Ouderenpsychiatrie in de praktijk

Leer psychiatrische stoornissen bij ouderen herkennen en signaleren

Het Ouderenpsychiatrie congres verplaatst
Vanwege het coronavirus hebben de autoriteiten per direct een verbod op evenementen met meer dan 100 personen afgekondigd. Om deze reden zal Het Ouderenpsychiatrie congres op woensdag 8 april 2020 niet plaatsvinden, maar worden verplaatst naar woensdag 9 september 2020. Alle deelnemers zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Ouderenpsychiatrie_congres_nursing_2020

Tijdens het Nursing congres Ouderenpsychiatrie in de praktijk krijg je praktische handvatten om de psychiatrische ziektebeelden bij ouderen beter te begrijpen en ernaar te handelen. Laat je in de ochtend inspireren door diverse experts uit de wetenschap en praktijk. In de middag stel je jouw eigen programma samen. Zo doe je precies de juiste vakinhoudelijke en praktijkgerichte informatie op in de voor jou relevante gebieden van ouderenpsychiatrie.

Na deze dag weet je: 

 • hoe je verschillende psychiatrische aandoeningen bij ouderen herkent
 • de laatste ontwikkelingen op het gebied van e-health
 • wat er gaat veranderen door de nieuwe Wet zorg en dwang
 • welke interventies er zijn voor slaapproblemen bij ouderen
 • en: kun je de opgedane kennis de volgende dag direct toepassen op de werkvloer, zodat jij optimale zorg kunt bieden aan jouw patiënten!

Bekijk het complete programma > 

Krijg meer inzicht in psychiatrische problematiek en effectieve zorgverlening bij ouderen!

Congres Ouderenpsychiatrie in de praktijk | Programma

08.45
Ontvangst met koffie & thee
09.30
Opening door dagvoorzitter Jan van der Hammen
09.40
Lees meer Sluiten
Hoe herken je psychische en psychiatrische aandoeningen bij de ouderen van nu?

Vroege herkenning van psychische en psychiatrische aandoeningen bij ouderen maakt vroege signalering mogelijk. Zo kan veel extra psychisch leed voorkómen worden bij zowel de patiënt als de directbetrokkenen. In de voordracht komen een aantal veel voorkomende psychische aandoeningen en dementieziekten aan bod inclusief de methoden hoe deze te onderscheiden van elkaar.

10.10
Lees meer Sluiten
Is goed ouder worden een kunst?

Goed ouder worden lijkt niet voor iedereen weggelegd. Sommige ouderen worstelen met gebreken, kwetsbaarheid en controleverlies. Anderen geven aan dat ze, hoewel nog gezond, hun leven voltooid vinden. Waarom lijken sommigen wel de kunst van het goed ouder worden te beheersen en anderen niet? In deze lezing gaan we op zoek naar antwoorden op basis van recent onderzoek.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Goed ouder worden is in veel opzichten niet ‘maakbaar’, toch kunnen we er aan werken
 • De sociale en zingevingsdimensie van goed ouder worden blijft vaak onderbelicht
 • Er zijn handvatten die ons kunnen helpen bij goed ouder worden

10.40
Koffie & thee pauze
11.10
Lees meer Sluiten
Warme Technologie: Mens gedreven ontwerpen voor ouderen

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol binnen de zorg, ook de ouderenzorg, maar helaas wordt er vaak technologie ontwikkeld die niet bruikbaar is of enkel op technische mogelijkheden is berust. Als antwoord hierop werken we op de Fontys en de TU/e aan Warme Technologie, dit is technologie die is ontwikkeld op een mensgerichte manier, en veel gebruiksvriendelijker is voor verschillende doelgroepen zoals bijvoorbeeld ouderen. In deze lezingen wordt de visie, manier van werken uitgelegd aan de aan de hand van verschillende voorbeelden. Bent u in u organisatie al bezig met Warme Technologie?

Door Rens Brankaert, lector Health Innovations & Technology en verbonden aan het profileringsteam Technologie in de Zorg (TidZ) van Fontys Hogescholen, Eindhoven

11.40
Lees meer Sluiten
Wat is er nieuw bij de nieuwe wet Zorg en dwang?

De nieuwe Wet Zorg en Dwang wordt van kracht vanaf januari 2020. Hiermee kunnen onvrijwillige zorg en versterking van de rechtspositie van cliënten op een juiste manier worden toegepast. Dit zal gevolgen hebben voor de zorg in de praktijk; kies je voor veiligheid of vrijheidsbeperking? Voor veel mensen in de (ouderen)zorg praktijk heeft dit ook gevolgen. Wellicht is echter een deel van de onvrijwillige zorg te voorkomen. Hoe? Door anders te handelen. In een praktische sessie neemt Jan van der Hammen je daarin mee.

12.10
Lunchpauze
13.00
14.05
15.05
Koffie & thee pauze
15.35
16.35
Einde

Congres Ouderenpsychiatrie in de praktijk | Verdiepingssessies

1.
Lees meer Sluiten
Hoe herken je Psychiatrische problematiek bij patiënten met de ziekte van Alzheimer en andere dementieziekten?

Vaak is de vraag wat nu maakt dat psychiatrische aandoeningen of ‘probleemgedrag’ ontstaat en maar blijft voortbestaan bij ouderen met dementieziekten. In de workshop staan we stil bij het ontstaan, de mogelijke oorzaken en wat we eraan kunnen doen.

2.
Lees meer Sluiten
In gesprek met mensen met een psychiatrische stoornis

Als je te maken krijgt met ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld is het gesprek niet altijd makkelijk. In deze actieve workshop gaan we aan de slag met een acteur om de gesprekken in de praktijk te zien en te oefenen. Aan de hand van tips en trucs leer je het gesprek prettiger te laten verlopen.

De verdiepingssessie bevat verder een mix van ervaringsoefeningen en toegepaste theorie.

3.
Lees meer Sluiten
Slaapproblemen in de ouderenzorg (eerder beoordeeld met een 8,4!)

50% van de ouderen heeft een vorm van slaapproblemen. Iemand ligt de halve nacht wakker of is de hele dag suf. Ook slaap veranderd bij het ouder worden, wat hoort tot de gerontologische verandering van slaap en wanneer spreken we van een slaapprobleem? En nog belangrijker: wat zouden we aan de slaapproblemen kunnen doen? Hoe herken je eventuele slaapproblemen, wat slaaphygiene is, welke interventies er mogelijk zijn en wat kun je als verpleegkundige/verzorgende/begeleider zelf doen om slaapproblemen op te lossen. Verder komt aan bod hoe wij als zorgprofessionals vaak zelf slaapproblemen “organiseren”.

Sylvia Loos is adviseur zorg en ondersteuning voor mensen met een ernstige meervoudige beperking bij Sherpa. Als verpleegkundige staat zij aan de wieg van slaapdiagnostiek in de ouderenzorg.
Tevens is zij mede eigenaar van Nyx zorg voor slaap, een maatschap voor slaapdiagnostiek en behandeling. Het expertisegebied van Nyx betreft de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de ouderenzorg. Nyx schoolt organisaties op het gebied van slaapdiagnostiek-en behandeling.

4.
Lees meer Sluiten
Gerontopsychiatrie: Hoe gaan we als team om met manipulatief gedrag, angst, agressie of ander ingewikkeld gedrag

In deze sessie gaat Gerben aan de hand van (uw) praktijkvoorbeelden aan de slag met een doelgroep die steeds meer in de ouderenzorg voorkomt. Soms ontregelt één bewoner met genoemd gedag een hele afdeling. Wat kunnen we doen om het gedrag te doorgronden? Hoe krijgen we grip? Hoe komen we op één lijn? In deze praktische sessie gaan we in op uw vragen met betrekking tot problematisch gedrag van deze boeiende doelgroep.

5.
Lees meer Sluiten
Hoe herken je een depressie bij ouderen?

Een depressie wordt bij ouderen vaak niet herkend. Dat komt omdat de klachten aan de leeftijd worden toegeschreven, maar ook omdat de klachten anders zijn dan die van jongeren. Wat zijn de symptomen en oorzaken van een depressie bij ouderen? Hoe herken je een depressie en welke behandelingen zijn er? Zijn er ook nog subtypes te onderscheiden? En wat betekent dat voor de behandeling? Hoe onderscheid je een depressie van een dementie? Tijdens deze workshop leer je wat de signalen zijn van een depressie bij ouderen.

6.
Lees meer Sluiten
Wat is de relatie tussen somatische en psychiatrische problemen?

De levensduur van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening is 10 tot 15 jaar korter dan in de rest van de populatie. Ze  hebben een groter risico op somatische comorbiditeit door een andere levensstijl, medicatiegebruik en meer moeite met het vragen van adequate hulp. Ook kan de presentatie van een somatisch probleem bij een patiënt met een psychiatrische stoornis er soms anders uit zien, waardoor het minder snel herkend wordt. Ook het gedrag van psychiatrische patiënten kan regelmatig als lastig ervaren worden, wat het krijgen van adequate somatische zorg in de weg kan staan. Aan de andere kant, kan een somatische aandoening ook psychiatrische problemen uitlokken, wat het herstel kan vertragen. Ook medicatiegebruik kan psychiatrische problemen teweeg brengen.

In deze workshop gaan we aan de hand van casuïstiek  de interactie tussen somatische en psychiatrische problemen uitdiepen en krijg je praktische tips over hoe hiermee om te gaan.

7.
Lees meer Sluiten
Ouderenpsychiatrie en probleemgedrag: een geïntegreerde analyse en aanpak

In deze workshop bespreken we met elkaar het belang van het interdisciplinair werken en het maken van een analyse en aanpak van (ernstig en aanhoudend probleem-)gedrag in de dagelijkse praktijk van de ouderenzorg. Je krijgt handvaten aangereikt hoe je een brede en meervoudige analyse kunt maken van een cliëntsituatie in de ouderenpsychiatrie. Hierbij breng je alle factoren die het gedrag uitlokken, beïnvloeden, in stand houden en beschermen in kaart. Hoe zorg je ervoor dat je alle informatie krijgt en op welke wijze leveren daar alle betrokkenen een bijdrage aan? Vervolgens leer je hoe je met een gezamenlijk opgestelde analyse tot hypotheses komt om daarna interventies in te zetten die zorgt voor meer grip bij de professionals en afname van het probleemgedrag.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Je leert anders kijken naar (probleem)gedrag
 • Je ervaart de meerwaarde van interdisciplinair samenwerken bij probleemgedrag
 • Je leert een geïntegreerde analyse en aanpak van probleemgedrag te maken

Congres Ouderenpsychiatrie in de praktijk | Sprekers

Congres Ouderenpsychiatrie in de praktijk | Praktische informatie

**Vanwege het coronavirus hebben de autoriteiten per direct een verbod op evenementen met meer dan 100 personen afgekondigd. Om deze reden zal Het Ouderenpsychiatrie congres op woensdag 8 april 2020 niet plaatsvinden, maar worden verplaatst naar woensdag 9 september 2020. Alle deelnemers zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.**

Datum en locatie
Woensdag 8 april 2020 | Van der Valk hotel, Utrecht

Bekijk hier hoe je het Van der Valk hotel Utrecht het beste kunt bereiken.

Voor wie?
Dit congres is geschikt voor verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals die op de werkvloer te maken krijgen met patiënten met psychiatrische stoornissen. Andere belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom.

Tarieven
279,- p.p. (btw vrij) | Regulier tarief
239,- p.p. (btw vrij) | Tarief voor de eerste 50 aanmelders
239,- p.p. (btw vrij) | Abonnee tarief* voor abonnees van Nursing, TvV en/of TvZ

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum

Deelname is inclusief het boek ‘Ouderenpsychiatrie: de praktijk’ van Martin Kat.

Aanmelden
Meld je aan via het inschrijfformulier.

Accreditatie
Je ontvangt 5 accreditatie punten voor het Nursing Congres Ouderenpsychiatrie in de praktijk door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Heb je een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail dan jouw verzoek naar eva.reuvers@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Heb je vragen over:

.. je inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

.. de inhoud of het programma?
Neem contact op met Henriëtte Boven (projectleider)
M: (030) – 638 38 21
E: henriette.boven@bsl.nl

.. bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Eva Reuvers (event coördinator)
T: (030) – 638 36 63
E: eva.reuvers@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.