Dag van de Wijkverpleging

Werk jij in de wijkzorg? Mis deze dag dan niet!
Campagnebeeld Dag van de wijkverpleging

Het aantal ouderen dat thuis blijft wonen, met een kwetsbare gezondheid, groeit. Met als gevolg dat de complexiteit van de zorgvraag blijft toenemen. Wat betekent dat voor jou als zorgprofessional?

De Dag van de Wijkverpleging richt zich op actuele ontwikkelingen, de benodigde aanpassingen en vereiste competenties. Er komen verschillende zorgaspecten en knelpunten die juist nu in de wijkzorg spelen aan bod. Dit in combinatie met deskundige sprekers, interactie met vakgenoten, vele workshops op niveau, maakt dat het congres oplossingen biedt voor in jouw dagelijkse praktijk.

Workshops op niveau, interessante sprekers en actuele vraagstukken. Mis deze dag niet!

Tijdens het plenaire programma word je volledig op de hoogte gebracht van recente en toekomstige ontwikkelingen in de wijkverpleging en discussieer je mee tijdens Het Grote Wijkverpleging Debat. In de middag kun je kiezen voor inspirerende en praktische workshops op verschillende niveaus. Het programma is geschikt voor iedereen die werkzaam is in de wijkzorg, zowel (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden én managers.

Wat je hebt geleerd na de Dag van de Wijkverpleging:

 • om te gaan met eenzaamheid
 • hoe je bij kunt staan in thuis sterven
 • meer over dilemma’s bij dementie
 • meer over de ontwikkelingen omtrent thuiswonende mensen met dementie
 • meer over het Update Expertisegebied voor wijkverpleegkundige
 • Kwaliteitskader Wijkverpleging, hoe werkt het voor je?

Bekijk het programma >>
Bekijk de workshops >> 

Bekijk het programma van de Dag van de Wijkverpleging*

09.00
Ontvangst
09.30
Opening door de dagvoorzitter
09.40
Lees meer Sluiten
Ontwikkelingen binnen de wijkverpleging

Wat zijn de actuele ontwikkelingen op het gebied van wijkverpleging en de gevolgen daarvan? Tijdens deze openingspresentatie word je meegenomen in de ontwikkelingen rond wijkverpleging.

10.10

Tijdens het debat discussieer je mee over actuele vraagstukken in de wijkverpleging en krijg je volop de gelegenheid vragen te stellen!

Aan tafel zitten:

 • Kamerlid
 • IGJ: Karrie Louwers, hoofdinspecteur Maatschappelijk Zorg, Inspectie Gezondheidszorg 
 • Zorgverzekeraar
 • Gijsbert van Herk, voorzitter Raad van Bestuur, Humanitas
 • Nienke Bleijenberg, Lector Proactieve Ouderenzorg, Lectoraat Chronisch Zieken, Hogeschool Utrecht
 • Evelyn Naalden, wijkverpleegkundige in opleiding tot verpleegkundig specialist, TWB Thuiszorg met Aandacht

10.55
Koffie- en theepauze
11.25
Lees meer Sluiten
Palliatieve zorg in de wijk

Hoe wil je sterven en waar? Een belangrijke vraag. De meeste mensen sterven het liefst thuis. Palliatieve zorg thuis is dan ook van groot belang. Wat kun jij betekenen in deze fase? Hoor het tijdens deze zeer inspirerende presentatie.

12.15
Lees meer Sluiten
Thuiswonende mensen met dementie

De nieuwste ontwikkelingen, met aandacht voor de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie. De dementiewereld verandert en daar moet je in mee. Het aantal mensen met dementie in Nederland zal in de komende twintig jaar verdubbelen, waarbij steeds meer van hen thuis zullen blijven wonen. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie: zes tot zeven jaar thuis en een tot twee jaar in een zorginstelling. Dat vraagt dat er nieuwe vormen van zorg en begeleiding worden ontwikkeld. Robbert Huijsman licht toe hoe een betere samenwerking tussen professionals ervoor kan zorgen dat thuiswonende mensen met dementie en hun naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven kunnen ervaren.

Behoefte na te praten met Robbert Huijsman? Meld je aan voor de lunchtafel met Robbert Huijsman!
*Doelgroep: management

12.40
Pauze inclusief een heerlijke lunch
13.40
Workshopronde 1
14.40
Pauze
15.10
Workshopronde 2
16.10
Netwerkborrel

*Het programma is in ontwikkeling, onderwerpen onder voorbehoud van wijzigingen

Op niveau: 

 • Managers
 • (Wijk)verpleegkundige
 • Verzorgende

Je weet zelf het beste wat jij wilt leren. Daarom stel je in de middag je eigen programma samen aan de hand van 2 verschillende workshops. Dit kan ook een mix zijn tussen workshops voor (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en managers.


Workshops voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden: 

1

Je constateert dat je cliënt eenzaam is, je popelt om er iets aan te doen. Maar wat is een goede mix van interventie en terughoudendheid en respect voor eigenheid? Wil iedereen wel iets met de eigen eenzaamheid doen? In deze workshop verdiepen we ons in eenzaamheid, wat is het, hoe te signaleren, welke factoren zijn van invloed. Wat kunnen we betekenen voor de eenzame, en waar liggen de grenzen? Waar moet je op letten als je in gesprek gaat met de eenzame cliënt? Eenzaamheid vraagt om maatwerk, er is geen cure for all. Na deze workshop sta je steviger met betrekking tot het probleem.

*Bestemd voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden

2
Lees meer Sluiten
Dilemma’s bij dementie*

Hij zit daar maar en komt, sinds hij lijdt aan dementie, nog maar nauwelijks in beweging. Zijn partner kijkt je soms moedeloos en vertwijfeld aan. Je hoort het hem zeggen ‘sinds mijn vrouw lijdt aan dementie is ze zo egoïstisch geworden, het draait allemaal om haar’. In de wijk vaak herkenbare woorden en situaties. Mensen met dementie in beweging krijgen, zonder te veel druk, zonder overvragen het is soms nodig en soms ook ontzettend moeilijk, zowel voor de naasten als voor de professionals.

In een interactieve  workshop word je meegenomen in de werking van ons brein als we te maken krijgen met dementie en maak je kennis met manieren om mensen met dementie in beweging te krijgen, te activeren en te verleiden zonder te vragen. En dit zit zowel in de benadering als in de omgeving.

*Bestemd voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, managers zijn ook welkom

3
Lees meer Sluiten
Samenspel met het netwerk*

*Bestemd voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, managers zijn ook welkom

4
Lees meer Sluiten
Expertisegebied wijkverpleegkundige*

*Bestemd voor wijkverpleegkundigen, managers zijn ook welkom

5

*Bestemd voor wijkverpleegkundigen

6

Het effect van ondervoeding is erg groot. Denk aan een groter valrisico bij ouderen. Daarnaast leidt het tot een slechtere kwaliteit van leven, langer ziekenhuisverblijf, trager herstel van ziekte, sneller ziek worden en vervroegde opnames in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Ondervoeding vroegtijdig signaleren is dus van groot belang. Tijdens deze workshop leer je hoe je dat kunt doen.

*Bestemd voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, managers zijn ook welkom

7
Lees meer Sluiten
Samenwerken rond probleemgedrag*

De aanpak van probleemgedrag bij een cliënt stelt elke zorgprofessional voor een uitdaging. Binnen de thuiszorg  is het soms extra lastig, omdat er vaak diverse professionals van uiteenlopende organisatie betrokken zijn. Al die betrokkenen hebben een eigen visie en mening als het gaat om de zorg voor de cliënt. Hoe lukt het dan toch om samen tot een eenduidige omgang en benadering te komen? Aan de hand van een multidisciplinaire analyse van gedrag (idiografische theorie) krijgen deelnemers in een interactieve workshop handvatten om in de praktijk zelf mee aan de slag te gaan.

*Bestemd voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, managers zijn ook welkom


Workshops voor managers: 

Let op: workshop 2, 3, 4, 6 en 7 (zie hierboven) kunnen voor jou als manager ook interessant zijn. Ze geven inzicht in waar jouw medewerkers tegen aan lopen.

8
Lees meer Sluiten
Lunchsessie thuiswonende mensen met dementie*

Wil je als manager graag met Robbert Huijsman doorpraten over het onderwerp thuiswonende mensen met dementie? Meld je dan aan voor de lunchtafel met Robbert Huijsman.

*Bestemd voor managers

9

Hoe kun je het werkzame leven van verpleegkundigen en verzorgende in de wijkverpleging beter, leuker en makkelijker maken?
Meer informatie volgt.

*Bestemd voor managers

10
Lees meer Sluiten
Oplossingsgericht werken*

Vanmorgen ben je op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen binnen de wijkverpleging. Maar hoe nu verder? Tijdens deze workshop borduren we voort op de punten die vanmorgen aan de orde zijn gekomen. We gaan met elkaar interactief aan de slag, we behandelen uitdagingen en zoeken met elkaar naar oplossingen.

*Bestemd voor managers

11

Meer informatie volgt.

*Bestemd voor managers

Het programma is in ontwikkeling, onderwerpen onder voorbehoud van wijzigingen

Doelgroep
Voor alle (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, managers en overige geïnteresseerden werkzaam in de wijkzorg.

Tarieven
€ 239,- per persoon (btw vrij) | Ledentarief voor abonnees van Nursing, TvV en/of TvZ
€ 279,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief
€ 899,- per persoon (btw vrij) | Commercieel tarief

*CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Accreditatie
Accreditatie voor dit congres wordt aangevraagd.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Christa van den Hurk
T: 030 – 638 38 51
M: 06 12 56 78 75
E: christa.vandenhurk@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 – 638 36 53
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: 010 – 742 19 41
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.