Netwerk Evelyn Finnema
InnovatieOnderzoekOpleiding en deskundigheidOuderenzorg

Wat kan ik voor jou betekenen?

Ik ben Chief Nursing Officer bij het ministerie van VWS, en hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs aan de UMCG (Wenkebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden). Daarnaast ben ik lector bij Hanzehogeschool en NHL Stenden Hogeschool en verantwoordelijk voor kennisontwikkeling en kennisverspreiding op het gebied van verpleegkundig onderzoek en onderwijs. Thema’s die mij na aan het hart liggen zijn persoonsgerichte zorg, frailty, verpleegkundige identiteit, beroepsontwikkeling en interprofessioneel leren en werken (leernetwerken).

Als oprichter en voorzitter van het Noordelijk Netwerk Verpleegkundig Onderzoek draag ik bij aan het verbinden van verpleegkundig onderzoekers, het zichtbaar maken van onderzoek, het delen van kennis en samen ontwikkelen van kennis ten behoeve van de verpleegkunde. Ten slotte houd ik mij als programmaleider FAITH research bezig met onderzoek en innovatie op het gebied van frailty. Waarmee kan ik je helpen?