Zelfsturing, hoe het wél werkt!

Zelfsturende teams in de praktijk en coachen van zelfsturende teams
Congres Zelfsturing, hoe het wél werkt!

De voordelen van zelfsturende teams zijn inmiddels bekend en de vraag is nu; Hoe gaan we het doen? Tijdens het congres Zelfsturing, hoe het wél werkt belichten we vanuit verschillen invalshoeken de invoering van zelfsturing en de mate van succes die daarmee samenhangt.

Zelfsturing, hoe het wél werkt! Tijdens dit congres gaan de sprekers écht met jou in gesprek over de manier waarop zelfsturing vorm kan krijgen en hoe zelfsturing voor jou kan gaan werken. Een greep uit het programma:

 • Ervaringsdeskundigen delen successen en missers
 • Tips over het transformeren van hiërarchie naar zelfsturing
 • Valkuilen en kansen over een effectieve manier zelfsturing

Bekijk hier het video sfeerverslag van vorige edities.

Ervaringen van deelnemers:
Inspirerend, verfrissende kijk gekregen, mooie ontmoetingen
Relevante informatie over zelfsturing, financiën, valkuilen, adviezen, coaching
Verhelderend, vernieuwend, kan ermee aan de slag

Programma Congres Zelfsturing, hoe het wél werkt!

09.30 uur
Opening door dagvoorzitter
09.45 uur
Lees meer Sluiten
Het werken in een zelfsturende organisatie

Aan het begin van deze inspirerende dag over het werken in een zelfsturende organisatie, gaat u in gesprek met Katlyn Colman, Directeur Wit Gele Kruis te Gent (België), Annet van Zon,  Directeur Entrea Lindenhout en Ben Wenting,  Directeur Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken.

De sprekers stellen zich eerst aan u voor, en geven u alvast een inkijkje in de manier waarop zij met hun organisatie  of in het advieswerk bezig zijn geweest met het ontwikkelen van zelforganisatie. Er zijn inmiddels veel voorbeelden van organisaties die met zelfsturing aan de gang gaan. Succesvol, maar soms ook niet. Soms wordt ‘de zelfsturing’ de schuld gegeven van de tegenvallende resultaten. Wij denken echter dat door het consequent en goed toepassen van de uitgangspunten en principes behorende bij zelfsturing/zelforganisatie het altijd een succes kan worden.

De sprekers zijn  verschillende problemen tegen gekomen bij de ontwikkeling richting zelforganisatie. Het hiërarchisch oplossen van deze problemen leidt vaak tot het verwateren en zelfs ‘afschaffen’ van het organisatiemodel.  Zij willen u graag laten zien op welke manier zij ‘zelforganiserend’ met de problemen zijn omgegaan waardoor het systeem wél kan werken.

Middels een interactief programma kunt u vragen stellen aan de sprekers, welke vervolgens worden beantwoord.

Tom van ‘t Hek zal deze discussie leiden.

10.45 uur
Koffiepauze
11.15 uur
Lees meer Sluiten
Zelfsturing, hoe het wél werkt!

Helaas heeft Jan Rotmans wegens omstandigheden zijn lezing moeten annuleren maar we hebben een fantastische vervanger gevonden: Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg

Jos de Blok is directeur van Buurtzorg, een als zelfsturende organisatie in de zorg gestart in 2006. Zowel in Nederland als in het buitenland is veel belangstelling voor de manier waarop Buurtzorg is georganiseerd. Buurtzorg werkt (bijna) zonder management en ook dat is iets wat veel verbazing wekt, maar ook veel vragen oproept. In zijn lezing zal Jos ingaan op deze thema’s en bestaat ook de mogelijkheid om vragen aan hem te stellen.

12.10 uur
Lunchpauze
12.25 - 12.55 uur
Mogelijkheid tot deelname van pauze workshop
13.10 uur
Verdiepingssessie ronde 1
14.40 uur
Pauze
15.10 uur
Verdiepingssessie ronde 2
16.40 uur
Einde

Verdiepingssessies Congres Zelfsturing, hoe het wél werkt!

1.
Lees meer Sluiten
Valkuilen en ‘herstelwerkzaamheden’ bij de transitie naar zelforganisatie

Ben Wenting (IvS) heeft in tientallen organisaties de transitie van hiërarchie naar zelfsturing/ -organisatie begeleid. Vanuit die ervaring kan hij een goed beeld geven van de, voor veel organisaties van toepassing zijnde, valkuilen. Sommige organisaties hebben weinig oog voor mogelijke valkuilen en weten niet goed hoe hier op een ‘zelforganiserende’ manier mee om te gaan, waardoor zij trouw kunnen blijven aan hun streven naar meer verantwoordelijkheid voor de teams. ‘Zelforganisatie werkt niet..’, is dan een veelgehoorde uitspraak.

In deze workshop worden de meest voorkomende besproken, en de mogelijkheden om deze valkuilen te voorkomen en te ‘herstellen’?

Ben Wenting

Ben Wenting, directeur IvS

2.
Lees meer Sluiten
Zelfsturing, waarom lukt het bij die ander wél?

Op het werk, in het gezin, onze gezondheid en welzijn, ..willen we regisseur zijn van ons leven. We zijn hoog opgeleid, goed geïnformeerd, koesteren hoge verwachtingen en hebben veel keuzevrijheid. We vinden kwaliteit van leven belangrijk. Hoe kan je in vertrouwen delegeren aan elkaar? Wat zijn valkuilen en wat doe je er aan?

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Passie als brandend vuur aanhouden in de organisatie.
 • Consistent zijn in gemaakte keuzes : hoever moet je gaan? hoe en wanneer stuur je bij?
 • Wanneer wie wel en niet betrekken in het veranderingstraject naar zelfsturing.

 

Katlyn Colman, bestuurder Wit Gele Kruis te Gent, België, medeauteur van het boek ‘de naakte waarheid over zelfsturing’

3.
Lees meer Sluiten
7 jaar directeur van zelfsturende teams: nog steeds uitdagend!

In 2011 gestart met zelfsturing. Teams en medewerkers nadrukkelijk betrokken. Maar hoe kun je dat borgen? Er komen nieuwe medewerkers. Er komen nieuwe vraagstukken vanuit wet- en regelgeving. Er komt een nieuwe Raad van Bestuur. Verzuimbeleid vraagt aandacht. Verzekeraars vragen doelmatigheid. Er komt een kwaliteitskader. Hoe ga je daar allemaal mee om vanuit de visie op zelfsturing? Erik Vuurboom, directeur Wijkverpleging, ZorgAccent

Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

• Zelfsturing werkt alleen wanneer je consequent bij de visie blijft
• Overeenkomen van afspraken met zelfsturende teams maakt borging mogelijk
• Vasthouden van de visie naar wet- en regelgeving vraagt lef

Erik Vuurboom, directeur Extramurale Zorg

4.
Lees meer Sluiten
Hoe is een Multi Disciplinair Jeugdhulp team georganiseerd binnen een zelfsturende organisatie?

Onderwerpen die aan de orde komen;

 • Verschillende opleidingsniveaus en deskundigheid binnen 1 team, wat betekent dit voor de zelfsturing?
 •  Hoe verhoudt het werken binnen de kaders van de Jeugdwet zich tot de zelfsturing?
 • Hoe werkt de zelfsturing met een gemeente als opdrachtgever?
 • Wat draagt de ondersteuning van een coach en een directeur bij aan de zelfsturing?
 • Hoe werkt het als professionals vanuit grote hiërarchische organisaties gaan werken bij Buurtzorg Jong? 

De workshop wordt aangeboden door Annemiek de Klein, directeur BuurtzorgJong en Monique van den Dries, coach van Buurtzorg Jong

Het programma ‘Zelfsturing, hoe het wél werkt’ is met medewerking van Buurtzorg tot stand gekomen.

5.
Lees meer Sluiten
Client centraal in de zorgorganisatie? Nee, de zorgprofessional centraal!

Werken met autonome, zelf organiserende of zelfsturende teams vraagt om een enorme paradigma shift in de organisatie. Niet alleen taken komen bij de teams te liggen, de teams behoren ook het mandaat te krijgen om beslissingen te nemen. Dit vereist een andere manier van ondersteunen. Dit vraagt om een andere rol van het bestuur en management. Het geheim van de verandering zit in de manier waarop de ondersteunende diensten opnieuw zijn gedefinieerd en ingericht. Tijdens deze workshop krijgt u maximaal inzicht in de fundamenten, aanpak en resultaten van deze nieuwe ondersteuning. De ondersteuning die nodig is, om de autonome teams zo goed mogelijk hun werk te kunnen laten doen. Handvatten hoe je de paradigma shift in de ondersteuning en bij het management kunt bewerkstelligen, opdat zij elke dag de vraag stellen: wat kunnen we vandaag doen om het leven van de professionals makkelijker en leuker te maken in de wijk? Matthias van Alphen, adviseur

6.
Lees meer Sluiten
Oplossingsgerichte communicatie in een zelfsturend team

Communicatie in een zelfsturend/-organiserend team is belangrijk. De teamleden dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor hun resultaat en een goede communicatie draagt daartoe bij. In deze workshop worden verschillende communicatiemomenten besproken, zoals het geven en ontvangen van feedback, de teamvergadering, het bespreken en oplossen van meningsverschillen en conflicten. De Oplossingsgerichte Interactie Methode (OIM) staat in deze workshop centraal. In veel zelfsturende teams wordt de OIM als een effectieve communicatie-methodiek gezien.

Astrid Vermeer, directeur IvS

7.
Lees meer Sluiten
Hoe werkt zelfsturing bij Buurtzorg T, een ambulante GGZ-instelling?

Nico Moleman is ​psychiater en bestuurder bij BuurtzorgT, een ggz instelling die behandeling thuis aanbiedt aan mensen met ernstige psychische en psychiatrische problemen. ​BuurtzorgT​werkt vanaf de start in het zelfsturende organisatiemodel, en heeft daarin de nodige obstakels overwonnen.​ In deze workshop staan de thema’s ‘het inrichten van een GGZ-instelling op een zelfsturende manier’ en  ‘multidisciplinair werken in een zelfsturende GGZ-instelling’ centraal.

Pauzeworkshop
Lees meer Sluiten
Zelfsturing, zelfregie.

Zelfsturing, zelfregie. Het riekt naar: “Zoek het zelf maar uit”. Onder het motto: medewerkers kunnen het zelf beter als dat de leidinggevenden op afstand oplossingen bedenken. De ervaring is dat medewerkers maar al te vaak aan hun lot worden overgelaten. Het is ook duidelijk gebleken dat dat zo maar niet kan. Want je werkt in een organisatie en in een samenleving, waarbij je afhankelijk bent van elkaar. Wanneer werkt zelfsturing nu wel goed en wat zijn de valkuilen waar je als medewerker of leidinggevenden heel goed op moet letten? In deze workshop gaan we aan de slag om je handvatten te geven die je in je werk heel goed kunt gebruiken. Opleidingsinstituut KMBV heeft jarenlange ervaring met zelfsturing. Leer van de Best Practices en de Bad Practices!

Door: Frank Seine (Programma ontwikkelaar en directeur Opleidingsinstituut KMBV)

Bekijk hier het Programma zelfsturing

Sprekers Congres Zelfsturing, hoe het wél werkt!

Dagvoorzitter: Tom van ‘t Hek

 

 

Ben Wenting

Ben Wenting vormt samen met Astrid Vermeer de directie van het Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken (IvS). Hij heeft 35 jaar ervaring in het begeleiden van organisatieveranderingen, waarbij het vergroten van het verantwoordelijkheid voor het eigen werk, individueel en in teams centraal staat. Het IvS ontwikkelde de Oplossingsgericht Interactie Methode (OIM), een communicatiemethode die zeer goed past bij de werkwijze van zelfsturende teams c.q zelforganisatie. Werken met deze methode leert mensen op een optimistische manier samen te werken. Het instituut ondersteund momenteel meer dan 30 organisaties bij de ontwikkeling naar zelforganisatie.

Samen met Astrid Vermeer schreef hij het boek “Zelfsturende teams in de praktijk” (2012),  “Coachen van zelfsturende teams” (2014) en “Zelfsturing, hoe het wél werkt” (2016). Voor meer informatie raadpleeg onze website www.ivs-opleidingen.nl.

Ben geeft een plenaire lezing over: Wat gaat er mis bij zelfsturing in de praktijk en hoe kunnen we dat oplossen? en een verdiepingssessie over: Coachen van zelfsturende teams; behandeling van een casus

Jos de Blok

Jos de Blok is oprichter van Buurtzorg.

Katlyn Colman

Katlyn Colman, bestuurder Wit Gele Kruis te Gent, België en medeauteur van het boek ‘de naakte waarheid over zelfsturing’, gaat in op de valkuilen en de manier waarop deze kunnen worden opgelost.

Katlyn geeft een plenaire lezing over: Problemen en oplossingen bij de transitie van hiërarchie naar Zelfsturing en een verdiepingssessie over: Problemen en oplossingen bij de transitie van hiërarchie naar Zelfsturing.

Erik Vuurboom

Erik Vuurboom is van oorsprong verpleegkundige en sinds 1991 actief in directiefuncties. Strakke managementscholing achter mij gelaten vanaf de transitie naar zelfsturing Als directeur ondersteun ik circa 80 zelfsturende teams. Loslaten en vertrouwen in plaats van sturen en wantrouwen. Denken in mogelijkheden en vooral luisteren wat de professionals vragen: wie het weet mag het zeggen. Houd het vooral simpel.

Erik geeft een verdiepingssessie over: De functie directeur/manager in een zelfsturende organisatie

Annemiek de Klein

Annemiek de Klein, directeur BuurtzorgJong

Annemiek geeft samen met Monique van den Dries een verdiepingssessie over: Leer van BuurtzorgJong hoe zij minder vaak een beroep hoeven doen op duurdere tweedelijnstrajecten

Monique van den Dries

Monique van den Dries, coach van Buurtzorg Jong

Monique geeft samen met Annemiek de Klein een verdiepingssessie over: Leer van BuurtzorgJong hoe zij minder vaak een beroep hoeven doen op duurdere tweedelijnstrajecten

Matthias van Alphen

Ruim 6 jaar geleden is Matthias bij toeval in de zorg terecht gekomen. Via zijn studie naar ondernemerschap in de ouderzorg interviewde hij een tiental bestuurders van organisaties. Toen dacht hij: dat kan beter, leuker en makkelijker. Vanaf dag één in de zorg raakte hij geboeid door het fenomeen zorgprofessional. Onbaatzuchtig, altijd klaar voor de mensen die hulp nodig hebben en per definitie intrinsiek gemotiveerd voor het vak. Tot op de dag van vandaag zijn de zorgprofessionals zijn drijfveer. Matthias haalt er heel veel voldoening uit om mogelijk te maken dat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. In de eerste jaren bij de Wijkzorg heeft hij zich beziggehouden met de operationele kant van de transitie. Sinds enkele jaren heeft hij de eindverantwoordelijkheid.

Matthias geeft een verdiepingssessie over: Client centraal in de zorgorganisatie? Nee, de zorgprofessional centraal! 

Astrid Vermeer

Astrid Vermeer is directeur van het instituut voor Samenwerkingsvraagstukken (1981). De laatste 10 jaar houdt zij zich vooral bezig met de ontwikkeling van zelfsturing in diverse organisatie in Nederland en daarbuiten. Zij adviseert bestuurders, leidt managers en teamcoaches op en begeleidt teams bij het oplossen van meningsverschillen.

Astrid geeft een verdiepingssessie over Oplossingsgerichte communicatie in een zelfsturend team

Nico Moleman

Nico Moleman is psychiater en bestuurder bij BuurtzorgT, een ggz instelling die behandeling thuis aanbiedt aan mensen met ernstige psychische en psychiatrische problemen.

Nico geeft een verdiepingsessie over: Hoe werkt zelfsturing bij Buurtzorg T, een ambulante GGZ-instelling?

Fotografie: Mieke Meesen

Annet van Zon

Annet van Zon is voorzitter Raad van Bestuur bij Entrea Lindenhout, een instelling voor jeugd & opvoedhulp en speciaal onderwijs. Annet van Zon heeft orthopedagogiek gestudeerd in Utrecht en is onder meer werkzaam geweest in de zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking, ondersteuning aan alleenstaande minderjarige asielzoekers en in de jeugdzorg.

Bekijk hier het Programma zelfsturing

Video sfeerverslag vorige edities  Congres Zelfsturing, hoe het wél werkt!

Editie 2018

Editie 2016

Editie 2013

Bekijk hier het Programma zelfsturing

Praktische informatie Congres Zelfsturing, hoe het wél werkt!

Datum en locatie: Vrijdag 2 november 2018 | ReeHorst, Ede

Doelgroep:

 • Zelfsturende teamleden zoals verpleegkundigen (leidinggevend), verzorgenden, psychologen
 • Afdelingshoofden en teamleiders
 • MT en middenkadermanagement
 • Beleidsmedewerkers
 • HR-managers en P&O-ers
 • En overige geïnteresseerden

Tarief: 229,- per persoon (excl.btw)

Aanmelden: Meld u aan via het inschrijfformulier congres zelfsturing.

Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

Contact:

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar.

T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Henriëtte Boven (inhoudelijke vragen)

Congresontwikkelaar Henriëtte Boven

M: +31 (0)6 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Joanne Bijleveld (logistieke vragen)

Congrescoördinator Joanne Bijleveld

T: (030) – 638 37 11
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Dyron Bijl (sponsormogelijkheden)

Sales Dyron Bijl

T: +31 (0)10 – 7421941
E: dyron@crossmedianederland.com

Annuleren: Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.