Euthanasie en palliatieve sedatie, wat zou jou rol kunnen zijn als wijkverpleegkundige
  • Geriatrische oncologische zorg
  • Eigen regie rondom het levenseinde

Bekijk hier het complete programma >

Al jouw vragen worden beantwoord en je gaat naar huis met nieuwe kennis en praktische vaardigheden voor de dagelijkse praktijk!

Congres Oncologie in de Thuiszorg | Programma

09.30
Ontvangst met koffie & thee
10.00
Opening door de dagvoorzitter
10.15
Lees meer Sluiten
Het waarom van goede nazorg thuis

Nu steeds meer patiënten, voor hun gevoel onverwacht snel, na operatie thuis moeten herstellen, komt de psychosociale begeleiding veel meer bij de thuiszorgmedewerker te liggen.

Oncoloog Manon Huizing heeft zelf borstkanker sinds enkele jaren en spreekt dus uit ervaring van zowel de arts als de patiënt. Tijdens haar plenaire presentatie zal ze persoonlijke casuïstiek gebruiken.

10.45
Lees meer Sluiten
Levend verlies

‘Levend Verlies’ is de term die Manu Keirse introduceerde om de levenslange rouw aan te duiden, die je ervaart wanneer iemand zelf of een naaste, getroffen wordt door een chronische ziekte of beperking. Bijvoorbeeld wanneer iemand zelf of een dierbare kanker krijgt. Het gaat over het verdriet dat altijd kan oplaaien, verwacht of onverwacht en dat soms verergert door de jaren heen.

Welke rouwtaken zijn er? En hoe kan jij als professional de patiënt en zijn of haar gezin het beste ondersteunen?

11.25
Pauze
11.55
Lees meer Sluiten
Eigen regie rondom het levenseinde

Hoewel kanker steeds meer een chronische ziekte aan het worden is, ligt het ook dicht bij de dood. Wanneer een patiënt zich in een uitzichtloze situatie bevindt, zal er veel nagedacht worden over wat hij echt belangrijk vindt als het einde nadert, wat zijn wensen en grenzen zijn. Tijdens deze laatste plenaire lezing zal Sander de Hosson het stervensproces van de oncologisch patiënt in de thuissituatie  op een inspirerende, maar vooral herkenbare, manier proberen te belichten.

12.45
Lunchpauze
14.00
Verdiepingssessieronde 1
15.00
Pauze
15.30
Verdiepingssessieronde 2
16.30
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Congres Oncologie in de Thuiszorg | Verdiepingssessies

Het programma is nog in ontwikkeling, er komt spoedig informatie bij!

1.
Lees meer Sluiten
Pijnmedicatie: gebruik en werkingen in de thuiszorg

Zestig procent van de kankerpatiënten aangeeft dat de doorbraakpijn te vergelijken is met onverdoofd kiezen trekken. De verzorgers lijden ook onder die onnodige pijn: Het machteloos toekijken wordt door 90 procent van de verzorgers als ergste factor beschouwd in het terminale proces. Vanwege die pijn is ruim de helft heel bang om zelf ook kanker te krijgen. De mantelzorgers zeggen dat een doorbraakpijn onbehandeld niet langer dan 5 minuten vol te houden is. Er zijn voldoende pijnmedicamenten die nog onvoldoende worden toegepast in de thuissituatie van de uitbehandelde patiënt.

Door Marion Giesberts, E-nursing, platform voor online zorgcursussen

2.
Lees meer Sluiten
Klinisch redeneren met palliatieve, oncologische casuïstiek ( o.a. pijn, oncologische wond in laatste fase)

Klinisch redeneren, oude wijn in nieuwe zakken? Zeker niet! Is klinisch redeneren bruikbaar in de thuiszorg? Hoe dan?

Als (thuis)zorg verpleegkundige wordt je gestimuleerd om na te denken over je professioneel handelen in de praktijk. Hoe pas je kennis en inzicht op een valide en zinvolle wijze toe bij het redeneren over de situatie van een patiënt in de thuissituatie. Er zijn diverse modellen  in omloop om klinisch redeneren in te zetten binnen je organisatie.
In de workshop gaan we aan de slag met casuïstiek die veel voor komt bij oncologische patiënten, denk aan doorbraak pijn, oncologische wonden, vermoeidheid en problemen die kunnen ontstaan in de laatste levensfase.

Door Jojanneke Thiesen, opleider en programmacoördinator palliatieve zorg bij VUmc Amstelacademie

3.
Lees meer Sluiten
Euthanasie en palliatieve sedatie, en jouw rol als verpleegkundige

Tijdens deze sessie leer je hoe palliatieve sedatie het lijden in de laatste fase van kankerpatiënten kan verlichten. Patiënten hebben in deze fase vaak veel klachten die niet (meer) goed reageren op medicatie of niet snel genoeg reageren op de behandeling. Er zijn ook patiënten die de regie willen behouden en voor euthanasie kiezen. In de richtlijn palliatieve sedatie en euthanasie staat het allemaal duidelijk omschreven maar in de dagelijkse praktijk thuis kan het heel anders gaan. Tevens is het onderscheid tussen palliatieve sedatie en euthanasie soms onduidelijk voor patiënten en naasten. We gaan in gesprek over wat patiënten en naasten nodig hebben aan zorg tijdens een euthanasie traject of tijdens de aanloop tot een palliatieve sedatie en hoe we dit zo goed mogelijk (samen) kunnen doen?

4.
Lees meer Sluiten
Geriatrische oncologische zorg

Wat is kwetsbaarheid? Hoe ervaren ouderen kwetsbaarheid? In deze sessie wordt ingegaan op de fysieke, sociale en psychische kwetsbaarheid van ouderen in het algemeen en bij de behandeling van kanker in het bijzonder. Met extra aandacht voor ouderen met multiple problematiek.

5.
Lees meer Sluiten
Angstklachten na de diagnose kanker

Het klinkt zo logisch dat, wanneer je de diagnose kanker krijgt, je dan angstig wordt en soms zelfs somber. Maar wanneer is er meer aan de hand, meer dan alleen een logische reactie? Eigenlijk is de patiënt de enige die dat kan vertellen. Herkent hij/zij zichzelf, is deze reactie voor hem/haar bekend of buitensporig? Heeft hij/zij er last van, minder goed slapen, een kort lontje, onrustig? Heeft zijn of haar omgeving last van de reactie, de angstklachten na de diagnose kanker? En wat zijn dan de mogelijkheden? Wanneer denk je aan een verwijzing en wat heeft die dan te bieden? Op deze vragen zullen we tijdens deze workshop een antwoord proberen te geven aan de hand van theorie en voorbeelden uit de praktijk.

6.
Lees meer Sluiten
De verliesdriehoek in zicht

Als professional word je dagelijks geconfronteerd met verlieservaringen van de cliënt en zijn omgeving. Hierbij bekruipt je wellicht regelmatig het gevoel met lege handen te staan. Het kan dan helpend zijn om vanuit de aangeboden tool van de verliesdriehoek samen met de cliënt en zijn omgeving in gesprek te gaan. Tijdens deze verdiepingssessie staat dan ook de verliesdriehoek centraal.

Bij deelname aan deze verdiepingssessie vragen wij de deelnemers een casus in te brengen vanuit de eigen werksituatie. In deze casus moet er bij de cliënt en/of zijn omgeving sprake zijn van verlies. Deze casussen zullen centraal staan in de workshop. Zo wordt iedere professional in staat gesteld de verbinding te maken vanuit een theoretische kader en het leren toepassen van de verliesdriehoek als tool. Na het volgen van deze verdiepingssessie gaat iedere deelnemer dan ook naar huis met een praktisch handvat welke direct toepasbaar is binnen het eigen werkveld.

Congres Oncologie in de Thuiszorg | Sprekers

Congres Oncologie in de Thuiszorg | Terugblik

Ben je benieuwd wat je op 24 juni kunt verwachten? Bekijk de video!

Reacties van deelnemers van de editie in februari 2020:

“Interessante onderwerpen. Fijn dat er nu een congres voor specifiek de thuiszorg was.”
“Manu Keirse en Sander de Hosson waren prachtige en ontroerende sprekers.”
“Super goede sprekers, helder verwoord, zelden gezien hoeveel deelnemers echt geraakt werden.”
“Sprekers Manon Huizing, Manu Keirse en Sander de Hosson waren geweldig. Recht uit het hart gesproken!”
“De hele insteek was vanuit de client, heel fijn!”
“Interessante sprekers en praktische workshops, goed toepasbaar in de praktijk.”
“Mooie lezingen van Manon Huizing, Manu Keirse en Sander de Hosson. Boeiende workshop over klinisch redeneren van Marc Bakker.”
“De lezingen waren erg boeiend, herkenbaar en ook indrukwekkend. De workshops lekker interactief en zeker toepasbaar in de praktijk.”
“Erg leuk programma. Maakt opnieuw enthousiast voor ons vak.”
“Het was erg boeiend en leerzaam. Vooral dr. Manu Keirse is een bevlogen spreker. De tijd vloog voorbij!”
“Veel diepgang en mooie aangrijpende verhalen uit de praktijk.”
“De hele dag was in 1 woord: GEWELDIG. Echt een geslaagde dag!”
“Ik vond het congres tot in de puntjes toe verzorgd en goed geregeld. Er was een rustige intieme sfeer.”
“Ik heb uit alle informatie weer voldoende tips kunnen halen voor mijn beroep als wijkverpleegkundige.”

Congres Oncologie in de Thuiszorg | Praktische informatie

Datum en locatie
Woensdag 24 juni 2020 | ReeHorst, Ede

Bekijk hier hoe je de ReeHorst het beste kunt bereiken.

Voor wie?
Dit congres is bedoelt voor verpleegkundige of verzorgende in de thuiszorg. Andere belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom.

Tarieven
239,- p.p. (btw vrij) | Vroegboektarief* voor de 1e 100 aanmelders
279,- p.p. (btw vrij) | Regulier tarief
239,- p.p. (btw vrij) | Abonnee tarief* voor abonnees van Nursing, TvV en/of TvZ

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum

Aanmelden
Meld je aan via het inschrijfformulier.

Accreditatie
Accreditatie voor het Nursing Congres Oncologie in de Thuiszorg wordt aangevraagd bij Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar joanne.bijleveld@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact:

Klantenservice (inschrijving/aanmelding)

T: 030 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Yefke Patiwael (inhoudelijke vragen)

T: 030 638 38 49
M: 06 22 70 62 53
E: yefke.patiwael@bsl.nl

Joanne Bijleveld (inhoudelijke vragen)

T: +31 (030) – 63 83 71 1
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Dyron Bijl (sponsormogelijkheden)

T: 010 742 19 41
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.