Het Wondzorg Congres

Of je nu verpleegkundige bent in een algemeen ziekenhuis, wijkverpleegkundige of verpleegkundige in de wijk, in jouw werk kom je vaak in aanraking met wondzorg. Een belangrijk facet van jouw werk, want deskundige wondbehandeling en wondpreventie kan de patiënt veel leed besparen.  

Actuele kennis en vaardigheden rondom wondzorg zijn dan ook essentieel. De nieuwste technieken en behandelmethodes ontdek je op het Wondzorgcongres! In één dag leren we je alles over de laatste ontwikkelingen met een directe vertaalslag naar de praktijk.

Op het Wondzorgcongres ontdek je:

 • Alles over de nieuwste wondzorgproducten en de toepassingen
 • Van de laatste inzichten rondom deskundige wondbehandeling en wondpreventie
 • Hoe je adequaat compressietheraptie toepast
 • De do’s en don’ts van debridement en ga zelf aan de slag
 • Op welke manier je diabetische wonden herkent en ga aan de slag met de juiste behandeling
09:00 uur
Ontvangst en registratie met koffie en thee
09:40 uur
Lees meer Sluiten
Zinnige wondzorg of baarlijke nonsense: ZEGG het maar……

Met het programma ZEGG (ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik) wil onze overheid de ‘zinnig- en zuinigheid’ van alle medisch specialistische zorg in Nederland verbeteren. Daarbij wordt evidence-based medicine (EBM), gebruikt, een beweging die nu ruim een kwart eeuw bestaat. Maar EBM is een systematiek, een machine, met als eindproduct de aanbevelingen die in richtlijnen terechtkomen. Deze voordracht toont je waarom deze systematiek niet leidt tot een toename van onze inzichten en kennis rond wondzorg, maar juist tot verwarring en misleiding. Tenslotte wordt je een voorstel gedaan hoe je wél tot zinvolle aanbevelingen voor goed wondzorg kunt komen!

Meer informatie: https://www.linkedin.com/pulse/zorgevaluatie-en-gepast-gebruik-ron-legerstee-1c/ 

10:10 uur

In deze lezing wordt aandacht besteed aan wondbehandeling en de inzet van de meest voorkomende soorten pijnmedicatie. Wanneer is er sprake van neuropathische pijn en wanneer van nociceptieve pijn en welke middelen worden gebruikt om deze pijn te bestrijden. Wat moet je echt weten als verpleegkundige over deze soorten pijn en pijnmedicatie. Ook de verschillende toedieningsvormen en pijnbestrijdingstechnieken komen aan bod. Aan de hand van casussen worden bovenstaande begrippen besproken met daarbij de behandeling volgens de meest recente richtlijnen.

Na deze workshop kan je zelf beredeneren of er sprake is van nociceptieve of neuropathische pijn bij wonden en kan de mogelijke behandeling hierbij benoemen.

10:40 uur
Ochtendpauze
11:10 uur

Diabetes Mellitus is een groeiend probleem, en daarmee ook de complicaties die hierbij gepaard gaan. Het op tijd onderkennen van deze problemen en accuraat ingrijpen kan grotere complicaties voorkomen. In de lezing wordt ingegaan op wat een diabetische voet is. De gevolgen van vervorming van skelet, spieren, neuropathieën worden besproken en worden handvaten gegeven hoe dit te herkennen is. De behandeling van het medisch onderliggend lijden en lokale behandeling zal aan de orde komen.

11:40 uur
Lees meer Sluiten
Brandwonden en genezen: kan het?

Brandwondenzorg groeit vandaag uit de kinderschoenen. De weg die we afleggen van levensreddende heroïsche debridementen naar totaalzorg is boeiend en logisch. We zijn gegroeid van oplossingen voor brandwonden naar doelstellingen in het leven. Aan de hand van een beschrijving van veranderende technieken wordt de recente geschiedenis  getekend, om te besluiten met een toekomstvisie die de kern van medisch handelen terug weer gaat opzoeken.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • De concepten van brandwondenzorg vandaag
 • De holistische geneeskunst bij brandwonden
 • Het fundamentele van een doelstelling in geneeskunde

12:10 uur
Lunchpauze
13:10 uur
Workshopronde 1
14:15 uur
Workshopronde 2
15:15 uur
Middagpauze
15:45 uur
Workshopronde 3
16:45 uur
Einde programma
1.
Lees meer Sluiten
De do’s en don’ts van debridement

Deze interactieve workshop is bedoeld voor verpleegkundigen die ervaring hebben met wondzorg. Vragen die tijdens deze workshop worden beantwoord:

 • Welke typen debridement zijn er?
 • Welke methoden van debridement zijn beschreven en wat zijn de voor- en nadelen?
 • Wanneer kies je welke vorm van debridement?
 • Wat zegt de meest recente literatuur over het effect op wondgenezing van een frequent toegepast scherp debridement?

In deze workshop ga je zelf ook aan de slag met scherp debridement aan de hand van een curette. Dit zal gebeuren op varkenspoten.

Leestip!
Marco Warbout: ‘Over vijf jaar is scherp debridement een standaardbehandeling in de wondzorg’

2.
Lees meer Sluiten
Moderne wondbehandeling met effectiviteit en eenvoud in de complexe wondzorg

Verdieping rondom verscheidene soorten wonden en hun behandeling. Hoe doen we dat en waar leren we van met elkaar ? Hoe KIJKEN we naar de wonden ? Deze workshop gaat over Wondbedpreparatie, T.I.M.E en de juiste behandeling in beeld gebracht. Risicosignalering, wondobservaties en behandeling aan de hand van casuïstiek. Een sessie met leermomenten uit de dagelijkse praktijk; zowel intra als extramuraal.

Casuïstiek die behandeld wordt:

 • oedeem; welke soorten en HOE compressie
 • erysipelas
 • diabetische voet
 • huidproblematiek rondom wondzorg
 • necrotiserende weken delen infectie

Kom……..zie en bewonder en leer van elkaar !

3.
Lees meer Sluiten
Wondzorg op een hoger niveau! Aandacht voor de ``psychische verwonding van de patiënt``

Als zorgprofessional zijn wij meestal gericht op het zichtbare letsel van de patiënt, we weten  goed welke zorg en materiaal de wond laat genezen. Het mechanisme wat ervoor gezorgd heeft dat onze patiënt gewond is geraakt, veroorzaakt ook schade die wij niet direct kunnen zien, soms ontstaat er ook een psychische wond. In deze interactieve workshop maak je kennis met de wond-ere wereld tussen de oren. Leren we begrijpen hoe en waarom het oplopen van letsel soms traumatisch kan zijn voor de patiënt. Ook  is er aandacht voor de impact die de zorg voor deze patiënten op jezelf en je collega’s kan hebben.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Algemene kennis over  psycho -trauma
 • Risico en beschermende factoren t.a.v. psychotrauma voor de patiënt en voor de zorgverlener
 • Bewustwording van de positieve effecten van het sociale collegiale netwerk

4.

Het adequaat toepassen van compressietherapie is essentieel voor een goede behandeling. Zonder compressietherapie heeft lokale wondbehandeling geen zin. Door de compressietherapie wordt het oedeem teruggedrongen. Het heeft de voorkeur het aantal zwachtelmethoden beperkt te houden, omdat het belangrijk is dat de zwachteltechniek op de juiste manier wordt toegepast. In de literatuur is geen eenduidigheid over welke vorm van compressietherapie de voorkeur heeft. Het belangrijkste is dat er een starre buis om het been gevormd wordt met het compressieve verband. Cohesieve of klevende zwachtels hebben de voorkeur aangezien deze de druk langer vasthouden en minder afzakken. In de workshop zal kort in worden gegaan op de soorten compressietherapieën en kan er geoefend worden met een cohesief compressief verband in combinatie met een foam onderlaag.

5.
Lees meer Sluiten
Wondzorgproducten - vandaag en morgen

Schuimverbanden, alginaten, wondreinigers, hydrocolloiden en folies. Moderne materialen voor de zorg voor wonden. Deze producten kennen we zo onderhand wel. Atmosferisch gasplasma, het melken van stamcellen, levende huidequivalenten en ‘smart dressings’, dat klinkt al wat futuristischer. Maar dat is het niet; ook deze materialen zijn al volop in gebruik, zij het wat vaker in de expertise centra. Met moderne  wondzorg als uitgangspunt krijg je een inkijkje in hoe de toekomst op dit moment wordt vormgegeven. Binnen enkele tot een tiental jaren zullen ook die producten de dagelijkse praktijk bereiken.

6.
Lees meer Sluiten
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het is…. IAD / Decubitus / Intertrigo

Het blijft een lastig verhaal, is het nou IAD, decubitus of een combinatie van beide.

Uiteindelijk bepaald de indicatie de behandeling. Het verschil weten tussen het een en het andere is dus wel een cruciaal verschil. Weet jij na het vaststellen van de indicatie dan ook wat je moet doen? In deze presentatie willen wij de verschillen aangeven tussen de mogelijke indicaties en handreikingen doen voor behandeling. Graag komen wij met jullie tot een gezamenlijke beoordeling, van waaruit jullie zelf de juiste productkeuze kunnen maken.

.

7.
Lees meer Sluiten
Aan de slag met diabetische wonden

Veel mensen met diabetes mellitus krijgen last van wonden. De diabetische voet en decubitus als complicatie zijn daar voorbeelden van. Als een cliënt diabetes mellitus heeft, genezen wonden minder snel. Dat maakt de behandeling ervan extra moeilijk. Wondexperts laten zien dat als je wondzorg op een goede en consequente manier aanpakt, wonden sneller dicht gaan en de kwaliteit van leven sterk verbetert. Dat het ook tijd en geld bespaart is mooi meegenomen.

Met de kennis van de theorie ga je in deze verdiepingssessie zelf actief aan de slag. Dit kun je doen met de wondverbandmiddelen van Biatain en de wondapplicatie van B-overall. B-overall wordt als een overall aangetrokken. In deze overall wordt de wondapplicatie verwerkt waarop wondbehandeling kan worden uitgevoerd. Daarnaast kun je kennis maken met de draagbare wonden.

8.

Bij palliatieve wondzorg is de zorg niet meer gericht op genezing, maar op comfort, beperken van de gevolgen of impact van de wond en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor het individu. De doelstellingen bij wondzorg in de palliatieve fase zijn daarmee  heel anders. De verschillende behandelingsmogelijkheden zullen tijdens deze sessie aan bod komen met praktische tips op basis van casuïstiek.

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Het  verschil tussen een oncologische wond en een oncologisch ulcus
 • De doelstellingen van palliatieve wondzorg
 • De verschillende wondbehandelingsmogelijkheden in de palliatieve fase die toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk

9.

Aan de hand van theorie en daarna praktijksituaties en casuistieken behandelen we het ulcus cruris. We kijken samen naar welke factoren de genezing van een wond aan het onderbeen kunnen belemmeren. Na het volgen van deze workshop weten de deelnemers hoe ze kunnen onderzoeken of een patiënt vaatlijden heeft, en wat ze kunnen doen als daar aanwijzingen voor zijn. Wat is de rol van compressietherapie, welke vormen zijn er en hoe en wanneer zetten we deze wel of niet in.

Terugblik Wondzorg Congres 14 december 2017:

Info & Locatie het Wondzorgcongres 

Doelgroep
Verpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners, doktersassistenten, studenten, docenten en overige zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg, thuiszorg, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, ziekenhuizen en maatschappelijke hulpverlening.

Tarieven
279,- per persoon (btw vrij) | Regulier tarief
239,- per persoon (btw vrij) | Vroegboektarief (geldig t/m 31 juli)
239,- per persoon (btw vrij) | Abonneetarief Nursing, TVV, TVZ
239,- per persoon (btw vrij) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd voor 5 punten bij het Kwaliteitsregister V&V, Register Zorgprofessionals, de NVvPO (nascholing praktijkondersteuners) en bij het Verpleegkundig Specialisten Register.

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.
Het congres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact:

Klantenservice (inschrijving/aanmelding)

T: 030 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Henriëtte Boven (inhoudelijke vragen)

Congresontwikkelaar
M: 06 53 97 99 13
E: henriette.boven@bsl.nl

Manouk Mens (logistieke vragen)

Congrescoördinator
T: 030 638 3639
E: manouk.mens@bsl.nl

Dyron Bijl (sponsormogelijkheden)

Sales
T: 010 742 19 41
E: dyron@crossmedianederland.com


Annuleren

Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.