Het Wondzorg Congres

Al vele jaren is er discussie over wat de juiste wondbehandeling is. Er is een grote diversiteit aan behandelingen zoals de droge wondbehandeling en de vochtige wondbehandeling en een grote diversiteit aan producten. Goede wondzorg voorkomt of minimaliseert de kans op complicaties. Bovendien kan het de patiënt veel leed en de maatschappij veel geld besparen als wondbehandeling en wondpreventie deskundig plaatsvinden.

Complicaties kunnen ernstige gevolgen hebben zoals blijvende invaliditeit, amputaties en zelfs overlijden door wondinfecties. Kom naar Het Wondzorg Congres en krijg in één dag een update van de laatste ontwikkelingen met een directe vertaalslag naar de praktijk.

09.30 uur  Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur  Opening door dagvoorzitter
Ron Legerstee RN, MSc, consultant Wound healing & Tissue Repair

10.10 uur  De Ghent Global IAD Categorisation Tool (GLOBIAD): een nieuw instrument om de ernst van Incontinentie-Geassocieerde Dermatitis te classificeren
Tot op heden werden tien instrumenten ontwikkeld om de ernst van IAD te classificeren, maar de evaluatie in de praktijk is beperkt. Verschillende instrumenten werden ook te tijdrovend en (taalkundig) complex bevonden voor gebruik in de dagelijkse klinische praktijk. Daarom werkte een internationaal expertpanel uit 30 landen in 2017 aan de ontwikkeling van de GLOBIAD, een instrument om de ernst van IAD op een eenvoudige en snelle manier te classificeren. Het doel van deze presentatie is om de ontwikkeling van het instrument en de toepassing in de praktijk toe te lichten.
Prof. Dimitri Beeckman, verpleegkundige en hooglereraar Verplegingswetenschappen, Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde van de Universiteit Gent

Je leert:
– dat de GLOBIAD een valide en betrouwbaar instrument is om de ernst van IAD te meten
– dat de GLOBIAD gebruikt kan worden om op een gestandaardiseerde manier zicht te krijgen op het IAD probleem in een organisatie
– dat de GLOBIAD gebruikt kan worden als basis om IAD preventie en behandelingsprotocollen uit te weren

10.40 uur  Honing, modder en maden…. over de geschiedenis van wondzorg
Veel van wat we vandaag over wondgenezing en -behandeling (menen te) weten, vindt zijn oorsprong in een ver verleden. Deze lezing neemt je in vogelvlucht mee door de eeuwen heen, af en toe stoppend bij de gebeurtenissen die medebepalend zijn geweest voor hoe we vandaag kijken naar wonden en deze behandelen.
Ron Legerstee RN, MSc, verpleegkundige en wetenschapper in wondheling en weefselherstel, ook wetenschappelijk gastdocent aan Erasmus MC Academie

Je leert:
– verbanden te leggen tussen heden en verleden rond wondzorg
– dat essentiële begrippen in de wondheling al lang geleden geweten zijn
– dat inzicht in de geschiedenis een doorkijk geeft naar de toekomst

11.10 uur  Pauze en gelegenheid om de beursvloer te bezoeken

11.40 uur  Regeneratieve geneeskunde in de wondzorg
Wondbehandeling met behulp van lichaamseigen groeifactoren en/of cellen… oftewel regeneratieve geneeskunde
Marco Warbout bespreekt hoe en wat de mogelijkheden zijn voor de behandeling van slecht genezende wonden en het gebruik van en/of de combinatie van:
1. Hyperbare geneeskunde > neoangiogense
2. Epidermale grafting > epidermale cellen
3. Platelet-Gel > groeifactoren therapie
4. BEAT graft > vet stamcellen
Marco Warbout, wondconsulent Da Vinci Kliniek, Geldrop

Leestip! Marco Warbout: ‘Het moet niet gaan over verzorging, maar over genezing’

12.10 uur  Lunchpauze en gelegenheid om de beursvloer te bezoeken

13.10 uur  Start verdiepingssessie ronde 1

14.10 uur  Wisseltijd

14.20 uur  Start verdiepingssessie ronde 2

15.20 uur  Pauze en gelegenheid om de beursvloer te bezoeken

15.50 uur  Start verdiepingssessie ronde 3

16.50 uur  Einde

1. De do’s en don’ts van debridement
Deze interactieve workshop is bedoeld voor verpleegkundigen die ervaring hebben met wondzorg. Vragen die tijdens deze workshop worden beantwoord:
– Welke typen debridement zijn er?
– Welke methoden van debridement zijn beschreven en wat zijn de voor- en nadelen?
– Wanneer kies je welke vorm van debridement?
– Wat zegt de meest recente literatuur over het effect op wondgenezing van een frequent toegepast scherp debridement?

In deze workshop ga je zelf ook aan de slag met scherp debridement aan de hand van een curette. Dit zal gebeuren op varkenspoten.
Marco Warbout, wondconsulent Da Vinci Kliniek, Geldrop

Leestip! Marco Warbout: ‘Het moet niet gaan over verzorging, maar over genezing’

2. Wondzorg bij kwetsbare ouderen
De laatste jaren stijgt het aantal patiënten dat wondzorg nodig heeft voor een complexe wond. Oorzaken daarvan zijn de vergrijzing en de toename van chronische aandoeningen, zoals diabetes en vaatlijden. De genezing van wonden wordt door talloze factoren beïnvloed. De snelheid waarmee een wond geneest, is afhankelijk van de algemene lichamelijke toestand van de patiënt en de specifieke gevolgen daarvan. Voor een goede behandeling van een complexe wond is het belangrijk dat eerst de oorzaak vastgesteld wordt. Op basis hiervan kan een behandeling ingezet worden. Tijdens de workshop worden door middel van casuïstiek verschillende wonden bij kwetsbare ouderen behandeld. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om zelf casuïstiek in te sturen. Je kunt dit mailen naar henriette.boven@bsl.nl.
Kasia Huisman, wondzorgexpert en dermatologie verpleegkundige BrabantZorg

Je leert:
– beïnvloedende factoren bij wondgenezing
– wondanamnese
– wondbehandeling
– producten en gebruik

3. Wondzorg en dementie, een complex probleem?
Bij mensen met dementie gaat het verzorgen/behandelen van wonden soms lastig. Je kan soms tegen problemen oplopen waarbij je gedwongen wordt van de standaardprotocollen af te wijken. Problemen die kunnen voorkomen zijn bijvoorbeeld het niet aan de wond mogen komen, het verband eraf trekken. Het grootste probleem is natuurlijk dat door de dementie informatie niet meer goed verwerkt kan worden en mensen niet weten wat er aan de hand is en wat er van hen verwacht wordt. In deze workshop wordt uitleg gegeven over dementie en er wordt besproken welke problemen kunnen voorkomen met betrekking tot wondzorg. Afsluitend wordt er een casus besproken.
Ramona van der Loo, Decubitus- en Wondconsulente, Zorgpartners Midden-Holland

Je leert:
– bewustwording van je eigen houding en benadering t.o.v. de demente oudere
– tips om op een creatieve en holistische manier met de problemen rondom wondzorg bij iemand met dementie om te gaan
– een inschatting kunnen maken op verhoogd risico op wonden bij mensen met dementie

4. Waarom en waarvoor gebruiken we bepaalde producttypes?
Waren producten tien jaar geleden nog ‘specialistisch’, nu zijn ze zo’n beetje standaard geworden. Hydrogels, antibacteriële verbanden (o.a. met zilver, honing of jodium), schuim-, alginaat- en filmverbanden om er maar enkele te noemen. Deze zijn allemaal ooit bedacht om een oplossing te bieden voor problemen in de wondbehandeling. In deze interactieve workshop worden die problemen beschouwd waardoor de toepassing van verbanden “logisch” wordt.
Ron Legerstee, RN, MSc, consultant Wound Healing en Tissue Repair

5. Oncologische wonden en ulcera
Tijdens de workshop Oncologische wonden en ulcera wordt ingegaan op wat het verschil is. Je leert wat de oorzaak is en wat de beste behandelwijze is samen met jouw team. Ook is er aandacht voor de psychologische impact op deze zichtbare verwonding voor de patiënt en wat jouw rol daarin kan zijn.
Ellen Kuijper-Kuip, eigenaar MediCoach Kuijper-Kuip, huid- en oedeemtherapeut

Je leert:
– wat het verschil is in curatief en palliatief behandelen van deze wonden en ulcera en oedeem
– met vijf juiste producten de wonden en het oedeem geurvrij en zonder lekkage maar 3x per week te behandelen
– meer handvatten in de begeleiding van de patiënt in het omgaan met de psychologische impact van deze wonden

6. Het effect van madentherapie bij chronische wonden
Meer informatie over deze sessie volgt.

7. Invloed van medicatie op wondgenezing
De steeds ouder wordende mens krijgt meer te maken met chronische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of diabetes. Het gebruik van medicatie is bijna onvermijdelijk. Patiënten met onderliggende problematiek krijgen vaak te maken met gecompliceerde wonden en stagnerende wondgenezing. Welke invloed heeft het gebruik van bepaalde geneesmiddelen op de wondgenezing? Met kennis van deze invloeden kun je patiënten en artsen informeren over de gevolgen van medicatie-inname op de wondgenezing.
Liona van Veenendaal, wondconsulent, Careyn

Je leert:
– fases van wondgenezing
– invloed van bepaalde geneesmiddelen op de wondgenezing
– de rol van de verpleegkundige (praktijkvoorbeelden)

Dimitri Beeckman

Dimitri Beeckman is verpleegkundige en hoogleraar verplegingswetenschap aan het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde van de Universiteit Gent. Hij is gespecialiseerd in preventie van decubitus, incontinentie- geassocieerde dermatitis (IAD) en skin tears. Hij leidt de Skin Integrity Research (SKINT) Group. Hij is gasthoogleraar aan de Royal College of Surgeons in Ireland (Dublin) en de University of Surrey (UK). Hij heeft een onderwijsopdracht in opleiding Master in de Verpleegkunde en vroedkunde (Universiteit Gent) en is voorzitter van de wetenschappelijke commissie van de European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). Sinds 2016 is hij bestuurslid van de International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP). Hij publiceert frequent in toonaangevende internationale tijdschriften over onderzoek en ontwikkelingen in verpleegkunde en vroedkunde.

Kasia Huisman

Kasia Huisman is werkzaam bij Brabantzorg als wondconsulent en dermatologie verpleegkundige, sinds 3,5 jaar is zij columnist bij NTVW en gastdocent ROC  de Leijgraaf.
Foto: Ton Lassing (Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg)

Ellen Kuiper-Kuip

Ellen Kuijper-Kuip is eigenaar van MediCoach Kuijper-Kuip, zelfstandig huid- en oedeemtherapeute en oud-leverancier van therapeutisch-elastische kousen, leverancier borstprothesen en compressiematerialen. Tevens oprichtster van MediSkin, praktijk voor huid- en oedeemtherapie Leiden, een paramedische praktijk in huid- en oedeemtherapie. Ellen heeft diverse publicaties op haar naam staan, waaronder IKW Handboek Palliatieve Zorg en Patiënt Care. Zij is hoofdredacteur en schrijver voor het Nederlands tijdschrift voor huidtherapie. Daarnaast is zij gastspreker op diverse symposia, congressen en workshops (Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, specialistische opleidingen Verpleegkundigen, WCS Congres, NOVW congres, EWMA, ILF, Alumni Huidtherapie Utrecht); haar onderwerpen omvatten de huidtherapie in het algemeen en littekenbehandeling, lymfoedeem therapie, compressietherapie, dermatografie en de palliatieve zorg in het bijzonder.

Ron Legerstee

Ron Legerstee RN, MSc is verpleegkundige en wetenschapper in wondheling en weefselherstel. Ron verzorgt onderwijs aan de Erasmus MC Academie en lezingen en voordrachten over wondzorg en daaraan gerelateerde onderwerpen.

Ramona van der Loo

Ramona is tien jaar werkzaam als wondconsulente bij Zorgpartners Midden-Holland. Zij heeft in 2008-2009 de opleiding wondconsulente gedaan bij Erasmus MC in Rotterdam. Zorgpartners Midden-Holland is een stichting met 15 verpleeg- en verzorgingscentra in de regio Gouda. De cliënten die Ramona behandelt zijn grotendeels ouderen met dementie. Het leuke van het werken met mensen met dementie is de creativiteit die je moet gebruiken om ze te kunnen benaderen en de wonden te kunnen behandelen.

Liona van Veenendaal

Sinds 2016 is Liona van Veenendaal als gediplomeerd Wondverpleegkundige en Wondconsulent afgestudeerd aan het Erasmus MC. Inmiddels is zij als wondconsulent werkzaam binnen het ‘Wondteam’ van Careyn, dat naast specialistische zorg ook verantwoordelijk is voor het verbeteren van kwaliteit en het delen van kennis, zowel binnen als buiten de organisatie.

Marco Warbout

Marco Warbout werkt sinds 2011 als wonconsulent bij de Da Vinci Kliniek in Geldrop. Daarnaast werkt hij als freelance docent Wondzorg bij onder meer de hogeschool voor verpleegkundigen Erasmus Rotterdam en de hogeschool voor verpleegkundigen Radboud Nijmegen. Hiervoor werkte hij onder meer bij de Reinier van Arkel Kliniek als Verpleegkundig Specialist Somatiek en was hij bestuurslid van de V&VN beroepsgroep Wond Expertise. Ook heeft hij diverse onderzoeken gedaan. Onder meer naar prevalentie van decubitus binnen een psychiatrisch ziekenhuis. Marco Warbout is opinieleider in de behandeling van niet genezende ulcera in Nederland.

Terugblik Wondzorg Congres 14 december 2017:

Doelgroep
Verpleegkundigen, verzorgenden, huidtherapeuten, podotherapeuten, activiteitenbegeleiders, zorgwelzijn medewerkers, zorgwelzijn managers, studenten, docenten en overige zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg, thuiszorg, verpleeghuizen, verzorghuizen, ziekenhuizen en maatschappelijke hulpverlening.

Tarieven
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Vroegboektarief t/m 31 maart 2018
€ 229,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Abonneetarief Nursing, TVV, TVZ
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Ledentarief NU ’91

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd bij het Kwaliteitsregister V&V en het Register Zorgprofessionals voor 5 punten voor de volgende scholingen:
– Wondzorg
– Dermatologie
– Diabetes Zorg
– Praktijkverpleegkunde
– Wijkverpleegkunde

De volgende accreditatieaanvragen zijn in behandeling:
– Verpleegkundig Specialisten Register (5 punten)
– NVvPO voor praktijkondersteuners (5 punten)

Vul je relatienummer in op het inschrijfformulier om hiervoor in aanmerking te komen.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Henriëtte Boven
M: 06 53 97 99 13
E: henriette.boven@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: 030 – 638 36 39
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Dyron Bijl
T: 010 – 742 19 41
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.