Congres Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Geef een boost aan je kennis over de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap

Meer deskundigheid is nodig in de verstandelijk gehandicaptenzorg
De zorg voor verstandelijk gehandicapten wordt steeds complexer. Mede door toenemende vergrijzing en multiproblematiek is er meer deskundigheid nodig. Specialistische kennis en kunde is van groot belang om optimale zorg en ondersteuning te geven.

Het congres Verstandelijk Gehandicaptenzorg op 8 september richt zich op actuele ontwikkelingen, vaardigheden en vereiste competenties voor jou als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg. Ook verschillende zorgaspecten en knelpunten die spelen in de zorg voor mensen met een verstandelijk handicap komen aan bod.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Actualiteit in de verstandelijk gehandicaptenzorg
  • Signaleren van pijn en lichamelijk ongemak
  • Succesvol interveniëren bij probleemgedrag
  • Psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking

Kies je eigen workshopsessies
In de middag kies je voor inspirerende en praktische workshops op verschillende niveaus.

Meld je nu aan voor het congres Verstandelijk Gehandicaptenzorg en krijg concrete handvatten voor betere zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Programma congres Verstandelijk Gehandicaptenzorg

09.00
Ontvangst
09.30
Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink
09.40
Lees meer Sluiten
Actualiteit in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Zorg voor complexe gehandicapten nog steeds niet op orde’
‘CAO onderhandelingen opgeschort’
‘Overleg gehandicaptenbeleid levert weinig concreets op’

Dit zijn maar enkele van de meest recente krantenkoppen over de zorg voor mensen met verstandelijk gehandicapten. De zorg voor de verstandelijk gehandicapten doelgroep wordt steeds zwaarder en complexer. Tijdens deze opening wordt je op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen en gaan we met elkaar in gesprek over de aanpak van actuele dilemma’s.
Frank Bluiminck, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

10.10

Pijn en lichamelijk ongemak zijn belangrijke waarschuwingssignalen voor een ziekte of aandoening. Mensen met een verstandelijke handicap zijn vaak niet in staat om pijn en lichamelijk ongemak duidelijk te uiten. Hoe kun je pijn signaleren bij mensen met een verstandelijke beperking en uitingsbeperkingen? Welke meetinstrumenten zijn beschikbaar en hoe zet je deze in? En wat kun je aan pijnbestrijding aanbieden (medicamenteus of niet-medicamenteus)
Nanda de Knegt, onderzoeker Pijnbeleving en cognitie bij verstandelijke beperking VU en Coördinator Wetenschap Prinsenstichting

10.40
Lees meer Sluiten
Succesvol interveniëren bij probleemgedrag

Agressie, angst, zelfverwondend of teruggetrokken gedrag komt regelmatig voor bij mensen met EVMB en dit heeft  een grote weerslag op de kwaliteit van leven van de patiënt. Welke interventies kunnen bijdragen aan het verkrijgen of behouden van een goede kwaliteit van bestaan? Wat begrijpt iemand wel of niet en wat zijn realistische verwachtingen?
Tijdens deze plenaire lezing gaan we in op contact en mogelijke interventies bij de EVMB doelgroep met ‘probleemgedrag’.
Aliët Hoekstra, orthopedagoog en specialist EVMB

11.00
Koffie- en theepauze
11.30
Lees meer Sluiten
Psychische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking

Bij mensen met een verstandelijke handicap is in ca. 40% van de gevallen sprake van psychische stoornissen, waaronder autisme en probleemgedrag. Deze patiënten kunnen in de dagelijkse praktijk vaak onvoldoende profiteren van de “reguliere” behandelprogramma’s binnen de GGZ. Omdat de verstandelijke beperking vaak niet of pas laat ontdekt wordt, zijn behandelingen vaak niet succesvol, of worden voortijdig gestopt vanwege handelingsverlegenheid. Binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg ontbreekt vaak de kennis en expertise om psychische stoornissen te herkennen en te behandelen. Voor beide sectoren geldt dat er bovendien een gebrek is aan op de doelgroep gerichte betrouwbare diagnostiek en behandelmethoden.
De combinatie van psychische stoornissen en een verstandelijke beperking maakt dat het soms voor de patiënt, zijn/haar familie en hulpverlening onvoldoende duidelijk is wat er aan de hand is. Hoe kunnen we samen met de patiënt in zijn/haar leefomgeving werken aan een antwoord op zijn/haar vraag. Welke onderzoeken en behandelingen zijn mogelijk, wanneer is opname noodzakelijk en hoe ga je om met crisis?
Gerda de Kuijper, arts verstandelijk gehandicapten; Heleen Kuiper, GZ-psycholoog; Josien Jonker, psychiatrisch verpleegkundige. Alle drie zijn werkzaam bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie/GGZ Drenthe

12.00
Lees meer Sluiten
Het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking

De uitdaging waar we voor staan, is palliatieve zorg goed te verankeren in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is noodzakelijk, want ook mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder, waardoor vraagstukken rondom ongeneeslijke ziekte en kwetsbaarheid meer op de voorgrond treden. Passende ondersteuning in de laatste levensfase kan mensen met een verstandelijke beperking helpen te léven tot het einde.
Marijke Tonino, AVG en Hospicearts, Advisium ’s Heeren Loo en consulent palliatieve zorg IKNL

12.40
Lunch
13.40
Lees meer Sluiten
Workshopronde 1
14.40
Koffie- en theepauze
15.15
Lees meer Sluiten
Workshopronde 2
16.15
Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Workshops congres Verstandelijk Gehandicaptenzorg

1
Lees meer Sluiten
Succesvolle interventies bij gedragsproblematiek

Verdieping op de plenaire inleiding. Aan de hand van concrete casussen gaan we aan de slag met benaderingswijzen en interventies bij divers probleemgedrag. Na het volgen van deze workshop heb je concrete handvatten om jouw patiënt te benaderen, begeleiden en waar nodig te interveniëren.
Aliët Hoekstra, orthopedagoog en specialist EVMB

2
Lees meer Sluiten
Omgaan met psychiatrische co-morbiditeit

Verdieping op de plenaire inleiding Psychiatrische stoornissen. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking vormen een kwetsbare groep en hebben een grotere kans op het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. De onderkenning van psychiatrische symptomen bij mensen met een verstandelijke beperking is veel moeilijker en symptomen zijn in diagnostische zin minder zeggend dan bij normaalbegaafden. Aan de hand van concrete casussen gaan we in op het herkennen en behandelen van de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden bij mensen met een verstandelijke beperking, waarbij tevens aandacht is voor het sociaal emotionele ontwikkelingsniveau. Na het volgen van deze workshop heb je inzicht in het herkennen van psychiatrische diagnoses, deze in het licht te zien van de verstandelijke beperking en handvatten om de juiste begeleiding te bieden aan jouw patiënt.
Heleen Kuiper, GZ-psycholoog Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie/GGZ Drenthe en Josien Jonker, psychiatrisch verpleegkundige

3
Lees meer Sluiten
Klinisch redeneren bij mensen met een verstandelijke handicap

Als verpleegkundige ben je constant bezig om bij patiënten allerlei variabelen te inventariseren: pijn, ervaren beperkingen, koorts, spierkracht, vaardigheden, spraakvermogen, bewegingsuitslag en dergelijke. In veel gevallen gebeurt dit op grond van metingen en klinische ervaring.
Fred Weiland, Proactive Nursing

4
Lees meer Sluiten
Psychofarmaca gebruik bij mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking gebruiken vaak psychofarmaca. Dit komt enerzijds omdat psychische stoornissen, waarvoor een behandeling met psychofarmaca nodig is bij hen vaak voorkomen; anderzijds worden psychofarmaca ook vaak voorgeschreven bij probleemgedrag, waarbij het gunstige effect van deze medicatie niet is bewezen. Omdat psychofarmaca vaak bijwerkingen geven en voor de gezondheid schadelijk kunnen zijn, is het beter om deze te stoppen wanneer er geen goede reden voor het gebruik is. In de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig te zijn om dit gebruik te stoppen, waarbij allerlei factoren mee kunnen spelen. Na het volgen van deze workshop heb je inzicht in de werking en effecten van psychofarmaca, wat jouw rol is bij het gebruik van deze medicatie door jouw patiënt, weet je wanneer het gebruik gestopt moet worden en hoe jij daar bij kunt helpen.
Gerda de Kuijper, arts verstandelijk gehandicapten en senior onderzoeker Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie/GGZ Drenthe Research

5
Lees meer Sluiten
De juiste palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke handicap

Er is veel te winnen in de zorg in de laatste fase voor verstandelijk gehandicapten en tegelijkertijd ontbreekt er veel kennis. Sommige pijnklachten krijg je moeilijk onder controle, onrustuitingen zijn vaak moeilijk te duiden en diagnostiek is niet altijd mogelijk. Maar ook de begeleiding van naasten vereist een speciale aanpak. In de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap is palliatieve sedatie en euthanasie steeds meer onderwerp van gesprek, tegelijkertijd veroorzaken veel medicijnen bijwerkingen bij mensen met een verstandelijke handicap. In deze workshop gaan we in op de vele diverse aspecten in de palliatieve fase van mensen met een verstandelijke handicap en krijg je handvatten voor de juiste begeleiding.
Marijke Tonino, AVG en Hospicearts, Advisium ’s Heeren Loo en consulent palliatieve zorg IKNL

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Wanneer
6 februari 2020

Waar
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Tarieven*
279,- p.p. (btw vrij) | Regulier tarief
239,- p.p. (btw vrij) | Vroegboektarief  1e 50 deelnemers
239,- p.p. (btw vrij) | Abonneetarief Nursing, TvV en TvZ
239,- p.p. (btw vrij) | Ledentarief voor leden NU’91

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) BSL.

Accreditatie
Geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&VN: 5 punten
Het congres Verstandelijk Gehandicaptenzorg staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Voor wie?
Verpleegkundigen en verzorgenden die in hun dagelijkse werk te maken hebben met gehandicaptenzorg, zowel intramuraal als extramuraal.

Contact

Vragen over inschrijving/aanmeldingen?

Klantenservice
T: 030 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Vragen over het programma?

Lianne de Jong (Portfoliomanager)
T: 06 – 466 023 47
E: lianne.de.jong@bsl.nl

Praktische vragen?

Eva Reuvers (Eventcoördinator)
M: 06 – 47 94 77 39
E: eva.reuvers@bsl.nl

Vragen over sponsormogelijkheden?

Dyron Bijl (Sales manager)
T: 010 742 19 41
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleringsvoorwaarden
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.