Zelfsturing, hoe het wél werkt!

Zelfsturende teams in de praktijk en coachen van zelfsturende teams
Congres Zelfsturing, hoe het wél werkt!

De voordelen van zelfsturende teams zijn inmiddels bekend en de vraag is nu; Hoe gaan we het doen? Tijdens het congres Zelfsturing, hoe het wél werkt belichten we vanuit verschillen invalshoeken de invoering van zelfsturing en de mate van succes die daarmee samenhangt.

Zelfsturing, hoe het wél werkt! Tijdens dit congres gaan de sprekers écht met jou in gesprek over de manier waarop zelfsturing vorm kan krijgen en hoe zelfsturing voor jou kan gaan werken. Een greep uit het programma:

  • Ervaringsdeskundigen delen successen en missers
  • Tips over het transformeren van hiërarchie naar zelfsturing
  • Valkuilen en kansen over een effectieve manier zelfsturing

Bekijk hier het video sfeerverslag van vorige edities.

Ervaringen van deelnemers:
Inspirerend, verfrissende kijk gekregen, mooie ontmoetingen
Relevante informatie over zelfsturing, financiën, valkuilen, adviezen, coaching
Verhelderend, vernieuwend, kan ermee aan de slag

Programma Congres Zelfsturing, hoe het wél werkt!

09.30 uur
Opening door dagvoorzitter
09.45 uur
Wat gaat er mis bij zelfsturing in de praktijk en hoe kunnen we dat oplossen?
10.15 uur
Lees meer Sluiten
Problemen en oplossingen bij de transitie van hiërarchie naar Zelfsturing

Katlyn Colman, bestuurder Wit Gele Kruis te Gent, België en medeauteur van het boek ‘de naakte waarheid over zelfsturing’, gaat in op de valkuilen en de manier waarop deze kunnen worden opgelost.

10.45 uur
Koffiepauze
11.15 uur
Lees meer Sluiten
We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk

Rotmans vertelt over de transitie die we doormaken aan de hand van internationale voorbeelden uit het onderwijs, de zorg en de financiële sector en schetst een soms ontluisterend beeld van de toekomst.  U krijgt inzicht in hoe de beweging van onderop, waarbij de mens opnieuw centraal staat, uiteindelijk zal leiden tot een beter aangepaste samenleving en economie. In deze kantelperiode telt ieder individu en iedereen kan het verschil maken.

Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid.

12.10 uur
Lunchpauze
13.10 uur
Verdiepingssessie ronde 1
14.40 uur
Pauze
15.10 uur
Verdiepingssessie ronde 2
16.40 uur
Einde

Verdiepingssessies Congres Zelfsturing, hoe het wél werkt!

1.
Lees meer Sluiten
Coachen van zelfsturende teams; behandeling van een casus

Ben Wenting, directeur IvS

2.
Lees meer Sluiten
Problemen en oplossingen bij de transitie van hiërarchie naar Zelfsturing

Katlyn Colman, bestuurder Wit Gele Kruis te Gent, België, medeauteur van het boek ‘de naakte waarheid over zelfsturing’

3.
Lees meer Sluiten
De functie directeur/manager in een zelfsturende organisatie

De functie van directeur/manager in een zelfsturende organisatie verlangt een wezenlijk andere invulling dan die in een hiërarchische setting.

Erik Vuurboom (directeur Extramurale Zorg) werkt al reeds lange tijd als directeur van de zelfsturende organisatie Zorgaccent en wil u graag deelgenoot maken van zijn ervaringen. 

4.
Lees meer Sluiten
Leer van BuurtzorgJong hoe zij minder vaak een beroep hoeven doen op duurdere tweedelijnstrajecten

Annemiek de Klein, directeur BuurtzorgJong

Het programma ‘Zelfsturing, hoe het wél werkt’ is met medewerking van Buurtzorg tot stand gekomen.

5.
Lees meer Sluiten
Client centraal in de zorgorganisatie? Nee, de zorgprofessional centraal!

Werken met autonome, zelf organiserende of zelfsturende teams vraagt om een enorme paradigma shift in de organisatie. Niet alleen taken komen bij de teams te liggen, de teams behoren ook het mandaat te krijgen om beslissingen te nemen. Dit vereist een andere manier van ondersteunen. Dit vraagt om een andere rol van het bestuur en management. Het geheim van de verandering zit in de manier waarop de ondersteunende diensten opnieuw zijn gedefinieerd en ingericht. Tijdens deze workshop krijgt u maximaal inzicht in de fundamenten, aanpak en resultaten van deze nieuwe ondersteuning. De ondersteuning die nodig is, om de autonome teams zo goed mogelijk hun werk te kunnen laten doen. Handvatten hoe je de paradigma shift in de ondersteuning en bij het management kunt bewerkstelligen, opdat zij elke dag de vraag stellen: wat kunnen we vandaag doen om het leven van de professionals makkelijker en leuker te maken in de wijk? Matthias van Alphen, adviseur

6.
Lees meer Sluiten
Oplossingsgerichte communicatie in een zelfsturend team

Communicatie in een zelfsturend/-organiserend team is belangrijk. De teamleden dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor hun resultaat en een goede communicatie draagt daartoe bij. In deze workshop worden verschillende communicatiemomenten besproken, zoals het geven en ontvangen van feedback, de teamvergadering, het bespreken en oplossen van meningsverschillen en conflicten. De Oplossingsgerichte Interactie Methode (OIM) staat in deze workshop centraal. In veel zelfsturende teams wordt de OIM als een effectieve communicatie-methodiek gezien.

Astrid Vermeer, directeur IvS

Bekijk hier het Programma zelfsturing

Sprekers Congres Zelfsturing, hoe het wél werkt!

Dagvoorzitter: Tom van ‘t Hek

Ben Wenting

Ben Wenting vormt samen met Astrid Vermeer de directie van het Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken (IvS). Hij heeft 35 jaar ervaring in het begeleiden van organisatieveranderingen, waarbij het vergroten van het verantwoordelijkheid voor het eigen werk, individueel en in teams centraal staat. Het IvS ontwikkelde de Oplossingsgericht Interactie Methode (OIM), een communicatiemethode die zeer goed past bij de werkwijze van zelfsturende teams c.q zelforganisatie. Werken met deze methode leert mensen op een optimistische manier samen te werken. Het instituut ondersteund momenteel meer dan 30 organisaties bij de ontwikkeling naar zelforganisatie.

Samen met Astrid Vermeer schreef hij het boek “Zelfsturende teams in de praktijk” (2012),  “Coachen van zelfsturende teams” (2014) en “Zelfsturing, hoe het wél werkt” (2016). Voor meer informatie raadpleeg onze website www.ivs-opleidingen.nl.

Ben geeft een plenaire lezing over: Wat gaat er mis bij zelfsturing in de praktijk en hoe kunnen we dat oplossen? en een verdiepingssessie over: Coachen van zelfsturende teams; behandeling van een casus

Katlyn Colman

Katlyn Colman, bestuurder Wit Gele Kruis te Gent, België en medeauteur van het boek ‘de naakte waarheid over zelfsturing’, gaat in op de valkuilen en de manier waarop deze kunnen worden opgelost.

Katlyn geeft een plenaire lezing over: Problemen en oplossingen bij de transitie van hiërarchie naar Zelfsturing en een verdiepingssessie over: Problemen en oplossingen bij de transitie van hiërarchie naar Zelfsturing.

Prof. dr. ir. Jan Rotmans

Prof. dr. ir. Jan Rotmans is een scientivist, een gepassioneerde en rebelse wetenschapper die in de praktijk betrokken is bij het versnellen van transities en duurzaamheid. Zowel nationaal als internationaal is hij een autoriteit op het gebied van transities en heeft hij meer dan 200 publicaties op het gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties geschreven. Daarnaast is professor Rotmans ook auteur van 27 boeken.

Jan Rotmans onderzoekt niet alleen de kanteling van de samenleving, maar speelt daar ook een actieve rol in. Door het oprichten van ICIS, Urgenda, DRIFT, Nederland Kantelt en het mede oprichten van Zorgeloos, wil hij de transitie versnellen. Met zijn kennis wil hij graag de spelregels opstellen hoe deze transitie gerealiseerd kan worden en friskijkers en dwarsdenkers uit alle hoeken van de maatschappij bijeen brengen om op creatieve wijze samen het kantelpunt te bereiken. Jan is een uitzonderlijk gepassioneerde spreker, die zowel nationaal als internationaal het publiek weet te boeien, inspireren en motiveren. In 2012 en 2014 werd hij door deze unieke kwaliteiten dan ook gekozen tot Spreker van het Jaar.

Jan geeft een plenaire lezing over: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk

Erik Vuurboom

Erik Vuurboom (directeur Extramurale Zorg) werkt al reeds lange tijd als directeur van de zelfsturende organisatie Zorgaccent en wil u graag deelgenoot maken van zijn ervaringen.

Erik geeft een verdiepingssessie over: De functie directeur/manager in een zelfsturende organisatie

Annemiek de Klein

Annemiek de Klein, directeur BuurtzorgJong

Annemiek geeft een verdiepingssessie over: Leer van BuurtzorgJong hoe zij minder vaak een beroep hoeven doen op duurdere tweedelijnstrajecten

Matthias van Alphen

Ruim 6 jaar geleden is Matthias bij toeval in de zorg terecht gekomen. Via zijn studie naar ondernemerschap in de ouderzorg interviewde hij een tiental bestuurders van organisaties. Toen dacht hij: dat kan beter, leuker en makkelijker. Vanaf dag één in de zorg raakte hij geboeid door het fenomeen zorgprofessional. Onbaatzuchtig, altijd klaar voor de mensen die hulp nodig hebben en per definitie intrinsiek gemotiveerd voor het vak. Tot op de dag van vandaag zijn de zorgprofessionals zijn drijfveer. Matthias haalt er heel veel voldoening uit om mogelijk te maken dat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. In de eerste jaren bij de Wijkzorg heeft hij zich beziggehouden met de operationele kant van de transitie. Sinds enkele jaren heeft hij de eindverantwoordelijkheid.

Matthias geeft een verdiepingssessie over: Client centraal in de zorgorganisatie? Nee, de zorgprofessional centraal! 

Astrid Vermeer

Astrid Vermeer is directeur van het instituut voor Samenwerkingsvraagstukken (1981). De laatste 10 jaar houdt zij zich vooral bezig met de ontwikkeling van zelfsturing in diverse organisatie in Nederland en daarbuiten. Zij adviseert bestuurders, leidt managers en teamcoaches op en begeleidt teams bij het oplossen van meningsverschillen.

Astrid geeft een verdiepingssessie over Oplossingsgerichte communicatie in een zelfsturend team

Bekijk hier het Programma zelfsturing

Video sfeerverslag vorige edities  Congres Zelfsturing, hoe het wél werkt!

Editie 2016

Editie 2013

Bekijk hier het Programma zelfsturing

Praktische informatie Congres Zelfsturing, hoe het wél werkt!

Datum en locatie: Vrijdag 2 november 2018 | ReeHorst, Ede

Doelgroep:

  • Zelfsturende teamleden zoals verpleegkundigen (leidinggevend), verzorgenden, psychologen
  • Afdelingshoofden en teamleiders
  • MT en middenkadermanagement
  • Beleidsmedewerkers
  • HR-managers en P&O-ers
  • En overige geïnteresseerden

Tarief: 229,- per persoon (excl.btw)

Aanmelden: Meld u aan via het inschrijfformulier congres zelfsturing.

Contact:

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar.

T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Henriëtte Boven (inhoudelijke vragen)

Congresontwikkelaar Henriëtte Boven

M: +31 (0)6 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Joanne Bijleveld (logistieke vragen)

Congrescoördinator Joanne Bijleveld

T: (030) – 638 37 11
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Dyron Bijl (sponsormogelijkheden)

Sales Dyron Bijl

T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren: Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.